OvH_Seznam_smluv.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Seznam smluv uzavřených obcí Oldřichov v Hájích (s výjimkou smluv o nájmu hrobového místa a smluv o likvidaci domovního odpadu)
Za zpracování a aktualizace zodpovídá Radim Šarapatka (zastupitel obce)
2
poř.č.Název smlouvyčíslo smlouvy (dle smluvních partnerů)Smluvní partnerHodnotaÚčelUsneseníze dnePodepsáno všemi smluvními stranami
3
1Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015OLP/2965/2014Liberecký kraj65 970 KčObec přispívá Libereckému kraji na zajištění provozu autobusů a vlaků částkou 90 Kč na obyvatele.
č.6/43/2014
12/1/201412/15/2014
4
2Veřejnoprávní smlouvaVP/05/2014Město Chrastava1200 Kč za každý oznámený přestupekObecní úřad deleguje řešení přestupků na Městský úřad v Chrastavě, tak aby využil tamních odborných kapacit a nemusel pro tyto účely obstarávat vlastní odborné kapacity.
č.6/43/2014
12/1/201412/11/2014
5
3Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
čj. S 35 672/2014OR HKR
Správa železniční dopravní cesty
25500 Kč + DPHSmlouva umožňuje obci uložení kanalizace pro plánovanou ČOV pro dolní část obce na pozemek SŽDC.
č.6/43/2014
12/1/20141/5/2015
6
4Smlouva o přeložce veřejného osvětlení a místního rozhlasu s Krajskou správou silnic
č.6/43/2014
12/1/2014
7
5Smlouva o přeložce vodovodu s Krajskou správou silnic
č.6/43/2014
12/1/2014
8
6Cenová příloha pro rok 2015A.S.A. Liberec s.r.o.Dle množství objednaných služeb (vývozů)
č.6/43/2014
12/1/2014
9
8Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužící podnikáníIvana Jarešová7000 Kč /měsíc ve prospěch ObcePronájem pohostinství Beseda + službyč.3/1/20152/9/2015
10
9Dodatek č. 7 pro kalendářní rok 2015 k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih
Krajská vědecká knihovna v Liberci
4 000 KčNa nákup knih pro obecní knihovnu.č.3/1/20152/9/20152/16/2015
11
10Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu provést stavbu LB_Oldřichov v Hájích, nová TS+ rekonstrukce NN
č. IE-12-4003767/VB2
ČEZ Distribuce a.s. zastoupená ELIPROM spol. s.r.o.
9300 Kč ve prospěch ObceUmístění podzemníhjo vedení, 2 podpěrných sloupů, trafostanice a pojistné skříně na obecním pozemku na Piláchč.3/1/20152/9/20156/23/2015
12
13Dohoda o provedení archeologického výzkumu formou archeologického dohledu
Severočeské muzeum v Liberci p.o.
21900 Kč vč. DPHPovinný archeologický dohled při stavbě IV. A V. etapy vodovodu na Filipku a na Pily
č.20/3/2015
6/1/20155/11/2015
13
14Smlouva o dílo Vodovod Oldřichov v Hájích V. stavba, vodovodní přípojkyIng. Karel Jahoda72 000 KčZa projekt a získání stavebního povolení na 32 domovních přípojek, 8 podchodů silnice č. III/2905 na Pilách
č.20/3/2015
6/1/20159/3/2015
14
15Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2010 s Českou poštouČeská PoštaDorovnání poplatků za teplo
č.20/3/2015
6/1/2015
15
16Smlouva o spolupráci (sběr nepotřebného textilu)DIMATEX CS,spol.s r.o.1500 Kč + DPH/ročně ve prospěch obceUmístění 1 kontejneru na nepotřebný textil za samoobsluhou u mostu
č.29/4/2015
8/24/20159/18/2015
16
17Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajemOLP/2225/2015Liberecký kraj15488 Kč vč. DPH + 6080 Kč vč. DPHUmístění vodovoudu na Filipce v krajské silnici.
č.29/4/2015
8/24/20159/9/2015
17
18Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 55/15 se Státním pozemkovým úřademStátní pozemkový úřad0 KčPřevedení pozemků cest ad, o které Obec již dříve žádala. Nebyly však převedeny všechny požadované cesty.
