PBS_SK2017.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PROJEK SAINS KOMPUTER:PEMBANGUNAN SISTEM PANGKALAN DATA BERASASKAN WEB
TEMA: PENDAFTARAN(REGISTRATION)
2
SESI:2017/2018
3
4
FASA 1:MENGANALISIS MASALAH
5
BIL
NAMA CALONTAJUKPERNYATAAN MASALAHOBJEKTIFSKOPKUM. SASARANMENILAI SISTEM SEDIA ADATEMPOH PROJEKMARKAH
6
2VERA NATALIE MARINUSKemasukkan MuridSistem pendaftaran kemasukan murid Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan masih menggunakan kaedah manual yang tidak sistematik. Kaedah ini menyukarkan guru-guru untuk mendaftarkan kemasukan pelajar baru. Hal ini seterusnya menyebabkan proses pendaftaran tidak efektif yang mengambil masa yang lama mendaftarkan kemasukan pelajar.Membina satu sistem pendaftaran kemasukkan pelajar yang sistematik dan boleh dialksanakan secara teratur dan mudah tanpa mengambil masa yang penjang dan tenaga kerja yang banyak. Pendaftaran kemasukan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan.Guru dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan.Sistem sedia ada tidak sistematik menyebabkan pendaftaran kemasukan pelajar tidak dpat dilaksanakan dengan lancar. Di samping itu, sistem sedia ada yang tidak cekap menyebabkan risiko kehilangan maklumat tinggi. Oleh itu, sistem ini dibina dengan konsep sistem berelektronik yang boleh dilaksanakan secara online untuk mengatasi masalah sistem yang tidak sistematik dan tidak cekap dan seterusnya memudahkan guru-guru mendaftarkan kemsukan pelajar. Cadangan nam sistem ialah Pendaftaran Kemasukan Pelajar (PKP).
7
15JELLSIE JAINISPeperiksaanSistem pendaftaran peperiksaan di SMK Tambunan tidak begitu lengkap dan sistematik.Hal ini disebabkan kelalaian pihak yang mengurus pendaftaran peperiksaan mahupun kesilapan pelajar ketika mengisi borang pendaftaran.Selain itu, pelajar yang terlupa membawa dokumen-dokumen penting ketika mendaftar juga menjadikan pihak pengurus amat sukar untuk mengurus pendaftaran pelajar tersebut. Masalah-masalah ini telah menyebabkan proses pendaftaran kurang efektif dan mengambil tempoh yang lama untuk memperbetulkan dan memproses maklumat pelajar.Bagi menyelesaikan masalah pendaftaran, sistem ini dibina bagi memudahkan para pelajar untuk mendaftar di sekolah ini. Sistem ini juga bertujuan untuk meringankan dan memudahkan lagi kerja guru untuk mendaftarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan.Pendaftaran peperiksaan bagi pelajar di Sek. Men. Keb. Tambunan,SabahGuru dan pelajarSistem sedia ada kurang efektif, tidak cekap,tidak sistematik dan mengambil tempoh yang lama untuk mendaftarkan pelajar. Oleh yang demikian, sistem ini dibina berasaskan sistem berelektronik untuk memudahkan guru untuk mendaftarkan pelajar secara online.Selain itu, pelajar juga mudah untuk merujuk maklumat mereka.Cadangan nama sistem ialah Pendaftaran Peperiksaan Pelajar Sekolah(PPPS).
8
17CELVIN ROBERTkokurikulum
9
18THECLARA JOEPeperiksaanAkibat terlalu banyak pelajar di Smk Tambunan, rekod pendaftaran peperiksaan bagi pelajar amat sukar diurus, terutamanya tingkatan 3 dan tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan besar. Guru guru terpaksa mengambil masa yang lama untuk mendaftarkan pelajar bagi mengambil peperiksaan, lebih lebih lagi pelajar baharu di sekolah.Sistem ini dibina untuk memudahkan para guru untuk mendaftarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan.pendaftaran peperiksaan bagi pelajar Smk Tambunan
10
19ELVIN CLINT YANDONGPeperiksaan
11
20VANESSA ROLANDKemasukkan MuridKaedah pendaftaran kemasukkan pelajar di SMK Tambunan tidak begitu cekap dan memerlukan jangka masa yang panjang untuk mengurus dokumen-dokumen pelajar. Selain itu , sekiranya pelajar terlupa membawa dokumen yang penting, keadaan ini boleh menyebabkan kesukaran bagi pihak pengurus untuk mengumpulkan dan memproses maklumat pelajar tersebut .Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pihak pengurus dan pelajar untuk mendaftar di sekolah ini . Sistem ini juga akan mengambil masa yang lebih singkat dan sangat mudah.Pendaftaran kemasukkan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan.
Guru-guru dan pelajar
Sistem sedia ada tidak cekap menyebabkan proses pendaftaran kemasukkan pelajar sukar dilaksanakan. Oleh itu, sistem berasaskan elektronik dibina untuk membolehkan pelajar didaftarkan secara online.Cadangan nama ialah Sistem Kemasukkan Pelajar Sekolah (SKPS).
12
24DARREN AARONPeperiksaan
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
FASA ANALISIS
Sheet1
 
 
Main menu