ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน@กบว
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ชื่อสกุลชื่อเล่นสถาบันวันเริ่มวันครบกำหนดฝึกงานเกี่ยวกับ
ผู้ดูแลการฝึกงาน
สถานะ
2
หฤษฎ์สุวรรณรัตน์พีชม.อ.ตรัง23/5/20168//7/2016พัฒนาเว็บฝึกงานด้วย Joomlaสุวิทย์ฝึกเสร็จ
3
จิราภานฤนาทประการอิงม.อ.ตรัง23/5/20168//7/2016พัฒนาเว็บฝึกงานด้วย Joomlaสุวิทย์ฝึกเสร็จ
4
ฐาปนนท์ทองนุ้ยต้นม.อ.หาดใหญ่23/5/201629/7/2016พัฒนาระบบเช่าโน้ตบุ๊กออนไลน์
ไกรวุฒิ, สิทธินัย
ฝึกเสร็จ
5
ไพบูลย์พัฒนเสถึยรไต๋ม.อ.หาดใหญ่23/5/201629/7/2016พัฒนาระบบเช่าโน้ตบุ๊กออนไลน์
ไกรวุฒิ, สิทธินัย
ฝึกเสร็จ
6
ผกามาสนิลวงศ์พิม
มทร.นครศรีฯ(ไสใหญ่)
30/5/201622/7/2016Workshop Photoshopพัณณิตาฝึกเสร็จ
7
กณิกาพราหมโนลูกน้ำ
มทร.นครศรีฯ(ไสใหญ่)
30/5/201622/7/2016Workshop Photoshopพัณณิตาฝึกเสร็จ
8
ธนพัฒน์แดงเหลือเคน
มทร. วิทยาลัยรัตภูมิ
7/6/20165/8/2016สนับสนุนงานบริการวิชาการธีรพงศ์ฝึกเสร็จ
9
ปริญญวรรษพรหมเสนะเฟิร์ส
มทร. วิทยาลัยรัตภูมิ
7/6/20165/8/2016สนับสนุนงานบริการวิชาการธีรพงศ์ฝึกเสร็จ
10
เจะสูไมยะห์เจะมุมายด์ม.อ.หาดใหญ่16/5/20155/8/2016ใช้ VBA Excel จัดเก็บข้อมูลศิเนตรฝึกเสร็จ
11
อุดมเกียรติแซ่เตียโอ๋วท.เทคนิคหาดใหญ่21/7/201616/9/2016สนับสนุนงานบริการวิชาการธีรพงศ์ฝึกเสร็จ
12
ศักยภาพรัตนพันธ์แบงค์วท.เทคนิคหาดใหญ่21/7/201616/9/2016สนับสนุนงานบริการวิชาการธีรพงศ์ฝึกเสร็จ
13
มุสลีมะห์โตะหลงมุสม.ฟาฏอนี3/8/20163/12/2016
พัฒนาเว็บไซต์สำหรับรวบรวมผลงานของกลุ่มงาน
พัณณิตาฝึกเสร็จ
14
ซอฟียะห์สาแล๊ะเฟียม.ฟาฏอนี3/8/20163/12/2016พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบฝึกอบรมใหม่สิทธินัยฝึกเสร็จ
15
พีรพลชิตตะวงศ์บอล
มทร.ศรีวิชัย (สงขลา)
15/8/20164/12/2016
สร้างบทเรียนออนไลน์วิชา Basic MS Word
สุวิทย์ฝึกเสร็จ
16
อภิปรัชญ์แก้วละเอียดเฟิร์ส
มทร.ศรีวิชัย (สงขลา)
15/8/20164/12/2016
Google Site เก็บประวัติรายการเอกสารอบรม
ศิเนตรฝึกเสร็จ
17
อันตีนะเลเซ็งบลูกานาม.ราชภัฎ (ยะลา)13/12/201630/3/2017พัฒนาและดูแลเว็บรวมผลงาน (ต่อ)พัณณิตาฝึกเสร็จ
18
ยุสรออายะมะโซยูม.ราชภัฎ (ยะลา)13/12/201630/3/2017ทดสอบและทวนสอบเอกสารอบรม Joomlaสุวิทย์ฝึกเสร็จ
19
พสธรอ่อนคงแบ็คม.ราชภัฎ (สงขลา)9/1/201728/2/2017
สร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate 6
สิทธินัยฝึกเสร็จ
20
พงศธรจินตนปัญญาต๊ะม.ราชภัฎ (สงขลา)9/1/201728/2/2017
สร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate 6
ศิเนตรฝึกเสร็จ
21
ธนิดาเลขานุกิจนิ (ครู)ว.เทคนิคจะนะ25/4/20179/5/2017TA / เข้าอบรม, ช่วยงานทั่วไปสุวิทย์ฝึกเสร็จ
22
ฮามีหย๊ะและหีมหย๊ะม.อ.หาดใหญ่่22/5/20174/8/2017วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม MS Wordศิิเนตรฝึกเสร็จ
23
ชุติมาทิพย์รักษ์พราวม.อ.หาดใหญ่22/5/201714/7/2017พัฒนาระบบ Document Trackingสิทธินัยฝึกเสร็จ
24
สมัชญาแก้วจินดาอาร์ม.อ.หาดใหญ่22/5/201714/7/2017ออกแบบโปสเตอร์ PR ด้วย PhotoShopพััณณิตาฝึกเสร็จ
25
กุลนันท์
ภู่ภักดีพันธ์
ทรายม.อ.ตรััง29/5/201728/7/2017วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม MS Wordสุวิิทย์ฝึกเสร็จ
26
ธีรยุทธรุ่งเรืองเจมส์ม.อ.ตรัง29/5/201728/7/2017พัฒนาระบบสารสนเทศงานตรวจข้อสอบสิทธินัยฝึกเสร็จ
27
อดิศัยสุธรรมกุลเฟิร์ส
มทร.ศรีวิชัย (สงขลา)
12/6/20176/10/2017พัฒนาระบบงาน IT Services Trackingสิทธินัยกำลังฝึก
28
อารีฟะห์บือโตฟะห์ม.ฟาฏอนี3/8/20173/12/2017พัฒนาระบบ Trainingสิทธินัยกำลังฝึก
29
ซัยนับมะรอแมหนับม.ฟาฏอนี3/8/20173/12/2017พัฒนาระบบ Trainingสิทธินัยกำลังฝึก
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ทำเนียบ