FITXER D'ACTIVITATS MATEMÀTIQUES a+a+ CATALUNYA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
FITXABLOC TEMÀTIC
SUB-BLOC TEMÀTIC
VMSAGETAPA/CICLE
MATERIAL CLAU
DESCRIPCIÓ BREUESCOLA I POBLEWWWVÍDEO
2
NC01NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGE +MSCI_CICLE INICIALRE_REGLETS
Fases de la suma amb reglets
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W1NC_V1
3
NC02NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGE -MSCI_CICLE INICIALRE_REGLETS
Fases de la Resta amb reglets
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W2NC_V2
4
NC03NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGE xMSCI_CICLE MITJÀRE_REGLETS
Fases de la suma amb reglets
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W3NC_V3
5
NC04NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGE :MSCI_CICLE SUPERIORRE_REGLETS
Fases de la Resta amb reglets
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W4NC_V4
6
NC05NC_NUMERACIÓ
SEQ_DIDÀCTICA PREOP.
VMSAGCS_CICLE SUPERIORDIVERSOS
Seqüència didàctica preoper.
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W5NC_V5
7
NC06NC_NUMERACIÓ
SEQ_DIDÀCTICA SUMA
VMSAGCS_CICLE SUPERIORDIVERSOS
Seqüència didàctica suma
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W6NC_V6
8
NC07NC_NUMERACIÓ
SEQ_DIDÀCTICA RESTA.
VMSAGCS_CICLE SUPERIORDIVERSOS
Seqüència didàctica resta
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W7NC_V7
9
NC08NC_NUMERACIÓ
SEQ_DIDÀCTICA MULTIPLI.
VMSAGCS_CICLE SUPERIORDIVERSOS
Seqüència didàctica multip
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W8NC_V8
10
NC09NC_NUMERACIÓ
SEQ_DIDÀCTICA DIVISIÓ.
VMSAGCS_CICLE SUPERIORDIVERSOS
seqüència didàctica divisió
M. MONTAÑA - GRANOLLERS
NC_W9NC_V9
11
NC10NC_NUMERACIÓ SE_RIACIÓVMSEI_ED. INFANTILRE_REGLETSIniciació als regletsJARDÍ - GUERAU LNC_W10NC_V10
12
NC11NC_NUMERACIÓ COMP_TATGEVMSCI_CICLE INICIALRE_REGLETSIniciació als regletsJARDÍ - GUERAU LNC_W11NC_V11
13
NC12NC_NUMERACIÓ DESC_OMPOSICIÓVMSCI_CICLE INICIALRE_REGLETSIniciació als regletsJARDÍ - GUERAU LNC_W12NC_V12
14
NC13NC_NUMERACIÓ C_MENTAL SUMESSACI_CICLE INICIAL
TVV_TARGES V.VIVES
Targes de càlcul mental +
RAMON MANEL JOSEPNC_W13NC_V13
15
NC14NC_NUMERACIÓ C_MENTAL RESTESSACI_CICLE INICIAL
TVV_TARGES V.VIVES
Targes de càlcul mental -
RAMON MANEL JOSEPNC_W14NC_V14
16
NC15NC_NUMERACIÓ
C_MENTAL MULT_IPLICACIÓ
SACM_CICLE MITJÀ
TVV_TARGES V.VIVES
Targes de càlcul mental x
RAMON MANEL JOSEPNC_W15NC_V15
17
NC16NC_NUMERACIÓ
C_MENTAL DIV_ISIONS
SACS_CICLE SUPERIOR
TVV_TARGES V.VIVES
Targes de càlcul mental /
RAMON MANEL JOSEPNC_W16NC_V16
18
NC17NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGE XVMSACM_CICLE MITJÀDIVERSOS
Seqüència didàctica multip.
MARIBEL G, VANESA B
NC_W17NC_V17
19
NC18NC_NUMERACIÓ C_MENTAL +MSACM_CICLE MITJÀCARTES UNOCartes de l'UNO CANALSa+a+ BARCELONANC_W18NC_V18
20
NC19NC_NUMERACIÓ C_MENTAL DECIMALSSACS_CICLE SUPERIORDIVERSOSDecimals
SUMA 87NC_W19NC_V19
21
NC20NC_NUMERACIÓ
C_MENTAL POTÈNCIES
MSACS_CICLE SUPERIORREGLETS
Potències i arrels amb reglets
a+a+BARCELONANC_W20NC_V20
22
NC21NC_NUMERACIÓ E_EUROSSACS_CICLE SUPERIORMONEDESEuros i regletsE. LACUSTÀRIANC_W21NC_V21
23
NC22NC_NUMERACIÓ
C_MENTAL DIV_ISIONS
VMSACS_CICLE SUPERIOR
TVV_TARGES V.VIVES
Càlcul mental i divisionsE. LLORNC_W22NC_V22
24
NC23NC_NUMERACIÓ F_FRACCIONSVMSACS_CICLE SUPERIORINST_MUSICALS
Fraccions en clau de SOL
ALBERTNC_W23NC_V23
25
NC24NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGE -VMSACM_CICLE MITJÀDIVERSOSRestem!JARDÍ - MMONTAÑA NC_W24NC_V24
26
NC25NC_NUMERACIÓ CACULADORAMSACS_CICLE SUPERIORCALCULADORAIniciació a la calculadoraa+a+ BARCELONANC_W25NC_V25
27
NC26NC_NUMERACIÓ NUMERACIÓVMSACS_CICLE SUPERIORDIVERSOS
Números y no con dígitos
SUMA 78NC_W26NC_V26
28
NC27NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGEVMSACS_CICLE SUPERIORDIVERSOSReflexionar & calcularSUMA 80NC_W27NC_V27
29
NC28NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGEVMSACM_CICLE MITJÀDIVERSOSLas tablasSUMA 82NC_W28NC_V28
30
NC29NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGEVMSACS_CICLE SUPERIORDIVERSOSDivisionesSUMA 83NC_W29NC_V29
31
NC30NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGEVMSACI_CICLE INICIALDIVERSOSLas restasSUMA 84NC_W30NC_V30
32
NC31NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGEVMSACI_CICLE INICIALDIVERSOSLas sumasSUMA 85NC_W31NC_V31
33
NC32NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGEVMSACM_CICLE MITJÀDIVERSOSLas multiplicacionesSUMA 74NC_W32NC_V32
34
NC33NC_NUMERACIÓ NUMERACIÓVMSACS_CICLE SUPERIORDIVERSOSLa divisibilidadSUMA 76NC_W33NC_V33
35
NC34NC_NUMERACIÓ F_FRACCIONSMSACS_CICLE SUPERIORREGLETSFraccions i divisibilitata+a+BARCELONANC_W34NC_V34
36
NC35NC_NUMERACIÓ CALC_ULATGEVMSAGEI CI CM CS TEORIA
PE355 Enterrem algorismes
a+a+BARCELONANC_W35NC_V35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...