ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
2
3
4
ЗВІТ
5
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №4-3-М)
6
за 9 місяців 2021 р.
7
за 2018рік.
9
УстановаУправління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №32
за ЄДРПОУ
25675242
10
Територіям.Рівне вул.Соборна,30за КОАТУУ5610100000
11
Організаційно-правова форма господарюванняОрган місцевого самоврядуванняза КОПФГ420
12
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350Міністерство фінансів
13
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету#ERROR!
14
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів6#ERROR!
15
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611010
0617321
Надання дошкільної освіти
Будівництво освітніх установ та закладів
16
Періодичність: квартальна, річна
17
Одиниця виміру: грн, коп.
18
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуПерера-ховано залишокНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
19
усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числі перера-ховані з рахунків в установах банківусьогоу тому числі на рахунках в установах банків
20
21
1234567891011121314
22
Видатки та надання кредитів - усьогоХ010277 000,00277 000,00---189 372,50189 372,50----
23
у тому числі:
24
Поточні видатки2000020-----------
25
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100030-----------
26
Оплата праці 2110040-----------
27
Заробітна плата2111050-----------
28
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060-----------
29
Нарахування на оплату праці2120070-----------
30
Використання товарів і послуг2200080-----------
31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210090-----------
32
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100-----------
33
Продукти харчування2230110-----------
34
Оплата послуг (крім комунальних)2240120-----------
35
Видатки на відрядження2250130-----------
36
Видатки та заходи спеціального призначення2260140-----------
37
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270150-----------
38
Оплата теплопостачання2271160-----------
39
Оплата водопостачання та водовідведення2272170-----------
40
Оплата електроенергії2273180-----------
41
Оплата природного газу2274190-----------
42
Оплата інших енергоносіїв2275200-----------
43
Оплата енергосервісу2276210-----------
44
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280220-----------
45
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230-----------
46
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240-----------
47
Обслуговування боргових зобов’язань 2400250-----------
48
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410260-----------
49
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420270-----------
50
Поточні трансферти2600280-----------
51
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290-----------
52
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300-----------
53
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310-----------
54
Соціальне забезпечення2700320-----------
55
Виплата пенсій і допомоги2710330-----------
56
Стипендії 2720340-----------
57
Інші виплати населенню2730350-----------
58
Інші поточні видатки2800360-----------
59
Капітальні видатки3000370277 000,00----189 372,50189 372,50----
60
Придбання основного капіталу3100380277 000,00----189 372,50189 372,50----
61
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування311039027 000,00--------
62
Капітальне будівництво (придбання)3120400-----------
63
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410-----------
64
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122420-----------
65
Капітальний ремонт3130430250 000,00----189 372,50189 372,50----
66
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440-----------
67
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132450250 000,00----189 372,50189 372,50----
68
Реконструкція та реставрація 3140460-----------
69
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470-----------
70
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480-----------
71
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490-----------
72
Створення державних запасів і резервів3150500-----------
73
Придбання землі та нематеріальних активів3160510-----------
74
Капітальні трансферти3200520-----------
75
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530-----------
76
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540-----------
77
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550-----------
78
Капітальні трансферти населенню3240560-----------
79
Внутрішнє кредитування4100570-----------
80
Надання внутрішніх кредитів4110580-----------
81
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590-----------
82
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600-----------
83
Надання інших внутрішніх кредитів4113610-----------
84
Зовнішнє кредитування4200620-----------
85
Надання зовнішніх кредитів4210630-----------
86
Інші видатки5000640X277 000,00XXXXXXXXX
87
97
Начальник управління освітиБ.М.Турович
98
(підпис)(ініціали, прізвище)
99
Головний бухгалтерГ.Т.Ярмольчук
100
(підпис)(ініціали, прізвище)
101
__ жовтня 2021 р.
102
103
104
105
106
107
108
109
110