č.29/4/2015
8/24/2015
18
19Dohoda o poskytnutí slevy27265O2165 Kč měsíčněSleva ze základního paušálu 2062 Kč měsíčně za telefon
č.29/4/2015
8/24/201516.6.2015
19
20Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
čj. S 35 672/2014OR HKR
Správa železniční dopravní cesty
25500 Kč + DPHSmlouva umožňuje obci uložení kanalizace pro plánovanou ČOV pro dolní část obce na pozemek SŽDC.
č. 39/5/2015
11/23/20151/5/2015
20
21Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fondu ochrany vodOLP/2478/2015Liberecký kraj1788000 Kč ve prospěch ObceDotace na výstavbu vodovodu na Filipku a na Pily ve výši max. 20 % z celkových způsobilých nákladů
č. 39/5/2015
11/23/20151/21/2016
21
22Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o podmínkách funkce lesníhoPetr Effenberger34000 Kč/rokZa péči o obecní lesy (zvěř)
č. 39/5/2015
11/23/201511/26/2016
22
23Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě o podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodářePetr Effenberger20400 Kč/rokZa péči o obecní lesy (stromy)
č. 39/5/2015
11/23/201511/26/2015
23
24Schválení spolupráce s Libereckým krajem na distribuci měsíčníku KRAJ společně s Oldřichovskými listyOLP/5280/2016Liberecký kraj1500 Kč ve prospěch Obce za uveřejnění jednoho čísla v Oldřichovských listechUveřejnění krajského měsíčníku KRAJ společně s Oldřichovskými listy a jejich distribuce do zdejších domácností
č. 46/5/2015
11/23/201512/19/2016
24
25Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016OLP/2699/2015Liberecký kraj65 330 KčObec přispívá Libereckému kraji na zajištění provozu autobusů a vlaků částkou 90 Kč na obyvatele.č. 3/1/20162/22/20162/29/2016
25
26Smlouva za nadstadardní výkony linkového autobusuOLP/05/2014Liberecký kraj40 000 KčObec přispívá Libereckému kraji na zajištění provozu dodatečného dopoledního spoječ. 3/1/20162/22/20163/16/2016
26
27Dodatek č. 8 prokalendářní rok 2016 k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih
Krajská vědecká knihovna v Liberci
4 000 KčNa nákup knih pro obecní knihovnu.č. 3/1/20162/22/20162/29/2016
27
28Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
IV-12-4011566/VB/03
ČEZ Distribuce a.s. zastoupená BIMONT s.r.o.
1 000 KčUmístění kabelu nízkého napětí a rozvodné skříněč. 3/1/20162/22/20162/29/2016
28
29Veřejnoprávní smlouvaVP/03/2016Město Chrastava6000 Kč za každé zahájené správní řízeníMěÚ Chrastava vykonává za OÚ Oldřichov v Hájích funkce speciálního stavebního úřadu ve věci místních komunikacíč. 3/1/20162/22/20162/24/2016
29
30Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.OLP/324/2016Liberecký kraj7744 Kč vč. DPHSlužebnost - býv. Věcné břemeno, aby Obec mohla v cizí - krajské komunikaci uložit své vodovodní přípojkyč. 3/1/20162/22/20169.3.2016
30
31Nájemní smlouva o užívání místa na hřbitově v Oldřichově v HájíchŽivo v Hájích z.s.10 Kč na 10 letVýjimka - symbolický pronájem hrobky rodin Neuhäuser, Bergerč. 3/1/20162/22/20163/21/2016
31
32Smlouva o díloIng. Karel Jahoda172 000 KčZpracování a projednání dokumentace a projednání akce "Vodovod Oldřichov v Hájích, VIII.stavba"
č. 13/2/2016
5/16/20163.4.2016
32
33Smlouva o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouvu provést stavbu č. EP-12-4002682/001Lbc,Oldřichov v H.- přeložky NN
č. EP-12-4002682/001
ČEZ Distribuce a.s. zastoupená ELMOS Liberec s.r.o.
7100 Kč ve prospěch Obce (až v návazné samostatné smlouvě)Modernizace vedení nízkého napětí - pět podpěrných bodů na obecních pozemcích.
č. 13/2/2016
5/16/201610.8.2016
33
34Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti a smlouvu o právu provést stavbuSynek
č. 13/2/2016
5/16/2016dosud nepodepsán
34
35Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k pozemkuAleš ChaloupkaČástka ve smlouvě není řešenaPozemek pro posilovací čerpací stanic - pitná voda na Betlém
č. 13/2/2016
5/16/201613.10.2016
35
36Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnostiPetr Effenberger
č. 13/2/2016
5/16/2016dosud nepodepsán
36
37Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - dostavba vodovoduJOSTAVProdloužení termínu na dostravbu vodovodu - hlavní řad. Revokováno dne 24.10.2016 na pozdější termín.
