แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน 2558
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJ
1
แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจกโครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน 2558
2
อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ
3
ที่สถานบริการจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด(คน)จำนวนผู้สูงอายุที่คัดกรองโรคตาโดย อสม.(คน)จำนวนผู้สูงอายุที่วัด VA โดยจนท.ส่งต่อจักษุแพทย์(คน)ได้รับการผ่าตัด(คน)รอการผ่าตัด
(คน)
4
พบโรคตาอื่นๆ<=20/200>=20/200
5
อำเภอขุขันธ์
ภาพรวม1942414253466110634553093554
6
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองขุขันธ์1,992480034014001020
7
รพ.สต.โคกโพน798785220000
8
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง46839761547101
9
รพ.สตจะกง7334981857423000
10
รพ.สต.ใจดี89489415560000
11
รพ.สต.กันจาน1,10085012522000
12
รพ.สต.อาวอย1,2201,02617332220
13
รพ.สต.หนองคล้า24520417260110
14
รพ.สต.ขนุน514309118127000
15
รพสต.ปรือใหญ่5325325230000
16
รพ.สต.ปรือคัน6124201200000
17
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06175165100000
18
รพ.สต.หนองลุง
7805605102244440
19
รพ.สต.สมบูรณ์77553215651320
20
รพ.สต.หัวเสือ920892229274000
21
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก912300103031111
22
.รพ.สต.กวางขาว27916740202202
23
รพ.สต.คลองกลาง65735585342000
24
รพ.สต.โคกเพชร6926922005757330
25
รพ.สต.ปราสาท714714650285000
26
รพ.สต.บ่อทอง20111736813624240
27
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น905491182612000
28
รพ.สต.นาก็อก71667441015691031030
29
รพ.สต.กฤษณา765459270432000
30
รพ.สต.วิทย์75573432180000
31
รพ.สต.ตรอย28628252313390
32
รพ.สต.นิคมซอยกลาง4113722203501250
33
รพ.สต.โนน373352163829838110
34
รวมทุก รพ.สต.19,42414,2534661,1063,4553093554
35
36
ลงชื่อ ศศิธร ผู้รายงาน
37
(นางสาวศศิธร ธรรมบรรเทิง)
38
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
39
วันที่รายงาน 4 สิงหาคม 2558..............
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Loading...
 
 
 
ภาพรวมอำเภอขุขันธ์
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74