แบบฟอร์มรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
Timestamp
เลขประจำตัวนักเรียน / รหัสประจำตัวผู้สอบ
คำนำหน้าชื่อนามสกุลประเภทการสอบแผนการเรียน
แนบหลักฐานการชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์
2
3/18/2020 10:26:2609800นางสาวสุชาวลัญช์สุขสวัสดิ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
(ได้รับเอกสารแล้วทางอีเมลล์)
ยืนยัน
3
3/18/2020 10:51:5446035เด็กหญิงปพิชญาเลาศรีรัตนชัย
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1P6iZ3osA0MQ8JPYQEIfsW_RCqGWAcsYK
ยืนยัน
4
3/18/2020 11:17:2709818เด็กหญิงอรวีณ์สามเสนคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1tOjUMFV_c4ghz5r9-CsSPw8b8Am5lfgZ
ยืนยัน
5
3/18/2020 11:29:5746043เด็กชายธนกรพ่วงพร้อม
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1rnHAtcUN_DNScSLgUAc29-cXJc8Hp_Er
ยืนยัน
6
3/18/2020 12:01:4342013นายอภิรักษ์สุคนธ์นันทิกุล
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
https://drive.google.com/open?id=1QDUrOjCuSs_CXouL_bPLxQ0CokgqHJIG
ยืนยัน
7
3/18/2020 12:21:0310697เด็กชายดนุภัทรโชติชุติไพศาล
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1OtaIo19VZ2cTA-XgK8NqBRl0yqfxyvxL
ยืนยัน
8
3/18/2020 12:22:3109528นายวรโชติกิจเจริญคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1xiU50T9D8zVp1H9bPQPxE9ziM8lmdTtR
ยืนยัน
9
3/18/2020 12:35:4809665นางสาวธีรารัตน์พันธุ์กมลศิลป์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1-Ps_-QRJKy_Wa-_pkaNISNX8jjXBI0FZ
ยืนยัน
10
3/18/2020 12:44:4509638นางสาวณัฐพรเชื้อจีนคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=187RCbhF_1PDhduRRX4gk9gk46eiTu8P-
ยืนยัน
11
3/18/2020 12:45:3909504เด็กชายภูริณัฐจาดคร้ามคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
https://drive.google.com/open?id=1vyDJj0M2js1vNZ60sGgPDDmIy6ImDWTg
ยืนยัน
12
3/18/2020 12:47:5009480เด็กชายพีรดนย์เธียรพงศ์เกษมคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1v5Y0V-OB--r1Z2RqpOhswSeZJzG36umk
ยืนยัน
13
3/18/2020 13:04:4409337นายนายกฤตพล​​ทรัพย์อมรไพศาลคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1RmkLvNsAWnlLrCCHSaO7v0ZpZPJjEtQg
ยืนยัน
14
3/18/2020 13:20:3109691เด็กหญิงเบญญาภาลออโรจน์วงศ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1rSX8WWbed1LhQLjMmHSKzJYkRaBn7lbQ
ยืนยัน
15
3/18/2020 13:23:1948001เด็กหญิงวิริสารุจีปกรณ์
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1uo5dfFwsM2qfYorvOE8etWl_cvBfxUh9
ยืนยัน
16
3/18/2020 13:40:2509609เด็กหญิงชนิสราพรสีเกตุนิ่มคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1R8Dkuuh6G1yoyliqbvvDGvugCwDHlRpt
ยืนยัน
17
3/18/2020 13:49:0909532เด็กชายวิศรุตศุภษรคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1fr7mzglnpEE3PLWFxURdm6VaLVHnWVUy
ยืนยัน
18
3/18/2020 14:00:2809689นางสาวบุษราภรณ์สุขเกิดคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1L_efL4cuBsEYMgf9rz6Vdm7NhaCAf5Ty
ยืนยัน
19
3/18/2020 14:03:2209358นายชนัญญูเปิดช่องคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1_DoPSZ1wsrBIKHnE7KeMSvuddfnN9uZB
ยืนยัน
20
3/18/2020 14:25:281100703580652นายพัสกร เกิดดอนแฝกคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษ English Program (คณิต-อังกฤษ)
