Endringsforslag NVK LM19 (Svar)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
CDEFGHIJKLMNOP
1
NavnFylkeTil hvilken sak gjelder endringen?Type endringSideLinjeForslagBegrunnelseInnstillingVedtak
4
Liv HaugOsloUttalelse 1: AbortlovenSlette116Slett kulepunktetVi trenger ikke utvide retten til selvbestemt abort. Faller som konsekvens av Naomis forslag
5
rednemdaUttalelse 1B: AbortlovenEndre115-16Venstrekvinnelaget mener retten til selvbestemt abort bør vurderes utvidet til uke 16 eller uke 18Endre fra "Venstrekvinnelaget mener retten til selvbestemt abort bør utvides til 18 uke, slik Sverige har hatt siden 1970-tallet."
6
Åse RostvågAgderUttalelse 1B: AbortlovenEndre1OverskriftEndre overskriften til: Abortloven er ikke noe forhandlingstemaJeg synes den nye overskriften viser tydelig den dagsaktuelle situasjonen. Det er også viktig å understreke at lovendringer har sine grundige prosedyrer i Stortinget. Innstilt avvist
7
Åse RostvågAgderUttalelse 1B: AbortlovenEndre28der kvinnersselvbestemmelse vektlegges - endres til: der kvinners selvbestemmelse ligger fast. En tydeliggjøring av den viktige selvbestemmelsesretten. Innstilt vedtatt
8
Britt InglingstadOsloUttalelse 1B: AbortlovenSlette212Stryke: Dersom dette prinsippet følges er det med all sannsynlighet ikke noe flertall for endringer i abortloven, og det er noe KrF må godta.Det holder at vi i setningen foran sier vi vil fristille representantene. Vi trenger ikke sparke til KrF.Innstilt vedtatt
9
Liv HaugOsloUttalelse 1B: AbortlovenSlette213Slett det etter komma, "og det er noe KrF må godta"Vi trenger ikke peke på KrF. Innstilt vedtatt. Faller som konsekvens hvis forslag 9 vedtas
10
Kari Værnes FiskeTrøndelagUttalelse 1B: AbortlovenSlette115 - 19Stryking avsnittet om utvidelse av selbestemt abort til 18 ukerDet er med 18 uker veldig smalt skille mellom levedyktig ved prematurfødsel og ikke levedyktig.Innstilt avvist (Kan stå om Naomis forslag får medhold
11
Marthe StrickertTrøndelagUttalelse 1B: AbortlovenSlette14-5Slette "Selvbestemt abort bør utvides til 18 uke, slik Sverige har hatt siden 1970-tallet."Synes ikke vi skal utvide retten til selvbestemt abort.Faller som konsekvens av Naomis forslag
12
Naomi Ichihara RøkkumStyret Uttalelse 1B: AbortlovenEndre16Primærforslag:
Endre til: "Vurdere en utvidelse av selvbestemt abort frem til uke 18"
Sekundærforslag:
Endre til: "Vurdere en utvidelse av selvbestemt abort frem til uke 16 eller 18"
Myker opp med å legge til "vurdere", da kan vi ha en skikkelig utredning først. 16 uker er hva Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. Sekundærforslag innstilt vedtatt (Vurdere frem til uke 16 eller 18)
13
Naomi Ichihara RøkkumStyretUttalelse 1B: AbortlovenTilføye17på slutten av punkt om avvikling av abortnemnd, tilføye ", og at alle kvinner tilbys helserådgivning som sikrer et opplyst valg" Innstilt vedtatt
14
Hanne SønderlandRogalandUttalelse 1B: AbortlovenSlette115-19Fjerne avsnittet om 18 ukers grense, men la resten av uttalelsen stå.Temaet om å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker bør være en egen debatt som eventuelt kan resultere i en egen uttalelse. De andre punktene støttes og bør få stå. Dermed blir fokuset på de positive tiltakene som å fjerne nemder osv. Har vi med punktet om 18 uker, så vil det ta all oppmerksomhet fra resten av tiltakene som foreslåes.Faller som konsekvens av Naomis forslag
