המשמר החברתי - נתונים כספיים לשנים 2012, 2013 ו-2014 (עד אוגוסט).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2014ק"ק כללית "K"יתרה בבנק "V"ישראל תורמת "T"להפקדה "P"שקים לתשלום "S"עמלת חשבון9999-9-9-9-999>------ סעיף שלא הוגדר ------<
2
ט.ל.חמ-תנ'473.00115,145.17215.0050.000.00266.65
3
עדכון אחרון10.08.2014הקובע = ספרי החשבונותמ-ק"ק183.89115,145.17יתרה לאחר פרעון שקים שנמסרו >115,145.17₪ 0.00
4
התחייבות לעדכון לפחות אחת לחודש - בתקנון העמותהק"ק משקיפים "M"מופקד בפק"מ
5
שימו לב ללשוניות למטה ולנושאים השוניםמ-תנ'719.10אזהרת יתרהיתרה בהנ"חשיתרות לאחר התחייבויות תרומות ופק"מ
6
לפירוט אפשרויות לתרומה גלגלו שמאלה >>>מ-ק"ק623.9650,000 119,631.17116,602.27
7
שער $ לחישובים3.40סימוןללא הכנסותכולל כספיםסכומים מתנועות שבוצעו בפועלסכומים לביצוע בעתיד
8
שיוךשטרם התקבלושהובטחו496,552.92376,921.755,073.902,045.00חודש הוצאה
9
חודש ערךתאריך ערךצורת תשלוםאסמכתאלבנקיתרה שוטפתnullיתרה שוטפתהכנסההוצאההתחייבויותצפי הכנסותשם המשלם/המקבלפירוטבפועלסעיףתיאורסעיף משולב חודש+סעיףצורת תשלום+אסמכתאצורת תשלום+אסמכתא+תאריךמי שילם+סימן+תאריך
10
Jan-2014יתרת פתיחה 201436,229.72 45,725.72 45,725.72יתרת פתיחה 2014Jan-20142014-7-0-1-000ש-2014-הכנ - יתרה לפתיחת שנה201470100041640 #VALUE!יתרת פתיחה 2014 יתרת פתיחה 2014
11
Jan-201400/01/2014שורת סיכום1 201436,229.72 45,725.72 שורת סיכום - 1 2014הכנסה: 51706.7 הוצאה: 63950.49Jan-2014 41640שורת סיכום 1 2014#VALUE!00/01/2014 שורת סיכום - 1 2014
12
Jan-201401-Jan-2014עמלת חשבוןV36,194.92 45,690.92 34.80בנק איגודJan-20142014-1-0-0-500ש-2014-הוצ - עמלות בנק201410050041640עמלת חשבון עמלת חשבון 2014141640 V בנק איגוד
13
Jan-201401-Jan-2014עמלת חשבוןV36,192.02 45,688.02 2.90בנק איגודJan-20142014-1-0-0-500ש-2014-הוצ - עמלות בנק201410050041640עמלת חשבון עמלת חשבון 2014141640 V בנק איגוד
14
Jan-201424-Jun-2013מזומן מק"ק כלליתK36,179.62 45,675.62 12.40החזרים - אוריאל רז - גזברק"ק כללית מנה 2014.01 - דואר רשום לרשםJun-20132014-1-0-0-605ש-2014-הוצ - משרדיות - דואר ומשלוחים201410060541426מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2013641449 K החזרים - אוריאל רז - גזבר
15
Jan-201413-Nov-2013מזומן מק"ק כלליתK36,159.12 45,655.12 20.50ברוך אורןק"ק כללית מנה 2014.05 - החזר נסיעות - ישיבת ועדNov-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541579מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131141591 K ברוך אורן
16
Jan-201426-Nov-2013מזומן מק"ק משקיפיםM36,152.52 45,648.52 6.60מיכל לב-אריק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםNov-20132014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541579מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 20131141604 M מיכל לב-ארי
17
Jan-201426-Nov-2013מזומן מק"ק משקיפיםM36,108.52 45,604.52 44.00קאסם אבו סלאחק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםNov-20132014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541579מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 20131141604 M קאסם אבו סלאח
18
Jan-201412-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,088.02 45,584.02 20.50ברוך אורןק"ק כללית מנה 2014.05 - החזר נסיעות - ישיבת ועדDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241620 K ברוך אורן
19
Jan-201416-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,063.02 45,559.02 25.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - נסיעה לישיבת וועד מנהלDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241624 K יפתח בריל
20
Jan-201430-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,039.02 45,535.02 24.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - נסיעה לי-ם הרצאה מטעם המשמרDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241638 K יפתח בריל
21
Jan-201430-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,015.02 45,511.02 24.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - נסיעה לי-ם הרצאה מטעם המשמרDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241638 K יפתח בריל
22
Jan-201401-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK35,954.02 45,450.02 61.00החזרים - ארן רונדל - רכז מחקרק"ק כללית מנה 2014.01 - כיבוד לישיבת תכנוןJan-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141640 K החזרים - ארן רונדל - רכז מחקר
23
