DAFTAR HARGA - SA JAWA & LUAR JAWA #1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
DAFTAR HARGA SA JAWA
2
PRODUKHARGAROYALTYPROFESIOPR.SAPOINALOKASI
3
NO.ITEMUKURANKONSUMENAGENAGENS/AGENSAS/SAINVEST2% SASASA UTAMAAGENS/AGENSAS/SA
SAHAM 1M
4
1Paket Pendaftaran Agen Utama Paket Rp. 625,000 Rp. 575,000 Rp. 50,000 Rp. 25,000 Rp. 12,500 Rp. 6,250 Rp. 3,125 Rp. 11,500 Rp. 30,000 Rp. 20,000 Rp. 25,000 301584
5
2Paket Premium Paket Rp. 380,000 Rp. 350,000 Rp. 40,000 Rp. 20,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 7,000 Rp. 8,500 Rp. 5,000 Rp. 15,000 5025136
6
2.1Cream Malam 10 gr Rp. 185,000 Rp. 160,000 Rp. 20,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 3,200 Rp. 4,030 Rp. 1,800 Rp. 10,000 241263
7
2.2Cream Siang 10 gr Rp. 165,000 Rp. 150,000 Rp. 15,000 Rp. 7,500 Rp. 3,750 Rp. 1,875 Rp. 938 Rp. 3,000 Rp. 3,045 Rp. 1,200 Rp. 5,000 16842
8
2.3Facial Wash 100 ml Rp. 65,000 Rp. 55,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 313 Rp. 1,100 Rp. 2,150 Rp. 1,000 Rp. 3,000 10531
9
3Paket Medium Paket Rp. 245,000 Rp. 225,000 Rp. 25,000 Rp. 12,500 Rp. 6,250 Rp. 3,125 Rp. 1,563 Rp. 4,500 Rp. 5,375 Rp. 3,000 Rp. 7,000 301584
10
3.1Cream Malam 10 gr Rp. 125,000 Rp. 110,000 Rp. 12,000 Rp. 6,000 Rp. 3,000 Rp. 1,500 Rp. 750 Rp. 2,200 Rp. 2,630 Rp. 1,100 Rp. 3,500 12632
11
3.2Cream Siang 10 gr Rp. 95,000 Rp. 80,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 1,600 Rp. 1,970 Rp. 1,000 Rp. 3,000 10531
12
3.3Facial Wash 100 ml Rp. 45,000 Rp. 35,000 Rp. 6,000 Rp. 3,000 Rp. 1,500 Rp. 750 Rp. 375 Rp. 700 Rp. 1,300 Rp. 600 Rp. 2,500 8421
13
4Paket Ekonomi (EKM) Paket Rp. 165,000 Rp. 140,000 Rp. 12,500 Rp. 6,250 Rp. 3,125 Rp. 1,563 Rp. 781 Rp. 2,800 Rp. 3,045 Rp. 1,200 Rp. 5,000 16842
14
4.1Cream Malam 12 gr Rp. 90,000 Rp. 75,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 1,500 Rp. 1,970 Rp. 1,000 Rp. 3,000 10531
15
4.2Cream Siang 12 gr Rp. 65,000 Rp. 55,000 Rp. 7,500 Rp. 3,750 Rp. 1,875 Rp. 938 Rp. 469 Rp. 1,100 Rp. 2,150 Rp. 1,000 Rp. 3,000 10531
16
4.3Facial Wash 100 ml Rp. 35,000 Rp. 30,000 Rp. 3,000 Rp. 1,500 Rp. 750 Rp. 375 Rp. 188 Rp. 600 Rp. 650 Rp. 300 Rp. 1,250 4211
17
5Paket Mahasiswa (MHS) Paket Rp. 105,000 Rp. 85,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 1,700 Rp. 1,970 Rp. 1,000 Rp. 3,000 10531
18
5.1Cream Malam 10 gr Rp. 55,000 Rp. 45,000 Rp. 6,000 Rp. 3,000 Rp. 1,500 Rp. 750 Rp. 375 Rp. 900 Rp. 1,300 Rp. 600 Rp. 2,500 8421
19
5.2Cream Siang 10 gr Rp. 45,000 Rp. 35,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 313 Rp. 700 Rp. 1,300 Rp. 600 Rp. 2,500 8421
20
5.3Facial Wash 60 ml Rp. 25,000 Rp. 20,000 Rp. 3,000 Rp. 1,500 Rp. 750 Rp. 375 Rp. 188 Rp. 400 Rp. 650 Rp. 300 Rp. 1,250 4211
