ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTKhóaTên học phầnMã lớp học phầnBuổiThứTiếtGiảng viênLink lớpPhòng họcĐơn vị
2
145Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.1Sáng2123Nguyễn Thị Nhunghttps://zalo.me/g/bjbuyt187B2.2Chung
3
245Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.2Chiều2567Nguyễn Thị Gianghttps://zalo.me/g/spymkd361B3.3Chung
4
346Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.3Chiều28910Nguyễn Thị Gianghttps://zalo.me/g/pmwcxi566B3.3Chung
5
446chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.4Sáng2123Chu Thị Diệphttps://zalo.me/g/tgrxrx044B2.3Chung
6
546Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.5Chiều2567Chu Thị Diệphttps://zalo.me/g/pbvuip632B4.2Chung
7
646Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.6Chiều28910Chu Thị Diệphttps://zalo.me/g/riamzp194B4.2Chung
8
746Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.7Chiều2567Nguyễn Thị Nhunghttps://zalo.me/g/hibowv847B4.3Chung
9
846Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.8Chiều28910Nguyễn Thị Nhunghttps://zalo.me/g/jdymtz111B4.3Chung
10
946Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.9Sáng3123Chu Thị Diệphttps://zalo.me/g/mczczn5448B2.2Chung
11
1046Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.10Chiều3567Chu Thị Diệphttps://zaloapp.com/qr/g/ofmelj686B2.2Chung
12
1146Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.11Chiều38910Chu Thị Diệphttps://zalo.me/g/epdoml901B2.2Chung
13
1246Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.12Sáng3123Lê Thị Minh Thảohttps://zalo.me/g/imvvmg892B2.3Chung
14
1346Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.13Chiều3567Lê Thị Minh Thảohttps://zalo.me/g/whkkbq547B2.3Chung
15
1446Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.14Chiều38910Lê Thị Minh Thảohttps://zalo.me/g/wbzoxs066B2.3Chung
16
1546Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.15Chiều3567Nguyễn Thị Xuânhttps://zalo.me/g/iyntdy978B3.2Chung
17
1646Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.16Chiều38910Nguyễn Thị Xuânhttps://zalo.me/g/bbdlxy948B3.2Chung
18
1746Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.17Chiều6567Nguyễn Thị Xuânhttps://zalo.me/g/pkcrkt420B2.3Chung
19
1846Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.18Chiều68910Nguyễn Thị Xuânhttps://zalo.me/g/minzfu385B2.3Chung
20
1946Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.19Chiều6567Nguyễn Thị Nhunghttps://zalo.me/g/wjpvpz900B3.2Chung
21
2046Chủ nghĩa xã hội khoa họcCT113.46.20Chiều68910Nguyễn Thị Nhunghttps://zalo.me/g/clcjng382B3.2Chung
22
2146Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.1Sáng5123Lê Thanh HàB2.2Chung
23
2246Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.2Chiều5567Lê Thanh HàB2.2Chung
24
2346Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.3Chiều58910Lê Thanh Hàhttps://zalo.me/g/xhbkfy779B2.2Chung
25
2446Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.4Sáng5123Lê Thị Thanh HàB2.3Chung
26