https://drive.google.com/open?id=1q9-YJqJdq1UQLNiyC4jbBgx2wKznfkO9
ยืนยัน
21
3/18/2020 14:44:3909758นางสาวรสรินสินทรคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษ English Program (คณิต-อังกฤษ)
https://drive.google.com/open?id=1zC7WfAgWKLKVOIMHVvGN1hUxNs38MDSa
ยืนยัน
22
3/18/2020 15:10:4109735นางสาวแพรญาดามณีวงษ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1Itk7qs6pjZxu2UHn_HuoH0hevtXVrDS7
ยืนยัน
23
3/18/2020 15:36:1009356นายเจษฎา มุทุตานนท์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1F45VDmIUxRk39_7iT3XQ2HqF39kumMCx
ยืนยัน
24
3/18/2020 16:18:0709527นายวราเมธ กฤษฎากวินกฤษฎากวินคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1ErxrRZW1e0OkUgV6x38RG3wCDkAohu-w
ยืนยัน
25
3/18/2020 16:25:4609678นางสาวนิชานันท์ นาครัตน์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1GmwII6Dh4C1Ult6GGy9Lt3wmVqJSnJ1U
ยืนยัน
26
3/18/2020 16:27:4909702เด็กหญิงปาณิศามากเปรมคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1TIyR8iWVpdkjLVDma_IqrcWVpPVEVMp8
ยืนยัน
27
3/18/2020 17:35:5143028เด็กชายอัครวินท์จิตจรูญ
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1FZYFfgfvT8Zhq6GeHzwkPuxelf0vIT90
ยืนยัน
28
3/18/2020 17:52:4409427นายธารธรรมภุมรินทร์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1xMLCUAsUzDQItzrvibbnsStNKyu9UpMw
ยืนยัน
29
3/18/2020 18:30:2309355เด็กชายเจตภูมิชาญทวีคุณคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1aLkjlHf9zknaFjaKQ-USJB8h0TWAtQEX
ยืนยัน
30
3/18/2020 18:37:0609804นางสาวสุพิชญาทองประภาคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1FFwZ7YNX0jPz7STlDePWFx9G7AyZVwke
ยืนยัน
31
3/18/2020 18:41:5042030เด็กชายณัฐภูมิศรีพลอย
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
https://drive.google.com/open?id=1Bv4_n2ZlswUEI3BDhm0klbuFpDqTKFwr
ยืนยัน
32
3/18/2020 18:42:4309621นางสาวญาณภัทรบุดดาเพศคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1RmLbmfMKd12Sd4tvLqPfC3aQAaRPTCGk
ยืนยัน
33
3/18/2020 19:56:1509705นางสาวปิยรัตน์ธนโชติธนินทรคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1S1fjTHHL33cdgTB6LZ82M1CXPv2Rmn6_
ยืนยัน
34
3/18/2020 20:07:0209799/43002นางสาวสุชานันท์มะลิทอง
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1Qlqxr7NkA47m_z-x7JuTpgLVLTTeMmVp
ยืนยัน
35
3/18/2020 20:16:3009740นางสาวภัทรานิษฐ์อาจทรัพย์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1TEL2OE5EsTRm-Ss-OQ4XHnKDZMSvvvgW
ยืนยัน
36
3/18/2020 20:20:3909771เด็กหญิงวริศนันท์กิติสมพรวุฒิคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1jvOhi9F2Cz5Q1u3LXq_UTp5utk1fiVpr
ยืนยัน
37
3/18/2020 20:36:3409763นางสาวลักขนางค์ โตเลิศลักษณ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
https://drive.google.com/open?id=1-fyfsakISK-rRvPT6ZpRlhI3iiwXzzO4
ยืนยัน
38
3/18/2020 20:51:4845005เด็กหญิงธัญภางามลาภ
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=13xDDG1QysMQhF6aeej97_NcPUt6BG2oF
ยืนยัน
39
3/18/2020 21:18:1109467นายพงศ์​พิสุทธิ์​อยู่สมบูรณ์​คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1Aw4jLsom1xf11IW5aMJm0_G_bLuq7G_0
ยืนยัน
40
