Registre - Pla de recuperació de setembre 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
IES sa Blanca Dona
2
Pla de recuperació de setembreCURS 18-19
3
ASSIGNATURES DE 1r D'ESO
4
MatèriaContinguts a avaluar i criteris de qualificació Instrument d’avaluacióData, hora i aulaProfessor responsable (i departament)
5
Anglès 1r ESO Tots els continguts treballats al llarg del curs. Per preparar-los heu de fer aquesta feina (us haureu de crear la vostra còpia per tal de poder editar-la).

Per superar la matèria haureu d'aprovar l'examen, les preguntes del qual es basaran en la feina d’estiu.
Examen (La nota comptarà un 100%)mireu taula d'horarisFanny Planells (departament de llengües estrangeres)
6
BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO Podeu descarregar AQUÍ un qüestionari sobre els continguts de l'assignatura de Biologia i Geologia de 1r d'ESO.Examen. Qüestionari de recuperació resolt.mireu taula d'horarisLuis A. Tostón de la Calle (departament de Biologia i Geologia)
7
L'examen de la convocatòria de setembre consistirà en una selecció de 10 de les preguntes incloses al qüestionari (excepte a 1r ESO B on es farà una prova tipus test). El qüestionari i l'examen són els mateixos tant per la matèria suspesa al curs actual com per a la matèria pendent de cursos anteriors.
8
Criteris de qualificació: superar l’examen. Per superar la matèria, s'ha d'aprovar l'examen, les preguntes del qual s'extrauran del qüestionari al qual podeu accedir a dalt. El fet de presentar correctament i sense faltes d'ortografia el qüestionari completament resolt es valorarà fins a 1 punt.
9
Educació física 1r ESO Els alumnes hauran de realitzar tres proves d'esforç (de resistència, amb el test de Cooper, de força, amb el salt horitzontal, i de flexibilitat, amb test de flexió de tronc) i faran un examen teòric dels continguts treballats durant tot el curs. Per poder aprovar l'assignatura en la convocatòria de setembre, els alumnes han de treure una nota mínima de 3 en cadascuna de les dues parts (examen teòric i proves físiques).Examen pràctic (test resistència i test flexibilitat) i examen escrit (prova teòrica)mireu taula d'horarisDepartament d'Educació Física
10
Més informació a la nostra Web
11
Geografia i història 1r ESOTreball de recuperació setembrePresentació de la feina i prova escritamireu taula d'horarisBeatriz Pérez
12
Llengua castellana i Literatura Tots els continguts treballats al llarg del curs. Prova o treball de les lectures si està indicat al butlletí de notes. Els criteris són els establerts a la programació. Entrega de feines si està escrit al butlletí. Els alumnes podem consultar en el classroom de l'assignatura la matèria que entra per al l'examen.Examen escrit. Possible treball.mireu taula d'horarisDepartament de Llengua castellana
13
Continguts de primer d'ESO.
14
Llengua catalana i literatura 1r ESO Vegeu Fitxa recuperació web Dep. Llengua catalanaExamen escrit. Lliurament obligatori del quadern d'estiu.mireu taula d'horarisDepartament de català
15
Matemàtiques 1r ESOTots els continguts vistos al llarg del curs. Es molt recomanable fer el DOSSIER voluntari i entregar-lo el dia de l'examen de setembre. DOSSIER 1r d'ESO.Examen escrit i dossier voluntari (es recomana fer-lo)mireu taula d'horarisDepartament de matemàtiques
16
Música 1r ESOEls alumnes han de lliurar en paper i a bolígraf només els dossiers corresponents al trimestre que hagin de recuperar. En cas que el dossier inclogui algun treball que s'hagi de fer a ordinador, aquest s'ha de lliurar a través del Classroom de la matèria a l'apartat ""RECUPERACIONS"Entrega de dossiers en paper el dia 2 de setembre a les 11 hores. Els treballs que s'han de fer a ordinador s'hauran d'entregar a través del Classroom abans d'aquesta data.mireu taula d'horarisMarcos Mosquera / Pere Prieto / Laura Moreno
17
DOSSIER DE RECUPERACIÓ MÚSICA 1r TRIMESTRE
18
DOSSIER DE RECUPERACIÓ MÚSICA 2n TRIMESTRE
19
DOSSIER DE RECUPERACIÓ MÚSICA 3r TRIMESTRE
20
Religió 1r ESOels alumnes han de fer un treball que se especificarà en la web del centre: podeu trobar els documents per a recuperar aqui: https://drive.google.com/open?id=15kCbfCI7_a14X9KHHaR6fhU8TrG-TuL9 Entregar el treball.mireu taula d'horarisDepartament de religió
21
Valors ètics els alumnes han de presentar un treball per avaluació suspesa. Document de treball aquítreballmireu taula d'horarisDepartament de Filosofia
22
EPV 1r d'ESORecuperació setembreEntregar el treballmireu taula d'horaris
23
24
25
Loading...