Kronologi Pendidikan Rasmi Negara
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Perundangan Pendidikan
2
Perundangan Pendidikan
3

4
1957 - The Education Ordinance, 1957
5
1961 - Education Act, 1961
6
1963 - Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
7
1971 - Akta Universiti dan Kolej Universiti
8
1974 - Akta Politeknik Ungku Omar
9
1980 - Akta Majlis Peperiksaan Malaysia
10
11
Laporan-Laporan Penting
12

13
1956 - Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
14
1960 - Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
15
1967 - Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
16
1973 - Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran)
17
1979 - Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
18
1991 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
19
1957 - Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah
20
1970 - Bahasa pengantar darjah 1
21
1975 - Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
22
1976 - Bahasa pengantar Tingkatan 1
23
1979 - Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera
24
1980 - Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti
25
1981 - Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains
26
1982 - Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan
27
1983 - Bahasa pengantar semua kursus di universiti
28

29
Peperiksaan Sekolah Rendah
30

31
1957 - MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) dimulakan
32
1963 - MSSEE dimansuhkan
33
1967 - PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan
34
1973 - UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan
35
1982 - UDT dimansuhkan
36
1988 - PDL dimansuhkan
37
1988 - UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan
38

39
Peperiksaan Sekolah Menengah
40

41
1957 - LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan
42
1957 - OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan
43
1957 - FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan
44
1957 - QT ( Qualifying Test) dimulakan
45
1960 - SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan
46
1961 - UK (Ujian Kelayakan) dimulakan
47
1962 - SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan
48
1964 - SPPTM dimansuhkan
49
1964 - FMC dimansuhkan
50
1964 - MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan
51
1964 - SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan
52
1967 - SRP/LCE soalan objektif mula digunakan
53
1968 - OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.
54
1969 - SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan
55
1976 - Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan
56
1976 - MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan
57
1982 - HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan
58
1982 - STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan
59
1983 - LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan
60
1983 - SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan
61
1987 - Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)
62
1987 - SPM di seluruh Malaysia dimulakan
63
1991 - KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan
64
1992 - Tahun terakhir bagi SRP
65
1993 - PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan
66
1993 - SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan
67

68
Kurikulum
69

70
1956 - General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan
71
1964 - General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan
72
1965 - Pendidikan Komprehensif dimulakan
73
1967 - Report of the Committee on Curriculum Planning and Development
74
1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan
75
1982 - KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan
76
1983 - KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
77
1988 - Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai
78
1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
79
1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
80
1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1
81
1989 - Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
82
1989 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah
83
1991 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah
84
1991 - Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1
85
1992 - Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah
86
1993 - Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah. Sekolah yang
87
telah melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah
88

89
Peperiksaan Khas
90

91
1964 - Penubuhan Unit Pendidikan Khas
92
1978 - Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
93
1981 - Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikan sebagai Pengerusi & Setiausaha.
94
1984 - Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.
95
1984 - Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
96
1984 - Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan
97
1985 - Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
98
1985 - Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
99
1985 - Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan
100
1987 - Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
Loading...
 
 
 
Sheet1