21
6Cream Whitening 10 gr Rp. 190,000 Rp. 165,000 Rp. 20,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 3,300 Rp. 4,350 Rp. 1,800 Rp. 7,500 251363
22
7Cream Whitening 5 gr Rp. 110,000 Rp. 90,000 Rp. 18,000 Rp. 9,000 Rp. 4,500 Rp. 2,250 Rp. 1,125 Rp. 1,800 Rp. 40,000 Rp. 1,700 Rp. 7,000 201053
23
8
Cream Whitening Super
10 gr Rp. 230,000 Rp. 200,000 Rp. 25,000 Rp. 12,500 Rp. 6,250 Rp. 3,125 Rp. 1,563 Rp. 4,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 6,500 281474
24
9
Cream Whitening Super
5 gr Rp. 135,000 Rp. 100,000 Rp. 20,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 2,000 Rp. 4,350 Rp. 1,800 Rp. 7,500 251363
25
10Long Set 12 ml Rp. 250,000 Rp. 230,000 Rp. 30,000 Rp. 15,000 Rp. 7,500 Rp. 3,750 Rp. 1,875 Rp. 4,600 Rp. 6,250 Rp. 2,500 Rp. 10,000 4020105
26
11Long Set Kecil 6 ml Rp. 125,000 Rp. 110,000 Rp. 15,000 Rp. 7,500 Rp. 3,750 Rp. 1,875 Rp. 938 Rp. 2,200 Rp. 3,000 Rp. 1,500 Rp. 5,000 201053
27
12Beauty Breast care Rp. 230,000 Rp. 210,000 Rp. 25,000 Rp. 12,500 Rp. 6,250 Rp. 3,125 Rp. 1,563 Rp. 4,200 Rp. 5,000 Rp. 3,000 Rp. 8,000 301584
28
13OVC
100 ML
Rp. 45,000 Rp. 41,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 313 Rp. 820 Rp. 900 Rp. 400 Rp. 1,500 5311
29
14Supra Freesh Rp. 14,500 Rp. 12,500 Rp. 2,000 Rp. 1,000 Rp. 500 Rp. 250 Rp. 125 Rp. 250 Rp. 150 Rp. 100 Rp. 500 5311
30
15Hajijah 50 gr Rp. 85,000 Rp. 70,000 Rp. 15,000 Rp. 7,500 Rp. 3,750 Rp. 1,875 Rp. 938 Rp. 1,400 Rp. 3,500 Rp. 1,500 Rp. 5,000 201053
31
16Hajijah 30 gr Rp. 60,000 Rp. 45,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 900 Rp. 1,700 Rp. 1,000 Rp. 2,000 10531
32
17Face Mist
100 ML
Rp. 230,000 Rp. 210,000 Rp. 25,000 Rp. 12,500 Rp. 6,250 Rp. 3,125 Rp. 1,563 Rp. 4,200 Rp. 5,225 Rp. 2,800 Rp. 4,000 251363
33
18Face Toner 100 ml Rp. 125,000 Rp. 110,000 Rp. 15,000 Rp. 7,500 Rp. 3,750 Rp. 1,875 Rp. 938 Rp. 2,200 Rp. 2,975 Rp. 1,300 Rp. 5,000 201053
34
19Shampo Treatment 120 ml Rp. 85,000 Rp. 75,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 1,500 Rp. 1,700 Rp. 1,000 Rp. 2,000 10531
35
20Shampo Ketombe Rp. 45,000 Rp. 30,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 625 Rp. 313 Rp. 600 Rp. 2,000 Rp. 1,000 Rp. 3,000 10531
36
19Body Lotion Medium Rp. 28,000 Rp. 25,000 Rp. 4,000 Rp. 2,000 Rp. 1,000 Rp. 500 Rp. 250 Rp. 500 Rp. 750 Rp. 350 Rp. 1,000 5311
37
20Body Lotion Premium Rp. 100,000 Rp. 90,000 Rp. 15,000 Rp. 7,500 Rp. 3,750 Rp. 1,875 Rp. 938 Rp. 1,800 Rp. 1,965 Rp. 850 Rp. 3,000 15842
38
21Masker Charcoal 50 ML Rp. 200,000 Rp. 185,000 Rp. 20,000 Rp. 10,000 Rp. 5,000 Rp. 2,500 Rp. 1,250 Rp. 3,700 Rp. 4,350 Rp. 1,800 Rp. 7,500 251363
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...