Jan-201402-Jan-2014קבלה168T35,954.02 46,450.02 1,000.00מנחםתרומה פרטית דרך ישראל תורמת 192522Jan-20142014-7-0-1-110ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מישראל תורמת - מצב חשבון 2014201470111041640קבלה 0168קבלה 168 2014141641 T מנחם
24
Jan-201406-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK35,921.72 46,417.72 32.30ברוך אורןק"ק כללית מנה 2014.01 - נסיעות למתכנתיםJan-20142014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141645 K ברוך אורן
25
Jan-201406-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK35,901.72 46,397.72 20.00החזרים - חובב ינאי - רכז כנסתקופה קטנה כללית - מנה 2014.01 - קלסריםJan-20142014-1-0-0-600ש-2014-הוצ - משרדיות201410060041640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141645 K החזרים - חובב ינאי - רכז כנסת
26
Jan-201406-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM35,873.12 46,369.12 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141645 M גור ירמיהו
27
Jan-201407-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM35,844.52 46,340.52 28.60אלי גרוסק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141646 M אלי גרוס
28
Jan-201409-Jan-2014קבלה95V35,894.52 46,390.52 50.00נעמןדמי חברJan-20142014-7-0-1-150ש-2014-הכנ - דמי חבר שהתקבלו201470115041640קבלה 0095קבלה 95 2014141648 V נעמן
29
Jan-201414-Jan-2014שיק5000244V34,950.52 45,446.52 944.00רו"ח אבי קרלמן 2014.01-02Jan-20142014-1-0-0-460ש-2014-הוצ - נותני שירותים - שכ"ט מקצועי - הנח"ש201410046041640שיק 5000244שיק 5000244 2014141653 V רו"ח אבי קרלמן
30
Jan-201415-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK34,849.52 45,345.52 101.00ניצן מתןק"ק כללית מנה 2014.01 - חופש המידע - 33654913 - רשות להגבלים עסקייםJan-20142014-1-0-0-625ש-2014-הוצ - אגרות משפטיות201410062541640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141654 K ניצן מתן
31
Jan-201415-Jan-2014שיק5000117V31,694.52 42,190.52 3,155.00ביטוח לאומי2013.12Dec-20132013-1-0-0-300ש-2013-הוצ - ביטוח לאומי201310030041609שיק 5000117שיק 5000117 2014141654 V ביטוח לאומי
32
Jan-201415-Jan-2014שיק5000118V26,674.52 37,170.52 5,020.00מס הכנסה2013.11-12Dec-20132013-1-0-0-310ש-2013-הוצ - מס הכנסה201310031041609שיק 5000118שיק 5000118 2014141654 V מס הכנסה
33
Jan-201415-Jan-2014שיק5000153V3,074.52 13,570.52 23,600.00מ.מ.ווליכמןבניית אתרDec-20132013-1-0-0-800ש-2013-הוצ - בניית אתר201310080041609שיק 5000153שיק 5000153 2014141654 V מ.מ.ווליכמן
34
Jan-201419-Jan-2014זיכוי לחשבון63107V4,691.52 15,187.52 1,617.00ביטוח לאומי - זיכוייםהחזר דמי מילואים - ארן רונדלOct-20132013-1-0-0-301ש-2013-הוצ - ביטוח לאומי - זיכויים201310030141548זיכוי לחשבון 63107זיכוי לחשבון 63107 2014141658 V ביטוח לאומי - זיכויים
35
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,662.92 15,158.92 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M גור ירמיהו
36
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,595.72 15,091.72 67.20יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M יוסי עמרם
37
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,588.82 15,084.82 6.90יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M יוסי עמרם
38
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,560.22 15,056.22 28.60בתאל אבןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M בתאל אבן
39
Jan-201421-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,531.62 15,027.62 28.60סמדר שמואלק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141660 M סמדר שמואל
40
Jan-201421-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,503.02 14,999.02 28.60אלי גרוסק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141660 M אלי גרוס
41
Jan-201422-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,422.02 14,918.02 81.00יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141661 M יוסי עמרם
42
Jan-201422-Jan-2014שיק5000156V3,954.27 14,450.27 467.75מיכל נוסצקייתרת פרויקט עידוד הצבעה 457.16 אושר 467.75Sep-20132013-3-3-0-700ש-2013-הוצ - פרויקט משותף - עידוד הצבעה - הוצאה201333070041518שיק 5000156שיק 5000156 2014141661 V מיכל נוסצקי
43
Jan-201423-Jan-2014פק"מ - פרעוןV53,993.97 64,489.97 50,039.70פק"מ - פרעוןהפקדת 50000 ש" רווח של: 39.7 ש"ח00/00/20132014-8-1-0-100ש-2014-כלל - בנקאיות - פק"מ201481010000/00/2013פק"מ - פרעון פק"מ - פרעון 2014141662 V פק"מ - פרעון
44
