แบบกำกับติดตามการส่งงานวิชาการ 2/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบกำกับติดตามการส่งงานวิชาการ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
2
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วันที่ .............................................
3
4
ที่ชื่อ - นามสกุล
วิเคราะห์ข้อสอบ
ส่วนหน้า
โครงการสอน/
วิเคราะห์
สื่อฯ
โครงร่าง
รายงาน
รายละเอียด
ปพ.5 ต/ปรับทราบ
5
ปลายภาค 1/61
แผนฯ
กำหนดการสอน
มาตรฐานวิจัยฯวิจัยฯ
สอบกลางภาค
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
6
1
นายสมพงษ์ แสงกล้า
/1/3/100240
7
2
นางอรอนงค์ ศรีเสมอ
/4//6/5/5
8
3
นางนงลักษณ์ เพียรทำ
9
4
น.ส.พจมาน ถวิลอิสระ
/1
10
5
นางเรืองอุไล พวงศรี
11
6
นางสาวพรฤดี ส่องศรี
12
7
น.ส.กรรณิการ์ มาลัย
13
8
นายธัญกร อรัญโสติ
14
9
นางสาวฐณิชชา พลชัย
15
10
น.ส.ประพิณ เกษมสุข
16
11
นายเกียรติศักดิ์ คำทวี
/9
17
12
น.ส.วัชรินทร์ พิศสุวรรณ
18
13
นายปริวรรต คำมุก
19
14
นายวรวุฒิ เสนคราม
20
15
น.ส.นภาพร หมูนวงษ์
21
16น.ส.เยาวดี คาวี
22
17
นายบุญสิทธิ์ จันทร์หอม
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...