แบบสำนวจความถูกต้อง NET สพป.กส.2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
สำรวจความถูกต้องข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3
ลำดับโรงเรียนจำนวนนักเรียนการเช่าอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จัดหาได้ความเร็ว (Mbps)ค่าเช่ารายเดือนสาเหตุที่เช่าไม่ได้โรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
4
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีความต้องการใช้ดาวเทียม
5
เช่าได้เช่าไม่ได้
TOT
CAT
CS loxinfo
Samart
iNET
a-net
asiaaccess-net
asianet
KSC
3BB
TRUE
DTEC
AIS
อื่นๆ (ระบุ...........)
TRUE 3G/4G
DTAC 3G/4G
AIS 3G/4G
อื่นๆ
อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
ใช้โทรศัพท์อย่างเดียว
ใช้ทั้ง 2 รายการ
6
1
เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
195111001039
7
2กุดฆ้องชัยวิทยา831150631
8
3
น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
711150856
9
4
โคกประสิทธิ์วิทยา
1571110632
10
5โนนชัยประชาสรรค์461150749
11
6หนองเม็กวิทยา461130590
12
7บัวสะอาดส่งเสริม441130632
13
8บ้านชาดวิทยาคาร641130632
14
9ท่าแห่วิทยาคม1261160846
15
10
ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
1451130738.3
16
11
โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
991150749
17
12บ้านสีสุก01
เรียนรวมกับ รร อื่น
18
13
โนนศิลาสว่างวิทย์
1471130631
19
14
หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
301150631
20
15วังยางวิทยาคาร13311100700
21
16
ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
201
เรียนรวมกับ รร วังยาง
1111
22
17
โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
651150749
23
18
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
16211306321
24
19
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
491130631
25
20
ขอนแก่นวิทยาเสริม
2831100ฟรี
มีสัญญาน uninet
26
21บ้านคำแคน431130/10632
27
22กุดจิกวิทยาคาร2901ฟรี
มีสัญญาน uninet
28
23บ้านโคกกลาง1261110599
29
24บ้านแสนสุข7511100/50990
30
25
ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)
411
โรงเรียนมาเรียนรวม
31
26ดงบังอำนวยวิทย์17411100/30738.3
32
27
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
1932230+301498
33
28ดงสวรรค์อุดมมิตร531150631.311
34
29นาตาลวิทยาคม1381130590
มีสัญญาณ uninet
35
30ท่าคันโทวิทยายน43222101470
มีสัญญาณ uninet
36
31
ท่าเมืองสำราญวิทย์
511130590
37
32
บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
581130590
38
33บ้านหนองแซง53255
10/512ต่อสาย
3,160.00
มีสัญญาณ uninet
39
34บ้านโนนอำนวย16633
10/512ต่อสาย
1,890.90
40
35ยางอู้มวิทยาคาร3711100ฟรี
มีสัญญาณ uninet
41
36คำบอนวิทยาสรรพ์3911111
42
37บ้านชัยศรีสุข621130/10631.3
43
38ปอแดงวิทยา2251
JAMES
30/5550
44
39
นาดีหลุมข้าววิทยา
1251150631.3
45
40ขมิ้นพัฒนวิทย์471150631.3
46
41ฮ่องฮีวิทยา1511100ฟรี
มีสัญญาณ uninet
47
42พินิจราษฎร์บำรุง993111002300
มีสัญญาณ uninet
48
43ผดุงราษฎร์วิทยา14611100749
มีสัญญาณ uninet
49
44
ชุมชนดอนยูงวิทยายน
1041150631
50
45หัวงัววิทยาคาร1191130952.31
51
46
บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
1601130890
52
47คำไฮวิทยา1531110599
53
48หนองอิเฒ่าวิทยา11711100ฟรี
54
49หลักด่านวิทยา561150749
55
50ดงน้อยโนนสวรรค์671140749
56
51
ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
561150631
57
52วัดบ้านกุดสังข์3411100850
58
53
บ้านเสียววิทยาสรรพ์
1792250+20
700+599
59
54
หนองไม้พลวงวิทยาคม
1071120590
60
55
ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
1021150590
61
56
โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
461150749
62
57อุ่มเม่าวิทยา941130749
63
58โคกศรีวิทยายน1181130ฟรี
มีสัญญาณ uninet
64
59ชุมชนดอนม่วงงาม1241130749
มีสัญญาณ uninet
65
60
หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
711110/512641.28
66
61
บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
741110590
67
62บ้านขามวิทยาคม481130/39521
68
63บ้านหนองแวงฮี152211501380.3
69
64บ้านหนองบัว801130/316051
70
65บ้านโคกศรี1091115/18901
71
66บ้านสาวิทยาสรรพ์2551100ฟรี
มีสัญญานUninet
72
67
นางามแก่นลำดวนวิทยา
13611110ฟรี1
73
68หนองไผ่รัฐบำรุง1021110738.31
74
69
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
7811306321
75
70โนนสูงวิทยา19011200/1001200
มีสัญญาณ uninet
76
71หัวนาคำจรูญศิลป์2741110710
มีสัญญาณ uninet
77
72ดงบังวิทยา1491100ฟรี
มีสัญญานUninet
78
73
โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
1781100ฟรี
มีสัญญานUninet
79
74บ้านหนองหัวช้าง271130749
80
75โพนสิมอนุเคราะห์2541100ฟรี
มีสัญญานUninet
81
76วัดบ้านดอนกลาง461110631.3
82
77ยางคำวิทยา1431130/15631.3
83
78บ้านแกวิทยาคม2641100ฟรี
มีสัญญานUninet
84
79
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
1421100ฟรี
มีสัญญานUninet
85
80ดอนขีวิทยา1271150/20700
86
81นากุงวิทยาเสริม1821150/20809.99
87
82บ้านหนองแสง561110450
88
83
หนองกุงราษฎร์วิทยา
2051150/20809.99
89
84ชุมชนบ้านป่าแดง1901150759
มีสัญญาณ uninet
90
85บ้านหนองขาม1031130631
91
86ดอนยานางศึกษา2601100/30ฟรี
มีสัญญานUninet
92
87
นาเชือกวิทยาสรรพ์
3691100ฟรี
มีสัญญานUninet
93
88นาแกราษฎร์อำนวย1611130/1007901
94
89
หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
8811306321
95
90
บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
3411100/30749
96
91เชียงสาศิลปสถาน19511100/30700
97
92
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
10811100/30854
98
93เชียงงามวิทยาคาร171เรียนรวม111
99
94
โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
581150/20631
100
95
โคกก่องราษฎร์นุกูล
171130/10599
Loading...
Main menu