ABCD
1
WEBBPROGRAMMERING (WIP)Senast uppdaterad 2017-03-31
2
http://dbwebb.se/wip/oversikt
3
Årskurs 1
4
Höst (termin 1)Vår (termin 2)
5
LP 1LP 2LP 3LP 4
6
DV1540 Inledande programmering i C++ 7,5DV1537 Objektorienterad programmering i C++ 7,5 hpDV1538 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hpPA1415 Programvarudesign
7
DV1462 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering 7,5hpDV1485 Databaser och Objektorienterad PHP programmering 7,5hpET1447 Data- och Telekommunikation 7,5hpDV1486 Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk 7,5hp
8
9
Årskurs 2
10
Höst (termin 3)Vår (termin 4)
11
LP 1LP 2LP 3LP 4
12
PA1414 Individuellt Programvaruprojekt 7,5hpDV1466 Unix och Linux, en översikt och introduktion 7,5hpPA1416 Litet Programvaruprojekt i grupp 15hp
13
DV1454 Databasteknik 7,5hpDV1483 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5hpDV1467 Användbarhet och interaktion 7,5hpPA1417 Grundläggande systemverifiering 7,5hp
14
15
Årskurs 3
16
Höst (termin 5)Vår (termin 6)
17
LP 1LP 2LP 3LP 4
18
PA1426 Fördjupningsarbete i Webbutveckling 7,5hpDV1431 Utveckling av mobila applikationer 7,5hpPA1418 Kandidatarbete – Stort programvaruprojekt i grupp, 30hp
19
Valfri kurs termin 5 läsperiod 1Valfri kurs termin 5 läsperiod 2
20
21
22
(grov) gruppering av Kurser:
23
Kärnkurser i Webbprogrammering, 6 st om 45hp
24
Projektkurser och exjobb, 3 kurser om 7.5hp, 15hp samt 30hp.
25
Övriga kurser inom SE/CS, 7 kurser om totalt 82.5hp, varav två är valfria
26
27
Utlandsstudier:
28
Du kan åka utomlands under termin 5 och tillgodoräkna dig de studierna i en programexamen. Du behöver komma överens med programansvarig om vilka kurser skall läsa.
29
30
31
Teknologie kandidatexamen:
32
När du är klar får du en filosofie kandidat examen. Du kan läsa mer mattekurser för att få en teknologie kandidat. Skillnaden är alltså antalet poäng matematik som måste uppgå till 15hp matematik på högskolenivå för att erhålla en teknologie kandidatexamen. Du kan läsa till de extra mattekurserna inom ramen för programmet. Valet sker under termin 2 & 4 och påverkar de kurser du läser under läsår 2 och 3.
33
34
Om du har Matte C måste du först läsa kursen MA1402. Det blir då totalt 3 mattekurser för en teknologie examen.
35
36
Om du har Matte D behöver du läsa 2 mattekurser, dock inte MA1402. Se nedan för ett par möjliga mattekurser som du kan läsa och när i tiden de (lämpligen) kan tas.
37
38
Reglerna för vilka mattekurser som kan ingå i en teknologie kandidat styrs av BTH's examensordning.
39
40
Årskurs 2
41
Höst (termin 3)Vår (termin 4)
42
LP 1LP 2LP 3LP 4
43
MA1427 Analys med problemlösning, 7.5 hpMS1403 Statistik med programvara, 7.5 hp
44
45
Årskurs 3
46
Höst (termin 5)Vår (termin 6)
47
LP 1LP 2LP 3LP 4
48
MA1429 Linjär algebra, 7.5 hpMA1428 Diskret matematik, 7.5 hp
49
MA1432 Kryptering, 7.5 hp
50
51
Valbara kurser termin 5:
52
I termin 5 väljer du själv två kurser. Du väljer antingen från de som programansvarig föreslår eller så kommer du överens med programansvarig att läsa andra kurser. Tanken är att de kurser du läser skall ge dig en bra utbildning som helhet så tänk vilket fokus du vill ha. Du kan välja att specialisera dig eller bredda dig. Följande kurser ingår i standardförslaget från programansvarig, kursutbudet ses över vid varje valtillfälle som är under termin 4. Du kan även välja kurser vid andra högskolor.
53
54
Fokus: Unix & Programmering
55
LP 1LP 2LP 3LP 4
56
DV1457 Programmering i UNIX-miljö 7,5hpDV1463 Prestandaoptimering 7,5hp
57
PA1410 Programvaru-arkitektur och Kvalitet 7,5hpDV1460 Realtids- och Operativsystem 7,5hp
58
DV1458 Tillämpad Artificiell Intelligens 7,5hp
59
60
Fokus: Säkerhet & Nätverk
61
LP 1LP 2LP 3LP 4
62
DV1321 Lokala nätverk 7.5hp
63
DV2546 Programvaru-säkerhet 7,5hp
64
65
Fokus: Ekonomi & Juridik, Ledarskap & Entreprenörsskap
66
LP 1LP 2LP 3LP 4
67
FE1458 Strategi och IT 7,5hp
68
FE1465 Investering och finansiering, en introduktion 7,5hp
69
FE1452 Internationell affärsutveckling 7,5 hp
70
FE1443 Att marknadsföras och synas på nätet, 7, 5 hp
71
72
73
Utbildningsplan
74
Detta är styrdokumentet för din utbildning och används som grund när du tar ansöker om att ta ut en examen. Varje antagningsomgång har egna dokument. Du kan nå dokumenten via följande länkar till programmens egna sida.
75
76
Webbprogrammering 180hp (kandidatexamen) (PAGWE)
77
WIP15 antagning hösten 2015
78
WIP14 antagning hösten 2014
79
WIP13 antagning hösten 2013
80
WIP12 antagning hösten 2012
81
82
Webb, Internet och Programvaruteknik (WIP) 180hp (kandidatexamen) (PAGWI)
83
WIP11 antagning hösten 2011
84
WIP10 antagning hösten 2010
85
WIP09 antagning hösten 2009
86
87
Webb, Internet och Programvaruteknik (WIP) 120hp (högskoleexamen) (PAGWP)
88
WIP10 antagning hösten 2010
89
WIP09 antagning hösten 2009
90
91
92
Individuell studieplan och byta av kursern inom ramen för program
93
Om du hamnar efter i dina studier, eller om du har andra kurser som du vill räkna in i din programexamen och därmed byta ut befintliga kurser, isåfall fyller du i kurslistan som finns i fliken "Kurslista" och börjar föra en dialog med programansvarig. Gör alltid detta i god tid innan din examen för att undvika problem när du försöker ta ut din examen.
94
95