č. 31/3/2016
6/27/2016
37
38Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.Liberecký krajRezerva v hlavní krajské silnici pro případné odkanalizování panelárny
č. 33/3/2016
6/27/2016
38
39Smlouva o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-4014898/001 Lbc,Oldřichov v H. na ppč. 561/6- nové NN
IV-12-4014898/001
ČEZ DistribuceNové vedení nízkého napětí.
č. 44/4/2016
8/29/2016
1.11.2016
39
40Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů s MJPMikroregion Jizerské podhůří
č. 45/4/2016
8/29/2016
40
41Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/4352/2016 na akci Vodovod Oldřichov v Hájích VIII.stavbaLiberecký kraj34 460,80 Kč vč.DPHProtlaky pod krajsou komunikací pro domovní přípojky.
č. 46/4/2016
8/29/2016
13.12.2016
41
42Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostorČeská pošta a.s.4 723 KčVypořádání pohledávek na nájemném a vodném a stočném za srpen, září a říjen 2016
č. 48/4/2016
8/29/2016
23.9.2016
42
43Smlouva o spolupráci na zajištění dopravní obslužnosti na delší časové období než jeden rokOLP/461/2016Liberecký kraj
20 000 Kč/rokPříspěvek Obce Libereckému kraji na zajištění jednoho páru autobusových spojů linky 72 navíc.
č. 50/4/2016
8/29/2016
16.3.2016
43
44Smlouva o provozování vodovodu s Mikroregionem Jizerské podhůříMikroregion Jizerské podhůří5 Kč/m3 pachtovné ve prospěch Obce Oldřichov v HájíchZ původní smlouvy bylo vypuštěno pojednání o kanalizaci a zavedeno pachtovné pro vyúčtovatelné vztahy obce s provozovatelem (MJP)
č. 54/5/2016
24/10/2016
44
45Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti (2017-2019, standard za 66000 Kč ročně)OLP/4092/2016Liberecký kraj90 Kč/obyvatele/rok (cca 66 000 Kč/rok)Dobrovolný příspěvek obce Libereckému kraji na zajištění provozu autobusů a vlaků
č. 55/5/2016
24/10/201616.3.2016
45
46Výpověď z nájmu nebytových prostor - restaurace č.p.54 - dohodou a to k 30.11.2016Ivana JarešováUkončení nájmu v Besedě.
č. 57/5/2016
24/10/2016
46
47Smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 54 - restaurace Beseda od 1.12.2016Marcela Růžičková5000 Kč/rok + teplo a vodné/stočné
Nový nájemce restaurace Beseda
č. 57/5/2016
24/10/201629.11.2016
47
48Smlouva o právní pomoci mezi Obcí Oldřichov v Hájích a Mgr. Lukášem VotrubouMgr. Lukáš Votruba, LIberec IV - Perštýn, Moskevská 637/6, 460 01, IČ: 6939384260 000 Kč/rok (paušál) + výlohyVýměna obecních právníků za stajných podmínek.
