המשמר החברתי - נתונים כספיים לשנים 2012, 2013 ו-2014 (עד אוגוסט).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2014ק"ק כללית "K"יתרה בבנק "V"ישראל תורמת "T"להפקדה "P"שקים לתשלום "S"עמלת חשבון9999-9-9-9-999>------ סעיף שלא הוגדר ------<
2
ט.ל.חמ-תנ'473.00115,145.17215.0050.000.00266.65
3
עדכון אחרון10.08.2014הקובע = ספרי החשבונותמ-ק"ק183.89115,145.17יתרה לאחר פרעון שקים שנמסרו >115,145.17₪ 0.00
4
התחייבות לעדכון לפחות אחת לחודש - בתקנון העמותהק"ק משקיפים "M"מופקד בפק"מ
5
שימו לב ללשוניות למטה ולנושאים השוניםמ-תנ'719.10אזהרת יתרהיתרה בהנ"חשיתרות לאחר התחייבויות תרומות ופק"מ
6
לפירוט אפשרויות לתרומה גלגלו שמאלה >>>מ-ק"ק623.9650,000 119,631.17116,602.27
7
שער $ לחישובים3.40סימוןללא הכנסותכולל כספיםסכומים מתנועות שבוצעו בפועלסכומים לביצוע בעתיד
8
שיוךשטרם התקבלושהובטחו496,552.92376,921.755,073.902,045.00חודש הוצאה
9
חודש ערךתאריך ערךצורת תשלוםאסמכתאלבנקיתרה שוטפתnullיתרה שוטפתהכנסההוצאההתחייבויותצפי הכנסותשם המשלם/המקבלפירוטבפועלסעיףתיאורסעיף משולב חודש+סעיףצורת תשלום+אסמכתאצורת תשלום+אסמכתא+תאריךמי שילם+סימן+תאריך
10
Jan-2014יתרת פתיחה 201436,229.72 45,725.72 45,725.72יתרת פתיחה 2014Jan-20142014-7-0-1-000ש-2014-הכנ - יתרה לפתיחת שנה201470100041640 #VALUE!יתרת פתיחה 2014 יתרת פתיחה 2014
11
Jan-201400/01/2014שורת סיכום1 201436,229.72 45,725.72 שורת סיכום - 1 2014הכנסה: 51706.7 הוצאה: 63950.49Jan-2014 41640שורת סיכום 1 2014#VALUE!00/01/2014 שורת סיכום - 1 2014
12
Jan-201401-Jan-2014עמלת חשבוןV36,194.92 45,690.92 34.80בנק איגודJan-20142014-1-0-0-500ש-2014-הוצ - עמלות בנק201410050041640עמלת חשבון עמלת חשבון 2014141640 V בנק איגוד
13
Jan-201401-Jan-2014עמלת חשבוןV36,192.02 45,688.02 2.90בנק איגודJan-20142014-1-0-0-500ש-2014-הוצ - עמלות בנק201410050041640עמלת חשבון עמלת חשבון 2014141640 V בנק איגוד
14
Jan-201424-Jun-2013מזומן מק"ק כלליתK36,179.62 45,675.62 12.40החזרים - אוריאל רז - גזברק"ק כללית מנה 2014.01 - דואר רשום לרשםJun-20132014-1-0-0-605ש-2014-הוצ - משרדיות - דואר ומשלוחים201410060541426מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2013641449 K החזרים - אוריאל רז - גזבר
15
Jan-201413-Nov-2013מזומן מק"ק כלליתK36,159.12 45,655.12 20.50ברוך אורןק"ק כללית מנה 2014.05 - החזר נסיעות - ישיבת ועדNov-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541579מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131141591 K ברוך אורן
16
Jan-201426-Nov-2013מזומן מק"ק משקיפיםM36,152.52 45,648.52 6.60מיכל לב-אריק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםNov-20132014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541579מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 20131141604 M מיכל לב-ארי
17
Jan-201426-Nov-2013מזומן מק"ק משקיפיםM36,108.52 45,604.52 44.00קאסם אבו סלאחק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםNov-20132014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541579מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 20131141604 M קאסם אבו סלאח
18
Jan-201412-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,088.02 45,584.02 20.50ברוך אורןק"ק כללית מנה 2014.05 - החזר נסיעות - ישיבת ועדDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241620 K ברוך אורן
19
Jan-201416-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,063.02 45,559.02 25.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - נסיעה לישיבת וועד מנהלDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241624 K יפתח בריל
20
Jan-201430-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,039.02 45,535.02 24.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - נסיעה לי-ם הרצאה מטעם המשמרDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241638 K יפתח בריל
