ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3
ข้อที่12345678
สรุปผล
4
108459เด็กชายกฤตภาส น้อยพันธ์333333333
5
208460เด็กชายเกียรติศักดิ์ เพชรนาค333333333
6
308461เด็กชายเกื้อกูล วัฒนศัพท์333333333
7
408462เด็กชายปรเมษฐ์ สืบตระกูล333333333
8
508463เด็กชายพงค์ภัค เขียวทอง333333333
9
608464เด็กชายพงศกร ชมเชย333333333
10
708465เด็กชายพลสินชัย สมนาค333333333
11
808466เด็กชายภาสกร นุชเทียน333333333
12
908467เด็กชายวรัญชัย จิระเกียรติ์333333333
13
1008468เด็กชายอิทธิพล เพ็งพึ่ง333333333
14
1108481เด็กชายอภินันท์ จันทร์เรือง333333333
15
1208558เด็กชายกันตพงศ์ เนยหนู333333333
16
1308469เด็กหญิงกมลลักษณ์ ใจโอบเอื้อ333333333
17
1408470เด็กหญิงดาราพร เจียรจิรกุล333333333
18
1508471เด็กหญิงเบญจวรรณ คงดี333333333
19
1608472เด็กหญิงเพ็ญรดี ขุนทอง333333333
20
1708473เด็กหญิงวรัชยา นิถากรณ์333333333
21
1808474เด็กหญิงศิรภัสสร เมนกุล333333333
22
1908475เด็กหญิงสิริภรณ์ วิเศษสินธุ์333333333
23
2008476เด็กหญิงหทัยชนก เครือทอง333333333
24
2108477เด็กหญิงอธิชา ด้วงหิรัญ333333333
25
2208478เด็กหญิงศิราณี ชำรวย333333333
26
2308479เด็กหญิงอมิตตา ค่ำคูณ333333333
27
248558เด็กชายธันยบูรณ์ สมทอง333333333
28
258975เด็กชายกันตพงษ์ เนยหนู333333333
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
39
ลงชื่อ……………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
ลงชื่อ……………………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
40
( นางนันทพร ยอดพันคำ ) ( นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี )
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...