3/18/2020 21:19:2309739นางสาวภัทรวดีอดทนคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=17VmrgFF7NWn0xdQPJqf-fI1HlKo9ElLd
ยืนยัน
41
3/19/2020 8:45:4109676เด็กหญิงนันท์นภัสปรวีร์พงศ์เดชคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=18NCbU9u4AvQBZvBVItfGzTG-iMFtSNwu
ยืนยัน
42
3/19/2020 9:23:0109567เด็กหญิงกนกวรรณเสือป่าคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Y8biTcr-B9CnRhNnEy-TMZPzV0dSiTIl
ยืนยัน
43
3/19/2020 9:37:0309534นายวีระบัวพันธุ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1TEZxje9SnbcONj-LdyPLZMFu6nXzsWJ3
ยืนยัน
44
3/19/2020 9:42:4009692นางสาวปณาลีวรรธนะสารคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1SGSufR2pREfa9ZQ_SDEAofF-QJsXCsBd
ยืนยัน
45
3/19/2020 9:44:1609701นางสาวปาณิตาหุตะจูฑะคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1iTkgVy7ru2z0gHRJRqikB2ZzyJF6yfjp
ยืนยัน
46
3/19/2020 9:47:2209813นางสาวอภิญาม่วงโพธิ์เงินคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1KcADiqNaD1a3a25DeZtp1_M4Glpe-n-F
ยืนยัน
47
3/19/2020 10:11:4609399นายถิรพุทธิ์อุตมะคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1DTLEFy0vUFMm9WTN06G7SuoxyEXLxvuZ
ยืนยัน
48
3/19/2020 10:57:0509456นายปัญจพัฒน์พรไพรัชคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1bBeS3AS-mi3ERoWM-YLQ_tPcqlCs4coU
ยืนยัน
49
3/19/2020 10:59:1009407เด็กชายธนกฤตโรจน์ประสงค์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1nkhFLI-zR2AmaQ0Gs8pI5rh0GqZ9vkKv
ยืนยัน
50
3/19/2020 11:46:3409712เด็กหญิงแป้งฝุ่น ชูรัตน์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1fTZuI7As7gBd5R2fZ-cHtn3u-eq1rl54
ยืนยัน
51
3/19/2020 12:13:4709648นางสาวทยิดาทองภูเบศร์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
https://drive.google.com/open?id=13cz1HJ0N6t4vGLZZwbZ8kJ_5Y_7rbOHs
ยืนยัน
52
3/19/2020 13:12:4746018นางสาวธีรยาทัศนา
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1EA0UwGv7yB86ovl3psGG-xlnXoONdIwa
ยืนยัน
53
3/19/2020 13:29:0345015นางสาวจันทร์กะพ้อวงศ์ศรีชา
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1bb_NoXgHZ1HlIo1ztjigk5ieWc_n-ilq
ยืนยัน
54
3/19/2020 13:38:201102003661368นางสาวนิพาดาจาดใจดีคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Dvzq-dYAmono01Y-md013ykcvbo6b212
ยืนยัน
55
3/19/2020 13:48:2809494นายภัทรภูมิค่าเจริญคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1GhRjinIgGL0bQi38S4SCPmzfXP-fgTzz
ยืนยัน
56
3/19/2020 14:13:2609663นางสาวธิญาดาจิรโอฬารพัฒน์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1PxAPNVUA2plNPesaVEB_SUpWrCvBvvPA
ยืนยัน
57
3/19/2020 14:25:1145001นางสาวณัฏฐณิชาคล้ายสุข
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Z5VT2hg5QjEToagUShBQhLNuxVW-kyQm
ยืนยัน
58
3/19/2020 14:31:5509469นายพศินศรีประภาสุขสันติคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1RUSBk3WLl0yPf_Zz_rvegqTChlYL9Ib_
ยืนยัน
59
3/19/2020 14:35:2009361เด็กชายชลภัทรอรุณพันธุ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1EbJS5KH2u14SpxHhwBEA_lcL7JM-nbwu
ยืนยัน
60
3/19/2020 15:06:5109774เด็กหญิงวิชิตาบัวลอยคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1KOGvH53Y2P75XOWW-VRinUJ1WfJpGxBn
ยืนยัน
61
3/19/2020 15:10:1609420นายธนวิชญ์เสือประสงค์​คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=12Tg8XOPQ3DsmphBVxkpFnK83ktowQb6w
ยืนยัน
62
3/19/2020 16:10:1609744นางสาวภิญปภัสร์สุขกุลพิพัฒน์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1BVz1--zyhryzmNrPpA00y4KKpr5ZoARN
ยืนยัน
63
3/19/2020 16:26:0109377นายณัฐธีร์รุจิพงษ์รัตน์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=10SMC-GV8y-s3DW6AHlSOPP-tVpTQlXDe
ยืนยัน
64
3/19/2020 16:35:4109706เด็กหญิงปุญญภัทรฉ่ำคร้ามคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1zuldbW3Jl_DwNLzsoOMGstd6LllWOIzs
ยืนยัน
65
3/19/2020 16:41:5009606นางสาวชนิดาภาภุมมาลีคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1zIH0eyBiMBmejaoaC56c2-_rJxQioWqx
ยืนยัน
66
3/19/2020 18:03:2709718นางสาวพัชชาอุดมพรพนารักษ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1vRQVPUyPlI8e-beKkEqch4zBqX9wbGSQ
ยืนยัน
67
3/19/2020 18:10:2009373เด็กชายณภัทรนินละบุทคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1rkh_IoenCVCSlYhYXdoxasQzLkXCEsvv
ยืนยัน
68
3/19/2020 19:56:3809624นางสาวญาดาวดีนวลหงษ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=18Sh9tGg1kY1q9ZGvjc4yZvK-oDbyhLxN
ยืนยัน
69
3/19/2020 20:02:5347001นางสาวภัทราวดีแก้ววิจิตร
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนพิเศษ English Program (คณิต-อังกฤษ)
https://drive.google.com/open?id=1cit7WVyhCzALfVt4zUialoadZsg0LgHj
ยืนยัน
70
3/19/2020 20:38:5946001นายกิตติธัชจีรภัทร์
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1Iqm61gBJiJNSYVYhM9pqqBEXrEI5nt-L
ยืนยัน
71
3/20/2020 8:17:3109462นายเผ่าลาภกุลธีระคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1D8iDlz989YkG3AU0TKTQVwQTZGz4DSxo
ยืนยัน
72
3/20/2020 8:47:1609333นายกรวิชญ์ บวรพิสิฐกุลคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1thaWomHag3VZSrUEJaNArUTItmafZIIx
ยืนยัน
73
3/20/2020 10:00:5209460นายปุญญพัฒน์โยมพยอมคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=14tTVF7PLCUodknX92L0Jk8EHeEdTUQYZ
ยืนยัน
74
3/20/2020 10:07:5646044นายณัฐชนนคนเที่ยง
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1fazWloMCtuxYr5ID93tPpclpUlXSQcXH
ยืนยัน
75
3/20/2020 12:07:3609372เด็กชายณฐรัชเตียเพชรคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1mEsU6fsSvM9kZjG-80mIbkVO2XTk7l1F
ยืนยัน
76
3/20/2020 14:10:2909662นางสาวธันยมัยบุญปราบคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=19H8tov9xCsn2hW6ZZuVp1XP1haYfeTIv
ยืนยัน
77
3/20/2020 14:11:4409479นายพีรณัฐอิ่มโอชาคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1U_ErxLCfslywi5RWxqDT5ab45PEfG7ju
ยืนยัน
78
3/20/2020 14:24:0809444เด็กชายนิธิวิทย์ ปาลิเฉลิมวงศ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1td5R4CRVKFrJxfoculPzxVAtTOjUqo6F
ยืนยัน
79
3/20/2020 14:56:5409463เด็กชายพงศกรกู้เกียรติรัตน์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Q0ALLcN1CV-nvgL7m05l0z-Aisw2Ci-f
ยืนยัน
80
3/20/2020 16:31:2941010นางสาวสวรรยาเทพหนู
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1BWtmTVyuG3VUvpDYyvVNPGpT21H_DkrE
ยืนยัน
81
3/20/2020 16:59:1109709เด็กหญิงปุณิกาเจิมจรุงคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1Mp1Qkb5MrNF98KuufMd1YrHiXiX2FNjE
ยืนยัน
82
3/20/2020 17:26:3645040นางสาวกิ่งกาญจน์โตอัสมิ
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1KvdKOtltw8a8zos0UkGELppmOVsAkAma
ยืนยัน
83
3/20/2020 18:32:2209736เด็กหญิงภัณฑิลา วิเศษศิริคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1QN6niTxz0klX1-IroQQu7uvUk5pDxo-7
ยืนยัน
84
3/20/2020 18:37:5009696นางสาวปรวีร์เกนโรจน์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1M19epkTfdzLgRkDWOv-eWi0i4jjYDZzV
ยืนยัน
85
3/20/2020 19:00:0309762นางสาวลลิตภัทรสันติวงษ์คัดเลือกภายใน
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1tTBT7I9had2b6eFMB4yiD_DP9QidryeY
ยืนยัน
86
3/20/2020 19:00:4809644นางสาวณิชารีย์แววสีงามคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
https://drive.google.com/open?id=11SxbFhzDJKEM_mum0H8QXIQnA1PQAsFZ
ยืนยัน
87
3/20/2020 19:30:1009759นางสาวรัญชิดาประเสริฐสกุลคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=17sp7GasClh5Psx9nyigjPecuUVFXMyeT
ยืนยัน
88
3/20/2020 19:41:1546053เด็กชายพงศ์ปณตเกษกี
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1qvpxodsEKk_kMFZUKYg1-tWpZfC-s3RN
ยืนยัน
89
3/20/2020 19:43:3409737นางสาวภัทรนันสุขสมปองคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1dPQD_iY_p9DimtCODmoEsIWYruVugb7v
ยืนยัน
90
3/20/2020 19:57:2609529นายวสุธรแสงแดงคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=1dQvbJsOpqlctIItg2i95von95GCXh2Tm
ยืนยัน
91
3/20/2020 20:05:5409899เด็กหญิงปวีณอรดิถีเพ็งคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1dJEN66_IP-y6u5EW_-9ZAppY-4GV3WCu
ยืนยัน
92
3/20/2020 20:14:1842005นางสาวนิชาภาอุดมผล
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
https://drive.google.com/open?id=11e4WwYoz7eNLgk-rsydlvS_u_n9xseIi
ยืนยัน
93
3/20/2020 20:56:5709610นางสาวชมพูนุช ศรีโสดาคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
https://drive.google.com/open?id=1ANATTQZieSyTkTCAPv6gX5IEPycJxhbV
ยืนยัน
94
3/20/2020 21:26:3140040นางสาวธนพร ชาตรี
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Jl5rAWQ2YoUoeZmcyye8FgEhfXgk5nny
ยืนยัน
95
3/21/2020 8:47:3048006นายชยพลกลสรรค์
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1eRhcCL4ITbGWtr-H6hYk_KwpCz6BXyaH
ยืนยัน
96
3/21/2020 9:47:0846040เด็กชายกมลวิชพานแก้ว
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1QN4k7y9gOcyJR29QjAdN2TssTtKpRIpV
ยืนยัน
97
3/21/2020 10:05:3709754นางสาวเมธาวีสุวรรณเรืองคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=10wwvajTSK12XicmE7_YgtrOw1j65UVWQ
ยืนยัน
98
3/21/2020 10:17:3646016เด็กชายณฆฏะแก้วเสมา
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียน SMTE
https://drive.google.com/open?id=1ewy2QsGuq6yZcMwuAlHhTr5RX3CVEjYN
ยืนยัน
99
3/21/2020 10:24:1045014นางสาวชาลิสาภักดี
สอบคัดเลือกตามประกาศสอบ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1EI0XvsImXoE6DZdIriF0VuKGl_hwqggk
ยืนยัน
100
3/21/2020 10:31:2809745นางสาวมณิสราโยธาแกล้วคัดเลือกภายใน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
https://drive.google.com/open?id=16vLY6SgH-KyJwVvJpMuAdZDXzZsRwFl1
ยืนยัน
Loading...