Jan-201423-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK53,962.97 64,458.97 31.00החזרים - ארן רונדל - רכז מחקרק"ק כללית מנה 2014.03 - ספר עדויות - משלוח 10Jan-20142014-1-0-0-605ש-2014-הוצ - משרדיות - דואר ומשלוחים201410060541640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141662 K החזרים - ארן רונדל - רכז מחקר
45
Jan-201426-Jan-2014קבלה169T53,962.97 64,508.97 50.00אוריתרומה פרטית דרך ישראל תורמת 197124Jan-20142014-7-0-1-110ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מישראל תורמת - מצב חשבון 2014201470111041640קבלה 0169קבלה 169 2014141665 T אורי
46
Jan-201427-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK53,942.97 64,488.97 20.00החזרים - חובב ינאי - רכז כנסתקופה קטנה כללית - מנה 2014.01 - קלסריםJan-20142014-1-0-0-600ש-2014-הוצ - משרדיות201410060041640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141666 K החזרים - חובב ינאי - רכז כנסת
47
Jan-201427-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK53,762.97 64,308.97 180.00החזרים - בועז רקוץ' - מנכ"לק"ק כללית מנה 2014.02 - מתנת לידה נאוה שפנרFeb-20142014-1-0-0-600ש-2014-הוצ - משרדיות201410060041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141666 K החזרים - בועז רקוץ' - מנכ"ל
48
Jan-201428-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM53,753.47 64,299.47 9.50ניצן מתןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141667 M ניצן מתן
49
Jan-201430-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM53,743.97 64,289.97 9.50ניצן מתןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141669 M ניצן מתן
50
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1121V47,447.97 57,993.97 6,296.00בועז רקוץ' - מנכ"ל2014.01Jan-20142014-1-0-0-210ש-2014-הוצ - שכר עובדים - מנכ"ל201410021041640העברה בנקאית 1121העברה בנקאית 1121 2014141670 V בועז רקוץ' - מנכ"ל
51
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1122V45,354.97 55,900.97 2,093.00אוריאל רז - גזבר2014.01Jan-20142014-1-0-0-211ש-2014-הוצ - שכר עובדים - גזבר201410021141640העברה בנקאית 1122העברה בנקאית 1122 2014141670 V אוריאל רז - גזבר
52
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1123V41,004.97 51,550.97 4,350.00ארן רונדל - רכז מחקר2014.01Jan-20142014-1-0-0-218ש-2014-הוצ - שכר עובדים - פרויקט מחקר - רכז201410021841640העברה בנקאית 1123העברה בנקאית 1123 2014141670 V ארן רונדל - רכז מחקר
53
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1124V39,169.97 49,715.97 1,835.00אדם רוטברד - עורך אתר2014.01Jan-20142014-1-0-0-215ש-2014-הוצ - שכר עובדים - עורך אתר201410021541640העברה בנקאית 1124העברה בנקאית 1124 2014141670 V אדם רוטברד - עורך אתר
54
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1125V36,227.97 46,773.97 2,942.00סתיו טאוב - רכזת שטח2014.01Jan-20142014-1-0-0-219ש-2014-הוצ - שכר עובדים - רכזת שימור וגיוס פעילים201410021941640העברה בנקאית 1125העברה בנקאית 1125 2014141670 V סתיו טאוב - רכזת שטח
55
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1126V35,355.97 45,901.97 872.00נאוה שפנר - גיוס משאבים2014.01Jan-20142014-1-0-0-213ש-2014-הוצ - שכר עובדים - רכז גיוס משאבים201410021341640העברה בנקאית 1126העברה בנקאית 1126 2014141670 V נאוה שפנר - גיוס משאבים
56
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1127V30,923.97 41,469.97 4,432.00חובב ינאי - רכז כנסת2014.01Jan-20142014-1-0-0-216ש-2014-הוצ - שכר עובדים - פרויקט כנסת - רכז משקיפים201410021641640העברה בנקאית 1127העברה בנקאית 1127 2014141670 V חובב ינאי - רכז כנסת
57
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1128V29,759.34 40,305.34 1,164.63כלל - פיצויים וגמל2014.01Jan-20142014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041640העברה בנקאית 1128העברה בנקאית 1128 2014141670 V כלל - פיצויים וגמל
58
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1129V28,885.86 39,431.86 873.48הפניקס - פיצויים וגמל2014.01Jan-20142014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041640העברה בנקאית 1129העברה בנקאית 1129 2014141670 V הפניקס - פיצויים וגמל
59
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1130V27,912.38 38,458.38 973.48מקפת - פיצויים וגמל2014.01Jan-20142014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041640העברה בנקאית 1130העברה בנקאית 1130 2014141670 V מקפת - פיצויים וגמל
60
