Rzut PC 2017 Warszawa (Odpowiedzi) : Liczba odpowiedzi: 1