Lịch hẹn phản biên _ĐATN_20171
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
THÔNG TIN LỊCH HẸN PHẢN BIỆN ĐATN HỌC KỲ 20171
2
Họ và tênKỹ sưCử nhân
3
Nguyễn Thị Kim Anh
(anhnk@soict.hust.edu.vn)
4
Nguyễn Hữu Đức
(ducnh@soict.hust.edu.vn)
5
Lê Thanh Hương
(huonglt@soict.hust.edu.vn)
6
Nguyễn Bá Ngọc
(ngocnb@soict.hust.edu.vn)
7
Trần Đình Khang
(khangtd@soict.hust.edu.vn)
8
Phạm Văn Hải
(haipv@soict.hust.edu.vn)
Gửi email xác nhận lịch hẹn, dự kiến lịch gặp phản biện thứ 2 tại 604-B1
9
Nguyễn Hồng Phương
(phuongnh@soict.hust.edu.vn)
10
Nguyễn Nhật Quang
(quangnn@soict.hust.edu.vn)
11
Vũ Tuyết Trinh
(trinhvt@soict.hust.edu.vn)
thứ 4, 3/1/2018, 15:00 , B1-603 (văn phòng BM HTTT) - đề nghị gừi email đến trinhvt@soict.hust.edu.vn để xác nhận lịch phản biện
12
Ngô Văn Linh
(linhnv@soict.hust.edu.vn)
13
Nguyễn Bình Minh
(minhnb@soict.hust.edu.vn)
Thứ 5 ngày 4 tháng 1 năm 2018, 09h tại 604 B1 (gửi email để xác nhận thời gian phản biện tới minhnb@soict.hust.edu.vn)
14
Thân Quang Khoát
(khoattq@soict.hust.edu.vn)
15
Trần Việt Trung
(trungtv@soict.hust.edu.vn)
Gửi email, phản biện chiều thứ 4 ngày 3/1/2018 tại 1002 b1 Gửi email, phản biện chiều thứ 4 ngày 3/1/2018 tại 1002 b1
16
Nguyễn Thị Oanh
(oanhnt@soict.hust.edu.vn)
8h30 ngày 3.1.2018 tại 604 B1
17
Nguyễn Kiêm Hiếu
(hieunk@soict.hust.edu.vn)
Sinh viên liên hệ qua email để hẹn lịch (hieunk@soict.hust.edu.vn)
18
Đỗ Bá Lâm
(lamdb@soict.hust.edu.vn)
Sinh viên liên hệ qua email để hẹn lịch (lamdb@soict.hust.edu.vn)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu