فهرست سرویس‌های آنلاین تحریم شده در ایران / List of inaccessible services in Iran due to overcompliance with tech sanctions
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
نام سرویسآدرس وبسایتAccessiblity Status due to Sanctionsوضعیتیادداشت
2
3dOceanhttp://3docean.netInaccessibleغیرقابل دسترس
3
Adobehttp://www.adobe.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
4
Adobe Airhttps://get.adobe.com/air/Inaccessibleغیرقابل دسترس
5
Adobe Flash Playerhttps://get.adobe.com/flashplayer/Inaccessibleغیرقابل دسترس
6
Adobe Readerhttps://get.adobe.com/reader/Inaccessibleغیرقابل دسترس
7
Allwww.redhat.com/Accessibleدر دسترس
8
AMDwww.amd.comInaccessibleغیرقابل دسترس
9
Android Developerhttp://developer.android.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
10
ArcGIShttps://arcgis.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
11
ArcGIS Developerhttps://developers.arcgis.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
12
ARMmbedhttps://www.mbed.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
13
Atlassian Developershttps://developer.atlassian.com/
14
Atlessian / Bitbuckethttps://bitbucket.org/Inaccessibleغیرقابل دسترس
15
AudioJunglehttp://audiojungle.net/
16
Authy (Two Factor Authentication)https://www.authy.com/Inaccessibleغیرقابل دسترسدر اپلیکیشن موبایل، شماره‌های ایرانی قابل ثبت/ استفاده در اپلیکیشن موبایل نیستند.‎
17
Autodeskhttp://autodesk.com
18
Autodesk PLM 360http://www.autodeskplm360.com/
19
Avangatehttps://secure.avangate.com/affiliates/Inaccessibleغیرقابل دسترس
20
Avast (Anti-Virus)https://www.avast.com/Accessibleدر دسترس
21
BackBlazehttps://www.backblaze.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
22
BalckBerry App Worldhttps://appworld.blackberry.com/webstoreAccessibleدر دسترس
23
Bintrayhttp://bintray.com/Accessibleدر دسترس
24
Bitbuckethttp://bitbucket.org/Inaccessibleغیرقابل دسترس
25
Bitdefender (anti virus)http://www.bitdefender.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
26
BlueHosthttp://bluehost.com
27
Chrome Experimentshttps://www.chromeexperiments.comInaccessibleغیرقابل دسترس
28
Code Academyhttps://www.codecademy.com/Accessibleدر دسترس
29
CodeCanyonhttp://codecanyon.net/Inaccessibleغیرقابل دسترس
30
CoinBasehttps://www.coinbase.com/account_notice
31
Commission Junctionhttp://www.cj.comInaccessibleغیرقابل دسترس
32
Core OShttps://coreos.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
33
Coursera - E-Learninghttps://www.coursera.org/Accessibleدر دسترس
34
cPanelhttp://cpanel.com/-
35
DartLanghttps://www.dartlang.org/
36
Dellhttp://www.dell.com/
37
Developer Toolshttp://www.oracle.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
38
DNS Googlehttp://dns.google.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
39
Dockerhttps://hub.docker.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
40
DriverEasyhttps://www.drivereasy.com/
41
DriverGuidehttp://driverguide.com
42
DropBoxdropbox.comAccessibleدر دسترس
43
EMC - Cloud Computinghttp://www.emc.com/en-ca/index.htmInaccessibleغیرقابل دسترس
44
Envato Serviceshttps://envato.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
45
Facebook Advertising- ایران در بین کشورهای هدف نیست. ‎
46
Facetimehttp://www.apple.com/fr/ios/facetime/در دسترس
47
Flurry by Yahoohttps://dev.flurry.com/secure/signup.doInaccessibleغیرقابل دسترس
48
Freelancer.comhttps://www.freelancer.com/Inaccessibleغیر قابل دسترسدر دسترس هست ولی برای ثبت نام به ایرانی ها اجازه ثبت آدرس و تلفن نمی دهد
49
Geforcehttp://www.geforce.com/
50
Go programming Languagehttps://golang.org/Inaccessibleغیرقابل دسترس
سایت اصلی golang.org در دسترس است اما نرم افزار go قابل دانلود نیست چون از سایت http://storage.googleapis.com میخواهد دانلود کند که مسدود است
51
Godaddyhttps://www.godaddy.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
52
GoDochttps://godoc.org/Inaccessibleغیرقابل دسترس