15
Marthe StrickertTrøndelagUttalelse 1B: AbortlovenSlette240Slett kulepunktetSynes ikke vi skal utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.Faller som konsekvens av Naomis forslag
16
Trine noodt Styret Uttalelse 1B: AbortlovenSlette2Bollepunkt 1.Stryke utvidelse av selvbestemt abort til uke 18 Faller som konsekvens av Naomis forslag
17
Trine noodt StyretUttalelse 1B: AbortlovenSletteSide 2Bollepunkt 2. Stryke punktet å fjerne abortnemndene Synes det er problematisk å fjerne nemndene så lenge dette nå er koblet opp til fosterreduksjon ved flere barn. ( fjerner en nemndene må endringen i abortloven ang fosterreduskjon også endres som følge av dette)
18
Åsta ÅrøenHordalandUttalelse 1B: AbortlovenSletteStryke kulepunkt 1 og 4Slette kulepunkt 1 og 4.Ønsker å beholde dagens abortlov slik den er. Å teste hele "gravide-befolkningen" med NIPT vil bety en stor økning i antall falske positive svar og dermed økt antall fostervannsprøver.
19
Åsta ÅrøenHordalandUttalelse 1B: AbortlovenEndrekulepunkt 2kulepunkt 2Gjøre nemndsbehandling skriftlig og sentralisert.Det trengs en kvalitetskontroll av om kvinnen er i en situasjon der hun ikke har blitt utsatt for press for eksempel fra hjelpeapparat. Abort i uke 12 til 24 vil i hovedsak gjelde kvinner i krevende livssituasjoner med hensyn til sosiale forhold eller sykdom.
20
Hulda Tronstad og Mirjam EngelsjordUttalelse 1B: AbortlovenEndreAndre kulepunktFjerne abortnemndene og erstatte dem med stedsuavhengig helse- og sosialfaglig rådgivning
21
RednemdaUttalelse 1B: AbortlovenEndre217Beholde abortnemdene frem til vurderingen om utvidelse av selvbestemt abort frem til uke 16 eller 18 foreligger. Hvis selvbestemt abort blir utvidet vil nemdene legges ned som et følge. Hvis Naomis forslag blir vedtatt, må kulepunkt 2 endres. Ellers innskrenker vi retten til abort til uke 12.
22
RednemdaUttalelse 1B: AbortlovenEndre217Beholde abortnemdene frem til vurderingen om utvidelse av selvbestemt abort frem til uke 16 eller 18 foreligger. Hvis selvbestemt abort blir utvidet vil nemdene legges ned som et følge. Hvis Naomis forslag blir vedtatt, må kulepunkt 2 endres. Ellers innskrenker vi retten til abort til uke 12.
23
RednemndaUttalelse 1B: AbortlovenEndre13-5Retten til selvbestemt abort frem til tolvte uke må beskyttes. Selvbestemt abort bør vurderes utvidet til enten uke 16 eller uke 18.Fra "Retten til selvbestemt abort frem til tolvte uke må beskyttes. Selvbestemt abort bør utvides til 18 uke, slik Sverige har hatt siden 1970-tallet."
24
Britt InglingstadOsloUttalelse 2: TekstilindustrienSletteStryke hele avsnittet som begynner med: Hver innbygger i de nordiske landene kjøper 13 til 16 kg klær i året. I 2011 ....Det refereres til tall som er 7 og 8 år gamle. Det begynner å bli lenge siden. Hvis vi ikke har nyere tall bør hele avsnittet stryke. Uttalelsen står godt uten.
25
Marthe StrickertTrøndelagUttalelse 2B: TekstilindustrienTilføye482, og at innbyggerne også får gode opplysninger om dette.Det er mange som kaster ødelagte klær i søppeldunken. Det må opplyses bedre om at Fretex også tar i mot ødelagte klær som de resirkulerer og materialgjenvinner.
