פירוט הכנסות והוצאות מאה ימים של שקיפות 2016 (תקציב)