Onderwijshelden - NL (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
TimestampHoe heet het?Hoe omschrijf je het initiatief/ goede voorbeeld, in één zin?Voor wie is het bestemd?Omschrijving van het initiatief in één paragraafWaarom ben je het begonnen?Waarom werkt het en waaruit blijkt dat?Waarom raakt het (je)?Wat zijn de belangrijkste 'lessons learned'?Hoe kan het breder geïmplementeerd of opgeschaald worden?Wat heb je nodig (van anderen) om het beter en/of groter te maken?Wat kan ik anderen bieden, die dit ook willen doen/ implementeren?Link naar meer informatieContactgegevens voor meer informatieTagsMogen we je gegevens publiceren?
2
5/12/2014 9:17:09werfklaseen basisschool waar de leerkrachten elke dag weer hun eigen onderwijs vorm geven van de eerste tot de laatste minuutLeeftijd 4-12 jaarDe werfklas is een kleinschalig onderwijsvernieuwend initiatief waar aandacht voor en verbinding met de centrale kernwaarden zijn.
De leerkrachten werken vanuit een visie op de ontwikkeling van de mens. De leerstof is geen doel op zich maar wordt gebruikt als ontwikkelingstof.
Onvrede met het huidige onderwijs, teveel kinderen haakten af. Onvrede met de vaste kaders waarbinnen je als leerkracht gehouden wordt. Ongelukkige kinderen die vragen om bezielde, gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten die hen weer op weg helpt om leren leuk te vinden.We bestaan inmiddels 10 jaar, de eerste kinderen zijn inmiddels rond de 24 jaar. Zij geven terug dat ze bij ons geleerd hebben om initiatieven te nemen, om verantwoordelijkheid te nemen en dat ze gezien zijn in hun eigen zijn.
We krijgen jaarlijks vele aanmeldingen van kinderen die via via over ons gehoord hebben (hun ouders dan). Dus ouders vertellen enthousiaste verhalen.
Een aantal kinderen waren aangemeld voor het speciaal onderwijs maar kwamen bij ons en zijn inmiddels succesvol op HBO nivo.
Wat me het meeste raakt is dat de kinderen met zoveel vreugde naar school komen, het liefst ok in de weekenden en de vakanties. En dat de ouders vaak diep ontroerd zijn als ze zien, horen wat er op school gebeurt.
Een kerstconcert waar de kinderen 3 stemmige fluitmuziek op zelfgebouwde alt, tenor en sopraanfluiten spelen. Zangsolo's van kinderen zowel bij het eindtoneel als bij diverse andere gelegenheden. Toneelstukken waarbij de mensen zo enthousiast zijn:" we hebben kinderen van die leeftijd 6-12 jaar nog nooit zo ingeleefd zien spelen.
De documentaire die we hebben laten maken waar dezelfde ontroering te zien is bij de kijkers.
Vraag nooit te weinig ouderbijdrage! Kwaliteit is geld waard.
Maak je niet afhankelijk van anderen maar regel je eigen zaakjes goed.
Wijk willen helemaal niet heel groot worden. We willen dat leerkrachten zelf aan de slag gaan en hun eigen school op grond van hun eigen idealen opzetten.
Een idee van een ander overnemen is ons inziens de dood in de pot. Wat wil jij, waar sta jij voor, waar ga jij voor ook als het moeilijk is.
Wat wij doen is veel studie met gelijkgezinde collegae over onze mensvisie. Niet over praktische zaken maar over: wat is een mens, wat is een kind, hoe leert een kind. Hoe blijf ik als leerkracht gezond.Wij zijn altijd bereid om met mensen die zelf een school willen opzetten te praten. We zijn ook bereid om te beeldvormen: wat wil je precies?
Verder houden we een symposium over Passie voor Pedagogie waar de werkgroepen heel praktisch zijn: hoe kun je met je klas, je team in beweging komen. Uit de bankjes, in het spel, het leven.
www.werfklas.nlatenthije@freeler.nlonderwijsvernieuwend, kleinschalig, menskunde, mensvisie, basisschool, kleuters, toetsvrij, staatsvrij onderwijs
3
5/12/2014 10:42:15Stressvrije scholen (stiltetijd)2 keer per dag wordt gedurende 15-20 minuten Stiltetijd beoefend, waarbij de voorkeur uitgaat naar de Transcendente Meditatie techniek. Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Stiltetijd is de aanloop naar CBE, consciousness based education. CBE voorziet in:
een systematische manier om studenten holistisch te ontwikkelen, onafhankelijk van hun achtergrond, zodat zij groeien naar ideaal burgerschap en innerlijke vervulling
een betrouwbare, praktische manier om stress te elimineren
een betrouwbare, praktische manier om de schoolatmosfeer te verbeteren in een gelukkiger, geconcentreerdere, ordentelijke leeromgeving.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel van de huidige problemen in het onderwijs, opgelost kunnen worden door het toepassen van Stiltetijd. Wereldwijd zijn er al meer dan 400 scholen die het toepassen. Er is een uitgetest implementatieplan. Naast de positieve effecten voor de leerlingen zijn er ook positieve effecten voor de medewerkers, docenten en de directe omgeving van de school.Naast voordelen voor studenten zijn er dus ook voordelen voor docenten, schoolleiding en de omgeving.
Onderstaande effecten zijn in de afgelopen decennia wetenschappelijk aangetoond.
Effecten van TM
Binnen een paar weken:
– Sterke vermindering van slaapproblemen,
– Afname van pesten, agressie en geweld,
– De aandacht beter bij de les,
– Meer rust en orde,
– Minder (faal)angst en stress,
– Verbeterde onderlinge samenwerking.
Binnen een paar maanden:
– Verbeterd vermogen bij de les te blijven,
– Verbeterd begrip,
– Verbeterd inzicht en intelligentie,
– Verbeterd geheugen,
– Verbeterde onderlinge tolerantie,
– Meer zelfvertrouwen,
– Meer onderlinge openheid,
– Afname in absenteïsme,
– Afname in ziekteverzuim,
– Minder (faal)angst.
Binnen een jaar:
– Verbetering van de studieresultaten (hogere cijfers dan voorheen),
– Verbeterd creatief vermogen,
– Verbeterd besef van normen en waarden,
– Afname van gebruik van sigaretten, alcohol en drugs.

In Nederland is er een basisschool, de Fontein, in Lelystad en in de USA, Iowa Fairfield is de langstlopende CBE school. In de UK, Lancashire is een ander veel gebruikt voorbeeld.
http://www.maharishischooliowa.org
http://www.maharishischool.com
stressvrij = pestvrij functioneren levert gigantisch veel mogelijkheden op qua focus, creativiteit, rust, orde etc.. Ontwikkeling vanuit het hart naar een maximaal potentieel. Docenten willen na hun pensioen nog werken op de school.Er is een uitgebreid implementatieplan dat ruim (meer dan 300 keer) wereldwijd getest is en de grootste valkuil is dat de directie en leidinggevende(n) zelf niet de ontspanningstechniek gedurende minimaal een half jaar beoefend hebben. Een tweede valkuil is dat je te vroeg begint met de leerlingen te leren mediteren. Je dient minimaal 50% van de docenten gewonnen te hebben. De derde valkuil is het niet opnemen in de schooltijd, het rooster. (de 2 keer 20 minuten)Een samenwerking met de TM organisatie in Nederland en onderwijsland, lerarenopleidingen (HBO, Universitair) zodat elke school zijn eigen TM docenten heeft/krijgt. Een samenwerking met bv Mindfulness en afgesplitste TM leraren, die nu Diepte meditatie heet, is ook te overwegen om ook alternatieven binnen Stiltetijd aan te bieden.
Daarnaast is het aan te bevelen om binnen schoolleider opleidingen aandacht te besteden aan e.e.a..
Op zich is ondersteuning op het gebied van marketing, website en social media wel gewenst. Het zijn vooral goedwillende vrijwilligers die het nu onder de aandacht brengen.Een (Engelstalig) implementatieplan.www.stressvrijescholen.nlrobhoorn@me.comholistisch, pesten, stressvrij, innerlijke vervulling, burgerschap, geluk, adhd, zelfvertrouwen, creativiteit, schoolatmosfeer
4
5/13/2014 17:39:49Newschool.nuEen school waar individuele vrijheid met verantwoordelijkheid de conditie schept voor optimale ontwikkeling gebaseerd op het Sudbury model. Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaarHet onderwijs van Newschool.nu is zo georganiseerd dat de student eigenaar is van zijn eigen leerproces. Op Newschool.nu kan een student datgene leren wat het wil leren, gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin de student zich bevindt. De diversiteit van mensen in de schoolgemeenschap (studenten, stafleden, docenten en gasten) vormen een onuitputtelijke bron voor leren en ontwikkelen. De actieve participatie in de democratische organisatie van de school en het juridisch systeem zorgen niet alleen voor een respectvolle en veilige schoolomgeving, maar ook voor eigenaarschap voor deze omgeving en een gevoel van verantwoordelijkheid om actie te ondernemen als deze omgeving verstoord wordt. Het onderwijs aanbod met alle diversiteit in Nederland, wordt vormgegeven vanuit de gedachte dat het leerproces in meer of mindere mate gestuurd moet worden, en dat testen toetsen en diploma's een doel zijn. Vanuit het klassieke model school klopt die aanname ook. De Sudbury Valley school heeft veel van die aannames weerlegt, en komt met een model wat uitgaat van een werkelijke verantwoordelijkheid van de leerling. Wij hebben ervaren met onze eigen kinderen dat deze totaal andere manier van werken mensen groot brengt die sterk bij zichzelf zijn, goed weten wat ze willen en bewuste keuzes maken. Door hun manier van groot worden hebben ze vaardigheden geleerd die niet of nauwelijks terug te vinden zijn bij vele leeftijdgenootjes in regulier onderwijs. Zijzelf en vele andere studenten hebben bewezen dat dit type onderwijs zeer goede resultaten boekt. Met Newschool.nu willen we het gedachtegoed doorzetten en dicht bij de eigen verantwoordelijkheid van de student blijven in navolging van het model van de Sudbury Valley school.Wat maakt newschool.nu tot een succes:
• Een duidelijke en transparante structuur met daarbinnen vrijheid tot zelfontwikkeling.
• Een omgeving waarin de leeftijdmix (4 t/m 18 jaar) maakt dat kinderen sociaal vaardig worden.
• Een omgeving waarin de medezeggenschap in het besturen van de schoolgemeenschap zorgdraagt voor ontwikkelen van vaardigheden als kritisch denken, een mening vormen, zich uit te drukken en met tegenslag omgaan.
• Een omgeving waarin kinderen op hun eigen tempo kunnen leren vanuit een eigen motivatie.
• Een omgeving waarin kinderen zelfvertrouwen kunnen opbouwen en zelfkennis kunnen ontwikkelen.
• Een omgeving waarin kinderen leren verantwoordelijk te handelen en leiderschap leren nemen (in staat zijn om richting te geven en keuzes te maken).
• Een omgeving waarin kinderen creatief en oplossingsgericht leren denken.
• Een omgeving waar kinderen graag naar toe gaan, gewaardeerd en gelijkwaardig behandeld worden.
Op deze school leer je veelal door activiteiten die ondernomen worden en door deelname aan organisatie en de de democratische processen in de school. Veel van het leren gebeurd op informele manier naast de formele lessen of workshops die worden aangeboden. Het succes van deze aanpak is in vele boeken en artikelen terug te vinden op de website van onze school.
De krachtige persoonlijkheden die ik heb zien opgroeien in de vorige school. De eigenheid van de kinderen die ik heb zien opbloeien, de manier waarop ze sterke karakters vormen, die zeker zijn van zichzelf en die om kunnen gaan met wat de wereld van hen vraagt. De tijdsgeest is veranderd, ik zou niet kunnen zeggen dat er fouten zijn gemaakt met de start van onze vorige school. Ik denk wel dat we met elkaar ervoor moeten waken dat onderwijs niet toedrijft naar nog meer toetsen, testen, diploma gekte en opgelegde druk. Kinderen hebben het moeilijk en alternatieven waarin kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen zijn brood nodig als tegenganger van het steeds strakker wordende reguliere onderwijs. Teveel ingeven aan de mening van de onderwijs inspectie maakt dat het hele onderwijs in een tang gehouden wordt, ook de alternatieve vormen die nu ontstaan. Laten we met elkaar waken voor een werkelijke vrijheid van onderwijs om de bestwil van alle kinderen in Nederland.Ik propageer geen opschaling. Ik denk dat ieder vooral moet doen wat hen het beste lijkt. Ik zou pleiten voor een divers onderwijs landschap, waarin juist de diversiteit maakt dat kinderen niet meer buiten een boot hoeven te vallen.Begrip en ruimte (respect voor andere vormen van onderwijs als keuze mogelijkheid, zonder dat je het eens hoeft te zijn met die keuze).Ze met ons in contact brengen? www.newschool.nucontact@newschool.nuSudbury school, verantwoordelijkheid, autonomie, talenten, diversiteit, eigen leerweg
5
5/13/2014 21:39:52Real Life ProjectDe leerlingen IT maken hun websites, filmpjes, logo's en posters niet meer voor typisch schoolse projecten maar voor hun eigen Real Life ProjectLeeftijd 12-18 jaar, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc)Het gaat om de lessen van 3e klas leerlingen IT op een VMBO-T (mavo) in Rotterdam. Voorheen deden ze allemaal projecten rond thema's die door de docent waren bedacht, zoals "Maak een website voor hulpverlening aan kinderen tot 12 jaar". Nu maken ze dezelfde soort werkstukken rond een thema uit hun eigen "Real Life".De betere IT-leerling werd onvoldoende uitgedaagd in de oude vorm. Het schoolse en het "neppe" ervan gaf weinig stimulans.De betere leerling komt nu beter uit de verf. Zij kunnen keihard werken aan hun eigen passie. Zo zien ze in dat ze "het" eigenlijk voor zichzelf doen.

Deze les is een snelkookpan: we maken hier precies de ontwerpen die iedereen moet maken als 'ie tegenwoordig een project wil uitzetten: het concept, logo, artwork, website, folders, social media, video en presentaties.

De leerling moet iets van zichzelf laten zien maar krijgt aan de andere kant ook de kans om zijn hobby in schooltijd uit te leven. De grens verdwijnt enigszins. Zoals je dat op je werk ook steeds meer ziet!
Voor de leerling die moeilijk mee kan komen of geen "Real Life" heeft, is het moeilijker. Volgend schooljaar gaan we daarom voor hun de oude projectvorm weer mogelijk maken. Na elke ronde is er een presentatie en als je die haalt, blijf je in RLP en anders krijg je de standaardprojecten.Elke IT docent die deze projecten nu al doet, kan ze ook als Real Life project uitvoeren. Geduld.Gebruik de wiki pagina en zet het naar je hand.http://wiki.roncalli.nu/index.php?title=Real_Life_Projectbvoeten@roncallimavo.nlvmbo, IT, real life
6
5/15/2014 14:44:04Habits of Mind NederlandDe habits of mind (HOM) zijn 16, nauwkeurig beschreven denkgewoontes, tot stand gekomen uit het probleemoplossend vermogen van succesvolle personen. Of het nou thuis is, op school of op het werk, de HOM zijn er voor iedereen en in elke situatie. Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc)De HOM zijn geen statische mindset waarbij de nadruk ligt op ‘zijn’ en waarbij ‘ik ben het of ik ben het niet’ simpelweg afdoende is. Waarbij men zich kan verschuilen achter de gedachten dat iets ‘aangeboren’ is en al helemaal niet te veranderen is. Het zijn geen 21ste century skills, hoewel ze daar op het eerste gezicht veel gelijkenissen mee hebben.
De HOM zijn dynamisch, ze leven en groeien met je mee, een leven lang. Het is een groeimindset waarbij de nadruk ligt op ‘worden’ en waarbij je nooit uitgeleerd raakt. Je gaat een commitment met jezelf aan om je te ontwikkelen tot de beste versie van jezelf.
Vanuit de gedachten dat het onderwijs veel te prestatiegericht is. Kennis wordt getoetst en uitgedrukt in cijfers. Maar wie meet de verborgen kwaliteiten zoals de Habits (bv. creativiteit, volharding, kritisch en flexibel denken), die leerlingen voorbereiden op een succesvolle toekomst? Het gedachtengoed van de Habits of Mind Nederland komt voort uit: The Institute for Habits of Mind. HOM International heeft een reikwijdte over de hele wereld, met een groeiend team van filialen, die ieder toegewijd zijn aan het centraal stellen van de HOM in een doordachte leeromgeving. Er is al jarenlange ervaring met de HOM die laten zien dat leerlingen die de HOM verinnerlijkt hebben meer zelfvertrouwen, zelfkennis en oplossend vermogen hebben. Bovendien vergroot het de leeropbrengst en het plezier in leren. Het raakt mij dat de HOM een grote mate aan dankbaarheid in zich hebben. Dankbaar voor de mooie wereld om je heen, dankbaar voor de kansen die je krijgt, dankbaar om fouten te maken en dankbaar om dit te mogen delen met anderen. Waar ik ook ben, overal zie ik habits om mij heen en ik ben nog nooit zo geïnspireerd geraakt door iets, als de Habits of Mind. De oppervlakkigheid in de uitvoering is een grote fout die wordt gemaakt. Die zie ik ook bij de 21st century skills of andere vaardigheden die genoemd worden. Ze zijn bijna hetzelfde als de HOM en dat is niet erg. Maar de HOM gaan veel dieper dan het enkel benoemen van vaardigheden. Het niveau van bewustzijn is een wezenlijk verschil. Met alle respect maar de rest zijn slechts 'slappe aftreksel'. In eerste instantie is er bekendheid en erkenning voor nodig. Maar om te waken voor de valkuil die ik hierboven noemde is een intensieve begeleiding of scholing van scholen en leerkrachten nodig. Daarnaast helpt het enorm als er een databank aan materialen beschikbaar komt die kunnen ondersteuning bij het integreren van de HOM in onderwijsinstellingen. - Erkenning van andere grote onderwijsinitiatieven (bv. het kind, Operation Education) die deze visie onderschrijven en de verspreiding van het gedachtengoed van HOM stimuleren.
- Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van HOM om de visie te onderbouwen.
- Een Amerika-expert die kan helpen met de manier van implementatie van dit Amerikaanse concept.
Ik volg samen met een collega een Amerikaanse cursus om gecertificeerd HOM trainer te worden. Naar verwachting is dat eind dit jaar afgerond en zijn wij bevoegd om scholing in HOM te geven. www.habitsofmind.nlinfo@habitsofmind.nldenkgewoontes, cultuur, taal, vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling
7
5/15/2014 17:25:36Eco-SchoolsEco-Schools is het internationale VN-keurmerk voor duurzame scholen, voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Speciaal onderwijsEco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Eco-Schools biedt een structuur om duurzaamheid op te nemen in het curriculum en in het gedrag van leerlingen en docenten. Deelnemende scholen kunnen het keurmerk de ‘Groene Vlag’ behalen, als zij voldoen aan alle eisen. Deze vlag mogen scholen dan twee jaar voeren. Deelnemende scholen kunnen in Nederland drie niveaus bereiken, Brons, Zilver en de Groene Vlag. Aan het verbeteren van de wereld kan iedereen bijdragen. Hoe klein of groot deze en op welk gebied deze bijdragen ook zijn. Als leerlingen ervaren hoe het is om echt een verandering in hun eigen school te kunnen realiseren zien ze hun eigen kracht. Het is inspirerend om te kunnen bijdragen aan deze bewustwording. Het enthousiasme van scholen, de positieve reacties, de mooie filmpjes, schoolbezoeken, foto's en verslagen van activiteiten.

Leerlingen die aan de slag gingen met het thema afval gingen in de omgeving van de school afval prikken eens in de twee weken. Met als gevolg dat zij anderen er op gingen wijzen als zij afval op de grond gooiden. Op een gegeven moment kwamen de leerlingen na een uur buiten rondlopen terug met lege afvalzakken omdat zij geen afval meer rond de school gevonden hadden.
Het is mooi om te zien hoe zo veel jonge mensen zich inzetten voor het verbeteren van hun eigen omgeving. Het besef dat zij in hun eigen omgeving een aanjager van verandering en verduurzaming kunnen zijn. Dat is gaaf. Zoals een leerling ooit tegen me zei: 'Ja kijk, als we nou allemaal een klein beetje helpen, doen we samen eigenlijk heel veel.' De lastigste stap is het meekrijgen van alle docenten. Die zitten in hun eigen modus en willen soms helemaal niet duurzamer worden of daar aandacht aan besteden. Begin met goede voorlichting en krijg zowel schoolmanagement, het docententeam als leerlingen mee om een vliegende start te kunnen maken.Elke school in Nederland kan meedoen en zich aanmelden via www.eco-schools.nl Scholen sluiten zich dan aan bij een wereldwijd netwerk van meer dan 43.000 scholen in 59 landen.Grotere bekendheid van Eco-Schools.Mijn ervaring wil ik ter beschikking stellen als anderen ook aan de slag willen met het verduurzamen van een school. Daar komt namelijk meer kijken dan alleen duurzame technieken en installaties. Om een echte duurzame school te worden moet dit bijvoorbeeld worden verankerd in het gedrag van leerlingen en docenten, het curriculum en het schoolbeleid. www.eco-schools.nlinfo@eco-schools.nlduurzaamheid, participatie, leiderschap
8
5/18/2014 15:00:36DagjelesgevenEen netwerk van ervaren professionals uit het bedrijfsleven en andere beroepssectoren die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het voortgezet onderwijs: door middel van gastlessen, praktijkcases en coaching.Leeftijd 12-18 jaarDagjelesgeven brengt jongeren in contact met professionals uit verschillende werkvelden die hen inspireren voor hun profiel-, studie- en beroepskeuze. De professionals zijn op allerlei manieren inzetbaar: in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding), voor vakinhoudelijke verdieping of bij een project of (profiel)werkstuk.
De meer dan 450 gastdocenten uit ons netwerk brengen de praktijk tot leven en vertellen over successen en mislukkingen, dromen en daden, levenslessen en praktische tips. Op aanvraag van de scholen, selecteert Dagjelesgeven geschikte kandidaten en brieft hen met behulp van ervaren trainers uit het onderwijs.
Dagjelesgeven heeft geen winstoogmerk en wordt mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van gastdocenten en bijdragen van bedrijven en fondsen.
Er is een kloof tussen het (voortgezet) onderwijs en de praktijk:
- leerlingen zijn niet gemotiveerd, zien het nut niet in van de vakken die ze moeten leren.
- leerlingen hebben geen idee/beeld van de beroepspraktijk en hebben grote moeite met profiel- en studiekeuze.
- docenten/decanen hebben onvoldoende tijd en netwerk om professionals bij de school te betrekken.
- professionals en bedrijven willen graag bijdragen maar weten niet hoe/hebben geen toegang.
- Groot en divers aanbod van ervaren professionals die onbetaald bij willen dragen aan het onderwijs. (ongeveer 500)
- Grote belangstelling van scholen (ongeveer 100) om gastdocenten in te zetten + toenemend aantal 'vaste' klanten.
- Verschillende bedrijven en fondsen die initiatief ondersteunen.
- Positieve reacties van zowel de leerlingen, (vak)docenten en decanen als van de gastdocenten en hun werkgevers.
Het zijn echte, persoonlijke verhalen over passie, tegenslag en succes, verteld door bevlogen en betrokken mensen. Bijvoorbeeld een ondernemer die vertelt over zijn faillissement of een begrafenisondernemer over haar bijzondere praktijk. Dat spreekt leerlingen aan..
Bovendien geven de professionals inzicht in de huidige, dynamische arbeidsmarkt en de vele nieuwe functies en kansen die daar ontstaan. Dat motiveert leerlingen om bewuste keuzes te maken
en het biedt de professionals ook inzicht in de keuzes die ze (soms onbewust) gemaakt hebben.
scholen goed briefen dat er 'gasten' komen die geholpen moeten worden dat ze worden opgehaald of om lokaal of docentenkamer te vinden.
scholen in uithoeken van Nederland (Den Helder, Bergen op Zoom, etc) mededelen dat gastdocenten bemiddelen meer tijd kost dan in andere delen van Nederland.
bemiddelingskosten goedkoper maken ter ondersteuning verdienmodel
slim onlineplatform om bemiddelingen eenvoudig en onine te regelen.

bedrijven beter betrekken
leerlingen activeren
meer betrekken in regulier programma onderwijs (kost tijd - = systeemverandering)
Dagjelesgeven zoekt regiocoördinatoren die zelf de bemiddelingen gaan regelen en daarvoor ook scholen bezoeken.

Zelf kunnen we ons verhaal vertellen dat we graag dagjelesgeven zo willen uitbouwen, zodat leerlingen met hun vragen, op gestructureerde wijze, rechtstreeks in contact kunnen komen met beroepsbeoefenaars.
http://www.dagjelesgeven.nlfemke@dagjelesgeven.nldagjelesgeven, gastlessen, gastdocenten, ondernemendeschool, lob, profielkeuze, loopbaanorientatie
9
5/16/2014 20:38:40Solutions DatabaseEen database met alle vernieuwende initiatieven in het onderwijs in NederlandLeeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc), Iedereen die iets met onderwijs heeftEr gebeurt ontzettend veel in het onderwijs. We voelen een kanteling aankomen en vele moedige mensen hebben al initiatieven neergezet die deze kanteling belichamen. Toch loopt het reguliere onderwijs enorm achter, er is geen sector waarin dit zo voelbaar is. Om die lacune op te heffen heb ik besloten deze 2 werelden met elkaar in contact te brengen. Ik doe dat onder andere door informatie breed beschikbaar te maken over vernieuwingen.Ons onderwijs lijkt eerder op een fabriek dan op een plek waar kinderen echt kunnen leren. Het is een volslagen verouderd model. We zijn het spoor bijster geraakt. Het lijkt alleen nog te gaan om meetbare leerprestaties. Maar een kind is geen circushondje die een kunstje doet. We moeten niet kinderen invoegen in het verleden maar kinderen alle kansen geven hun eigen toekomst vorm te geven. Zij maken immerd de werled van morgen. Leren is: erop uit gaan, experimenteren, dingen uitproberen om te zien hoe de wereld werkt. Gaandeweg vind je je eigen plekje daarin.Met deze database heb ik al diverse events van input voorzien. Mensen komen bij mij voor namen van mensen en initiatieven. Die kan ik vlot geven. Maar mijn grootste ambitie is dat de vernieuwingen elkaar gaan vinden en versterken. Dat zorgt voor veel meer power en trekt ook het peloton mee.De kanteling in een paar woorden:
Het kind echt centraal stellen. Elk kind is nieuwsgierig en leergierig. Ondersteun ze daarin en geef ze een leerrijke omgeving. De rol van de leraar is belangrijker dan ooit. Leg dat lesboek eens weg en stap met ze het leven in. Laat ze ontdekken en echt beleven. Eenmaal weer op school, laat ze dan reflecteren over wat ze geleerd hebben, en vooral hoe ze het geleerd hebben. Laat ze het leven in al z'n volheid proeven. Daag ze uit, geef opdrachten waar ze in kunnen groeien. Zelfvertrouwen bouw je niet op door steeds maar toetsen te doen. Een kind dat onvoldoende scoort zal zich hopeloos en verlaten voelen. Ga niet die weg op. Laat elk kind bloeien. Soft skills zoals onderzoeksdrang, inlevingsvermogen, communicatie, teamwork en leiderschap, zijn de eigenschappen voor de 21ste eeuw. Dat is heel wat anders dan rekenen, taalregels en zaakvakken.
In discussie gaan. We zijn erg geneigd om een eens-niet eens manier van praten te hebben. Niet meer doen. Echt communiceren begint met luisteren. Dat vergt een actieve houding. Je maakt jezelf een beetje leeg, zodat het verhaal van de ander er in kan. Luister met je hart. Voel de pijn van de ander in. Stel open vragen. Toon belangstelling. Dan komen mensen nader tot zichzelf en voelen zi zich uitgenodigd. Hier begint het. Een-op-een gesprekken.Haha, ik heb zeker meer handjes nodig! De data moeten gemetadateerd worden, dus van tags voorzien zodat mensen die naar interessante thema's zoeken makkelijk de weg vinden.
Iemand vroeg me laatst "waarom sla jij nog gegevens op over een conferentie die al geweest is?" Ik: "kijk eens naar de sprekers, naar de workshops. Dat is allemaal relevante informatie, die blijven van aard is!"
Handjes voor metadatering
informatiegekken zoals ik
Iemand die veel afweet van hoe je zoekmogelijkheden implementeert
En verder iedereen die in zijn eigen omgeving interessante vernieuwende initiatieven kent, bijvoorbeeld scholen maar ook kindercoaches, oudergroepen etc.
Ik zou zeggen doe vooral met mij mee! Het lijkt een beetje vreemd, maar juist om alle autenthieke en regionale initiatieven een gezicht te geven, is één centrale plek noodzakelijk. Ik stimuleer eigenlijk altijd mensen om hun eigen plan uit te voeren, maar deze keer is het even omgekeerd: werk met mij samen om dit tot een succes te maken! Er zitten zo veel meer mogelijkheden in, je kunt er meerdere partijen bij betrekken zodat je synergie krijgt. Je kunt er een heel dorp mee activeren als je weet wat er allemaal in je eigen omgeving gebeurt, enzovoorts. Delen is het nieuwe nemen. Geven is het nieuwe ontvangen. Informatie verzamelen en nuttig maken is een essentieel onderdeel van onze samenleving geworden. We hebben mensen nodig die daar hun werk van maken.http://wijsvooruit.nl/lex.hupe@gmail.comonderwijs,onderwijsvernieuwing,
10
5/17/2014 10:53:40EXOVA: excellent onderwijs voor allenPassend onderwijs voor elk kind op basis van digitale leerlijnen.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Speciaal onderwijs, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc)Het eigenaarschap van het leren ligt bij de leerling. Ontwikkeling in eigen tempo en op eigen niveau. Inzet van digitale leerlijnen die methodes overbodig maken. Weg met begrenzing en controle en de gerichtheid op de "gemiddelde" leerling.In de 40 jaar die ik als leraar en directeur in het basisonderwijs heb doorgebracht in de praktijk ervaren hoe moeilijk het is om passend onderwijs te realiseren als je niet de geschikte instrumenten hebt die dat mogelijk maken.
Na mijn pensioen eerst een concept ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen, het Leonardo onderwijs, omdat ik ervaren heb hoe weinig deze kinderen herkend en erkend werden en hoeveel er vastliepen in het gangbare systeem.
In 2010 de uitgangspunten van Leonardo - ruimte, uitdaging, plezier - gaan uitwerken voor ALLE kinderen onder de naam EXOVA: excellent onderwijs voor allen. Grote bottleneck voor passend onderwijs is ons huidige systeem dat gebaseerd is op kennisoverdracht met behulp van methodes die op de gemiddelde leerling zijn afgestemd. Je kunt dit systeem alleen doorbreken als je de methodes kunt vervangen door leerlijnen, zodat elk kind zich binnen zijn eigen capaciteiten en interesses kan ontwikkelen. De leerling aan het stuur van zijn eigen ontwikkeling. I
Inmiddels werken al zo'n 60 scholen met de digitale leerlijn MATH. Binnenkort meer dan 100. Niet alleen zijn de scores vaak een stuk hoger, maar de kinderen zijn meer gemotiveerd, werken meer samen, werken doelgericht aan hun leerdoelen, hebben meer plezier in het rekenen, ook de zwakke rekenaars die eerst zeiden dat ze niet konden rekenen. De leraren hebben meer tijd om zich met de wezenlijke zaken bezig te houden: de leerprocessen bij de kinderen.
Komend schooljaar is ook de digitale leerlijn T-WORLD klaar en met de UU zijn we de taalleerlijn CODE26 aan het ontwikkelen.
Omdat ik in de praktijk heb ervaren hoeveel meer er mogelijk is als je de kinderen meer vertrouwen schenkt en hen de goede instrumenten in handen geeft om zich vooral zelf te ontwikkelen.
Een leraar op een van de EXOVA scholen zei eens: niet loslaten, maar op een andere manier vasthouden!
De training en begeleiding van de leerkrachten in het eerste jaar - en vaak ook nog een tijdje daarna - zijn essentieel gebleken. Leraren moeten leren omgaan met een compleet ander onderwijsmodel waarbij hun rol van kennisoverdracht en instructie geminimaliseerd wordt, maar veel meer nadruk komt te liggen op het coachen van leerprocessen. Ook het loskomen van de methode en de handleiding die normaliter voorschrijven wat en hoe te doen is een ingrijpend proces. Tot slot worden ze ook meer expert in de leergebieden, omdat ze de hele leerlijn leren kennen en niet alleen maar de "stof" = doelen van hun leerjaar.In feite is er weinig nodig, EXOVA draait op allerlei typen scholen: Montessori, Dalton, Steve Jobs, Jenaplan, speciaal onderwijs, grote klassikale scholen, scholen met 100% allochtone kinderen, schooltjes waar groep 3 t/m 8 in één klas zitten etc.
EXOVA is een visie die binnen elk type onderwijs te realiseren is.
Nodig zijn: draadloos netwerk met behoorlijk groot vermogen voor in- en uitgaand digitaal verkeer en de kinderen hebben een device nodig> laptop, iPad, tablet, notebook, chromebook, computer, maakt niet uit. De leerlijnen draaien op alles en zijn webbased, dus de kinderen kunnen overal werken, ook thuis.
De hogeschool Leiden had een NRO aanvraag ingediend om de resultaten en effecten op de 60 EXOVA scholen te kunnen meten en vergelijken met scholen die met de huidige methodes werken. Helaas is deze aanvraag niet gehonoreerd. een budget om onderzoek te kunnen bekostigen zou dus welkom zijn.Als scholen informatie willen, kunnen wij zorgen voor een presentatie op locatie. Een bezoek van een van onze accountmanagers kan inzicht bieden in de kosten van zo'n invoeringsproces en de ervaringen op andere scholen.
Verder biedt onze website veel informatie.
www.exova.nljan@exova.nlpassend onderwijs, eigenaarschap leren bij leerling, eigen tempo, eigen niveau, digitale leerlijnen
11
5/18/2014 15:58:30Edushock LeerfestivalVia een leerfestival geven goede voorbeelden uit Vlaanderen en Nederland een podium aan honderden directies, leerkrachten en iedereen die leren een warm hart toedraagt. Op die manier geraken die innovaties verspreid naar andere delen van het land. Alle onderwijsniveausDe deelnemers komen aan in een lichthuis van educatie, een metafoor die symbool staat voor leren in de toekomst (en beschreven in het boek Edushock). Het 'denk- en doe' festival bestaat uit een achttal parallelpodia waarop innovaties rond onderwijs en leren te voelen en te proeven zijn. Via een gepersonaliseerd festivaltraject kiezen directies en leerkrachten zelf hun leerweg en hebben ze op het einde van de dag een rugzak vol inspiratie die ze de dag nadien reeds kunnen toepassen.Na het verschijnen van het boek Edushock, breinoptimizer voor leren in de toekomst, hebben een aantal onderwijzigers (mensen die het onderwijs van onder uit willen wijzigen) zich verenigd. We zagen dat er talloze goede voorbeelden zijn in Nederland en Vlaanderen maar dat directies en leerkrachten daar niet altijd vocaal over zijn of te weinig gaan kijken op andere plaatsen. Stel nu dat we die goede voorbeelden eens samenbrachten op één plaats en daar een festival organiseerden? Stel dat leren zo leuk zou zijn dat je ervoor naar een festival zou gaan?- Talloze getuigenissen van mensen die geweest zijn en met een vat vol energie naar huis getrokken zijn
- Mensen die het geleerde ook actief toepassen in hun leeromgeving
- Ontmoetingen, netwerk en nieuwe initiatieven
Diverse sessies uit voorbije leerfestivals:
- Leren van straatkinderen - Arnoud Raskin
- Ik kies voor mijn talent - Luk Dewulf
- De toespraak van Frank Van Massenhove
- Studenten die komen getuigen over ondernemerschap
- Coderdojo: kinderen die leerkrachten leren programmeren
- Volledig andere manieren om onderwijs te organiseren (basisschool de Wittering)
- Meer voorbeelden op de website
Coaches een podium geven in plaats van de mensen uit het onderwijs zelf. Het mag van buiten komen, de connectie met het onderwijs moet wel behouden blijven
Mensen moeten actief betrokken worden. Geen lezingen alleen.
Het leerfestival in de scholen brengen zodat iedereen van de school met de goede voorbeelden geïnspireerd of geconfronteerd wordt. Samen met scholengemeenschappen het ganse initiatief organiseren, goede onderwijsvoorbeelden uit de omgeving en daarbuiten selecteren en een podium geven.Aansluiting bij reeds bestaande initiatieven
Vrijwilligers die het in hun omgeving willen organiseren.
Mensen die de kwaliteit willen bewaken
We hebben het al een paar keer zelf gedaan en weten waar je moet op letten. We zouden die coaching kunnen aanbieden zodat dit initiatief verschaald wordt in Vlaanderen en Nederlandhttp://edushockleerfestival.wordpress.com/dirk.deboe@creashock.beinnovatie, creativiteit, onderwijziger, lichthuis, open educatie, gepersonaliseerd leren
12
5/19/2014 11:59:41RemindWe willen mensen eraan herinneren dat het fantastisch is om nu te leven.Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, VolwassenenRemind biedt programma's aan voor middelbare scholieren, studenten, docenten en ouders waarin ze ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken. We laten je met andere ogen naar jezelf en de wereld om je heen kijken en inspireren je om je eigen toekomst te creëeren. Dat doen we in een programma van een aantal maanden op scholen, hbo's en universiteiten waarbij het leren voor school of studie weer de kwaliteit van persoonlijke ontwikkeling gaat krijgen. Leren leren noemen we dat.In het begin van mijn studie merkte ik dat ik nooit geleerd had om te leren en op zoek naar oplossingen kwam ik erachter dat er ontzettend veel bekend is over slimmer leren! Daarnaast begon ik met reizen en persoonlijke ontwikkeling via studentenorganisatie AIESEC. Het hebben van een persoonlijke visie, zelfkennis opdoen en creativiteit kwamen aan bod. Beide vond ik mega inspirerend en gingen volgens mij op dezelfde manier. Toen ben ik slimmer leren gaan combineren met persoonlijke ontwikkeling, alsof je op een soort retraite gaat met je huiswerk. Een belangrijke succesfactor is dat trainers zelf ook nog student zijn. Ze vertellen over wetenschappelijke kennis en hun persoonlijke ervaringen daar mee. Door zelf het beste voorbeeld te zijn wordt het voor scholieren normaal om het ook te doen. Succesverhalen zijn hier te vinden: https://remindlearning.nl/#over-ons-content/remind-trainers

De verhalen dat het niet lukt zijn net zo interessant hoor!
Wij willen bijdragen aan het stimuleren van jonge mensen om hun eigen leven te leiden. De factoren zijn:
Eigen: Vanuit hunzelf, niet voor iets of iemand anders.
Leven: Niet alleen een trucje, of een techniek, maar het draait om meer leven dan je nu al doet.
Leiden: je initieert, activeert, of creeert ipv reageren op de dingen die je overkomen.
Programma's verplichten. Veel mensen in het onderwijs denken vanuit de groep. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen en dus ook hetzelfde krijgen. Maar leren is niet op te dringen en trainingen voor hele jaarlagen verplicht volgen zijn minder effectief gebleken.

Trainers zo enthousiasmeren dat ze het voor de organisatie gaan doen. Als iets een succes is gaan mensen dat volgen, dus gaan trainers gezond eten, sporten, reizen, meer rust opzoeken of wat dan ook, omdat dit normaal is bij Remind. Niet omdat ze dat zelf willen.

Mensen begeleiden bij leiding nemen over hun eigen leven is heel intensief en kost veel tijd. Rustige groei van de organisatie is daarvoor essentieel.
Meer bekendheid zodat mensen die echt willen ons ook eerder vinden. Als anderen mensen meedoen met ons programma en hun ervaringen delen, dat leren leren bij Remind iets totaal anders is dan beter leren mindmappen. De diepgang die we bij Remind nastreven past niet op een poster, die moet je meemaken. Dus kom vooral meedoen!Wat werkt en niet werkt om jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken kunnen we wel redelijk inschatten. Ook wat persoonlijke ontwikkeling eigenlijk is en wat niet. Zoek je diepgang, kom bij Remind.www.remindlearning.nl/over-ons-contentcasper@remindlearning.nlLeren Leren, Motivatie, Persoonlijke ontwikkeling, Slimmer leren
13
5/19/2014 21:32:02Bezield leren: loopbaanZoals pelgrims al eeuwenlang doen: zij lopen de baan (caminho) om zichzelf te ontmoeten en zo te ontdekken wie zij in essentie zijn en waartoe zij hier zijn. Loopbaan oriëntatie door letterlijk wegen te bewandelen met leerlingen!
Leeftijd 12-18 jaar, Volwassenen
Leren weten wie je bent, waartoe je hier op aarde bent en wat je gaven zijn, wordt vanuit een oude traditie onconventioneel ingezet in het onderwijs d.m.v. het lopen. De weg naar jezelf en de wereld vind je door deze letterlijk te bewandelen. In de schoolbank zitten, wordt ingewisseld voor wandeltochten door verschillende landschappen die de innerlijke wereld van de leerlingen/volwassenen weerspiegelen. Zij leren over zichzelf, hun bewegingen, weerstanden, interessen.
Ik loop zelf graag en heb ontdekt dat ik al wandelend creatieve invallen krijg, zaken die in mijn leven spelen relativeer en me ook in een sfeer van zorgeloosheid weet te begeven.

Leerlingen zitten teveel opgesloten binnen de vier muren van een klaslokaal en krijgen een overdosis aan informatie die niet goed kan beklijven. Zij hebben baat bij ruimte, frisse lucht en zorgeloosheid zodat zij naar binnen kunnen gaan en kunnen gaan voelen. Dit is sterk ondergewaardeerd in het onderwijs van nu.
Lees de boeken/verhalen van pelgrims die zoekend zijn (geweest) en een caminho hebben gelopen om hun bestemming te vinden. Een mooi boek hierover is van Gert Jan van Hoon van wie ik onlangs een lezing bijwoonde. Ik ga nu ook zelf nog een keer lopen van Porto naar Santiago de C.Ik ben mijn leven al op zoek naar mijn bestemming: thuis komen (in mijzelf). Op school en de universiteit leerde ik weinig over mijzelf en moest ik intellectueel voldoen. Inmiddels weet ik uit ervaring dat het verblijven in de natuur (o.a. door er te wandelen) mij veel heeft geleerd over mijn gevoeligheid, mijn gaven, mijn veel grotere 'zijn' dan mijn mentale zijn. Ik heb er veel aan gehad in mijn werken met leerlingen die ook vaak heel gevoelig zijn. Ik heb me vaak zorgen gemaakt: of ik mijn proefwerken en tentamens wel haalde, kon voldoen aan de eisen van de buitenwereld. Ik ging aan mijzelf, mijn behoeften en mijn gevoeligheid voorbij. Inmiddels ken ik mijzelf in veel opzichten veel beter.Dat geeft zelfvertrouwen en innerlijke vrede. Dat wens ik leerlingen zo toe. Zij zijn zo onzeker en worden vaak niet gezien in wie ze werkelijk zijn en in hun ware potentieel. Zij hebben er veel aan te weten wie zij werkelijk zijn.Van kleinschalig naar grootschaliger. Groot denken, klein beginnen met scholen die enthousiast zijn. Ik wil dit graag opzetten op scholen die hiervoor voelen met leerlingen die dit zo willen aangaan. Dan hieraan bekendheid geven en (bekende) mensen inschakelen die graag willen begeleiden (er wordt zoveel gewandeld in NL) en bekendheid willen geven. desnoods ook tochten over de caminho organiseren met leerlingen. het kan in NL, ook in het buitenland! Het kan wekelijks of in projectweken. Mogelijk sponsoren zoeken.Alles is mogelijk: website verbeteren, bekende mensen (schrijvers over de caminho inschakelen, onderzoeken of andere landen soortgelijke initiatieven kennen en contact zoeken, het initiatief internationaal maken. Eerst aansluiten bij instituten die loopbaan oriëntatie op hun agenda hebben staan. Sponsoren zoeken. Lezingen, voorlichting geven. Platform oprichten, ervaringen uitwisselen, plannen in co creatie met elkaar ontwikkelen,.Bezield lereninfo@bezieldleren.nlbezield leren', 'loopbaan orientatie'
14
5/20/2014 3:21:49De MaakschoolAlle middelen en expertise die nodig zijjn om gepersonaliseerd leren voor eidereen toeganglijk te maken.Leeftijd 12-18 jaarDe Maakschool is een schoolplan welke kinderen de mogelijkheid biedt op eigen leerstijl te leren. De opleiding zal de eerste zijn die constant mee zal gaan met 's werelds laatste technologiën zonder dat er extra geld gevraagd hoeft te worden aan de ouder/verzorger. Dit wordt gedaan door hechte verbintenis met de maatschappij en zijn overvloed.Omdat het onderwijs niet mee gaat met de tijd en daarvoor drastische veranderingen nodig zijn.Vanuit tal van interviews en onderzoeken is gebleken dat men het beste leert op een gepersonaliseerde manier gekeken naar de 8 leerstijlen, de vraag van jongeren tussen op voortgezet onderwijs en de vraag van ouders & docenten hebben we het fundament sterk onderbouwt.Omdat ik niet wil dat de volgende generatie beland in een diepe put waarbij de kans op een succesvolle toekomst verdwenen zijn. Ieder mens moet gelukkig kunnen leven en naast de afbraak die al jarenlang gaande is ondervang ik ook drastische achteruitgang in het onderwijs ondanks de vormen van het lesgeven gigantisch zijn toegenomen.no one is perfect, ook bij deze school mag men falen. Van falen leer je namelijk het meest. Deze school laat zien hoe je van een risico een succes kunt maken en dat motiveerd!Door kleine aanpassingen in wetgeving zou iedere school per direct om kunnen switchen naar een Maakschool. Omdat we nog niet de school hebben opgezet zijn we momenteel nog zoekende naar een juist team en investeringen.financiële middelen, locatie en een groter team die jarenlang alles eraan doet om ervan een succes te maken. Eenmaal staande zullen er tal van MKB'ers geholpen worden..,=..Het fundament voor het opzetten van een eigen basis- voortgezet onderwijs school. Daarnaast voor het kind de optimale omstandigheden bieden om te groeien.https://www.facebook.com/groups/551151144998852/Nickvanbreda10@gmail.comDe Maakschool
15
5/20/2014 9:54:06SqulaEen eigentijds online adaptief leerplatform (tablet/PC) om middels games (multi/single player), quizzen en filmpjes op een leuke manier met de schoolstof bezig te zijn, gemaakt voor thuis (betaald) met een schoolversie (gratis). Leeftijd 4-12 jaarSqula.nl is een online oefenprogramma om thuis spelenderwijs te oefenen voor school. Het bevat leerzame quizzen, games en instructiefilmpjes voor kinderen op de basisschool. Op dit moment oefenen en spelen ruim 60.000 kinderen op Squla thuis. Squla bevat lesstof in alle vakken van groep 1 t/m 8 en sluit naadloos aan bij alle gangbare lesmethoden en de belevingswereld van kinderen. Squla biedt een goed én leerzaam alternatief voor inhoudsarme spelletjes sites; het is een aanvulling op de lesstof voor kinderen die dat nodig hebben én een uitdaging voor kinderen die meer kunnen en willen.Persoonlijk heb ik tal van ervaringen waarbij plezier in wat je doet enorm motiverend werkt. Dat gecombineerd met de snel groeiende online wereld om ons heen waarbij kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met tablets/computers. En hier veel plezier aan beleven. Helaas met name met inhoudsarme spelletjes en quizzen. Ik dacht dat dit anders moest kunnen en heb met dat in gedachten Squla ontwikkeld, dit moet zo leuk zijn dat kinderen dit graag spelen, gemotiveerd door ouders en leerkrachten en zo spelenderwijs (zonder dat hij/zij er zelf erg in heeft) de prestaties verhogen. 90% van de ouders bevelen het aan andere ouders aan
40% van de scholen in Nederland gebruikt (wel eens) Squla
25% groei leerrendement van de kinderen die Squla regelmatig gebruiken
Positieve reacties van kinderen, variërend van tekeningen tot emailtjes. Leerkrachten die “klagen” dat tijdens de LeukLerenWeek (jaarlijks school evenement georganiseerd door Squla) de kinderen alleen nog maar aan de Klassenstrijd kunnen denken. En ouders die ons bedanken dat dit voor hen kind WEL werkt. (zowel remedial als hoogbegeaafd) Samenwerking met onderwijsinstellingen, uitgevers en overheid zijn langlopende trajecten. Voor de motivatie, haalbaarheid en realisatie hier niet alleen op richten. Een goed idee verkoopt zichzelf uiteindelijk.Product nog beter maken zowel qua spelomgeving als qua integratie onderwijs/thuis. Andere verdienmodellen uitrollen waarmee thuisgebruik van Squla voor iedereen bereikbaar is. Is nu al zo via school (want gratis voor leerkrachten)Internationale partners in de onderwijswereld om schaalgrootte te creëren zodat we serieus kunnen concurreren met Disney, Pixar, Sony, Nintendo, etc. Gratis platform voor onderwijs en op korte termijn een API voor ontwikkelaarswww.squla.nlandre@squla.nlOnline, adaptief, eigen tempo, elk niveau, speels, plezier, leuk, innovatief, motiverend, zelfvertrouwen, eigentijds, games, gamification, interactief, video, kerndoelen, lesstof, oefenen
16
5/20/2014 10:22:12Charlemagne College, Christiane Beaumont-Peters, Vietnam project in het kader van het profielwerkstuk.Gezamenlijk profielwerkstuk van hele geschiedenis groep Havo 5 over Vietnam. Naast theoretisch onderzoek wordt Vietnam beleefd, geproefd, gevoeld. De leerling mag een onderdeel naar keuze verdiepen. Zo werd traditionele Vietnamese kleding genaaid en getoond in een modeshow. Werd een virtuele rondreis gemaakt en gepresenteerd en tenslotte gezamenlijk Vietnamees gewinkeld, gekookt en natuurlijk gedineerd. Leeftijd 12-18 jaarHet project gaat over de culturele beinvloeding van Vietnam door de jaren heen. Er is een algemeen gedeelte dat iedereen moet onderzoeken. Waar vinden we deze invloeden? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Leerlingen kiezen vervolgens een onderdeel dat ze willen onderzoeken. Muziek, kleding, taal, wetenschap ed. Hier volgt een theoretische verkenning maar ook een praktische opdracht die gepresenteerd moet worden. Verder krijgen leerlingen per tweetal (of drietal) een gerecht dat onderdeel maakt van de Vietnamese rijsttafel die gemaakt moet worden. Ze moeten op zoek naar de ingredienten en dit gezamenlijk koken in een professionele keuken. Een groepje is de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor menukaart, tafels dekken/afruimen drank ed.
Het cijfer bestaat uit: onderzoeksvaardigheden, praktische presentatie en bijdrage aan het diner.
Op onze school waren veel docenten die dat jaar geen ruimte hadden om een profielwerkstuk te begeleiden. Leerlingen liepen tegen het probleem aan dat er te weinig begeleiders waren. Ik ben als toenmalige mentor gaan nadenken over een oplossing voor mijn leerlingen. Ik heb mij verdiept in de voorwaarden van een PWS en zag dat je er heel veel meer van kunt maken dan er vaak mee gedaan wordt. Ik vroeg toestemming aan de directie en ontwikkelde dit project.Omdat de leerlingen niet alleen bezig waren met een theoretische verkenning maar er ook practische zaken bij zaten, werd er met veel overgave aan gewerkt. We zaten veel samen waardoor de band met de leerlingen zeer hecht werd. Ik heb ze nog nooit zo fanatiek zien werken. Ze keken uit na de afsluiting, het diner, waardoor en goed werd doorgewerkt. Iedereen stak er samen de schouders onder. Ze maakten kennis met veel onbekende zaken. Ze kwamen bijvoorbeeld in een toko en leerden de andere cultuur kennen en waarderen. Als ik oud-leerlingen tegen kom praten ze over de buitenlandse reis en het Vietnamproject. Dat maakt het een ongelofelijk succes!De praktische, organisatorische kant is dat je veel leerlingen tegenlijk kunt begeleiden in een project dat kan meetellen als PWS. De begeleiding is intensief maar je hebt geen corrigeerwerk. Het aantal uren dat je eraan besteed is minder dan dat je 3 leerlingen voor een scriptie begeleid. Dit is winst voor de organisatie en collega's.
Maar veel belangrijker is natuurlijk de opbrengst en de beleving van de leerlingen. Zij zijn cultureel en sociaal verrijkt. Ze hebben intensief leren samenwerken. Ze hebben gevoeld hoe het is om afhankelijk te zijn van elkaar en hebben een veiligheid gecreeerd waarin ze zichzelf durven te zijn. Ze toonen hun eigen bijdrage met trots.
Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt met leerlingen. Dat er tussentijdse deadlines staan.
Het project is al groter gemaakt. Maar je zou het ook in andere vakken kunnen implementeren. Maar ook hier is het van belang dat je goede afspraken maakt. Als er door meerdere groepen gekookt wordt moet je dat op elkaar afstemmen bijvoorbeeld.Het enige dat ik nodig zou hebben zijn docenten die willen en durven.Ik kan mijn project delen en hopelijk verrijken door inzichten en ideeen van anderen.www.eijkhagen.nlcme.beaumont-peters@charlemagnecollege.nlprofielwerkstuk, Vietnam, project, geschiedenis, opbrengstgerichtleren, onderwijsidee
17
5/22/2014 14:23:30Trade School RotterdamRuilen voor kennis! Docenten geven les vanuit hun passie en studenten betalen in ruilitems. Deze directe manier van kennisuitwisseling levert je prachtige levenslessen. Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)WAT WIL JIJ LEREN?
Tijdens Trade School Festival is leren leuker dan ooit.

Schrijf je in voor een les of workshop en betaal voor de klas met een ruil item dat jouw docent graag wilt hebben (zoals bietjes of yogales). Of word je liever docent om les te geven in datgene waar je nooit uitgepraat over raakt?
Leren is leuker buiten school. Dat vond ik heel vreemd, waarom roept (voortgezet) onderwijs weerstand op bij veel leerlingen, terwijl iedereen van nature zichzelf wil ontwikkelen en leergierig is ingesteld?
Trade School maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen op een hele laagdrempelige manier en zet de achtergrond van docent en student centraal. Dat werkt, op hele kleine schaal maakt het kennisdeling mogelijk en verbindt het mensen met dezelfde interesses.Een groep personen met allemaal hun eigen geschiedenis komt bijeen om van elkaar te leren rondom één bepaalde gedeelde interesse. Waarom iemand graag wil leren fotograferen, dat is de vraag die bindt en veel verschillende verhalen losmaakt. Daar leer je heel veel van, als docent en als student. Kortom, prachtige ongewone verbindingen, die raken en blijven je bij.Het concept is in New York ontstaan in 2010. Vanuit the Big Apple is in verschillende steden een Trade School geopend. De do's en don'ts? Inventariseer vooraf je draagvlak en begin niet te vroeg, wacht totdat je genoeg enthousiastelingen hebt verzameld. En bel mij (Nienke) als je hulp nodig hebt of een keer hierover wilt afspreken! Enthousiasme over het concept. Gelukkig gaat dat redelijk vanzelf: al meer dan veertig Trade Schools openden sinds Caroline in New York haar idee lanceerde. Als je zelf een Trade School wilt beginnen, kun je via de website een nieuwe subsite krijgen waarop leerlingen en docenten zich kunnen inschrijven. As simpel as that :)Bel, mail, link, tweet me als je geïnteresseerd bent, ik help je graag!

Nienke (0647826247)
tradeschool.coop/rotterdamtradeschoolrotterdam@gmail.comruilen, kennisdelen, onderwijsinitiatief, Rotterdam, alternatieve economie, tradeschool
18
5/23/2014 13:58:00Persoonlijk maken als standaardElke les aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen. Uitdagen, prikkelen en ruimte voor passie en lef.Leeftijd 12-18 jaar, Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Geef leerlingen een persoonlijke leerervaring, ook al staat de leerstof vast in kerndoelen. Stimuleer door aan te sluiten op het eigen tempo, niveau en interesses. Eruit halen wat erin zit. Niet tevreden willen zijn met een zes. Meer willen dan leerlingen afrekenen op toetsen. De leerlingen krijgen nu hun kerndoelen via flipping the classroom. Dat betekent dat elke leerling ook op zijn/haar eigen tempo aan het werk kan. Niet meer wachten op de docent. Dit geeft ook ruimte om leerlingen op een andere manier te beoordelen. Dus niet alleen toetsen, maar meer assessments. Opdrachten die aansluiten bij de interesses van een leerling. Waarom een muzikale leerling een mooi nummer laten maken over een onderwerp? Of een leerling die graag tekent de lesstof laten verwerken in bijvoorbeeld een stripverhaal?Het raakt me omdat je leerlingen de ruimte geeft zichzelf te zijn tijdens het leren.Blijf leerlingen wel begeleiden. Een mooie / prikkelende opdracht betekent nog niet dat leerlingen er ook zelf uitkomen. Wees niet bang toch structuur aan te bieden. Leerlingen moeten leren plannen, zelfstandig werken, enzovoort. Stel duidelijke kaders zonder alles in details vast te leggen, biedt ruimte voor creativiteit.Dat is het allermooiste; er is weinig tot niets voor nodig. Geef leraren ruimte en durf een visie te hebben. Zorg dat docenten gaan samenwerken en delen met elkaar.Een platform om te delen. Of in ieder geval dat meer docenten zich daarbij aansluiten. En delen betekent ook brengen, niet alleen halen.Heel veel ervaring met flipping the classroom, digitaal lesmateriaal, inzetten van games. Kom graag langs om daar een workshop over te geven. www.stefanvanderweide.nlsvanderweide@stadenesch.nlpersoonlijk leren, flipping the classroom
19
5/26/2014 10:19:23"MEESTER, MAG IK ZIJN?""MEESTER MAG IK ZIJN?" is de titel van een handzaam klein boekje met krachtige inhoud. Een poëtisch pleidooi voor het ambacht 'ken u zelve' in de opleiding tot leraarschap. Een boeiende contemplatieve, humor volle 'reis' in 80 vragen. Leeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc), ieder mens, jong, oud.Het boekje "MEESTER MAG IK ZIJN?" wil aanleiding zijn tot het overdenken en ontwikkelen van authentiek leiderschap. En is eveneens een bron van inspiratie om elkaar [levens]vragen te stellen: vragen die een kind/ mens wijzer maken, wil laten ontwikkelen tot een 'homo sophus' ipv van een homo 'consumens'.

"MEESTER MAG IK ZIJN?" is ontstaan uit een diepe teleurstelling dat binnen het onderwijs Het Grote Weten voorop staat. Het Juiste Antwoord lijkt belangrijker dan de Kunst van [eigenwijze] Vragen leren stellen.

Mijn diepe teleurstelling is een teleurstelling op meerdere fronten: eigen schoolervaring, ervaring van mijn 2 [inmiddels volwassen] zonen en mijn ervaring als danstheaterdocent waarbij ik ondervind dat alles wat afwijkt van het standaard antwoord niet 'gegeten' word.

Mijn zorg uiteindelijk dat als de kunstzinnige vakken verdwijnen uit het onderwijs de homo consumens overblijft: kinderen die 'afgericht' zijn om als consument te leven. Dus werk zoeken om te consumeren ipv werk vinden waarin zij hun talent kunnen vormgeven/uiten/ontwikkelen en daardoor een rijk [authentiek] innerlijk leven kunnen leven.
In mijn danstheaterlessen hanteer ik de vragen uit "MEESTER MAG IK ZIJN?" Ik zie de vragen als een 'laboratorium'. De 'antwoorden' als experiment: 'zou het kunnen dat' . Niets is immers eenduidig. De Vragen genereren waarden als Respect, Openheid, Luisteren, Kijken, Discipline, Concentratie, Kwetsbaarheid, kortom de immateriële waarde van een mens worden besproken, geleefd, vorm gegeven. "MEESTER MAG IK ZIJN?" kaart op 'n speelse manier vooral de wereld van het introverte kind aan. Net als Susan Cain ervaar ik dat het huidige onderwijs, de huidige maatschappij sterk gericht is op de extraverte mens. Niet het ontwikkelen van het karakter staat centraal maar het worden van een persoonlijkheid. Het is de hoogste tijd om stil te staan bij de gevolgen van deze ontwikkeling!Ik heb mijn 'zelf' heel lang afgewezen [op school al geleerd dat ik 'raar, anders' ben], Tot ik het verhaal hoorde van de Cherokee Indianen: Dat je elke dag de keus hebt met wie je je hart voedt: de wolf van haat of de wolf van liefde. Dat besef. En dat [zelf]haat in minuscule kleine deeltjes zit als zelfbeklag, roddelen, uitlachen, je beter voelen dan een ander, je minder voelen dan een ander. Een kind leren -binnen het onderwijs- dat je authentiek mag zijn. Dat je in je kracht mag staan, omdat je incasseert dat dat ook je zwakte is. De verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van je gedachten, je handelen, je spreken. Had iemand, een docent, dat mij, in mijn jeugd geleerd dan had ik minder lang geworsteld met het afwijzen van mijn 'zelf'. "MEESTER MAG IK ZIJN?" kan bron zijn van vele interacties. Lezingen, Debatten. Leraren, kinderen, ouders kunnen met elkaar in gesprek om elkaar vragen te stellen. Om elkaar zo te leren kennen, om zichzelf tegen te komen en te leren kennen. Is je zelf kennen en niet uit de weg gaan niet het hoogste goed? "MEESTER MAG IK ZIJN?" is in eerste instantie gericht op het 'verbale' deel van de mens. Uiteindelijk draait het ook om het non-verbale. Durven we verantwoordelijkheid te nemen voor de energie die om je heen is, de woorden die je spreekt, de handelingen die je verricht?Ik zou het bijzonder tof vinden als ik uitgenodigd word om "MEESTER MAG IK ZIJN?" levendig in de praktijk te brengen [in lezingen, debatten, scholen etc] en zo kan 'aantonen' dat zelfkennis verre van zweverig, verre van elitair, verre van eng is. Het is een prachtig [nuttig!] en boeiend vak zonder exacte antwoorden ;-)Mijn ervaring is dat ik mensen op creatieve wijze uitdaag en inspireer om in hun kracht te komen en hun talent te ontwikkelen op hun [eigen]wijze manier. Ik breng levendigheid, moed en kwetsbaarheid op de [dans]vloer.www.hendrikje.nuinfo@danslaboratorium.nlfilosofie, kunst, contemplatie, onderwijs, confrontatie, dialoog, pesten, creatief
20
5/26/2014 11:04:50Tiener CollegeInnovatief en persoonlijk onderwijs voor 10-14 jaar, leren op de manier die bij jou past10-14Tiener College is een programmalijn voor innovatief en persoonlijk onderwijs voor 10-14 jaar. Leerlingen werken met een Persoonlijk Leerplan (PLP), projecten, veel buitenschools leren en eigen onderzoeksvragen. Leerlingen groep 7-8 kunnen gastaanbod van bijvoorbeeld wiskunde en Frans al daadwerkelijk VOLGEN, doelen laten behalen binnen leerstof voortgezet onderwijs is eenvoudig mogelijk. Leerlingen leveren in een portfolio 'bewijsstukken' voor wat ze hebben geleerd in de vorm van werkstukken, presentaties en filmpjes. Ouders spelen een belangrijke rol door mee te denken in het ontwerp van het Persoonlijk Leerplan, door mee te werken aan PLP-gesprekken (waar de leerling verslag doet van zijn/haar ontwikkeling) en door het geven van gastlessen en presentaties over opleiding en beroep.Doel van de programmalijn Tiener College is 'alles eruit halen wat er in zit'. Het gaat om leerlingen voor wie de keuze voor een type voortgezet onderwijs op 12-jarige leeftijd te vroeg komt en leerlingen die juist in groep 7 en 8 behoefte hebben aan meer uitdaging. Leerlingen werken in een omgeving die nadrukkelijk uitnodigt en traint om zelf eigenaar te worden van hun eigen leren. We hebben gekozen om juist rond de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs een stevige brug te maken. Het uiteindelijke doel is innovatief, persoonlijk onderwijs te bieden voor 2/4-14/16 jaar. Het Tiener College heeft vanuit de beide betrokken besturen de nadrukkelijke opdracht een Research en Development rol te vervullen richting de overige scholen. Onder andere door het realiseren van de optimale vorm van een doorlopende leerlijn.Leerlingen hervinden plezier in leren of hebben een veel sterkere motivatie door de persoonlijke aanpak. Er is ruimte voor eigen leervragen en leerlingen worden op de voet gevolgd (door feedback en regelmatige voortgangsgesprekken) in hun ontwikkeling. Tijdens LAB's die we organiseren (lessen in musea, natuur, bedrijven e.d.) vragen leerlingen sterk door op wat zij horen en zien. Leerlingen leren door vragen te stellen en te zoeken naar manieren van beantwoorden goed feedback geven aan elkaar en feedforward (vervolgstappen) verwoorden. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen weer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Innovatief onderwijs
ICT - Leerlingen van elkaar en van professionals laten leren, onder andere met apps voor presenteren van leren, portfolio's maken, bloggen, fotobewerking en ontwerpen
PMU's - Het leven binnenhalen in de school: leerlingen in gesprek brengen met (ervarings)deskundigen, professionals, maatschappelijke en culturele instellingen, bedrijven etc.
LAB's - Regelmatig echt ter plekke leren, instructie geven, eigen leervragen onderzoeken, zoals in een boerenbedrijf, een natuurgebied of een museum

Persoonlijk onderwijs
PLP - Leerlingen dagelijks vanuit concrete doelen vragen stellen over activiteiten in hun PLP
Eigen leervragen - Als docent ook werken vanuit je passie en je kracht, vragen stellen, onderzoekend leren in praktijk brengen, plezier in leren delen
Portfolio - Leerlingen dagelijks feedback bieden (door docenten en vooral medeleerlingen!) en dagelijks feedforward vragen

Optimale doorlopende leerlijn
Kernconcepten - Ouders breed te betrekken bij onderwijs (als begeleider, gastdocent, klankbord, gesprekspartner rond het Persoonlijk leerplan etc.)
10-14 - Leerlingen groep 7-8 in gastaanbod van bijvoorbeeld wiskunde en Frans al daadwerkelijk doelen laten behalen binnen leerstof voortgezet onderwijs
Leerlijnen - Kleine en grote leergemeenschappen organiseren: leerlingen, ouders, docenten, directeuren, studenten, lerarenopleidingen etc. bieden feedback (reflectie en inspiratie)


......Leerlingen raken heel gemotiveerd als ze leren vanuit hun passie en hun kracht. In de dagelijkse Pick Me Up (dagopening met een presentatie van een gast, docent of leerling) zetten de leerlingen zichzelf stevig en sterk op een podium en vertellen wat hen raakt in een onderwerp en wat zij erover (hebben) willen leren. Leerlingen kunnen heel goed uitleggen hoe zij het beste kunnen leren, wat hen goed helpt en waar zij hulp nodig hebben. Dat zien we in de intakegesprekken, waar leerlingen aan de hand van een motivatiewerkstuk vertellen waarom ze bij Tiener College willen starten. .....Leerlingen voeren eerlijke, soms best een beetje lastige gesprekken over hun ontwikkeling tijdens de Persoonlijk Leerplan-gesprekken die leerling, ouders en leergroepbegeleider driemaal per jaar voeren. .....Leerlingen verrassen als nieuwe leerlingen en hun ouders, docenten van andere scholen en studenten van de lerarenopleiding op bezoek zijn bij Tiener College en de leerlingen glashelder uitleggen wat Tiener College is en in welke opzichten het leren met een Persoonlijk Leerplan hen helpt in het leren.ICT - Om de mogelijkheden van nieuwe digitale leermiddelen en apps goed te benutten, vraagt het van de docent in gesprek te blijven met experts, te onderzoeken en ook met leerlingen samen toepasbaarheid uit te vinden.
PMU's - Het betrekken van gasten bij de Pick Me Ups is een intensieve taak, maar loont zeker de moeite. Leerlingen ontmoeten in de PMU's diverse maatschappelijke en culturele instellingen, professionals uit bedrijven en (ervarings)deskundigen.
LAB's - Wie veel gebruik wil maken van mogelijkheden van buitenschools leren moet aanbod in de regio goed in de gaten houden. Het kost tijd, maar loont.
Persoonlijk Leerplan - Binnen het Persoonlijk Leerplan is het belangrijk steeds voldoende de kracht en de passie van elke leerling ruimte te geven.
Eigen leervragen - Voor het werken met eigen leervragen is het essentieel dat leerlingen voortdurend voldoende oefenen in vaardigheden zoals samenwerken, plannen en oplossingen bedenken.
Portfolio - Het is belangrijk leerlingen goed te begeleiden bij het starten, maar ook onderhouden en benutten van een portfolio.
Kernconcepten - Werken met kernconcepten, zoals Tiener College doet, is een continu verfijnen. Er is een continu inhoudelijk gesprek en sterke afstemming tussen de docenten nodig.
10-14 - Oudere leerlingen kunnen als peers ongelooflijk veel betekenen voor jongere leerlingen, dat benutten vraagt (ontwikkel)tijd, oudere leerlingen geven nu regelmatig gastpresentaties over studievaardigheden en eigen leervragen
Leerlijnen - Voor uitgewogen leerlijnen is het noodzakelijk om een grote groep docenten bij de (herhaalde) evaluatie te betrekken.
Delen van ervaringen via landelijke kenniscentraWe zoeken verbinding voor verder onderzoek naar persoonlijk leren, kernconcepten en verbetering van leerlijnen 10-14 jaar.Delen van kennis op werkconferenties over o.a. doorlopende leerlijnenwww.tienercollege.nl, www.tienercollege.blogspot.nl Tiener College is ook via Facebook en Twitter t volgeninfo@tienercollege.nltienercollege, passie, uitdaging, tieners, pubers, innovatief, persoonlijk
21
5/26/2014 14:05:46de OndernemingEen onderwijsconcept ter verbreding van het toekomstperspectief van de student gebaseerd op ondernemend gedrag en ondernemerschap.Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc)Ondernemend word je niet zomaar. Daar zijn bewustzijn, creativiteit, initiatief en nog meer kwaliteiten voor nodig. Deze zijn aan te leren! In een opbouw van ondernemendheid (gedrag), via ondernemen naar ondernemerschap nemen wij studenten mee om of ondernemender te worden in hun vakgebied of zelfs mogelijk ondernemer te worden.In mijn eigen werk is een kantelpunt geweest. Ik moest kiezen tussen niets doen en onderaan eindigen of het heft in handen nemen en gaan voor het hoogst haalbare. Omdat ik het tweede heb gekozen heb ik voor mezelf ruimte gecreëerd om mezelf te ontwikkelen en mijn eigen baan te creëren waar ik van houd.De opbouw is stapje voor stapje en zo hoort het ook als ondernemer. Niet alleen dat maar ook de praktische variant (nee, we leren ze geen ondernemersplan schrijven) zorgt ervoor dat de student al enige ervaring heeft voordat hij van school gaat en niet pas als hij het diepe in wordt gegooid.Mijn eigen ervaring in mijn beroep. Het heeft mij gebracht waar ik op dit moment ben.Ga samenwerken met anderen en gebruik voorbeelden die er zijn en maak die beter. Communiceer met mensen en luister naar hun meningen (of je er nu iets mee doet of niet).Een blauwdruk waarin er handvatten worden gegeven over de begeleiding die er bij komt kijken en een verandering van cultuur is nodig.Een bereidheid om zijn eigen gedrag en houding ten opzichte van het onderwijs te veranderen. Er wordt veel meer gevraagd om coaching en begeleiding waarin ruimte en vertrouwen aan de student wordt gegeven.Mijn ervaring en de verhalen die het oplevert.www.kw1c.nl/komt er nog aanb.hermsen@kw1c.nlondernemendheid, ondernemerschap, mbo, 21e eeuws leren
22
5/27/2014 8:07:38Team AcademyEen academie voor jonge ondernemers die regie nemen over hun eigen leren in de praktijk.Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaarTeam Academy is een internationale academie voor jonge ondernemers die zelf regie nemen over hun eigen leren. In het eerste jaar richt je met je team een eigen bedrijf op waar in echt geld verdiend wordt, waarmee je lerende reizen naar onder andere San Francisco en Azie maakt. Samen leren in de praktijk is de snelste en misschien ook wel de leukste vorm van leren.
Team Academy is onderdeel van een internationaal netwerk.
Om een alternatief te bieden voor de bestaande vorm van leren. Waar theorie het uitgangspunt is, geloven wij in leren door te doen. Met andere woorden wij geloven dat onze leermethode effectiever is en dat je bij Team Academy echt leert.Succesfactoren zijn:
- leren door te doen, echte ondernemende projecten waarin echt verdiend wordt,
- Peer learning, je leert het meest van je leeftijdsgenoten. Samen leren en reflecteren, elkaar feedback geven is een van de basis elementen van onze leermethode,
- Zelf organiserend leren, je hebt zelf de regie over je eigen leren.

Dat dit werkt blijkt uit de projecten die onze studenten doen: Beciclos, introduceerde de stadsfiets in Spanje. Addictive Amsterdam haalt de afkick kliniek uit de anonimiteit, Vroege Vogels helpt jonge kunstenaars om te ondernemen, Robbert's aardbeien is de enige aardbeien kwekerij in Amsterdam.
Ontroerend is het proces van persoonlijke ontwikkeling... het overwinnen van angsten die ik zelf pas overwon op mijn veertigste overwinnen deze jongeren tijdens hun opleiding. Dat groeiproces is zo bijzonder om te zien.Het spanningsveld tussen vrijheid en structuur, tussen laten zwemmen of laten verzuipen, tussen veiligheid en angst is wat ons voortdurend alert houdt.Door onderdeel te worden van een groter Nederlands platform kunnen wij ons verhaal vaker vertellen.Verder onderzoek en meer exposure is hetgeen wij het meeste nodig hebben.Knowmads, Performatory en Team Academy hebben hiertoe recent een aftrap gedaan. We hebben een evenment georganiseerd voor HBO opleidingen; Changing the face of education. Dit willen we graag uitbouwen.www.teamacademy.nlarjen@teamacademy.nlbusiness school, amsterdam, entrepreneurship school, entrepreneur, ondernemerschap, ondernemen, ondernemer
23
5/28/2014 11:30:54Leerlingen als digimaatje: samen digitaal experimenteren.Jouw leerlingen zijn jouw digimaatjes! Geef ze verantwoordelijkheid, leer van ze, experimenteer en ontdek samen mooie digitale kansen.Alle docenten.Het zijn onze digiknappe leerlingen die nieuwe ICT-mogelijkheden en sociale media omarmen. Ze experimenteren, leren door doen en overleggen. Zonder angst, maar juist met een open, enthousiaste, nieuwsgierige en onderzoekende blik. Daar kunnen wij van leren. Mijn leerlingen zijn mijn digimaatjes: ze helpen mij het zelf te doen in de digitale wereld.Mijn hoofddoel als leerkracht is: in écht contact staan met het kind. Het kind zien en horen in zijn totaliteit: zijn persoonlijkheid en interesses, talenten en (leer)behoeften. Om het kind goed te kunnen volgen, is het ook noodzakelijk kennis te nemen van de digitale wereld waar het in leeft en deze digitale wereld ook de klas in te halen. Dat doe ik door te experimenteren, samen met mijn leerlingen. Ik geef de leerlingen ruimte voor eigen initiatieven met een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij ik in gesprek blijf over mogelijkheden en grenzen. Door feedback te geven en te vragen, leren we samen wat de digitale mogelijkheden zijn.Door te experimenteren samen met de leerlingen, voelen ze zich uitgedaagd (competentie). Door ze de mogelijkheid te geven dingen zelf te mogen ontdekken en uitproberen, groeit hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (autonomie). En door ze hierin te vertrouwen en te benoemen dat je hun hulp en feedback nodig hebt, verstevigt de band tussen leerkracht en leerling (relatie).
Ik laat leerlingen zien wat de basismogelijkheden zijn van een bepaalde tool. Vervolgens ontdekken ze zelf wat er nog meer kan en breidt het geleerde zich als een olievlek uit: ze leren met elkaar achter de computer/tablet/smartphone of presenteren op het digibord een nieuwe ontdekking aan de klas. Zo leer ik óók van ze en dat maakt ons samen trots! Voorbeelden:
6. Een jongen biedt aan de privacy-instellingen van Padlet te onderzoeken, want ik heb de kennis niet snel paraat. Hij legt het klassikaal uit, zodat we veilig gebruik kunnen gaan maken van deze mooie tool.
7. Drie meiden pakken mijn tip op dat je via Google Drive online kunt samenwerken en geven na enkele weken een ‘how-to’-presentatie aan de klas.
8. Een meisje heeft het doel van sociale media echt begrepen en plaatst positieve tweets en complimenten aan anderen, inclusief de juf. Meerdere kinderen volgen.
9. Nadat ik ben gaan bloggen op mijn nieuwe site breng ik Weebly onder de aandacht, waarvan ik vermoed dat dit goed bruikbaar is voor leerlingen die ook een site willen maken en/of willen bloggen. Tijd om de werking ervan geheel te onderzoeken heb ik zelf niet, maar er zijn meteen enkele jongens die enthousiast aan de slag gaan en het mij en de klas een week later kunnen vertellen.
10. Nadat een ouder met een groepje leerlingen Scratch enkele weken heeft uitgeprobeerd, bombardeer ik ze tot Scratch-ambassadeurs: binnen no-time hebben ze de halve klas enthousiast aan de speelse basisbeginselen van programmeren.
Kinderen weten en kunnen zo ontzettend veel. Ik leer van ze, elke dag. Door ze te observeren, door in gesprek te gaan met ze, door feedback te vragen. En nu ook door middel van de inzet van sociale media. Ik zie verborgen digitalentjes: ‘tragere’ kinderen die digivlug blijken te zijn. ‘Stillere’ kinderen die zich laten zien en horen via Twitter, Padlet of met een blog. Een groepje muzikale kinderen dat zich nu als band profileert en zichtbaar wordt door inzet van sociale media. School raakt verweven met thuis. Leren gaat door. Met elkaar, met mij: samen.Waak voor vluchtigheid: leerlingen kunnen snel uitgekeken zijn op een nieuwe tool als deze niet regelmatig ingezet wordt. Dat is zonde.
Een tool moet geen toy worden: ICT-middelen en sociale media moeten gebruikt worden voor een bewust (onderwijs)doel, anders is het slechts een speeltje.
Experimenteer langere tijd met een tool, zodat je met je leerlingen samen de mogelijkheden goed leert kennen en de tool een vaste, terugkerende plek kan krijgen in je onderwijsaanbod.
Experimenteren met ICT en sociale media, betekent durven loslaten. Het betekent dat je durft te beginnen met iets, zonder dat je precies weet waar het naar toe gaat. Je (onderwijs)doel heb je altijd voor ogen, maar het proces staat niet vast.
Het zou fijn zijn om een SMIHO-forum te hebben, waar men elkaar onderling kan helpen als het gaat om de inzet van diverse tools. Je zou kunnen zoeken op tool en daar lesideeën vandaan kunnen halen. Maar ook elkaar helpen en vragen stellen als het gaat om problemen die ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, digitaal pesten of weerstand van ouders.
Op zo’n forum zou ik vragen om tips voor tools bij een bepaald onderwijsdoel dat ik zou hebben. Ik zou graag leren van de klassenpraktijk van anderen en me laten inspireren. Ook zou ik cases willen voorleggen en feedback krijgen, bijv. als het gaat om negatief online leerlinggedrag of misbruik van een bepaalde tool e.d.Ik zelf zou actief deelnemen aan zo’n forum. Daarnaast deel ik bevindingen en ervaringen via @CoolsFemke en @Groep67MN, verzamel ik sites op www.netvibes.com/femkecools en blog ik over mijn klassenpraktijk en onderwijsvisie op www.juffemke.nl, waarmee ik collega’s hoop te inspireren en uit te nodigen tot gesprekken over goed onderwijs.www.juffemke.nlf.cools@montessorinijmegen.nldigiknap, digimaatje, 21stcenturyskills, ict, smiho, socialmedia, samenwerken, maatjesleren, mediawijsheid
24
5/28/2014 15:51:13Project #24hoursEen inspirerende snelkookpan sessie om in 24 uur met jonge talenten een probleem van een bedrijf op te lossen en concepten en ideeën te bedenken.Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc)Het innovatie-initiatief #24hours bij de Belastingdienst was een initiatief om jongeren te betrekken bij problemen over henzelf d.m.v. co-creatie. Het doel was om ze met ons bedrijf te verbinden, ze te inspireren en van ze te leren.Ik ben ermee begonnen omdat (de site van) de Belastingdienst moeilijk toegankelijk is voor jongeren en ze veel geld lieten liggen.
Dit gold ook voor mijn eigen kinderen.
Ik ontdekte bij een TEDxYouth Day in Amsterdam de kracht van jonge mensen, hoe zij hun ideeën al gerealiseerd hadden op jonge leeftijd. 'Bringing ideas alive' was het thema die dag, dat lieten zij zien op het podium in hun TEDx talks en dat inspireerde mij enorm. Ik ben ze toen gaan betrekken in mijn innovatie-initiatief.
Het werkt omdat de jongeren nog open en onbevangen tegen problemen aankijken, terwijl volwassenen dit al veel moeilijker kunnen, het out-of-the-box denken.
De challenges die wij ze gaven leverden in korte tijd veel nieuwe en bruikbare ideeen op. Door ze veel vrijheid met alleen een paar haakjes te geven, konden de jongeren helemaal los gaan op het probleem. Dit vonden zij prachtig om op deze manier in korte tijd (24 uur non-stop) uitgedaagd te worden.
Wij hebben het zelf vier keer georganiseerd en daarna hebben de jongeren het zelf ook een aantal keer georganiseerd (#24hei in 2012 en de Worldhackathon Day dit jaar).
Wat mij raakt in de jongeren is de can-do mentaliteit, maar vooral het plezier wat ze hadden en de energie die zij met zich meebrachten.
Dit werkt enorm aanstekelijk, mensen die langs kwamen of collega's die meededen werden er door geraakt.
Op een nieuwjaarsbijeenkomst van ons wisten een paar jongeren op het podium de hele zaal mee te krijgen met hun openheid en onbevangenheid. Dit was geweldig om mee te maken.
Je moet enorm kunnen doorzetten, vooral bij het van buiten naar binnen brengen van concepten en ideeën.
Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen die allemaal dedicated aan het project willen werken en het niet voor zichzelf doen, maar vooral anderen (de jongeren) willen laten groeien.
Je moet commitment bij het bedrijf hebben om de jongeren serieus te nemen, dit is heel belangrijk. De jongeren moet je tot het einde blijven betrekken, anders ben je ze kwijt.
In principe zou dit concept overal toegepast kunnen worden, bij overheid en bedrijfsleven.
De enige voorwaarde is financiering en enthousiaste business sponsors die mee willen doen en zich willen committen aan het doel van de challenge.
Het zou aan kunnen sluiten bij een landelijk initiatief, mits daar budget en tijd voor gecreëerd zou kunnen worden. Het kost veel tijd om voor te bereiden en het concept moet zichzelf ook blijven innoveren. Dus heb je creatieve, enthousiaste en innovatieve denkers nodig.Ik heb mijn ervaring bij de Worldhackathon Day 2 en 3 mei 2014 in Amsterdam aangeboden, mijn opgebouwde netwerk is hierbij belangrijk. Ik kan snel mensen triggeren om mee te doen of mee te helpen.https://www.linkedin.com/profile/view?id=24550469&trk=nav_responsive_tab_profileasm.raap@gmail.cominnovatie, verbinding, inspiratie, vernieuwing, co-creatie
25
6/2/2014 14:41:27Stichting Expertisecentrum ETV.nl Ben Vaske, directeur. Platform Oefenen.nl: www.oefenen.nlOefenen.nl als het platform voor laagopgeleiden en laaggeletterden die hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden willen versterken (en meer willen weten over onderwerpen als gezondheid, werk, opvoeding en geld).Volwassenen, laagopgeleiden en laaggeletterdenOefenen.nl als het platform voor laagopgeleiden en laaggeletterden die hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden willen versterken en meer willen weten over onderwerpen als gezondheid, werk, opvoeding en geld. Het richt zich op individuele leerders in een in/non formele setting. Het materiaal is didactisch verantwoord, maar is niet methodisch. Het Volgsysteem biedt ondersteuning aan docenten en begeleiders met extra materialen, zoals didactische aanwijzingen, tips voor extra oefenmogelijkheden, uitgangspunten, doelen en niveaus van specifieke programma's, werkbladen voor leerders en didactiekfilmpjes voor docenten en begeleiders. Organisaties kunnen de materialen naar eigen keuze meer cursorisch/methodisch inzetten.ETV.nl is oorspronkelijk een initiatief van een aantal roc's om maatschappelijk/educatieve achtergestelde doelgroepen te bereiken, in eerste instantie via televisie en nu via internet. Inmiddels participeren roc's niet meer en opereert de stichting zelfstandig.Oefenen.nl heeft haar bestaansrecht inmiddels bewezen, alleen al op basis van de aantallen gebruikers. Op dit moment zijn 1,6 miljoen accounts aangemaakt. Sinds 2003 zijn bijna 40 onderzoeken en publicaties verschenen naar bereik, waardering, naamsbekendheid, programma's, effect op de doelgroep en effect op de maatschappij.Door reacties als:
• Ik ben echt veranderd dankzij oefenen.nl/sw.
• Ik gebruik ETV.nl om van gewone dingen meer te weten.
• Ik zat er al een hele tijd mee om de stap naar een cursus te maken […]. Misschien helpt het, zodat ik helemaal geen cursus nodig heb.
• […] Daarmee is ETV.nl in de afgelopen jaren een cruciale bouwsteen geworden voor bibliotheken die – net als ETV.nl – mensen willen ondersteunen in hun ontwikkeling.
• Eenvoudig te begrijpen online materiaal waar we met alle plezier gebruik van maken bij onze computerlessen voor en door buurtbewoners.
• ETV.nl weet als geen ander met hun producten in spelen op de veranderende tijdgeest, wensen van doelgroepen en digitale omgeving.
• Dat ook laagopgeleiden en laaggeletterden prima uit de voeten kunnen met digitaal oefenmateriaal en dat op grote schaal ook doen.
• Dat er nog veel winst voor gebruikers te behalen is wanneer ze op een of andere manier een vorm van begeleiding bij de materialen hebben.
• Dat dit alleen mogelijk is door samenwerking tussen veel partijen.
Samenwerkingsverbanden gestimuleerd door gemeenten.Champions/stakeholders voor Oefenen.nl.Inspiratie.www.etv.nlb.vaske@etv.nltaal, digitale vaardigheden, basisvaardigheden, volwassenen, laagopgeleiden, laaggeletterden, non-formeel leren, oefenen, ETV.nl.
26
6/11/2014 12:54:16De lerende docentDelen van nadenken over onderwijs, tonen wat en hoe dat ik doe. En daarover in gesprek gaan => vernieuwingLeeftijd 18-25 jaar, VolwassenenIk deel al bloggend als "lerende docent" mijn nadenken over onderwijs, toon ik wat ik doe aan vernieuwing en hoe. En ga daarover in gesprek. Dialoog, interactie met veel mensen, dat is waarom bloggen werkt. Want met ieder van die dialogen word ik sterker, als mens, in mijn verbindingen, in mijn visie op goed onderwijs, in vernieuwend doen. Op zoek naar hulp voor mijn tocht. Hulp die er intern niet was.Ik durf inmiddels nieuwe dingen te doen en daarbij te mislukken. geleerd in dialoog. Mijn expeditie is daarvan het meest recente voorbeeld: http://ilsemeelberghs.wordpress.com/2014/04/25/uitzoeken-voor-mijn-experiment/Dat er zoveel mensen bereidt zijn om met je in dialoog/in interactie te gaan. Oa omdat ze via mij het "economen-onderwijs" willen veranderen.Bloggen zoals ik dat doe gaat niet over de meeste views. Maar over de kans dat net die ene op het juiste moment leest.

Niet laten beïnvloeden door aantal views dus.
En vertrouwen op de impact van de dialoog.

Nog steeds lastig.
Leren tijd maken. En dat heeft veel te maken met loslaten, durven kijken naar wat nu gedaan wordt en waarom. en als het niet nuttig is... stoppen.Tijd die gemaakt wordt :)Over alles wat je van me ziet, wil ik wel in dialoog gaan. Als die ander voelt dat het voor hem nuttig is.

http://ilsemeelberghs.wordpress.com/home/ilsemeelberghs@me.comdialoog, social media, blog
27
6/13/2014 0:02:263x3remedial teachingRemedial teaching voor basisschoolkinderen, die uitgaat van de talenten van kinderen en waar kinderen op een speelse manier mogen leren.Leeftijd 4-12 jaar3x3remedial teaching voor alle basisschoolkinderen.
Gericht op nieuwetijdskinderen, met hun 'uitdagingen' en vooral hun kwaliteiten.
Voor kinderen die moeite hebben met taal of rekenen, of die hulp willen bij hun dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, DCD, hooggevoeligheid, beelddenken etc.
Leren d.m.v. spel en beweging.
Door mijn eigen hooggevoeligheid kan ik niet meer voor een drukke klas kinderen staan.
Ik merk dat ik kinderen aardig goed kan aanvoelen en dat ik het fijn vindt om ze te kunnen helpen en om het beste uit ze naar boven te halen.
Het raakt me dat zoveel kinderen problemen hebben met leren en dat ouders en/of leerkrachten niet weten hoe ze deze kinderen moeten begeleiden.
Graag probeer ik alle partijen verder te helpen.
Ik ben pas kort voor mezelf begonnen, maar kinderen komen graag bij mij, hun prestaties gaan vooruit en leerkrachten leren anders tegen het kind aan te kijken.Kinderen horen gelukkig te zijn, moeten voldoende kunnen bewegen en met plezier naar school gaan.
Het doet me pijn om te zien dat er zoveel kinderen zijn die om de een of andere reden ongelukkig zijn.
Het helpen van deze kinderen(en ouders) geeft me diepe voldoening, maakt me blij en geeft me energie.
Ik moet me dagelijks blijven trainen in speelse werkvormen, anders beheers ik ze onvoldoende en verval toch weer te veel in de oude, schoolse 'leermodus'.Meer bekendheid bij ouders en scholen.Mensen die me helpen 'binnen te komen' bij scholen en ouders.
(Daarnaast zou een mooiere website en hulp bij de financiën heel welkom zijn!).
Kennis delen via mail en/of bijeenkomsten. Elkaar enthousiasmeren.
Veel meer samenwerking tussen de verschillende belangengroepen(orthopedagogen, psychologen, logopedisten etc.), maar ook tussen school-ouders-kind-remedial teaching.
www.3x3rt.nlinfo@3x3rt.nl3x3rt, remedial teaching, nieuwetijdskinderen, beelddenken, hooggevoelig, leren d.m.v. spel
28
6/13/2014 0:57:38SchoollabEen living lab voor basisonderwijs waarin kinderen met studenten, leekrachten, docenten en onderzoekers de mogelijkheden voor onderwijs van de toekomst verkennen, ervaren en doorontwikkelen. http://schoollab.ifontys.nl/

Leeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)In schoollab werken we in een netwerk van scholen, opleidingen, bedrijven en publieke sector aan projecten die het gat dichten tussen innovatieve ideeën en de praktijk an het basisonderwijs. In deze projecten werken we multidisciplinair en vanuit verschillende sectoren en onderwijsinstellingen. Van kind tot professor, ieder in zijn rol. Studenten van de pabo en de omgeving rond het onderwijs zien vak voldoende mogelijkheden om onderwijs te verbeteren / innoveren in het belang van het kind. Dit wordt er echter in de praktijk (het systeem van onderwijs) vaak snel uitgeknepen door de cultuur binnen scholen en opleidingen. We willen bij de lerarenopleiding basisonderwijs een tussenstation creëren waar we kunnen maken wat we denken dat goed is, dit met kinderen/leerkrachten/scholen uitproberen en onderzoeken of het werkt, zodat de brug naar het onderwijs sneller gemaakt kan worden. Alle studentenprojecten die we tot nu toe gedraaid hebben leveren ontzettend mooie leerervaringen voor alle partijen op. Het multidisciplinaire en het samen creeëren geeft een enorme flow en creativiteit. We hebben pas een project gedraaid met Tu/e industrial design en pabostudenten (tools fot teaching). Studenten ID gaan kritisch kijken naar de praktijk van het onderwijs, komen met ideeën, toetsen die met pabostudenten aan de praktijk, werken ze verder uit tot een werkend prototype dat verder onderzocht kan worden. Vooral de gesprekken die in dit proces over de essentie van onderwijs zijn zeer leerzaam voor zowel id als voor pabostudenten. De kracht zit hem voor mij in de rijkdom van een omgeving / regio optimaal benutten t.b.v de kinderen die hier opgroeien. Dit is wat er eigenlijk gebeurt. Hier zit zoveel potentieel voor alle onderwijsniveaus en de ontmoeting is zo krachtig dat onderwijs zowel doel als middel wordt. Hier word ik echt heel gelukkig van. Onderwijsinstellingen die hun deuren opengooien, muren doorbreken en in het echte leven leren! Soms wat kleiner beginnen, niet meteen in 5 richtingen tegelijk je idee gaan uitbouwen. Hierdoor zijn er ook partijen minder betrokken geraakt.
Nog beter communiceren welke tussenstappen je neemt. Mensen die niet zo nauw betrokken zijn, denken anders dat er niets gebeurt en verliezen wellicht hun 'geloof'. Je moet ze gaan overtuigen om ze terug te krijgen en dit wil je niet.
Dit is niet moeilijk. Het idee, het proces, de fouten die we gemaakt hebben, willen we grasg met iedereen delen. Bij iedere lerarenopleiding basisonderwijs kan een schoollab komen die gebruik maakt van zijn speciefieke regio. Als je deze vervolgens met elkaar verbind heb je een enorme rijkdom aan ideeën, experimenten, onderzoeken en ervaring. Dit kan zowel nationaal als internationaal. Enthousiaste 'friends' of schoollab' die vanuit hun expertise een bijdrage kunnen leveren aan projecten.

We zoeken op dit moment naar fundings voor een klein gebouw, ontworpen door bouwkundestudenten, waar we de kinderen kunnen ontvangen.

Lerarenopleidingen in binnen en buitenland die dit idee ook op willen pakken.
We kunnen alles delen wat we hebben. Documenten, ervaringen, netwerk. http://schoollab.ifontys.nl/a.vandenbroek-ab@fontys.nlSchoollab, ifontys
29
6/13/2014 20:33:59Corné van Oers - bs Achterberg DongenLeren en werken vanuit het HART! Organisch georganiseerde leercommunity met ruimte voor ieders eigenheid en talent. Leeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Werkelijke onderwijsvernieuwing kan vrijwel zonder moeite plaatsvinden vanuit een reguliere situatie. Als directeur van een grote basisschool (400 leerlingen) wist ik leerkrachten, kinderen en ouders mee te nemen in een paradigmashift: anders aankijken tegen dezelfde dingen. Het geheim: geef mensen ruimte voor eigenheid, geef mensen autonomie, bouw aan een omgeving van respectvol en vanuit wederzijds vertrouwen omgaan met elkaar, geef kaders aan, denk in mogelijkheden en werk samen vanuit een gezamenlijke droom/visie. Focus op: waar word ik, waar worden wij blij van!

Als startende leraar 30 jaar geleden zag ik dat kinderen al op jonge leeftijd allerlei problemen ontwikkelen op gebieden als motivatie, concentratie, gedrag, leren, etc. Ik wilde ontdekken wat er in onderwijs gebeurt, waardoor kinderen zo vervreemd raken van zichzelf met alle gevolgen van dien, ook in hun latere volwassen leven.
Kernvraag voor mij was: "Wat is werkelijk de essentie van leren en ontwikkelen en hoe kunnen we kinderen werkelijk ondersteunen in hun leer-en ontwikkelproces naar MENSwording.
In mijn ogen is onderwijs in essentie: "de open ontmoeting vanuit vrijheid tussen mensen en materie en de kwaliteit van de uitwisseling die plaatsvindt". De rest heeft alleen te maken van de vorm.
De laatste anderhalf jaar heb ik ervaren dat het werkt in de praktijk!
Al binnen twee weken na mijn start als directeur gingen leraren initiatieven die al een tijd lang naar de achtergrond waren geraakt weer oppakken. dit gebeurt als je mensen werkelijk en oprecht ruimte geeft voor eigenheid en autonomie.
De vraag: "waar word je blij van / word je hier blij van?" is een heel krachtige. Dit brengt mensen meteen tot bewustzijn en brengt vaak heel veel emoties naar boven.
Werk aan een veilige, open en warme sfeer binnen de school. Geef zo nodig grenzen aan op een heldere respectvolle manier, zonder daarin de ander te beoordelen of af te vallen.
Werk aan onderlinge contacten en heb het goed/leuk met elkaar. Er is ontspanning en rust binnen de school. Ik zie bijna altijd blije kinderen. Er kwam een nieuwe leerling op school in groep 7. Hij vertelde thuis dat de kinderen zo blij waren. Hij dacht dat dat kwam omdat hij net nieuw was en iedereen een goede indruk op hem wilde maken. Na twee weken vertelde hij thuis: "de kinderen op school zijn nog steeds blij!"
Het leerlingenaantal van de school neemt zichtbaar toe; 37 leerlingen meer instroom dan verwacht.
De basis is nu gelegd. Nu willen we komend schooljaar ons meer gaan focussen op onze opbrengsten, door ons nog meer te richten op specifieke (onderwijs)behoeften en te gaan werken met leerarrangementen.
Kortgeleden deed een aantal leerkrachten mee aan een onderzoek over gevoel van betrokkenheid, autonomie en welbevinden. De uitkomst was hoog tot zeer hoog te noemen.
Mijn werk is voor mij thuiskomen. Het is een omgeving waarin ik samen met mijn collega's mijn passie en droom kan waarmaken, namelijk 'onze kinderen die omgeving en aandacht geven die nodig is om gelukkig te zijn'. Kinderen hebben plezier in leren. Kinderen komen graag naar scholen. Kinderen laten zien over wat voor prachtige talenten ze beschikken. Ik zie leraren die geen werkdruk meer ervaren, maar zich vanuit eigen motivatie zo inzetten voor de kinderen en de school. We genieten van alle stappen die we met elkaar maken. Ook op moeilijke momenten mag en kan ieder zijn/haar frustratie uiten op een niet aanvallende manier. Dit geeft weer lucht om samen te werken aan een oplossing. Doordat iedereen kind en leerkracht steeds meer in zijn/haar kracht staat worden we ook sterk als schoolgemeenschap. Ik wordt WIJ! Ik mag gewoon laten zien waar ik goed in ben en hoef mijn mindere kanten niet meer te verstoppen. Ik kan en mag mezelf zijn; heerlijk!Wees echt en oprecht! Zie mensen en ook kinderen en ouders als gelijkwaardig, wel ieder met eigen rol en verantwoordelijkheid. Wees zichtbaar en aanspreekbaar als directeur. Schat goed in wat situaties met mensen kunnen doen. Vooral als oud gedoe loskomt dan kan het best een periode even heftig zijn. Rust is altijd de beste remedie en praten met elkaar.Ik deel mijn ervaringen waar en wanneer ik dat maar kan. andere teamleden doen dat ook. Zo treden we naar buiten met een goed en krachtig verhaal. We hebben laatst een film gemaakt waarin een dag door de school heen in beeld gebracht wordt.
De beste manier is om zelf te ervaren hoe het is om op bs Achterberg te zijn. Sommige dingen zijn niet in woorden te vatten; je moet het voelen! Ik geef graag rondleidingen aan ouders en leerkrachten/directeuren van andere scholen.
Wat nu gedaan wordt, is de ouders er nog intensiever bij te betrekken. Op die manier kan wat op school gebeurt ook steeds meer gemeengoed worden binnen de thuissituatie.
Wat we moeilijk vinden is heel concreet en voor ieder inzichtelijke en begrijpelijk te maken wat de ingrediënten zijn voor ons succes. Wat we ervaren gaat voorbij aan woorden.
Om "deze manier van werken en omgaan met elkaar" breed naar buiten te brengen heb ik het nodig concreter te maken wat de bouwstenen zijn van dit succes. Het is zo verbonden met wie ik ben in al mijn uniciteit. Misschien zit hier juist wel de belangrijkste bouwsteen: gewoon zijn wie je bent en hierin ook anderen zichzelf laten zijn.
Ik zou zo graag mijn verhaal willen vertellen aan heel veel onderwijsmensen, kinderen en ouders om hen te laten voelen dat het simpel anders kan. Iedereen kan het, als je maar even gevoeld hebt hoe het echt is om jezelf te mogen en kunnen zijn.
Vanuit 'Begeleiding bij Ontwikkeling" begeleid ik kinderen, volwassenen en organisaties bij hun ontwikkeling. Als er stagnaties optreden in ontwikkeling ben ik snel in staat perspectief te geven voor verdere groei. Door te werken aan bewustzijnsvergroting kunnen mensen en organisaties daarna zelf vorm geven aan hun ontwikkeling.www.begeleidingbijontwikkeling.nlcvoers@gmail.comleercommunity, talentontwikkeling, welbevinden, menswording, autonomie, eigenheid, gelijkwaardigheid, uitwisseling, samenwerking, ondersteuningsbehoeften, ECHTzijn
30
6/15/2014 0:45:11De Vrije RuimteEen democratische school in Den Haag waar leren en leven van en met elkaar centraal staat. Leren vanuit je hart, omdat jij het wil!Leeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaarKinderen van 4-18 jaar gaan vanuit hun innerlijke motivatie op ontdekkingstocht in een rijke en veilige omgeving.
"Alles wat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid."

- Albert Einstein -
Ik zag kinderen in hun spel: geconcentreerd, gemotiveerd, alleen bezig met dat wat er op het moment zelf toe deed. Hoe zou je die concentratie en motivatie kunnen benutten in het hele onderwijs voor leerlingen van 4-18 jaar?Kinderen krijgen vertrouwen in zichzelf en in wat ze kunnen. Niet wat ze (nog) niet kunnen wordt benadrukt, maar juist dat wat ze wel kunnen. Ze gaan zelf les geven in de dingen waarin ze goed zijn: microscopie, spelling, schrijven, kunstjes op de trampoline... Zo leren ze, heel natuurlijk, van elkaar. Wij, begeleiders, kijken en bieden aan wat nodig is. Omdat wij zien dat kinderen groeien en durven te vertrouwen op hun eigen kracht. Ze weten wat ze waard zijn en zetten hun talenten in voor anderen. Zo helpt een meisje van 12 een meisje van 6 met rekenen, omdat ze dat allebei willen. Er zijn voor elkaar, dat leren ze op De Vrije Ruimte. Let heel goed op als school wie aanneemt. Nieuwe kinderen moeten passen in de groep die er al is, de veiligheid moet gegarandeerd zijn. Je kunt niet al je aandacht aan dat ene nieuwe kind geven, ook de rest van de groep heeft jouw aandacht nodig. Dus: wees je bewust van je beperkingen. Kom naar De Vrije Ruimte en ervaar wat er gebeurt! Aandacht voor dit initiatief in (lokale) pers en verspreiding van deze onderwijsvorm onder potentieel geïnteresseerden via flyers, social media, online fora, ....Een gesprek over wat er mogelijk is als je de ruimte en de vrijheid benut die er is. www.devrijeruimte.orgclaartje@devrijeruimte.orgdemocratisch onderwijs, natuurlijk leren, de vrije ruimte
31
6/16/2014 9:56:02Rijn IJssel Student CompaniesVul het voor nu even heel kort in. Zal zorgen dat ik hierover in contact blijf. Heb al een stuk getypt, (zie overigens dat dat ook niet heel erg goed aansluit op de invulvakjes.) maar wil graag nog even wachten met indienen omdat volgende week een studententeam en ik deel mogen nemen aan de handelsmissie naar Polen met ook Willem Alexander en Maxima. En in de laatste week van juli is de Europese finale voor studentenbedrijven. Beide zeer inspirerende momenten, waar ik mogelijk graag iets over meeneem in het verhaal.Leeftijd 18-25 jaarStudenten laten ervaren wat ondernemen is vanuit de basis van vrijheid en het ruimte bieden voor het ontwikkelen van talent. Studenten leren vanuit de basis van het voelen vrijheid met daaraan gekoppeld het gaan nemen van verantwoordelijkheid. Elke studenten heeft minimaal 1 talent en als je dat wilt zien en de studenten weet uit te dagen er iets mee te doen, kunnen ze heel veel.sinds enkele jaren op nationaal en internationaal niveau toonaangevend bezig met dito resultaten, waaronder 2 internationale titels die verder nog nooit door Nederlandse studenten behaald zijn.volgtvolgtvolgtvolgtvolgtwww.o-en-o.cominfo@o-en-o.comRijn IJssel Student Companies
32
6/16/2014 14:19:10CONSENT-methodeEen conflict kan een persoonlijk groei-moment worden wanneer we, op basis van gelijkwaardigheid, naar elkaar luisteren en met consent tot een oplossing komen.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, VolwassenenWat zou er gebeuren wanneer we conflicten gaan zien als een persoonlijk groeimoment?
Dat een conflict een ontwikkelmoment wordt voor alle betrokkenen?

Conflicthantering volgens de CONSENT-methode.
Hoe je op basis van gelijkwaardigheid tot gedragen afspraken komt.
Heel vaak blijkt er achter een conflictsituatie heel iets anders te zitten dan we in eerste instantie denken.
We hebben ons oordeel al klaar voordat we echt geluisterd hebben naar wat er aan de hand is. Voordat we echt doorgevraagd hebben.

Mijn motivatie is dat ik graag elk individu wil zien en horen. Omdat van nature iedereen harmonie wil en geen conflict. Een conflict is een signaal. Wanneer we er achter komen wat het onderliggende signaal is, kan het opgelost worden,h oeft het niet meer herhaald te worden en wordt een conflictsituatie een groei-moment.
Ik heb zoveel kinderen zien groeien doordat ze gezien en gehoord werden. Misverstanden die uit de weg geruimd zijn omdat de ruimte genomen werd door te vragen.

Voor meer voorbeelden zie mijn blogs op www.infini.nu en www.gezinsoverleg.nl
Zie ook hiervoor mijn blogs op www.infini.nu en www.gezinsoverleg.nl

Hieruit blijkt ook dat je veel conflictsituaties kunt vermijden door vooraf op deze manier met elkaar samen te werken.
Voor volwassenen is het nog niet altijd gemakkelijk om echt op basis van gelijkwaardigheid te gaan werken.

Verder is het op deze manier werken een vaardigheid die niet moeilijk is, die iedereen kan leren, maar wel eentje waarin mensen (naar mijn mening en die van anderen die het eerst zelf geprobeerd hebben) geschoold moeten worden.
Ik heb geschreven over een conflictsituatie om het heel concreet te houden en overzichtelijk.
De CONSENT-methode is eigenlijk een manier waarop je in elke groep mensen met elkaar afspraken maakt en besluiten neemt met consent en dus te implementeren op elke plek waar mensen een gezamenlijk doel hebben.
Naamsbekendheid en podia om hierover presentaties te geven. Ik organiseer inspiratiebijeenkomsten, geef presentaties, geef trainingen in het vaardig worden met de CONSENT-methode en heb online programma's voor mensen die dit in hun gezin willen toepassen. www.infini.nubaudywiechers@infini.nuCONSENT-methode, gelijkwaardigheid, gelijkwaardig, consent, conflict, infini.nu, Baudy Wiechers, sociocratie, bemiddeling, overleg
33
6/16/2014 16:08:59Leren van de toekomst in de school voor de toekomstHelden zijn gewone mensen die tot ongewone dingen in staat zijn en kinderen zijn de helden van de toekomst.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, duurzaamheidKinderen werken met kleine en grote complexe problemen uit de wereld van dichtbij en veraf. Dit doen ze met verschillende tools en perspectieven waardoor ze niet alleen complexe problemen leren oplossen maar ook beter worden in alle schoolse vakken. Het meest belangrijke is dat ze zo leren de mens te worden die ze graag willen zijn.Wij, volwassenen, nemen kinderen pas serieus als ze volwassen zijn en een baan krijgen. In elk kind is het potentieel van de toekomst aanwezig; ze zijn de toekomst. Daarnaast hebben kinderen een veilige en betekenisvolle omgeving nodig die ze in staat stelt om te worstelen met de "grote mensen wereld" zonder dat ze de last van de wereld op hun schouders dragen. School is dus de plek waar je op een veilige manier kunt leren omgaan met de wereld. Het is onze taak als volwassenen om kinderen daarin de ruimte en de begeleiding te geven die ze nodig hebben om de verandering te kunnen zijn die ze willen zien in de wereld.Het werkt. Het is beschreven in mijn publicatie "Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs"
Elke keer als ik met kinderen en hun leerkrachten werk aan complexe problemen van volwassenen dan blijkt weer hoe goed kinderen in staat zijn om complexe problemen te onderzoeken en daarbij creatieve oplossingen te bedenken. Daarnaast ben ik diep geraakt door het gevoel van verantwoordelijkheid van kinderen voor de HELE wereld. In het op een veilige manier worstelen met complexe problemen ga je steeds meer de houding verinnerlijken die passend is bij een meer duurzame houding. Je leert als het ware wie je als mens wil zijn. Daarnaast leer je zo ook op een betekenisvolle manier de voorgeschreven leerstof te verinnerlijken. Je leert complexe problemen te begrijpen door het inzetten van tools als systeemdenken. Vervolgens wordt je een systeemdenker.Als we het onderwijs willen vernieuwen en veranderen kan dat alleen maar als we samen werken en de handen ineen slaan Volwassenen en kinderen, school en buurt, overheid en bedrijven, iedereen is erbij betrokken en kan een bijdrage leveren. Om dat te kunnen doen hebben we systeemdenkers nodig. Dit betekent dat we een gezamenlijke visie op onderwijs en leren nodig hebben. Daarnaast wil ik in elke provincie een pilotgroep starten die andere scholen prikkelt en stimuleert om samen aan de slag te gaan. Daarnaast gaan nieuwe scholen deelnemen doordat ze gevraagd worden mee te doen. Het netwerk wordt groter en groter….En uiteraard gaat de PABO meedoen.ja, ja, ja en ja.Ik ben beschikbaar om mijn perspectief en netwerk te delen.www.irisz.meguusgeisen@irisz.meleren, duurzaamheid, bedrijven
34
6/16/2014 21:16:42Democratische school De Vallei, oprichter en visionair Maaike van Mourik De Vallei is een democratische school op basis van Natuurlijk Leren. Leerlingen hebben een gelijkwaardige stem en creëren actief hun eigen krachtige leeromgeving.2-14 jaarLeerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en geven zij samen met hun coach vorm aan hun leerwensen. Elk kind doorloopt zo zijn eigen unieke ontwikkeling, uitgaande van talent en diversiteit. Ze bepalen zelf wat, wanneer en hoe ze willen leren. In de wekelijkse schoolvergadering organiseren de kinderen samen en met elkaar de school. Tien jaar geleden heb ik democratische school voor natuurlijk leren opgericht. Inmiddels vormen we een voorbeeld voor vele onderwijsvernieuwers, zijn we een baken voor zoekende ouders en werken we met de overheid samen aan de visie en uitwerking van een onderwijssysteem dat 21st century skills ontwikkelt. We zijn gegroeid van onderwijsactivisten naar een gerenommeerd en inspirerende rolmodel voor nieuw onderwijs.

