ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Planeringskalender 2022
3
4
5
6
7
8
Skriv in aktiviten i planeringskalendern. Glöm inte att boka lokal om aktiviteten sker på Järnet!
9
Aktiviteten skrivs in enligt följande: (Ledarens initialer) + aktivitens namn/syfte.
10
Ex: (PA) Figurmålning
11
Det är alltid ledarens ansvar att kontrollera lokalbokning.
12
13
Annonsera ALLTID träffen i föreningens Facebookgrupp
14
https://www.facebook.com/groups/vastervikspelhobby/events
15
Följ föreningens mall vid annonsering av spelträff. Är du osäker? Kontakta styrelsen, fliken KONTAKTUPPGIFTER.
16
Det är alltid ledarens ansvar att annonsera spelträffen.
17
18
Kommande månadsaktiviteter presenteras i föreningens nyhetsbrev
19
Det är ordförandens ansvar att sända ut nyhetsbrev till föreningens medlemmar.
20
21
Är lokalen ledig?
22
Kolla här:
23
http://sfrsg.se/mrbs/web/
24
25
26
Förklaring färgkoder (Järnet)
27
28
FL - spelträff
Planerad spelträff, lokalbokning ej godkänd
29
FL - Spelträff
Spelträff med godkänd lokalbokning
30
31
Undvik dessa färger utanför Järnet ;)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100