Boklista 2017-2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
BOKLISTA MATTLIDENS GYMNASIUM 2017-2018
3
Böcker med grå bakgrund gäller för kurser som åk 1 har under 2017-2018.
4
5
6
7
ämnekursbok/bokserie
8
BIOLOGI1
Korall 1. Livet och evolutionen. (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen). Otava. ISBN 978-951-1-30417-3
9
2
Korall 2. Ekologi och miljö. (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen). Otava. ISBN 978-951-1304180
10
3
Korall 3.Cellen och ärftligheten.(Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen) Otava ISBN 978-951-1-30423-4.
11
4Korall 4 .Människans biologi. Otava. utkommer i deember 2017
12
5
Bios 5. Bioteknologi. (Happonen, Holopainen, Sariola, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen,
13
Venäläinen) Söderströms. ISBN 978-951-52-2367-8
14
15
ENGELSKA1-3New Profiles Course 1-3 (Elovaara et al.)
16
4-7Eventuellt Profiles Course 4-7 (Elovaara et al.) Meddelas av läraren i början på kursen
17
8Ingen bok
18
19
FILOSOFI1Öppna frågor 1 (Klockars, Silfvast, Teir, Österman)
20
2-4Öppna frågor 2-4 (Klockars, Silfvast, Teir, Österman)
21
OBS! Det är inte obligatoriskt att ha bok.
22
23
FINSKA"mofi": 1-3Sanasampo (Jalkanen, Pensar)
24
"mofi": 4-6Sanasampo (Jalkanen, Pensar)
25
"nyfi" 1-3Ovi auki 1,2,3 (Brännström et al.)
26
"nyfi" 4-6Ovi auki 4,5,6 (Brännström et al.)
27
28
FRANSKAB3: 1-2J'aime 1 (Kivivirta. Kuikka, Mauffret)
29
B3: 3-5Génial 2 (Sanner, Wennberg)
30
B3: 6-8Génial 3 (Sanner, Wennberg)
31
B3: 9-11Ingen bok
32
B2: 1-3Génial 2 (Sanner, Wennberg)
33
B2: 4-6Génial 3 (Sanner, Wennberg)
34
B2: 7-9Ingen bok
35
36
FYSIK1-7Fys för gymnasiet S&S (nya läroplanen)
37
8Fysik 8 (Lehto et al.)
38
39
GEOGRAFI1
Nya Zenit 1. En värld i förändring. (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth, Ruth). Otava. 978-951-1-30191-2
40
2
Nya Zenit 2. Den blå planeten. (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth, Ruth). Otava. 978-951-1-30190-5
41
3Zenit 3. En gemensam värld. Brander, Hiekka mm.Otava. 978-951-1-30192-9
42
4Zenit 4.Geomedia.Otava. Utkommer i januari 2018
43
44
HISTORIA1
Labyrint 1(Gullberg,Lindholm) är ett läromedel i historia förkursena 1 och 4 .Följer gamla LP .Ny bok på väg ut 2018
45
2Labyrint 2.(Gullberg,Lindholm). Följer gamla LP. Ny bok på väg ut 2018
46
3Självständighet- Finlands nyare historia(Lindholm)
47
4
Labyrint 1(Gullberg,Lindholm) är ett läromedel i historia förkursena 1 och 4 .Följer gamla LP .Ny bok på väg ut 2018
48
HÄLSOKUNSKAP1PULS 1 - Hälsans byggstenar (Otava)
49
2PULS 2 - Människan, miljön och hälsan (Otava)
50
3
51
52
KEMI1meddelas senare (p.g.a. nya kommande läromedel)
53
2meddelas senare (p.g.a. nya kommande läromedel)
54
3-4meddelas senare (p.g.a. nya kommande läromedel)
55
5Kemi 5 (Kaila, Meriläinen, et al.)
56
7ingen bok
57
58
MATEMATIK
59
GEMENSAMMA STUDIER
1Ma1 Gemensam, Tal och talföljder (Schildts&Söderströms)
60
MATEMATIK, KORT2Ma2 Kort Uttryck och ekvationer (Schildts & Söderströms)
61
3Ma3 Kort Geometri (Schildts & Söderströms)
62
4Ma4 Kort Matematiska modeller (Schildts & Söderströms)
63
Övriga kurser
Läraren informerar
64
MATEMATIK, LÅNG2-5Ma2 Lång - Ma5 Lång (Schildts&Söderströms)
65
6-13Ellips bokserien (Schildts)
66
67
MODERSMÅL Åk 1 & 2Tusen och en text (e-läromedel, Holmgren & Åkerholm)
68
OCH LITTERATURÅk 3Ingen bok
69
70
MUSIK1meddelas senare (t.ex. p.g.a. ny läroplan eller nya kommande läromedel)
71
2meddelas senare (t.ex. p.g.a. ny läroplan eller nya kommande läromedel)
72
73
PSYKOLOGI1Sinne 1 : Mä'nniskans psykiska aktivitet och lärande (Degerman, Holm, Norkko)
74
2Sinne 2 :Människan i utveckling (Hoffman, Holm, Åhs, Norkko)
75
3
76
4-5Psykologi för gymnasiet 4 (Karrash et al.)
77
6Abi psykologi (Karrasch , Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo, Tynjälä, Norkko)
78
7PS Socialpsykologi (Järvinen,Tontti, Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo, Norkko)
79
80
RELIGION1Religionens mångfald (Ny, den gamla kan också användas om man råkar ha den.)
81
2Kyrkan i tidens ström (Hanki, Könni, Manninen , Nyyssönen)
82
3Uttryck för tro (Creutz, johansson, Wikström)
83
4Tro i Finland (Hanki, Könni, Manninen, et. Al)
84
5&6Ingen bok
85
7Repetitionsbok i religion (Tiimonen)
86
Vi tar i bruk nya böcker efterhand som de kommer ut.
87
88
RYSKA1-4Mozjno 1 (Jegorenkov)
89
4-8Mozjno 2 (Jegorenkov)
90
91
SAMHÄLLSLÄRA1Samhället (Enström, Hagman,Lindholm
92
2Ekonomin (Lindholm, Ahlfors)
93
3
Integration-Finland, Europa och världen i förändring(Ojanen, Ahonen,Hongisto-Mäenpää m.fl.
94
4Lagkunskap för gymnasiet(Linnainmaa,Väisänen)
95
SPANSKAB3, kurs 1-2Entre amigos (Författare Eila Kautto& al. Förlag: Pro Sanoma)
96
Ordlista på spanska-svenska finns
97
B3, kurs 5-10 + B2, kurs 3-8 Entre amigos (Författare: Eila Kautto & al. Förlag: ProSanoma
98
B3 kursböcker för kurserna 3-4 och B2 för kurserna 1-2 meddelas senare.
99
100
TYSKAB2: 1-3
Loading...
Main menu