Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік 0611090
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
3
4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5
за 2018 рік
6
7
8
1. 0600000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
9
                                          (КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
10
11
2. 0610000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
12
                                        (КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
13
14
3.06110900960Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
15
                                    (КПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
16
17
4. Мета бюджетної програми:Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
18
19
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
20
21
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
22
23
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
24
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
25
1. Видатки (надані кредити) 3722,921815,85538,723474,891804,955279,84-248,03-10,85-258,88
26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
27
Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі, придбання товарів, робіт, послуг.
28
  в т. ч.                   
29
1.1 Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти3722,921815,85538,723474,891804,955279,84-248,03-10,85-258,88
30
31
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
32
33
(тис. грн.) 
34
35
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
36
1. Залишок на початок року х 11,6х 
37
  в т. ч.        
38
1.1 власних надходжень  х 7,9х 
39
1.2 інших надходжень х 3,7х 
40
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
41
Наявність залишку за власними надходженнями пов'язана з надходженнями коштів від орендарів, за здачу металобрухту наприкінці грудня 2017 р. Наявність залишку по іншим надходженням пов'язана з накопиченням коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.
42
2. Надходження 40,529,3-11,2
43
  в т. ч.        
44
2.1 власні надходження 29,021,1-7,9
45
2.2 надходження позик       
46
2.3 повернення кредитів        
47
2.4 інші надходження 11,58,2-3,3
48
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
49
За власними та іншими надходженнями загальний обсяг фактичних надходжень разом з обсягом залишку коштів на рахунку на початок року відповідає надходженням врахованим у кошторисі.
50
3. Залишок на кінець року х 5,2х 
51
  в т. ч.        
52
3.1 власних надходжень  х 3,1х 
53
3.2 інших надходжень х 2,1х 
54
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
55
Наявність залишку по власним та іншим надходженням пов'язана з накопиченням коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.
56
57
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
58
59
(тис. грн.) 
60
61
N з/п Показники Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 
62
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
63
Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
64
1затрат                  
65
Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування), (од)1111000
66
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, (од)20,2820,2820,2820,28000
67
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до падагогічного персоналу, (од)5544-10-1
68
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, (од)1,51,5220,500,5
69
Середньорічне число штатних одиниць робітників, од19,519,516,2516,25-3,250-3,25
70
Всього- середньорічне число ставок(штатних одиниць), (од)46,2846,2842,5342,53-3,750-3,75
71
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
72
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку із скороченням штатних одиниць.
73
2. продукту 
74
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, (осіб)1030103010301030000
75
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
76
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня
77
3. ефективності                   
78
Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту, (тис. грн.)3,621,765,383,381,755,13-0,24-0,01-0,25
79
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
80
Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту зменшилисьза рахунок економії коштів по заробітній платі, придбання товарів, робіт, послуг.
81
4. якості                   
82
відсоток охоплення дітей позашкільною освітою.10010010010000
83
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня
84
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
85
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
86
87
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
88
89
N з/п Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
90
(у відсотках) 
91
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
92
  Видатки (надані кредити) 2931,898,93030,73474,891804,955279,8418,521725,0374,21
93
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 
94
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося в результаті підвищення з 01.01.2018 р. розміру посадових окладів працівників, що отримують заробітну плату за ЄТС, підвищенням тарифів на енергоносії, послуги зв'язку, підвищенням цін на придбані товари. Крім цього, на збільшення обсягів проведених видатків вплинуло створення філії "Центр розвитку дитини", на яку було виділено кошти на придбання обладнання.
95
  в т. ч.                   
96
  Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти2931,898,93030,73474,891804,955279,8418,521725,0374,21
97
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 
98
Збільшення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів пов'язано із підвищенням посадових окладів працівників, що отримують заробітну плату за ЄТС, підвищенням тарифів на енергоносії, послуги зв'язку, підвищенням цін на придбані товари. Відбулися зміни у структурі напрямів використання коштів у звітному періоді в порівнянні з попереднім роком у зв'язку із створенням філії "Центр розвитку дитини" (рішення № 37 від 27.04.2018 р.).
99
1затрат                  
100
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування), (од)11110,000,00
Loading...