Cập nhật Dự án ISG
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
CẬP NHẬT TÒA A DỰ ÁN IMPERIA SKY GARDEN
2
3
4
Đã bán
Lock căn
5
DT T.Thủy
104,61103,4074,4787,6574,8275,5875,8476,8597,4781,5473,3885,7357,6881,4797,4697,4681,4786,16
6
DT T.Tường
110,60108,5279,7492,0579,3281,0781,0781,57103,0787,7478,4090,3763,3887,74103,07103,0787,7491,53
8
Số PN 332322223223223323
9
Căn số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12A 14 15 16 17 18
10
Tầng 02 020102020209021002110215021602170218
11
4,424,767,837
4,129,896,712
3,970,151,744
3,006,697,154
2,735,251,901
3,931,573,825
4,124,650,466
3,126,125,942
3,376,421,020
12
Tầng 03 0301030203070308030903110315031603170318
13
4,515,069,176
4,214,180,326
2,884,641,670
2,923,057,916
4,051,175,241
2,791,073,388
4,011,810,011
4,208,826,961
3,189,924,366
3,445,327,566
14
Tầng 04 0401040204030407040904110412041604170418
15
4,515,069,176
4,214,180,326
2,832,532,505
2,884,641,670
4,051,175,241
2,791,073,388
3,295,654,093
4,208,826,961
3,189,924,366
3,445,327,566
16
Tầng 05 05010502050605090512051505160518
17
4,650,521,238
4,340,605,749
2,968,830,256
4,172,710,486
3,394,523,758
4,132,164,340
4,335,091,848
3,548,687,343
18
Tầng 06 0601060206030605060706090615
19
4,650,521,238
4,340,605,749
2,917,508,435
2,931,220,372
2,971,180,874
4,172,710,486
4,132,164,340
20
Tầng 07 0701070207070709071507160718
21
4,650,521,238
4,340,605,749
2,971,180,874
4,172,710,486
4,132,164,340
4,335,091,848
3,548,687,343
22
Tầng 08 0801080208050806080808090811081508160817
23
4,785,973,300
4,467,031,171
3,016,595,753
3,055,301,071
3,098,441,374
4,294,245,829
2,958,537,775
4,252,518,668
4,461,356,639
3,381,319,882
24
Tầng 09 090309040907090809090915
25
3,002,484,439
3,643,063,652
3,057,720,154
3,098,441,374
4,294,245,829
4,252,518,668
26
Tầng 10 1001100310051007100810111016
27
4,796,953,451
3,007,322,604
3,016,595,753
3,061,751,958
3,100,054,096
2,962,166,399
4,478,293,864
28
Tầng 11 1108
29
3,039,858,837
30
Ghi chú: Tổng giá trị đã bao gồm VAT, chưa bao gồm KPBT (Check giá chi tiết trong file bảng giá)
31
Chủ Tài Khoản: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Newhomes
32
Số tài khoản: 19029993984999
33
Ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội
34
Nội dung: (Họ tên khách hàng, số CMND ) đặt cọc mua căn hộ ........tại Dự án Imperia Sky Garden
35
Hoặc qua TK CĐT:
36
Chủ Tài Khoản: Công ty Cổ phần TERRA GOLD Việt Nam
37
Số tài khoản: 1221 00033 09999
38
Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
39
Nội dung: (Họ tên khách hàng, số CMND ) đặt cọc mua căn hộ ........tại Dự án Imperia Sky Garden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...