21
Jan-201430-Dec-2013מזומן מק"ק כלליתK36,015.02 45,511.02 24.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - נסיעה לי-ם הרצאה מטעם המשמרDec-20132014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541609מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 20131241638 K יפתח בריל
22
Jan-201401-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK35,954.02 45,450.02 61.00החזרים - ארן רונדל - רכז מחקרק"ק כללית מנה 2014.01 - כיבוד לישיבת תכנוןJan-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141640 K החזרים - ארן רונדל - רכז מחקר
23
Jan-201402-Jan-2014קבלה168T35,954.02 46,450.02 1,000.00מנחםתרומה פרטית דרך ישראל תורמת 192522Jan-20142014-7-0-1-110ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מישראל תורמת - מצב חשבון 2014201470111041640קבלה 0168קבלה 168 2014141641 T מנחם
24
Jan-201406-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK35,921.72 46,417.72 32.30ברוך אורןק"ק כללית מנה 2014.01 - נסיעות למתכנתיםJan-20142014-1-0-0-615ש-2014-הוצ - נסיעות - מתנדבים201410061541640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141645 K ברוך אורן
25
Jan-201406-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK35,901.72 46,397.72 20.00החזרים - חובב ינאי - רכז כנסתקופה קטנה כללית - מנה 2014.01 - קלסריםJan-20142014-1-0-0-600ש-2014-הוצ - משרדיות201410060041640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141645 K החזרים - חובב ינאי - רכז כנסת
26
Jan-201406-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM35,873.12 46,369.12 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141645 M גור ירמיהו
27
Jan-201407-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM35,844.52 46,340.52 28.60אלי גרוסק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141646 M אלי גרוס
28
Jan-201409-Jan-2014קבלה95V35,894.52 46,390.52 50.00נעמןדמי חברJan-20142014-7-0-1-150ש-2014-הכנ - דמי חבר שהתקבלו201470115041640קבלה 0095קבלה 95 2014141648 V נעמן
29
Jan-201414-Jan-2014שיק5000244V34,950.52 45,446.52 944.00רו"ח אבי קרלמן 2014.01-02Jan-20142014-1-0-0-460ש-2014-הוצ - נותני שירותים - שכ"ט מקצועי - הנח"ש201410046041640שיק 5000244שיק 5000244 2014141653 V רו"ח אבי קרלמן
30
Jan-201415-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK34,849.52 45,345.52 101.00ניצן מתןק"ק כללית מנה 2014.01 - חופש המידע - 33654913 - רשות להגבלים עסקייםJan-20142014-1-0-0-625ש-2014-הוצ - אגרות משפטיות201410062541640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141654 K ניצן מתן
31
Jan-201415-Jan-2014שיק5000117V31,694.52 42,190.52 3,155.00ביטוח לאומי2013.12Dec-20132013-1-0-0-300ש-2013-הוצ - ביטוח לאומי201310030041609שיק 5000117שיק 5000117 2014141654 V ביטוח לאומי
32
Jan-201415-Jan-2014שיק5000118V26,674.52 37,170.52 5,020.00מס הכנסה2013.11-12Dec-20132013-1-0-0-310ש-2013-הוצ - מס הכנסה201310031041609שיק 5000118שיק 5000118 2014141654 V מס הכנסה
33
Jan-201415-Jan-2014שיק5000153V3,074.52 13,570.52 23,600.00מ.מ.ווליכמןבניית אתרDec-20132013-1-0-0-800ש-2013-הוצ - בניית אתר201310080041609שיק 5000153שיק 5000153 2014141654 V מ.מ.ווליכמן
34
Jan-201419-Jan-2014זיכוי לחשבון63107V4,691.52 15,187.52 1,617.00ביטוח לאומי - זיכוייםהחזר דמי מילואים - ארן רונדלOct-20132013-1-0-0-301ש-2013-הוצ - ביטוח לאומי - זיכויים201310030141548זיכוי לחשבון 63107זיכוי לחשבון 63107 2014141658 V ביטוח לאומי - זיכויים
35
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,662.92 15,158.92 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M גור ירמיהו
36
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,595.72 15,091.72 67.20יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M יוסי עמרם
37
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,588.82 15,084.82 6.90יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M יוסי עמרם
38
Jan-201420-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,560.22 15,056.22 28.60בתאל אבןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141659 M בתאל אבן
39
Jan-201421-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,531.62 15,027.62 28.60סמדר שמואלק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141660 M סמדר שמואל
40
Jan-201421-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,503.02 14,999.02 28.60אלי גרוסק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141660 M אלי גרוס
41
Jan-201422-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM4,422.02 14,918.02 81.00יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141661 M יוסי עמרם
42
Jan-201422-Jan-2014שיק5000156V3,954.27 14,450.27 467.75מיכל נוסצקייתרת פרויקט עידוד הצבעה 457.16 אושר 467.75Sep-20132013-3-3-0-700ש-2013-הוצ - פרויקט משותף - עידוד הצבעה - הוצאה201333070041518שיק 5000156שיק 5000156 2014141661 V מיכל נוסצקי
43
Jan-201423-Jan-2014פק"מ - פרעוןV53,993.97 64,489.97 50,039.70פק"מ - פרעוןהפקדת 50000 ש" רווח של: 39.7 ש"ח00/00/20132014-8-1-0-100ש-2014-כלל - בנקאיות - פק"מ201481010000/00/2013פק"מ - פרעון פק"מ - פרעון 2014141662 V פק"מ - פרעון
44
Jan-201423-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK53,962.97 64,458.97 31.00החזרים - ארן רונדל - רכז מחקרק"ק כללית מנה 2014.03 - ספר עדויות - משלוח 10Jan-20142014-1-0-0-605ש-2014-הוצ - משרדיות - דואר ומשלוחים201410060541640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141662 K החזרים - ארן רונדל - רכז מחקר
45
Jan-201426-Jan-2014קבלה169T53,962.97 64,508.97 50.00אוריתרומה פרטית דרך ישראל תורמת 197124Jan-20142014-7-0-1-110ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מישראל תורמת - מצב חשבון 2014201470111041640קבלה 0169קבלה 169 2014141665 T אורי
46
Jan-201427-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK53,942.97 64,488.97 20.00החזרים - חובב ינאי - רכז כנסתקופה קטנה כללית - מנה 2014.01 - קלסריםJan-20142014-1-0-0-600ש-2014-הוצ - משרדיות201410060041640מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141666 K החזרים - חובב ינאי - רכז כנסת
47
Jan-201427-Jan-2014מזומן מק"ק כלליתK53,762.97 64,308.97 180.00החזרים - בועז רקוץ' - מנכ"לק"ק כללית מנה 2014.02 - מתנת לידה נאוה שפנרFeb-20142014-1-0-0-600ש-2014-הוצ - משרדיות201410060041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014141666 K החזרים - בועז רקוץ' - מנכ"ל
48
Jan-201428-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM53,753.47 64,299.47 9.50ניצן מתןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141667 M ניצן מתן
49
Jan-201430-Jan-2014מזומן מק"ק משקיפיםM53,743.97 64,289.97 9.50ניצן מתןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםJan-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541640מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014141669 M ניצן מתן
50
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1121V47,447.97 57,993.97 6,296.00בועז רקוץ' - מנכ"ל2014.01Jan-20142014-1-0-0-210ש-2014-הוצ - שכר עובדים - מנכ"ל201410021041640העברה בנקאית 1121העברה בנקאית 1121 2014141670 V בועז רקוץ' - מנכ"ל
51
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1122V45,354.97 55,900.97 2,093.00אוריאל רז - גזבר2014.01Jan-20142014-1-0-0-211ש-2014-הוצ - שכר עובדים - גזבר201410021141640העברה בנקאית 1122העברה בנקאית 1122 2014141670 V אוריאל רז - גזבר
52
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1123V41,004.97 51,550.97 4,350.00ארן רונדל - רכז מחקר2014.01Jan-20142014-1-0-0-218ש-2014-הוצ - שכר עובדים - פרויקט מחקר - רכז201410021841640העברה בנקאית 1123העברה בנקאית 1123 2014141670 V ארן רונדל - רכז מחקר
53
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1124V39,169.97 49,715.97 1,835.00אדם רוטברד - עורך אתר2014.01Jan-20142014-1-0-0-215ש-2014-הוצ - שכר עובדים - עורך אתר201410021541640העברה בנקאית 1124העברה בנקאית 1124 2014141670 V אדם רוטברד - עורך אתר
54
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1125V36,227.97 46,773.97 2,942.00סתיו טאוב - רכזת שטח2014.01Jan-20142014-1-0-0-219ש-2014-הוצ - שכר עובדים - רכזת שימור וגיוס פעילים201410021941640העברה בנקאית 1125העברה בנקאית 1125 2014141670 V סתיו טאוב - רכזת שטח
55
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1126V35,355.97 45,901.97 872.00נאוה שפנר - גיוס משאבים2014.01Jan-20142014-1-0-0-213ש-2014-הוצ - שכר עובדים - רכז גיוס משאבים201410021341640העברה בנקאית 1126העברה בנקאית 1126 2014141670 V נאוה שפנר - גיוס משאבים
56
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1127V30,923.97 41,469.97 4,432.00חובב ינאי - רכז כנסת2014.01Jan-20142014-1-0-0-216ש-2014-הוצ - שכר עובדים - פרויקט כנסת - רכז משקיפים201410021641640העברה בנקאית 1127העברה בנקאית 1127 2014141670 V חובב ינאי - רכז כנסת
57
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1128V29,759.34 40,305.34 1,164.63כלל - פיצויים וגמל2014.01Jan-20142014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041640העברה בנקאית 1128העברה בנקאית 1128 2014141670 V כלל - פיצויים וגמל
58
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1129V28,885.86 39,431.86 873.48הפניקס - פיצויים וגמל2014.01Jan-20142014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041640העברה בנקאית 1129העברה בנקאית 1129 2014141670 V הפניקס - פיצויים וגמל
59
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1130V27,912.38 38,458.38 973.48מקפת - פיצויים וגמל2014.01Jan-20142014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041640העברה בנקאית 1130העברה בנקאית 1130 2014141670 V מקפת - פיצויים וגמל
60
Jan-201431-Jan-2014העברה בנקאית1131V23,985.93 34,531.93 3,926.45ליבי בייקין - שירות דוברות2014.01Jan-20142014-1-0-0-430ש-2014-הוצ - נותני שירותים - דוברות201410043041640העברה בנקאית 1131העברה בנקאית 1131 2014141670 V ליבי בייקין - שירות דוברות
61
Jan-201423,985.93 34,531.93 שורה ריקה9999-9-9-9-999>------ סעיף שלא הוגדר ------<9999999999 189912 שורה ריקה
62
Feb-201400/02/2014שורת סיכום2 201423,985.93 34,531.93 שורת סיכום - 2 2014הכנסה: 86875 הוצאה: 95013.1Feb-2014 41671שורת סיכום 2 2014#VALUE!00/02/2014 שורת סיכום - 2 2014
63
Feb-201402-Feb-2014עמלת חשבוןV23,965.63 34,511.63 20.30בנק איגודFeb-20142014-1-0-0-500ש-2014-הוצ - עמלות בנק201410050041671עמלת חשבון עמלת חשבון 2014241672 V בנק איגוד
64
Feb-201402-Feb-2014קבלה96V110,740.63 121,286.63 86,775.00הקרן החדשה לישראלתמיכה קרנותFeb-20142014-7-0-1-210ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מקרנות וגופים - הקרן החדשה לישראל201470121041671קבלה 0096קבלה 96 2014241672 V הקרן החדשה לישראל
65
Feb-201402-Feb-2014העברה בנקאית1122V107,745.49 118,291.49 2,995.14הפניקס - פיצויים וגמל2013.12Dec-20132014-1-0-0-320ש-2014-הוצ - הפרשות לגמל ופיצויים201410032041609העברה בנקאית 1122העברה בנקאית 1122 2014241672 V הפניקס - פיצויים וגמל
66
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,705.49 118,251.49 40.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