č. 68/5/2016
24/10/201613. prosince 2016
48
49Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP 12 4014942/VBP/001 LB ČEZ Distribuce EP 12 4014942/VBP/001 LB ČEZ DistribuceČEZ Distribuce a.s., zastoupená Kollert Elektro s.r.o., Svárovská 28, Liberec 22, 460101000 Kč (bude řešeno až vlastní smlouvou)smyčka k NN na pozemku 561/28 u hřbitova
č. 69/6/2016
12/12/201613. prosince 2016
49
50Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu –p. SynekSynek
č. 13/2/2016
16/5/2016
50
51Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti-p. Petr EffennbergerPetr Effennberger
č. 13/2/2016
16/5/2016
51
52Dodatek č. 9 pro rok 2017 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci ve výši 4000,- KčKrajská vědecká knihovnač. 5/1/201727/2/2017
52
53Dodatek - Cenová příloha pro rok 2017 ke smlouvě o dílo č. 006304784 ze dne 31.3.2013 s FCC Liberec6304784FCC Liberecč. 6/1/201727/2/2017
53
54Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - č. IE-12-4003767/011 LB Oldřichov v Hájích, nová TS+ rek. NN s ČEZ DistibuceIE-12-4003767/011 LB Oldřichov v Hájích
č. 16/2/2017
24/4/2017
54
55Schválení uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor-potravin na dobu určitou s dosavadní nájemkyní p. Ivanou Jarešovou do 30.9.2017Ivana Jarešová5 000 Kč/měsícProdloužení pronájmu obchodu na období 1.7.2017-30.9.2017
č. 30/3/2017
19/6/20171. července 2017
55
56Schválení bezúplatného převodu pozemku č. 431/4 (cesta za viaduktem na Betlém) do vlastnictví ObceIng. Pavel Chrtek, Alena Havlovábezúplatný převod pozemkuDarování pozemku pod veřejnou cestou
č. 33/3/2017
19/6/2017není uvedeno datum
56
57Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4014898/VB/3 s ČEZ Distibuce
IV-12-4014898/VB/3
ČEZ Distribuce a.s. zastoupená ELMOS Liberec s.r.o.2 100KčUmístění podzemního vedení NN a rozvodné skříně na pozemcích Obce č.pp 561/36 a 1999
č. 45/4/2017
28/8/20174. září 2017
57
58Schválení uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor-prodejna potravin – Dien Nguyen ThiDien Nguyen Thi7 000 Kč/měsícPronájem prodejny potravin do 31.12.2022
č. 46/4/2017
28/8/201714. září 2017
58
59Schválení Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v obcích do 2000 obyvatel-ElektrowinElektrowin a.s.nepeněžní plněníZpětný odběr elektrozařízení ze sběrného dvora
č. 49/4/2017
28/8/20171. prosince 2017
59
60Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu nájemní č. 953/60/2017 s Lesy ČR
č. 56/4/2017
28/8/2017
60
61Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –služebnosti s AOPK na akci Revitalizace brownfieldu bývalé panelárny Oldřichov v HájíchPO 10/SVLS/17 - 10991/SVLS/17/AOPKAOPK - Agentura ochrany přírody a krajinyUložení dešťové kanalizace v panelárně na pozemku AOPK čpp. 240/1
č. 65/5/2017
23/10/201713. listopadu 2017
61
62Uzavření dodatku č.1 s dosavadní nájemkyní nebytových prostor - restaurace čp. 54Marcela Růžičková2 000 Kč/měsícSnížení nájmu hospody, zkrácení pronájmu jen do 31.12.2018 a podmínka splacení dosavadních dluhů
č. 66/5/2017
23/10/201724. října 2017
62
63Schválení nejvhodnějšího dodavatele na akci AC Ke Školce - firma Strabag
č. 71/5/2017
23/10/2017
63
64ZO schvalujme Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k ppč.2085 a 2084 s manželi Koprnovými (u mníšeckého nádraží)David Koprna1000 Kč jednorázověInženýrské sítě pod obecní cestou.
č. 81/6/2018
18/12/20178. ledna 2018
64
65ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4007839/003-LB-Oldřichov v Hájích ppč. 31/4 s ČEZ Distribuce
IP-12-4007839/003-LB-Oldřichov v Hájích
ČEZ Distribuce1000 Kč jednorázověPřípojka el. ke Koprnovým v obecní cestě
č. 82/6/2018
18/12/201719. prosince 2017
65
66ZO schvaluje cenovou přílohu pro rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S006304784 s FCC Liberecke smlouvě č. S006304784FCC Liberec s.r.o.Roční platby za svoz jednotlivých nádob. Za velké černé kontejnery 1100 l vyvážené jednou týdně to činí 16716 Kč bez DPH za rok. Za běžné černé popelnice u domů 110/120 l vyvážené jednou týdně - 2079 Kč/rok bez DPH atd.Svoz odpadu
č. 83/6/2018
18/12/201719. prosince 2017
66
67ZO projednalo a schvaluje nabídku na dodávku silové elektřiny pro období let 2018-2019 s Amper MarketAmper Market a.s.Předpokládaný roční odběr 103 MWh; BAsic VT 1125 Kč/MWh, Aku VT 1250 Kč/MWh a NT 875 MWh; Osvětlení 890 Kč/MWh; 10 Kč/měs. za odběrné místo Dodávky silové el.energie pro Obec Oldřichov v Hájích na rok 2018 a na rok 2019
č. 91/6/2018
18/12/201719. prosince 2017
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...