2546Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.5Chiều5567Lê Thị Thanh Hàhttps://zalo.me/g/yzboeo900B2.3Chung
27
2646Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.6Chiều58910Lê Thị Thanh Hàhttps://zalo.me/g/nuvtuk357B2.3Chung
28
2746Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.7Sáng5123Nguyễn Bảo TrungB3.2Chung
29
2846Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.8Chiều5567Nguyễn Bảo Trunghttps://zalo.me/g/zpcqzn306B3.2Chung
30
2946Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTL502.46.9Chiều8910Nguyễn Bảo Trunghttps://zalo.me/g/avwktt494B3.2Chung
31
3046Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.1Sáng4123Triệu Thị LươngB2.2Chung
32
3146Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.2Chiều4567Triệu Thị Lươnghttps://zalo.me/g/pjjvqd258B3.2Chung
33
3246Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.3Chiều48910Triệu Thị Lươnghttps://zalo.me/g/ztgewm626B3.2Chung
34
3346Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.4Sáng4123Trần Thanh Tùnghttps://zalo.me/g/xxsmce297B2.3Chungs
35
3446Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.5Chiều4567Trần Thanh Tùnghttps://zalo.me/g/hxcenr766B3.3Chung
36
3546Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.6Chiều48910Trần Thanh Tùnghttps://zalo.me/g/zitlmg240B3.3Chung
37
3646Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.7Sáng4123Doãn Ngọc AnhB3.2p
38
3746Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.8Chiều4567Doãn Ngọc Anhhttps://zalo.me/g/cxfqii453B4.2Chung
39
3846Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thôngGD502.46.9Chiều48910Doãn Ngọc AnhB4.2Chung
40
3946Tiếng Anh A2 2A2102.46.1Sáng3123Đỗ Thị Vân TrangE14Chung
41
4046Tiếng Anh A2 2A2102.46.2Sáng3123Nguyễn Thị LễE15Chung
42
4146Tiếng Anh A2 2A2102.46.3Chiều3567Nguyễn Thị LễE14Chung
43
4246Tiếng Anh A2 2A2102.46.4Chiều38910Nguyễn Thị LễE14Chung
44
4346Tiếng Anh A2 2A2102.46.5Chiều3567Mai Thị Vân AnhE15Chung
45
4446Tiếng Anh A2 2A2102.46.6Chiều38910Mai Thị Vân AnhE15Chung
46
4546Tiếng Anh A2 2A2102.46.7Chiều4567Đỗ Thu Hòahttps://zalo.me/g/hoblad738E14Chung
47
4646Tiếng Anh A2 2A2102.46.8Chiều48910Đỗ Thu Hòahttps://zalo.me/g/vpuudv664E14Chung
48
4746Tiếng Anh A2 2A2102.46.9Chiều4567Mai Thị Vân AnhE15Chungf
49
4846Tiếng Anh A2 2A2102.46.10Chiều48910Mai Thị Vân Anhhttps://zalo.me/g/vldzro095E15Chung
50
4946Tiếng Anh A2 2A2102.46.11Sáng5123Đỗ Thị Vân TrangE14Chung
51
5046Tiếng Anh A2 2A2102.46.12Chiều5567Đỗ Thu Hòahttps://zalo.me/g/weyplf605E14Chung
52
5146Tiếng Anh A2 2A2102.46.13Chiều58919Đỗ Thu HòaE14Chung
53
5246Tiếng Anh A2 3A2103.46.1Sáng3123Mai Thị Vân Anhhttps://zalo.me/g/bxbnhu819E16Chung
54
5346Tiếng Anh A2 3A2103.46.2Chiều3567Đỗ Thu Hòahttps://zalo.me/g/ydtcaf496E16Chung
55
5446Tiếng Anh A2 3A2103.46.3Chiều38910Đỗ Thu HòaE16Chung
56
5546Tiếng Anh A2 3A2103.46.4Chiều3567Đỗ Thị Vân TrangC11Chung
57
5646Tiếng Anh A2 3A2103.46.5Chiều38910Đỗ Thị Vân Tranghttps://zalo.me/g/opgbvt682C11Chung
58
5746Tiếng Anh A2 3A2103.46.6Sáng4123Nguyễn Thị Lễhttps://zalo.me/g/ncqhgc522E14Chung
59
5846Tiếng Anh A2 3A2103.46.7Sáng4123Mai Thị Vân Anhhttps://zalo.me/g/giyede782E15Chung
60
5946Tiếng Anh A2 3A2103.46.8Chiều4567Nguyễn Thị LễE16Chung
61
6046Tiếng Anh A2 3A2103.46.9Chiều48910Nguyễn Thị Lễhttps://zalo.me/g/nwumcs709E16Chung
62
6146Tiếng Anh A2 3A2103.46.10Sáng5123Mai Thị Vân Anhhttps://zalo.me/g/bpunfk557E15Chung
63
6246Tiếng Anh A2 3A2103.46.11Sáng5123Nguyễn Thị Lễ https://zalo.me/g/yhcpsv769E16Chung
64
6346Tiếng Anh A2 3A2103.46.12Chiều5567Nguyễn Thị LễE15Chung
65
6446Tiếng Anh A2 3A2103.46.13Chiều58910Nguyễn Thị Lễhttps://zalo.me/g/pogsfm862E15Chung
66
6546Tiếng Anh A2 3A2103.46.14Chiều5567Mai Thị Vân AnhE16Chung
67
6646Tiếng Anh A2 3A2103.46.15Chiều58910Mai Thị Vân AnhE16Chung
68
6746Tiếng Anh A2 3A2103.46.16Chiều5567C. Phương Thảohttps://zalo.me/g/npxzee389C11Chung
69
6846Tiếng Anh A2 3A2103.46.17Chiều58910C. Phương ThảoC11Chung
70
6946Bóng đá 2TC126.46.1Sáng212Nguyễn Văn QuangSân BĐChung
71
7046Bóng đá 2TC126.46.2Sáng234Dương Văn VĩChung
72
7146Bóng đá 2TC126.46.3Sáng312Trần Văn TiênChung
73
7246Bóng đá 2TC126.46.4Sáng312Dương Văn VĩChung
74
7346Bóng đá 2TC126.46.5Chiều389Trần Văn TiênChung
75
7446Bóng đá 2TC126.46.6Chiều389Đỗ Đức Hùnghttps://zalo.me/g/nxuagq839Chung
76
7546Bóng đá 2TC126.46.7Sáng412Trần Văn TiênChung
77
7646Bóng đá 2TC126.46.8Sáng412Nguyễn Văn QuangChung
78
7746Bóng đá 2TC126.46.9Chiều489Trần Văn TiênChung
79
7846Bóng đá 2TC126.46.10Chiều489Nguyễn Văn QuangChung
80
7946Bóng đá 2TC126.46.11Sáng512T. Tiênhttps://zalo.me/g/tzgelm659Chung
81
8046Bóng đá 2TC126.46.12Sáng512Trần Văn TiênChung
82
8146Bóng đá 2TC126.46.13Chiều589Nguyễn Văn QuangChung
83
8246Bóng đá 2TC126.46.14Sáng612Đỗ Đức HùngChung
84
8346Bóng đá 2TC126.46.15Sáng612Nguyễn Hữu HiệpChung
85
8446Bóng đá 2TC126.46.16Chiều467Chung
86
8546Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.1Sáng212Đỗ Đức HùngHT14.8Chung
87
8646Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.2Sáng234Đỗ Đức HùngChung
88
8746Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.3Sáng312Đỗ Đức HùngChung
89
8846Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.4Sáng334Đỗ Đức HùngChung
90
8946Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.5Chiều367Nguyễn Thị TrangChung
91
9046Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.6Chiều389Nguyễn Thị TrangChung
92
9146Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.7Chiều667Nguyễn Thị TrangChung
93
9246Thể dục nhịp điệu - Khiêu vũ thể thao 2TC118.46.8Chiều689Nguyễn Thị TrangChung
94
9346GDTC3- GDMNTC103.GDMN.1Sáng412Nguyễn Thị TrangHT14.8Chung
95
9446GDTC3- GDMNTC103.GDMN.2Sáng434Nguyễn Thị TrangChung
96
9546GDTC3- GDTHTC103.GDTH.1Sáng212Tạ Hữu Minhhttps://zalo.me/g/prmhnm164Chung
97
9646GDTC3- GDTHTC103.GDTH.2Sáng234Tạ Hữu Minhhttps://zalo.me/g/uupnrm350Chung
98
9746Bóng chuyền 2TC123.46.1Sáng312Nguyễn Hữu HiệpNhà TĐChung
99
9846Bóng chuyền 2TC123.46.2Sáng334Nguyễn Hữu Hiệphttps://zalo.me/g/ikfesn651Chung
100
9946Bóng chuyền 2TC123.46.3Chiều667Nguyễn Hữu HiệpChung