กรอกนักเรียนขาดลงพื้นที่รับผิดชอบ ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุลผู้กรอกคลิกหน้าชื่อนักเรียนที่ขาดหมายเหตุ
2
27/8/2019, 10:18:13
นางสาวจิราพร สังข์ฤกษ์
ครบ
3
28/8/2019, 10:31:43
นางสาวจิราพร สังข์ฤกษ์
ครบ
4
9/9/2019, 9:38:15
นางสาวกวินธิดา กลมเกลียว
ด.ช.สิทธิกร เต้, ด.ญ.ปราญชลี พิจารณ์คุรุกิจ, ด.ช.การชัย กลมเกลียว
5
12/9/2019, 9:50:52
นางสาวมณีจันทร์ แก้ววรรณา
ด.ช.การชัย กลมเกลียว, ด.ช.เกียรติศักดิ์ คุณาภรณ์, ด.ช.พลวัต นาดี, ด.ช.ศราวุธ ถมปัด
6
13/9/2019, 9:51:57
นางสาวนฤมล กลมเกลียว
ด.ช.พลวัต นาดี
7
16/9/2019, 10:15:10
นางสาวจิราพร สังข์ฤกษ์
ด.ช.การชัย กลมเกลียว, ด.ญ.วรัญญา สุมานาท
8
17/9/2019, 9:22:54
นางสาวจิราพร สังข์ฤกษ์
ด.ช.การชัย กลมเกลียว, ด.ช.เกียรติศักดิ์ คุณาภรณ์, ด.ช.พีรพงศ์ ถมปัด
9
19/9/2019, 14:04:45
นางสาวจิราพร สังข์ฤกษ์
ด.ช.การชัย กลมเกลียว, ด.ช.พีรพงศ์ ถมปัด
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...