ABCDEF
1
MÚSICA 4t
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 4
4
5
Nom alumne/a:
Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Conèixer l'evolució històrica del jazz.
11
2Reconèixer les característiques de cada estil de jazz.
12
3identificar auditivament els estils estudiats.
13
4Conèixer l'evolució del jazz a Catalunya.
14
5Comprendre les característiques i el context d'altres gèneres.
15
6Apreciar la influència dels estils estudiats en la música actual.
16
7Saber valorar estils musicals diversos.
17
8Saber resumir els conceptes més importants.
18
9Utilització de les Tic: blog de fraumusic4
19
10Fer música tot cantant a més d'una veu.
20
21
22
ACTIVITATSFet
23
1Ll. Act: Activitat 1, 3, 4, 5, 6 i 8.
24
2Reconèixer les diferents audios de jazz escoltades a classe.
25
3
26
4Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
27
5COMPROVA!
28
6QUI? ON? QUÈ? COM? Cooperatiu
29
7GUIA D'ESTUDI feta a mà!
30
31
QUALIFICACIÓ
32
33
34
35
36
37
38
39
40