26
Maria KloseOsloUttalelse 2B: TekstilindustrienEndre14-10Stryke de gamle tallene linje 4-10 og sette inn; I 2016 kunne Framtiden i våre hender vise til at klimagassutslippene fra det totale klesforbruket i Norge tilsvarer omtrent 800.000 biler. Nyere tall som ble etterspurt i debatten
27
Åsta ÅrøenHordalandUttalelse 2B: TekstilindustrienTilføyeTillegg på 5 avsnitt, etter "ønske fra forbruker"Arbeidet med å få tekstilproduksjon sosialt bærekraftig må intensiveres. Dette er i samsvar med FNs bærekraftsmål, der også den sosiale dimensjonen skal vektlegges. Moderne slaveri er en stor svart næring som er en sterkt økende økonomi. Venstrekvinnelaget ønsker derfor at det skal innføres en egen etikkinformasjonslov.Som et parti med sosial profil bør vi hindre at firmaer som tar lett på etisk produksjon å skaffe seg en konkurransefordel i fordel til mer ansvarlige firmaer. Felles lovkrav er en vei å gå. Praktisk er dette også lettere nå enn før, blant annet fordi det utvikles nye kommersielle verktøy som for eksempel avslører tildekking av leverandørkjeder.
28
Hanne SønderlandRogalandUttalelse 2B: TekstilindustrienEndre14-10Erstatte avsnittet med følgende: Global tekstilproduksjon doblet mellom 2000 og 2014, i stor grad på grunn av økt tilgang til billig arbeidskraft i lavkostland. I tillegg til utfordringene med sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår, så har tekstilproduksjon alvorlige konsekvenser for miljøet. Produksjon av 1 kg tekstilstoff resulterer i 23 kg drivhusgasser.Tallene i opprinnelig tekst er gamle. Tallene i det nye forslaget er fra The Economist i sept 2018 og referer til rapporter fra konsulentselskapet McKinsey, publisert i 2017.
29
Ingvild VevatneViken Uttalelse 2B: TekstilindustrienTilføyeSende uttalelse 2B over til Internasjonalt Utvalg i Venstre. Protokolltilførsel
30
Naomi Ichihara RøkkumStyretUttalelse 3B: Hatefulle ytringerSlette9Stryke første kulepunkt. Ytringsfriheten må ikke begrenses. Hat må bekjempes med andre midler. Motstemmene i samfunnet må frem i lyset, og bli møtt med motstand i offentligheten.
31
Maria KloseOsloUttalelse 3B: Hatefulle ytringerSlette210, kulepunkt 2stryk kulepunkt 2
32
Kristin Bade VeireRogaland
Uttalelse 4: Fosterhjem
Tilføye14Presisere tidsbegrensinger som arbeidstakerArbeidstakere kan i prinsippet ikke sies opp. Hva skjer når oppgaven som fosterfamilie er avsluttet?
33
Siw BergesenHOrdaland
Uttalelse 4: Fosterhjem
EndreOverskrift : arbeidstakerstatus til fostermødre4SamfunnsansvarFor å få frem poenget
34
Siw BergesenHordalandUttalelse 4: FosterhjemEndre14Samfunnsansvar som oftest innebærer en mer spesialisert og krevende jobb enn forespeilet Poengtering
35
Siw BergesenHordalandUttalelse 4: FosterhjemSlette117,18 og del av 19FeilFeil
36
Siw BergesenHordaladUttalelse 4: FosterhjemEndre121SærddomsstolRettelse
37
Siw BergesenHordalandUttalelse 4: FosterhjemTilføye122Slik intensjonen nå er.( at kommunene skal overta Bufetats ansvar)Poengtere
38
Hulda TronstadAkershusUttalelse 4: FosterhjemRedaksjoneltNytt kulepunkt fosterhjemFosterhjem må få status som arbeidstakereStår i teksten, må klaregjøres som kulepunkt.
45
Siw BergesenHordalandUttalelse 4: FosterhjemEndre16Ordinære fosterhjemSpisse
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Loading...