53
GoLanghttps://golang.org/
54
Google - Cube Gamehttp://www.playmapscube.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
55
Google - with googlehttps://*.withgoogle.com/
56
Google AdMobhttps://apps.admob.com/admob/signupInaccessibleغیرقابل دسترس
57
Google AdSensegoogle.com/adsenseInaccessibleغیرقابل دسترس
58
Google AdWords - Accessgoogle.com/adwordsInaccessibleغیرقابل دسترس
59
Google AdWords - Target Country- ایران در بین کشورهای
60
Google Analyticshttps://analytics.google.comInaccessibleغیرقابل دسترسنسخه وب قابل دسترسه اما اپلیکیشن همچنان مسدوده
61
Google Android Developershttps://developers.google.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
62
Google API Consolehttps://console.developers.google.com/
63
Google AppEngineappengine.google.comInaccessibleغیرقابل دسترس
64
Google Appshttps://apps.google.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
65
Google Chrome Racerhttps://www.chrome.com/racerInaccessibleغیرقابل دسترس
66
Google Cloudcloud.google.comInaccessibleغیرقابل دسترس
67
Google Codecode.google.comInaccessibleغیرقابل دسترس
68
Google Developershttps://developers.google.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
69
Google Doodleshttps://www.google.com/doodles/finder/Inaccessibleغیرقابل دسترس
70
Google Earth Prohttps://www.google.com/earth/در دسترس
71
Google Fiberhttps://fiber.google.comInaccessibleغیرقابل دسترس
72
Google Hangout Pluginhttps://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin-
کامنت کاربر: توجه کنید ، سایتش باز میکنه ، کلید دانلود را هم می توانید بزنید ولی فایل را دانلود نمی دهد
73
Google Material Design Lite (MDL)http://www.getmdl.io/Inaccessibleغیرقابل دسترس
74
Google NikCollectionhttps://dl.google.com/edgedl/photos/nikcollection-full-1.2.11.dmgInaccessibleغیرقابل دسترس
75
Google Nowhttps://www.google.com/landing/now/Inaccessibleغیرقابل دسترس
76
Google Play https://play.google.comAccessibleدر دسترس
سرویس‌های پولی در دسترس نیستند
کامل در دسترس نیست برخی نرم افزار ها در ایران دسترسی نداره حتی بدون پرداخت مالی
77
Google Polymerhttps://www.polymer-project.org/Inaccessibleغیرقابل دسترس
78
Google Primerhttps://www.yourprimer.comInaccessibleغیرقابل دسترس
79
Google Summer of Codehttps://developers.google.com/open-source/gsoc/Inaccessibleغیرقابل دسترس
80
Google Webmaster Toolhttps://www.google.com/webmasters/در دسترس هست بعضی چیزاش نیستبرای دامنه‌های .ir در دسترس نیست
81
GoProhttps://gopro.com/
82
GrabCadhttps://grabcad.com/Inaccessibleغیر قابل دسترس
83
GraphicRiverhttp://graphicriver.net/Inaccessibleغیرقابل دسترس
84
Html5Rockshttp://www.html5rocks.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
85
IBM Developerhttps://developer.ibm.com
86
iTunes Storehttp://www.apple.com/itunes/Accessibleدر دسترسسرویس‌های پولی در دسترس نیستند
87
Javahttp://java.comInaccessibleغیرقابل دسترس
88
JFrog Bintrayhttps://bintray.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
89
Jira from Atlassianhttps://jira.atlassian.com/
90
Khan Academy - E-Learningkhanacademy.orgAccessibleدر دسترس
91
KhanAcademyhttps://www.khanacademy.org/Inaccessibleغیرقابل دسترس
92
MaxCDNhttp://cp.maxcdn.com
93
mcafee http://www.mcafee.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
94
Microsoft Azure - account creationhttps://account.windowsazure.com/SignUpInaccessibleغیرقابل دسترس
95
MongoDbhttps://fastdl.mongodb.org/osx/mongodb-osx-x86_64-3.2.5.tgzInaccessibleغیرقابل دسترس
96
MongoDb Universityhttps://university.mongodb.com/Inaccessibleغیرقابل دسترس
97
MySQLhttp://www.mysql.comInaccessibleغیرقابل دسترسوبسایت در دسترس است اما دانلود برای ایرانیان امکان پذیر نیست. ‎
98
Mysql
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.7/mysql-5.7.12-osx10.11-x86_64.dmg
Inaccessibleغیرقابل دسترس
99
Nirsofthttp://nirsoft.net
100
nvidiahttps://www.nvidia.comInaccessibleغیرقابل دسترس
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu