อัพเดตเงินเข้าเงินออก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
มิถุนายน
คงเหลือเงินออมเดือน มิถุนายน
40,342.00 บาท
เงินออมสะสม
บาท
2
#REF!รายรับ
รายจ่ายที่จำเป็น
บันทึก
3
วันที่เงินได้สุทธิเงินเก็บก่อนใช้อื่น ๆอาหารค่าตอบแทนกรรมการค่าอื่นๆ
4
อา
5
6
อัง
7
8
พฤ 1
9
2
10
3
11
อา 4
12
5
13
อัง 6
14
7
15
พฤ 8
16
9
17
10
18
อา 11
19
12
20
อัง 13
21
14
22
พฤ 15
23
16
24
17
25
อา 18
26
19
27
อัง 20
28
21
29
พฤ 22
30
23
31
24
32
อา 25
33
26
34
อัง 27 30,000.002,000.008,000.00
35
28
36
พฤ 29 342.00
เงินทอนจากแม่บ้านจัดเบรค 28/06/60
37
30 20,000.00
38
39
อา
40
41
รวม50,342.000.000.002,000.008,000.000.00
42
รวมทั้งสิ้น
50,342.0010,000.00
43
เดือนนี้มีเงินออมเหลือ
40,342.00บาท
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu