Beslutslängd ACA Sverige
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BeslutVår/HöstÅrOrt
Servicegruppen/Servicekonferensen
Kategori
2
Det är upp till varje grupp att besluta ifall de vill ha ett öppet eller slutet möteVår1997KalixSKPraktiska frågor
3
Grupperna är självstyrande vad det gäller litteratur, all sorts tolvstegslitteratur kan användasHöst1998MoraSKTexter
4
Grupperna får ändra mötesordningen fritt inom ramen för traditionernaVår1998HelsingborgSKTexter
5
Det material som är konferensgodkänt av ACA rekommenderas att användas av alla grupperVår1999MalmöSKTexter
6
GSR:s funktion på SK är att föra gruppens talan och SK kan betraktas som ett forum med betrodda tjänareVår2000GävleSKSK
7
ACA:s Mål skall finnas på hemsidanHöst2000SollefteåSKTexter
8
Servicegruppen sitter på två år på varje postVår2001MalmöSKSG
9
Reklam för sinnesrogudstjänst på inbjudan till Riksmöte är ej okejHöst2001StockholmSKSK
10
Ekonomiska beslut angående SK skall tas på SKVår2001MalmöSKEkonomi
11
ACA:s Mål läggs till i den gula foldernVår2001MalmöSKTexter
12
SK-protokoll skall vara ute högst fyra veckor efter SKVår2002HelsingborgSKSK
13
ACA:s namn får inte användas av grupper på internetVår2002HelsingborgSKÖvrigt
14
Rekommendation att den som har nyckeln till ett möte är ekonomiskt och eventuellt juridiskt ansvarigVår2002HelsingborgSKPraktiska frågor
15
Mötesprotokollet från SK skall finnas på internetVår2002HelsingborgSKSK
16
Deltagarna på SK skall tillfrågas ifall deras namn får vara med på SK-protokolletVår2002HelsingborgSKSK
17
Varje grupp skapar sin egen e-mailadress; det är inte något SG ska fixa.2007SGPraktiska frågor
18
SG-telefonen är ej till för att ringa upp då det kan bli kostsamt för SG.2008SGEkonomi
19
Endast mailansvarig och webmasters e-mail ska finnas på hemsidan2008SGHemsidan
20
SK-protokoll ska skickas som låsta PDF-filer2008SGSK
21
Om vi mejlar inom SG och det gäller alla, ska alla mejlas2009SGSG
22
Internetansvarig informerar andra länder om ACA:s aktivitet2009SGSG
23
När 3 närvarande är på ett SG får beslut fattas.2009SGSG
24
Adress till SG ska vidarebefordras till aktuell person2009SGSG
25
Varje SG-tjänare får en egen mailadress, för att slippa använda sin egen mail för att bevara anonymiteten. Dessutom blir erfarenheter för varje uppdrag samlade i mailboxen.Dessa anslås inte på hemsidan.2009SGSG
26
Vilande grupper tas bort från möteslistan2009SGPraktiska frågor
27
Beslutsordning ska skrivas2009SGPraktiska frågor
28
Kontoutdrag för SG:s konto ska ej skickas via post, utan digitalt.2009SGSG
29
Vid frågor om alkoholism hänvisas till AA2009SGÖvrigt
30
Vi får ej använda eller sprida ej godkända översättningarHöst2011GöteborgSKTexter
31
Servicekontoret byter namn till ServicegruppenHöst2011GöteborgSKSG
32
Ansvaret att uppdatera den internationella möteslistan ligger på SGHöst2011GöteborgSKHemsidan
33
På den internationella hemsidan står ACA Sveriges kontaktuppgifter för varje gruppHöst2011GöteborgSKHemsidan
34
På SK skall praktiska mötesfrågor ej diskuterasHöst2011GöteborgSKSK
35
Posten övriga frågor skall ej vara med på SKHöst2014KarlstadSKSK
36
Vägledning för praktiskt möte skall finnas på hemsidan Höst2014KarlstadSKHemsidan
37
Har grupperna inte pengar för att skicka en representant till SK kan de äska pengar från SK, men tanken är att de skall finansiera resan och boendet självaHöst2014KarlstadSKEkonomi
38
Under SK skall nyvalda tjänare i SG tilldelas någon i befintliga SG som kan introducera dem till SG.Vår2015SGSG
39
ACA-grupperna måste ha en e-postadress för att få vara med på ACA:s officiella möteslista på hemsidanVår2015HudiksvallSKHemsidan
40
Översättningskommitten avknoppas från Servicegruppen och arbetar friståendeHöst2015StockholmSKSG
41
Övriga frågor återinfördes som punkt på ServicekonferensenHöst2015StockholmSKSK
42
.Pappersutskick kommer att avskaffas, Vår2016NorrköpingSKSG
43
Inte länka på hemsidan till tryckeri för gruppers tryckning av foldrarTexter
44
Grupp som annordnar RIKSMÖTE kan äska pengar till detta på SKmötet innan det ska hållasHöst2016SundsvallEkonomi
45
Vi kommer att använda ordet OMFÖRÄLDRA i vår översättningHöst 2016SundsvallTexter
46
Informations komitte skall väljas våren 17Höst 2016sundsvallSK
47
Vi köper tjäsnten Anonymitet för vår Hemsida 120krHöst2016skypeSGEkonomi
48
NYKOMLINGSFOLDERN på svneska för nyttryck vi beställer 1000stVår2017skypeSGTexter
49
varje grupp får 10 ex gratis av NykomlingsfoldernVår2017skypeSGTexter
50
resterande 480/1000 Nyfolder kommer att kunna erhållas även de gratis av grupperna Vår2017EslilstunaSKTexter
51
Grupp som annordnar RMöte kan äska pengar till detta även mellan Riksmöten om behov uppstårVår2017EskilstunaSKPraktiska frågor
52
äskade medel till Riskmöte kan max uppgå till 2000 kr. Ska återbetals i största möjliga mån.Vår2017EskilstunaSKEkonomi
53
Sg kommer att upphöra med bokförsäljning. Ansvar läggs på grupperna/ enskilde att göra egna inköpVår2017EskilstunaSKSK
54
55
56
57
58
Beslut taget om att skicka in intresseanmälan till ABC 2019 Höst2017HangoutSGPraktiska frågor
59
Beslut taget om att vi tar bort namn och diskussioner av SG mötenaHöst2017HangoutSGSG
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Beslutslängd
 
 
Main menu