fin. plan rashoda 2015.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
UstanovaOsnovna škola "Vladimir Nazor"
2
MjestoKriževci
3
Datum03.11.2014.
4
Telefon048/270-063
5
Osoba za kontaktGordana Lončarić
6
7
8
FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2015. GODINU
9
u kunama bez lipa
10
razredskupinapodskupinaOdjeljakRačunOpis Državni proračunGradski proračunVlastiti prihodiPrihodi od imovineNamjenski prihodi (prihodi za županijska natjecanja) Prihodi po posebnim propisimaDonacijeUkupno
11
Zakonski standardIznad zakonskog standarda
12
RASHODI I IZDACI UKUPNO (3+4)8.852.0001.722.57583.0000010.000410.000011.077.575
13
3,00RASHODI POSLOVANJA - DRŽAVNI PRORAČUN8.852.0008.852.000
14
33RASHODI POSLOVANJA - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DEC1.362.3801.362.380
15
3RASHODI POSLOVANJA - OPĆI PRIHODI I PRIMICI360.19583.000443.195
16
RASHODI POSLOVANJA - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA10.00010.000
17
3RASHODI POSLOVANJA - OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE410.000410.000
18
31Rashodi za zaposlene8.590.00000000008.590.000
19
311Plaće7.100.00000000007.100.000
20
3111Plaće za redovan rad7.100.00000000007.100.000
21
31111Plaće za zaposlene7.100.0007.100.000
22
31112Plaće za vježbenike0
23
31113Plaće po sudskim presudama0
24
3112Plaće u naravi000000000
25
31121Korištenje stambenih zgrada i stanova0
26
31122Korištenje odmaralište, sportskih i rekreacijskih objekata i usluga0
27
31123Korištenje garaža i parkirališta0
28
31124Korištenje prijevoznih sredstava0
29
31125Korištenje kredita uz kamate ispod propisane stope0
30
31126Dnevni obroci0
31
31129Ostale plaće u naravi0
32
3113Plaće za prekovremeni rad00
33
31131Plaće za prekovremeni rad00
34
3114Plaće za posebne uvjete rada00
35
31141Plaće za posebne uvjete rada00
36
312Ostali rashodi za zaposlene205.0000000000205.000
37
3121Ostali rashodi za zaposlene205.0000000000205.000
38
31211Bonus za uspješan rad0
39
31212Nagrade50.00050.000
40
31213Darovi30.00030.000
41
31214Otpremnine35.00035.000
42
31215Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj30.00030.000
43
31216Regres za godišnji odmor50.000130.000
44
31219Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene10.00010.000
45
313Doprinosi na plaće1.285.00000000001.285.000
46
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje0
47
31311Doprinosi za mirovinsko osiguranje0
48
3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje1.140.0001.140.000
49
31321Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.100.0001.100.000
50
31322Doprinos za obavezno zdr.osiguranje zdravlja na radu40.00040.000
51
3133Doprinosi za zapošljavanje145.000145.000
52
31331Doprinosi za zapošljavanje130.000130.000
53
31333Poseban doprinos za zapošljavanje invalida15.00015.000
54
OPĆI PRIHODI I PRIMICI360.195360.195
55
32319Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz360.195360.195
56
OSTALE POMOĆI0
57
32Materijalni rashodi262.0001.070.10283.0000010.000410.00001.835.102
58
321Naknade troškova zaposlenima254.00048.000000000302.000
59
3211Službena putovanja4.00040.00000000044.000
60
32111Dnevnice za službeni put u zemlji1.00020.00021.000
61
32112Dnevnice za službeni put u inozemstvu0
62
32113Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji2.00010.00012.000
63
32114Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu0
64
32115Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji1.00010.00011.000
65
32116Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu0
66
32119Ostali rashodi za službena putovanja0
67
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život250.0000000000250.000
68
32121Naknade za prijevoz na posao i s posla250.000250.000
69
32122Naknade za rad na terenu0
70
32123Naknade za odvojeni život0
71
3213Stručno usavršavanje zaposlenika08.0000000008.000
72
32131Seminari, savjetovanja i simpoziji05.0005.000
73
32132Tečajevi i stručni ispiti3.0003.000
74
3214Ostale naknade troškova zaposlenima
75
32141Naknade za korištenje privatnog automobila u sl. Svrhe
76
32149Ostale naknade troškova zaposlenima
77
322Rashodi za materijal i energiju8.000470.00078.000004.000380.0000940.000
78
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.000106.000000000114.000
79
32211Uredski materijal 40.00040.000
80
32212Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)7.0007.000
81
32213Arhivski materijal0
82
32214Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje20.00020.000
83
32216Materijal za higijenske potrebe i njegu20.00020.000
84
32219Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja8.00019.00027.000
85
3222Materijal i sirovine0078.00004.000380.0000462.000
86
32221Osnovni materijal i sirovine0
87
32222Pomoćni materijal0
88
32223Kalo, rasip, lom i kvar materijala0
89
32224Namirnice78.0004.000380.000462.000
90
32225Roba0
91
32229Ostali materijali i sirovine0
92
3223Energija0307.000000000307.000
93
32231Električna energija75.00075.000
94
32232Topla voda (toplana)00
95
32233Plin210.000210.000
96
32234Motorni benzin i dizel gorivo2.0002.000
97
32239Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)20.00020.000
98
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje045.00000000045.000
99
32241Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata15.00015.000
100
32242Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme20.00020.000
Loading...