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1131V23,985.93 34,531.93 3,926.45ליבי בייקין - שירות דוברות2014.01Jan-20142014-1-0-0-430ש-2014-הוצ - נותני שירותים - דוברות201410043041640העברה בנקאית 1131העברה בנקאית 1131 2014141670 V ליבי בייקין - שירות דוברות
61
Jan-201423,985.93 34,531.93 שורה ריקה9999-9-9-9-999>------ סעיף שלא הוגדר ------<9999999999 189912 שורה ריקה
62
Feb-201400/02/2014שורת סיכום2 201423,985.93 34,531.93 שורת סיכום - 2 2014הכנסה: 86875 הוצאה: 95013.1Feb-2014 41671שורת סיכום 2 2014#VALUE!00/02/2014 שורת סיכום - 2 2014
63
Feb-201402-Feb-2014עמלת חשבוןV23,965.63 34,511.63 20.30בנק איגודFeb-20142014-1-0-0-500ש-2014-הוצ - עמלות בנק201410050041671עמלת חשבון עמלת חשבון 2014241672 V בנק איגוד
64
Feb-201402-Feb-2014קבלה96V110,740.63 121,286.63 86,775.00הקרן החדשה לישראלתמיכה קרנותFeb-20142014-7-0-1-210ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מקרנות וגופים - הקרן החדשה לישראל201470121041671קבלה 0096קבלה 96 2014241672 V הקרן החדשה לישראל
65
Feb-201402-Feb-2014העברה בנקאית1122V107,745.49 118,291.49 2,995.14הפניקס - פיצויים וגמל2013.12Dec-20132014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041609העברה בנקאית 1122העברה בנקאית 1122 2014241672 V הפניקס - פיצויים וגמל
66
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,705.49 118,251.49 40.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
67
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,685.49 118,231.49 20.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
68
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,675.09 118,221.09 10.40יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
69
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,644.59 118,190.59 30.50יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
70
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,602.09 118,148.09 42.50איתמר וגנרק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M איתמר וגנר
71
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,569.09 118,115.09 33.00דודי לבק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M דודי לב
72
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,534.09 118,080.09 35.00זיוה רוזובסקיק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M זיוה רוזובסקי
73
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,505.49 118,051.49 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M גור ירמיהו
74
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,471.19 118,017.19 34.30אילנה בן עזראק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M אילנה בן עזרא
75
Feb-201405-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,397.09 117,943.09 74.10יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241675 M יוסי עמרם
76
Feb-201406-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,142.99 117,688.99 254.10החזרים - סתיו טאוב - רכזת שטחק"ק כללית מנה 2014.01 - מפגש משקיפים - כיבודFeb-20142014-1-0-0-660ש-2014-הוצ - אירועים - כיבוד201410066041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241676 K החזרים - סתיו טאוב - רכזת שטח
77
Feb-201409-Feb-2014העברה בנקאית1024V105,179.76 115,725.76 1,963.23סמדר שמואל - שירותי תוכן ומדיה חברתית2014.01Jan-20142014-1-0-0-425ש-2014-הוצ - נותני שירותים - תוכן ומדיה חברתית201410042541640העברה בנקאית 1024העברה בנקאית 1024 2014241679 V סמדר שמואל - שירותי תוכן ומדיה חברתית
78
Feb-201409-Feb-2014שיק5000218V104,706.76 115,252.76 473.00אוריאל רז - גזבר - קופה קטנהק"ק משקיפים - הוצאה מחשבון - מנה 2014.01 - דמי מחזורFeb-20142014-8-1-0-210ש-2014-כלל - קופה קטנה משקיפים - דמי מחזור201481021041671שיק 5000218שיק 5000218 2014241679 V אוריאל רז - גזבר - קופה קטנה
79
Feb-201409-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,179.76 115,725.76 -473.00חובב ינאי - רכז כנסת - קופה קטנהק"ק משקיפים - הכנסה לקופה - מנה 2014.01 - פעולה חשבונאית נגדיתFeb-20142014-8-1-0-210ש-2014-כלל - קופה קטנה משקיפים - דמי מחזור201481021041671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241679 M חובב ינאי - רכז כנסת - קופה קטנה
80
Feb-201409-Feb-2014קבלה97V105,279.76 115,825.76 100.00אליתרומה פרטיתFeb-20142014-7-0-1-100ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מפרטיים201470110041671קבלה 0097קבלה 97 2014241679 V אלי
81
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,205.66 115,751.66 74.10יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M יוסי עמרם
82
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,177.06 115,723.06 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M גור ירמיהו
83
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,158.06 115,704.06 19.00איתמר וגנרק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M איתמר וגנר
84
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,101.76 115,647.76 56.30יניב שטיימץק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M יניב שטיימץ
85
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,061.66 115,607.66 40.10עומר רז (שוקו)ק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M עומר רז (שוקו)
86
Feb-201410-Feb-2014שיק5000219V104,580.86 115,126.86 480.80אוריאל רז - גזבר - קופה קטנהקופה קטנה כללית - הוצאה מחשבון - מנה 2014.01 - דמי מחזורFeb-20142014-8-1-0-200ש-2014-כלל - קופה קטנה כללית - דמי מחזור201481020041671שיק 5000219שיק 5000219 2014241680 V אוריאל רז - גזבר - קופה קטנה
87
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK105,061.66 115,607.66 -480.80אוריאל רז - גזבר - קופה קטנהקופה קטנה כללית - הכנסה לקופה - מנה 2014.01 - פעולה חשבונאית נגדיתFeb-20142014-8-1-0-200ש-2014-כלל - קופה קטנה כללית - דמי מחזור201481020041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241680 K אוריאל רז - גזבר - קופה קטנה
88
Feb-201411-Feb-2014פק"מ - הפקדהV55,061.66 65,607.66 50,000.00פק"מ - הפקדה00/00/20142014-8-1-0-100ש-2014-כלל - בנקאיות - פק"מ201481010000/00/2014פק"מ - הפקדה פק"מ - הפקדה 2014241681 V פק"מ - הפקדה
89
Feb-201411-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM55,019.16 65,565.16 42.50איתמר וגנרק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241681 M איתמר וגנר
90
Feb-201411-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM54,993.26 65,539.26 25.90עומרי אפשטייןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241681 M עומרי אפשטיין
91
Feb-201412-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM54,975.96 65,521.96 17.30ניצן שחרק"ק משקיפים מנה 2014.03 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241682 M ניצן שחר
92
Feb-201416-Feb-2014שיק5000226V52,048.96 62,594.96 2,927.00ביטוח לאומי2014.01Jan-20142014-1-0-0-300ש-2014-הוצ - ביטוח לאומי201410030041640שיק 5000226שיק 5000226 2014241686 V ביטוח לאומי
93
Feb-201416-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM52,013.56 62,559.56 35.40אילנה בן עזראק"ק משקיפים מנה 2014.04 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241686 M אילנה בן עזרא
94
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,961.66 62,507.66 51.90ניצן שחרק"ק משקיפים מנה 2014.03 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M ניצן שחר
95
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,933.06 62,479.06 28.60בתאל אבןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M בתאל אבן
96
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,865.86 62,411.86 67.20יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M יוסי עמרם
97
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,849.06 62,395.06 16.80אסף יגלק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M אסף יגל
98
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,797.16 62,343.16 51.90ניצן גלאוןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M ניצן גלאון
99
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,768.56 62,314.56 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M גור ירמיהו
100
Feb-201418-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK51,722.06 62,268.06 46.50החזרים - ארן רונדל - רכז מחקרק"ק כללית מנה 2014.03 - ספר עדויות - משלוח 15Feb-20142014-1-0-0-605ש-2014-הוצ - משרדיות - דואר ומשלוחים201410060541671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241688 K החזרים - ארן רונדל - רכז מחקר
Loading...
 
 
 
תנועות 2014
דפי בנק 2014
עלויות שכר 2014
שקים
העברות
קבלות
קופה קטנה כללית 2014
קופה קטנה משקיפים 2014
תקציב מול ביצוע 2014
טבלת סעיפים למאזן
טבלאות
תנועות 2013
דפי בנק 2013
עלויות שכר 2013
קופה קטנה כללית 2013
קופה קטנה משקיפים 2013
תנועות 2012
דפי בנק 2012
עלויות שכר 2012
קופה קטנה כללית 2012
תנועות קבועות
 
 
Main menu