M_OPKM_Z_18-19_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
магистърска програма:ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ И КРОСКУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ
2
форма на обучение:ЗАДОЧНА
3
учебна година:2018-2019
4
семестър:ЗИМЕН
5
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
6
7
РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА
(актуализиран на 15.10.2018)
8
9
1 курс
10
Дисциплина/SubjectПреподавател/LectureurВид на дисциплината/Type of the subjectЛ/ УПР/ПР Lecture/SeminarДата/DateДен от седмицата/Day of the weekЧас/HourЗала/Class-room
11
(зад/ изб)От/fromДо/to
12
Организационни теории и модели на управление
Organizational theories and management models
проф. дфн Нако Стефанов
Prof. Nako Stefanov, Dr.Habil
З/CЛ 3006.10.2018 г.събота/Saturday9:0017:00205
13
07.10.2018 г.неделя/Sunday9:0017:00205
14
Индивидуални различия и благополучие на работното място
Individual differences and well-being at workplace
доц. д-р Ергюл Таир
Prof. Ergyul Tair , Phd
З/CЛ/У 30+1527.10.2018 г.събота/Saturday10:0018:00205
15
28.10.2018 г.неделя/Sunday10:0018:00205
16
24.11.2018 г.събота/Saturday9:0013:30205
17
08.12.2018 г.събота/Saturday10:0018:00205
18
09.12.2018 г.неделя/Sunday10:0018:00205
19
Стратегическо управление
Strategic management
проф. дсн Цветан Давидков
Prof.Tzvetan Davidkov, Dr.Habil
З/CЛ 1510.11.2018 г.събота/Saturday9:0017:00205
20
Стратегическо управление
Strategic management
гл. ас. д-р Рая КаназиреваChief Assistant
Professor Raya Kanazireva, Phd
З/CЛ 1511.11.2018 г.неделя/Sunday9:0017:00205
21
Кроскултурна комуникация
Crosscultural communication
гл.ас. д-р Валерия Витанова
Chief Assistant Professor Valeria Vitanova, PhD
З/CЛ/У 30+1517.11.2018 г.събота/Saturday10:0018:00205
22
18.11.2018 г.неделя/Sunday10:0018:00205
23
24.11.2018 г.събота/Saturday14:0018:00205
24
Кроскултурна трудова и организационна психология
Crosscultural work and organizational psychology
проф. дпсн Снежана Илиева/Prof, Snezhana Ilieva, Dr. habilЗ/CЛ 3001.12.2018 г.събота/Saturday9:0017:00205
25
02.12.2018 г.неделя/Sunday9:0017:00205
26
Културни характеристики и бизнес регулации в Източна Азия
Cultural Characteristics and Business Regulation in East Asia
проф. дфн Александър Федотов
Prof. Alexander Fedotov, Dr.Habil
З/CЛ 3005.01.2019 г.събота/Saturday10:0018:00205
27
06.01.2019 г.неделя/Sunday10:0018:00205
28
Дизайн и методология на организационните и кроскултурните изследвания
Design and methodology of organizational and crosscultural research
проф. д-р Емилия Алексиева
Prof, Emilia Alexieva, PhD
З/CЛ 1512.01.2019 г.събота/Saturday9:3017:30205
29
Дизайн и методология на организационните и кроскултурните изследвания
Design and methodology of organizational and crosscultural research
ас. д-р Светослав Близнашки
Chief Assistant Professor Svetoslav Bliznashki
З/CЛ 1513.01.2019 г.неделя/Sunday9:3017:30205
30
* останалите занятия се провеждат чрез електронната система за обучение!
31
32
2 курс
33
Дисциплина/SubjectПреподавател/LectureurВид на дисциплината/Type of the subjectЛ/ УПР/ПР Lecture/SeminarДата/DateДен от седмицата/Day of the weekЧас/HourЗала/Class-room
34
(зад/ изб)От/fromДо/to
35
Управление на проекти
Project management
проф. дсн Цветан Давидков
Prof. Tzvetan Davidkov, Dr.Habil
З/CЛ/L 1513.10.2018 г.събота/Saturday9:0017:00205
36
Управление на проекти
Project management
гл.ас. д-р Рая Каназирева
Chief Assistant Professor Raya Kanazireva, PhD
З/CЛ/L 1514.10.2018 г.неделя/Sunday9:0017:00205
37
Управление на изпълнението
Performance management
д-р Биляна Любомирова
Biliana Lubomirova, PhD
И/ЕЛ/L 3020.10.2018 г.събота/Saturday10:0018:00205
38
21.10.2018 г.неделя/Sunday10:0018:00205
39
Статистика
Advanced statistics
доц. д-р Калоян Харалампиев
Prof. Kaloyan Haralampiev, Phd
З/CЛ/У L/S 30+1527.10.2018 г.събота/Saturday9:0017:00520
40
28.10.2018 г.неделя/Sunday9:0017:00520
41
Коучинг и лидерско развитие
Coaching and leadership development
д-р Елена Алтимирска
Elena Altimirka, Phd
З/CЛ/L 3005.01.2019 г.събота/Saturday9:0017:00Яйце/Egg
42
12.01.2019 г.събота/Saturday9:0017:00Яйце/Egg
Loading...
Main menu