Pla de recuperació de setembre 2018 (matèries oficials curs actual)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
IES Sa Blanca Dona
2
Pla de recuperació de setembreCURS 17-18
3
ASSIGNATURES DE 1r D'ESO
4
MatèriaContinguts a avaluar i criteris de qualificació Instrument d’avaluacióData, hora i aulaProfessor responsable (i departament)
5
Anglès 1r ESO Tots els continguts treballats al llarg del curs. Per preparar-los el departament recomana revisar tot el material emprat al llarg del curs, el llibre de text SPECTRUM 1 i el corresponent llibre d´exercicis.Examen (La nota comptarà un 100%)mireu taula d'horarisFanny Planells (departament de llengües estrangeres)
6
BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO (setembre 2018)Podeu descarregar AQUÍ un qüestionari sobre els continguts de l'assignatura de Biologia i Geologia de 1r d'ESO.Examen. Qüestionari de recuperació resolt.mireu taula d'horarisLuis A. Tostón de la Calle (departament de Biologia i Geologia)
7
L'examen de la convocatòria de setembre consistirà en una selecció de 10 de les preguntes incloses al qüestionari (excepte a 1r ESO B on es farà una prova tipus test). El qüestionari i l'examen són els mateixos tant per la matèria suspesa al curs actual (2017-18) com per a la matèria pendent de cursos anteriors.
8
Criteris de qualificació: superar l’examen. Per superar la matèria, s'ha d'aprovar l'examen, les preguntes del qual s'extrauran del qüestionari al qual podeu accedir a dalt. El fet de presentar correctament i sense faltes d'ortografia el qüestionari completament resolt es valorarà fins a 1 punt.
9
Educació física 1r ESO Els alumnes hauran de realitzar diferents treballs teòrics en estiu (que hauran de lliurar al professor), i a més faran un examen pràctic (amb la representació d'una coreografia individual, realització de diferents habilitats gimnàstiques i hauran de realitzar la prova de resistència del Test de Cooper).Examen pràctic (test resistència, coreografia i proves d'habilitat gimnàstica) i treballs escritsmireu taula d'horarisDani Tejedor
10
Aquí teniu l'enllaç a la nostra web
11
Geografia i història 1r ESOL'alumnat de 1r F té compartit mitjançant google drive el dossier que ha de realitzar i la rúbrica d'avaluació corresponent.Presentació de la feina i exposició oralBeatriz Pérez
12
Geografia i història 1r ESOFitxa recuperacióTreball i prova escrita.mireu taula d'horarisLUIS RUIZ VAL
13
Llengua castellana i Literatura Tots els continguts treballats al llarg del curs. Prova o treball de les lectures si està indicat al butlletí de notes. Els criteris són els establerts a la programació. Entrega de feines si està escrit al butlletí. Adjuntem l'enllaç a la informació que es necessita per tal de recuperar.Examen escrit. Possible treball.mireu taula d'horarisDepartament de Llengua castellana
14
https://drive.google.com/open?id=1lRqFQM-m3dZdlO2AF9Zw7ot_cyFE7tRvMplRbqZ-BVY
15
Llengua catalana i literatura 1r ESO Vegeu Fitxa recuperació web Dep. Llengua catalanaExamen escrit, lliurament obligatori del quadern d'estiu.mireu taula d'horarisDepartament de català
16
Matemàtiques 1r ESOContinguts vistos al llarg del curs. Pots fer el dossier voluntari i entregar-lo el dia de la prova en setembre curs 17/18Prova escrita i dossier voluntarimireu taula d'horarisDepartament de matemàtiques
17
Música 1r ESOS'ha de realitzar el Dossier de Recuperació i lliurar-lo el dia fixat al calendari de setembreEntrega de dossiermireu taula d'horarisMarcos Mosquera / Pere Prieto
18
Religió 1r ESOels alumnes han de fer un treball que se especificarà en la web del centre: podeu trobar els documents per a recuperar aqui: https://drive.google.com/open?id=15kCbfCI7_a14X9KHHaR6fhU8TrG-TuL9 Entregar el treball.mireu taula d'horarisDepartament de religió
19
Valors ètics Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO que han suspès la matèria de valors en juny, han de presentar un treball escrit en setembre. S'especificarà en la web del centre. Podeu trobar el document per a recuperar aquí: https://docs.google.com/document/d/1FR7k5HV0mVA_EkYfeZyn0y-lWPEfl55toJ5LmDTpSUA/edit?usp=sharing:Treballmireu taula d'horarisDepartament de Filosofia
20
2N F/ PMARÀmbit sociolingüístic: per aprovar l' assignatura, l' alumne haurà de fer i aprovar una prova escrita de llengua castellana i una altra de llengua catalana i socials. Prova escritamireu taula d'horarisNúria Tomàs: Departament d' Orientació
21
ACM (PMAR)Per aprovar la matèria l'alumne haurà de fer una prova escrita al setembre amb els continguts de tot el curs. Prova escritamireu taula d'horarisDepartament d'Orientació
22
Comunicació i societat IEls alumnes de comunicació i societat I de FPB que no han superat la matèria en juny, han de presentar un treball escrit en setembre( que la professora els ha facilitat amb el butlletí de notes); a més a més, hauràn de fer un examen escrit de l' assignatura: llengua catalana, llengua castellana i socials.Prova escrita / treballmireu taula horarisNúria Tomàs: Departament d' Orientació
23
24
25
26
Loading...
 
 
 
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Gestió adm
Administració i fin
Activitats com
Gestió vendes i espais com
FP BÀSICA
 
 
Main menu