67
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,685.49 118,231.49 20.00יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
68
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,675.09 118,221.09 10.40יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
69
Feb-201402-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,644.59 118,190.59 30.50יפתח ברילק"ק כללית מנה 2014.02 - כיבוד ישיבת ועד מנהלFeb-20142014-1-0-0-630ש-2014-הוצ - כיבוד201410063041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241672 K יפתח בריל
70
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,602.09 118,148.09 42.50איתמר וגנרק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M איתמר וגנר
71
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,569.09 118,115.09 33.00דודי לבק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M דודי לב
72
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,534.09 118,080.09 35.00זיוה רוזובסקיק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M זיוה רוזובסקי
73
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,505.49 118,051.49 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M גור ירמיהו
74
Feb-201403-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,471.19 118,017.19 34.30אילנה בן עזראק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241673 M אילנה בן עזרא
75
Feb-201405-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM107,397.09 117,943.09 74.10יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241675 M יוסי עמרם
76
Feb-201406-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK107,142.99 117,688.99 254.10החזרים - סתיו טאוב - רכזת שטחק"ק כללית מנה 2014.01 - מפגש משקיפים - כיבודFeb-20142014-1-0-0-660ש-2014-הוצ - אירועים - כיבוד201410066041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241676 K החזרים - סתיו טאוב - רכזת שטח
77
Feb-201409-Feb-2014העברה בנקאית1024V105,179.76 115,725.76 1,963.23סמדר שמואל - שירותי תוכן ומדיה חברתית2014.01Jan-20142014-1-0-0-425ש-2014-הוצ - נותני שירותים - תוכן ומדיה חברתית201410042541640העברה בנקאית 1024העברה בנקאית 1024 2014241679 V סמדר שמואל - שירותי תוכן ומדיה חברתית
78
Feb-201409-Feb-2014שיק5000218V104,706.76 115,252.76 473.00אוריאל רז - גזבר - קופה קטנהק"ק משקיפים - הוצאה מחשבון - מנה 2014.01 - דמי מחזורFeb-20142014-8-1-0-210ש-2014-כלל - קופה קטנה משקיפים - דמי מחזור201481021041671שיק 5000218שיק 5000218 2014241679 V אוריאל רז - גזבר - קופה קטנה
79
Feb-201409-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,179.76 115,725.76 -473.00חובב ינאי - רכז כנסת - קופה קטנהק"ק משקיפים - הכנסה לקופה - מנה 2014.01 - פעולה חשבונאית נגדיתFeb-20142014-8-1-0-210ש-2014-כלל - קופה קטנה משקיפים - דמי מחזור201481021041671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241679 M חובב ינאי - רכז כנסת - קופה קטנה
80
Feb-201409-Feb-2014קבלה97V105,279.76 115,825.76 100.00אליתרומה פרטיתFeb-20142014-7-0-1-100ש-2014-הכנ - תרומות שהתקבלו מפרטיים201470110041671קבלה 0097קבלה 97 2014241679 V אלי
81
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,205.66 115,751.66 74.10יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M יוסי עמרם
82
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,177.06 115,723.06 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M גור ירמיהו
83
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,158.06 115,704.06 19.00איתמר וגנרק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M איתמר וגנר
84
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,101.76 115,647.76 56.30יניב שטיימץק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M יניב שטיימץ
85
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM105,061.66 115,607.66 40.10עומר רז (שוקו)ק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241680 M עומר רז (שוקו)
86
Feb-201410-Feb-2014שיק5000219V104,580.86 115,126.86 480.80אוריאל רז - גזבר - קופה קטנהקופה קטנה כללית - הוצאה מחשבון - מנה 2014.01 - דמי מחזורFeb-20142014-8-1-0-200ש-2014-כלל - קופה קטנה כללית - דמי מחזור201481020041671שיק 5000219שיק 5000219 2014241680 V אוריאל רז - גזבר - קופה קטנה
87
Feb-201410-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK105,061.66 115,607.66 -480.80אוריאל רז - גזבר - קופה קטנהקופה קטנה כללית - הכנסה לקופה - מנה 2014.01 - פעולה חשבונאית נגדיתFeb-20142014-8-1-0-200ש-2014-כלל - קופה קטנה כללית - דמי מחזור201481020041671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241680 K אוריאל רז - גזבר - קופה קטנה
88
Feb-201411-Feb-2014פק"מ - הפקדהV55,061.66 65,607.66 50,000.00פק"מ - הפקדה00/00/20142014-8-1-0-100ש-2014-כלל - בנקאיות - פק"מ201481010000/00/2014פק"מ - הפקדה פק"מ - הפקדה 2014241681 V פק"מ - הפקדה
89
Feb-201411-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM55,019.16 65,565.16 42.50איתמר וגנרק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241681 M איתמר וגנר
90
Feb-201411-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM54,993.26 65,539.26 25.90עומרי אפשטייןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241681 M עומרי אפשטיין
91
Feb-201412-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM54,975.96 65,521.96 17.30ניצן שחרק"ק משקיפים מנה 2014.03 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241682 M ניצן שחר
92
Feb-201416-Feb-2014שיק5000226V52,048.96 62,594.96 2,927.00ביטוח לאומי2014.01Jan-20142014-1-0-0-300ש-2014-הוצ - ביטוח לאומי201410030041640שיק 5000226שיק 5000226 2014241686 V ביטוח לאומי
93
Feb-201416-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM52,013.56 62,559.56 35.40אילנה בן עזראק"ק משקיפים מנה 2014.04 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241686 M אילנה בן עזרא
94
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,961.66 62,507.66 51.90ניצן שחרק"ק משקיפים מנה 2014.03 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M ניצן שחר
95
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,933.06 62,479.06 28.60בתאל אבןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M בתאל אבן
96
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,865.86 62,411.86 67.20יוסי עמרםק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M יוסי עמרם
97
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,849.06 62,395.06 16.80אסף יגלק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M אסף יגל
98
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,797.16 62,343.16 51.90ניצן גלאוןק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M ניצן גלאון
99
Feb-201417-Feb-2014מזומן מק"ק משקיפיםM51,768.56 62,314.56 28.60גור ירמיהוק"ק משקיפים מנה 2014.01 - החזר נסיעות משקיפיםFeb-20142014-2-1-0-615ש-2014-הוצ - פרויקט כנסת - החזר נסיעות משקיפים201421061541671מזומן מק"ק משקיפים מזומן מק"ק משקיפים 2014241687 M גור ירמיהו
100
Feb-201418-Feb-2014מזומן מק"ק כלליתK51,722.06 62,268.06 46.50החזרים - ארן רונדל - רכז מחקרק"ק כללית מנה 2014.03 - ספר עדויות - משלוח 15Feb-20142014-1-0-0-605ש-2014-הוצ - משרדיות - דואר ומשלוחים201410060541671מזומן מק"ק כללית מזומן מק"ק כללית 2014241688 K החזרים - ארן רונדל - רכז מחקר
Loading...
Main menu