Mijn oudste zoontje kon lezen toen hij 2,5 jaar oud was. Hij nam op 2-jarige leeftijd de krant mee naar zijn kamer en speurde alle woordjes ‘de’ op. Twee maanden later las hij de folder in de apotheek en twee jaar later was de reeks leesboeken: ‘Pinkeltje’ versleten. Hoe zou zijn schooltijd eruit zien vanaf het moment dat hij 4 werd?

Tijmen heeft een paar maanden op een Montessori school gezeten. Maar ook daar zou hij pas in groep 3 de letter ‘s’ leren. Ik wilde niet dat Tijmen een groep zou overslaan. Sociaal-emotioneel kon hij nauwelijks bevatten wat hij las. Dat was het moment dat ik besloot een eigen school op te zetten waar natuurlijk leren werkelijk centraal staat. Niet eerder was zo duidelijk geweest dat het onderwijs geen antwoord had op Tijmen….en heel veel andere eigenzinnige kinderen.

Terwijl diversiteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker wordt, worden eigenzinnige kinderen in het onderwijs geleerd zich aan te passen. Terwijl de economie vraagt om innovatie en creativiteit, stuurt het onderwijs aan op ontwikkeling van algemene gemiddelde kennis. Terwijl de biologie spelen ziet als belangrijkste leer middel, stuurt het onderwijs op het maakbare kind dat op basis van de klok werk levert. Motivatie komt van buitenaf en de innerlijke motivatie van kinderen wordt nauwelijks aangesproken. Ik begreep dat het radicaal anders moet en wilde het verschil maken, als moeder, als bioloog en als idealist.
Gezien het aantal bezoeken aan onze school van zoekende ambtenaren, internationale onderwijsvernieuwers, bezorgde ouders uit het hele land, startende scholen, weten we dat de tijd van Democratisch onderwijs aan het ontstaan is en wij hebben onze lessen geleerd en zijn er klaar voor.

Dat ons onderwijs werkt zien we elke dag. We zien kinderen die op eigen initiatief en motivatie, met hun schriftje onder hun arm bij de Cijfer- en Letterclub aankloppen. Of kinderen die met elkaar beslissen of het budget voor het schoolkamp wel of niet toereikend is. Stuk voor stuk zijn ze heel goed in staat hun eigen onderwijs vorm te geven.
Terugkijkend hebben alle kinderen zien we een belangrijke rode draad: Hun ouders hebben zich bereid getoond hun overtuigingen en patronen te doorbreken; de school heeft kinderen de kans gegeven om zich te ontwikkelen in hun volle potentie en de kinderen hebben kansen met beide handen aangegrepen.

Na tien jaar hebben we veel succesverhalen te vertellen. Oud-leerlingen die als aanstormend talent op minderjarige leeftijd op het conservatorium zijn aangenomen, als voorzitter van de leerlingenraad of als klassevertegenwoordiger zijn gekozen. Leerlingen die op De Vallei zitten hebben iets waardevols in zichzelf ontdekt en verder ontwikkeld wat ze stevig en zelfverzekerd maakt. Ze zijn van creatieve probleemoplossende kleuters gegroeid naar talentvolle zelfbewuste zelfstandige leerlingen.
Na 3 jaar op een gewone school gezeten te hebben kwam Jeroen bij ons. Hij kon niet lezen en dat was op zijn oude school een probleem. Niemand wist hoe het kwam dat hij nog niet kon lezen. Jeroen weigerde te lezen omdat dat moest op zijn oude school, hij wilde er niet over praten en hij wilde ook niet naar de les. “Als je maar niet denkt dat ik hier ga leren lezen!” De eerste maanden bleef Jeroen roepen dat hij nooit wilde leren lezen. Tot hij op een dag in de zandbak zat en zijn vriendjes vroegen of hij mee wilde doen met voetbal. Jeroen had net een mooi zandkasteel gebouwd, maar wilde ook graag meedoen. Hij riep: “wacht even”, rende naar binnen en kwam terug met een stuk papier waarop stond: “Niet aankomen, ben zo terug!”

Jeroen kon lezen. Jeroen moest het vertrouwen krijgen dat hij werkelijk eigenaar was van zijn leerloopbaan. En op het moment dat hij letters en woorden functioneel kon inzetten, deed hij dat ook.
Ik weet niet of we fouten hebben gemaakt want ik weet niet hoe het gelopen zou zijn als ik dingen anders had gedaan. Ik weet wel dat ik blij ben met waar we nu zijn. In die zin kan ik niet anders zeggen dan dat we de goede keuzes hebben gemaakt. Ik heb wel een paar tips voor onderwijsvernieuwers:

• Denk goed na of je wel wilt beginnen. Het kost veel energie, tijd, geld, moeite, pijn en frustratie. Een school starten kan bijna iedereen maar er eentje blijvend open houden is van heel andere orde. Mocht je besluiten om toch te beginnen dan is de volgende tip:

• Geef nooit op. Er komen heel veel momenten waarop je zou kunnen besluiten om te stoppen maar als je naar de geschiedenis kijkt zie je dat alle grote veranderaars één ding gemeen hebben: ze geven het niet op!

• Zorg dat de missie de baas is, voor iedereen die met je meewerkt. De missie motiveert op de lange termijn en iedereen kan er op een eigen manier aan bijdragen. Het voorkomt dat je in je eentje aan de kar moet trekken. Maak je beslissings- en organisatieproces zo dat je niet alles alleen hoeft te doen en dat iedereen bijdraagt vanuit wat diegene te bieden heeft, zo houdt iedereen het langer vol en is de verantwoordelijkheid voor succes bij iedereen neergelegd ipv alleen bij jou

• Zorg dat de manier waarop je met elkaar werkt, klopt met het concept dat je neer wilt zetten. Bij de Vallei organiseren we sociocratisch omdat we ook op die manier onderwijzen (toch, zoiets… tikkie terug) en doordat het allemaal klopt voelt iedereen zich betrokken en geroepen om haar of zijn eigen talent tot toegevoegde waarde te maken. Maar het werkt ook lekker, voorspelbaar en kloppend. Op de Vallei vormen we een mini community met ouders, leerkrachten en kinderen. Omdat ons onderwijs gericht is op kinderen een waardevolle bijdrage te laten leveren aan een community en wij het zelf ook doen. Dat vergroot de betrokkenheid van ouders en collega’s, maar ook van de kinderen.
We hebben een heel duidelijk, internationaal gerenommeerd concept dat implementeerbaar is. Ons schoolplan is transparant en mag door iedereen gebruikt worden, we hebben Spectrovita, een leerlingvolgsysteem dat kan worden overgenomen worden en is implementeerbaar voor BO en KDV en op termijn voor VO. Het is hard op weg om alle 21ct century skills er ook in te integreren. Er is een maatschappelijke omslag in denken nodig. Het besef dat ‘leren’ iets anders is dan ‘les ontvangen’. En een omslag over presteren en excelleren. Excelleren op De Vallei is uitblinken in wat je in potentie in je hebt. Wat dat ook moge zijn. Dat is mijns inziens het fundamentele probleem in de kijk op onderwijs door de politiek: de koppeling tussen product (diplomas, cito’s, etc) en proces. Dit moet ontkoppeld worden. Ontwikkeling is namelijk geen linear proces. Als deze omslag eenmaal heeft plaatsgevonden krijgen veel meer initiatieven de kans om een stevige en stabiele school op te zetten.
Vernieuwingstalent en maatschappelijk aanpassingsvermogen zijn volgens de Boston Consultancy Group de cruciale ingrediënten van onze nieuwe economie die drijft op innovatiekracht. Onderwijs of een leven lang leren is daarom aan cruciale verandering toe die op termijn moet zorgen voor meer vernieuwingstalent op de arbeidsmarkt. Op de Vallei kweken we vernieuwingstalent en hebben we een mini-community VO, voor leren in bedrijf etc. Wij delen onze kennis graag via ons boek, via onze website, met bezoeken aan onze school, op info avonden, op onze jaarlijkse Democratische Scholen dag etc

MAAR willen ruimte, vrijheid en mogelijkheden. Ruimte in wetgeving. Die is beperkt op dit moment. Zo willen we bijvoorbeeld erg graag een Voortgezet Onderwijs aan onze school koppelen zodat de doorgaande leerlijn geborgd is. Wetgeving belemmert dit nu. Ook onderwijstijden en vakanties moeten worden aangepast voor een meer flexibele omgang. Het concept van het nieuwe werken moet op school al mogelijk zijn, voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Dat is een proces, maar dat kunnen we nu niet opstarten door starre regelgeving.

Ik geef heel veel lezingen, die tevens op de website te zien zijn, ik heb een boek geschreven, we hebben een schoolplan dat je kan gebruiken, iedereen is welkom voor een bezoek aan onze school. We hebben een bouwgroep met ouders en leerkrachten die graag over de school vertellen en schrijven. We staan veel op beurzen en er wordt veel over ons gepubliceerd. En op termijn willen we mensen stage laten lopen bij ons die zelf een school willen starten.www.basisschooldevallei.nlmaaike@natuurlijkleren.netbasisonderwijs, het nieuwe leren, democratisch organiseren, ondernemend leren, netwerkschool, slimmer leren, 21ct century skills, Basisschool, Democratische school, Natuurlijk Leren, Overbetuwe, adaptief onderwijs, talent, meervoudige intelligentie, sociocratie, leren in context, zinvol leren, betekenisvol leren, de vallei, passend onderwijs, vernieuwend onderwijs
35
6/16/2014 21:36:43Stad&Esch, MeppelDe geschiedenis ligt op straat, kijk goed, vind en kom oog in oog met de geschiedenisLeeftijd 12-18 jaarHet idee is om leerlingen een "kleine" gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog uit te laten kiezen om er een foto/video-presentatie van te maken. Hiervoor zullen zij onderzoek moeten verrichten en er een kort verslag over maken. In het belang van de presentatie zullen de leerlingen naar de plek moeten gaan waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daar zullen zij oog in oog komen te staan met die geschiedenis. De bedoeling is dat de leerlingen van die locatie foto's of video-opnames maken (géén presentatie). Wel mogen ze natuurlijk daar mensen interviewen die er mogelijk nog wat over kunnen zeggen. Uiteindelijk maken de leerlingen er een film/fotopresentatie over. Het is mogelijk dat de bezochte locatie nog maar moeilijk herkenbaar is en dan zal veel afhangen van de "voice-over" tekst en archiefmateriaal. Ik was verbaasd dat leerlingen van 3Havo en 3VWO nauwelijks iets wisten over de Tweede Wereldoorlog terwijl die gruwelijkheden nog maar kort geleden en heel dichtbij, in onze buurt of wijk hebben plaats gevonden.Het werkt omdat de leerlingen zelf gaan onderzoeken, ontdekken en naar de plek gaan waar de gebeurtenis uit WO II heeft plaats gevonden. Ze worden niet op sleeptouw genomen, maar nemen zelf het initiatief om te onderzoeken, te kijken en te filmen. Dan staan ze ineens OOG IN OOG met de geschiedenis. Door hun bevindingen daarna te verwerken tot een film of presentatie werken, worden ze volledig eigenaar van deze kennis.Leerlingen zaten muisstil en ademloos te kijken naar filmpjes van hun mede-leerlingen over bepaalde gebeurtenissen uit de Tweede Wereld Oorlog. Ze werden allemaal snoeihard geraakt. We hadden ervoor gekozen dat de presentaties in de laatste week van april zouden plaats vinden, dus vlak voor 4 mei.
Factoren:
Ze zagen in dat de oorlog heel dichtbij is geweest
Door zelf onderzoek te doen werden ze geraakt
Door er zelf naar toe te gaan en te filmen kwamen ze oog in oog te staan met die gebeurtenis en beleefden de leerlingen het nog intenser.
Bij fotopresentaties had iedereen het idee dat ze naar een FILM hadden gekeken en niet naar een aantal foto's.
De geschiedenisdocenten waren heel enthousiast
Laat de leerlingen, wanneer ze willen gaan filmen, NIET filmen maar juist foto's maken. Wanneer ze gaan filmen willen ze graag de TV reporter uithangen en krijg je slechte en afleidende video-scenes met bovendien vaak onverstaanbaar geluid. Mijn ervaring is dat wanneer de leerlingen foto's maken, ze zich meer concentreren op hetgeen waar het juist om gaat. Je dwingt ze "in te zoomen" op de stille getuigen van die gebeurtenis. Later kunnen ze hun commentaar-tekst inspreken.Ik denk dat het een goed moment zou zijn om deze projecten te starten in de aanloop van 4 mei. Goede manier om even stil te staan bij het leed en de verschrikkingen van de oorlog 1940-45.
In Nederland zijn veel oorlogsmonumenten, prachtige monumenten veelal gemaakt door beroemde kunstenaars. Mari Andriessen van het vrouwtje van Putten, Jan Havermans van de tien van Renesse en natuurlijk Zadkine voor het bombardement in Rotterdam. Allemaal schitterende en aangrijpende monumenten die staan voor een gebeurtenis, een drama dat plaats heeft gevonden gedurende de Tweede Wereld Oorlog. Mijn idee is om leerlingen onderzoek en presentatie te laten doen naar en over dat drama en andere leerlingen uit de zelfde klas onderzoek en presentatie te laten doen naar en over het beeld en de beeldhouwer.
Ik denk een goede website met tips en goede voorbeelden Advies en ondersteuningwww.stadenesch.nljorisvanballegoijen@mac.comOog in oog met de geschiedenis, thematisch werken, Stad&Esch Meppel
36
6/18/2014 9:14:50MaakonderwijsMet MaakOnderwijs! worden de doelen ‘voorbereiden van leerlingen op de 21e eeuw’ en de ‘behoefte aan technisch personeel op de arbeidsmarkt’ met elkaar verbonden in één programma. Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaarMet MaakOnderwijs! worden de doelen ‘voorbereiden van leerlingen op de 21e eeuw’ en de ‘behoefte aan technisch personeel op de arbeidsmarkt’ met elkaar verbonden in één programma. MaakOnderwijs! is een initiatief van een aantal geïnspireerde Amsterdamse scholen, ABC Onderwijsadviseurs en 3DMakersMagic, gedreven vanuit bovenstaand idee om techniek schoolbreed aantrekkelijker, slimmer en praktischer te implementeren door middel van het programma: ‘Techniek wordt kinderspel’.De huidige onderwijsmethode van veel scholen sluit niet aan bij de behoefte aan technisch personeel op de arbeidsmarkt en bereidt leerlingen niet voldoende voor op de 21e eeuw.Het helpt kinderen om de vertaling van abstract naar praktijkgericht te maken. Het stimuleert, inspireert en motiveert kinderen die in het huidige onderwijs ofwel buiten de boot vallen ofwel een disconnect voelen tussen hun levenswijze en hetgene dat ze aangeboden krijgen op school. Vaak zijn kinderen met techniek en ict al verder dan hun leerkracht en hebben ze het gevoel dat ze aangezien ze op dat gebied niets leren op school, de rest van de leerstof dan ook wel weinig toe zal voegen. Met Maakonderwijs! kunnen kinderen de stappen van idee naar resultaat op een revolutionair andere wijze zetten. Veel scholen willen dit programma versneld invoeren op hun school, echter kunnen wij de vraag (nu nog) niet aan.Voorbeeld: mijn oudste zoon (9) zit in groep 6. Hij vindt de lessen te feminien en mist praktische toepassingen uit biologie, techniek, informatica, natuurkunde en scheikunde. Op een dag verscheen de techniekbus op school en spontaan vertelde hij die avond dat hij de leukste schooldag uit zijn leven had meegemaakt en vroeg of hij niet elke dag zo les kon krijgen.Niet alleen een 3D-printer op een school neerzetten. Dan staat die binnen de kortste keren stof te verzamelen. Nee, wat wij doen is dit combineren met software, een portal met downloadbare printables, een teach-the-teacher-programma, een lesmethode, integratie in het schoolplan, een externe spreker die op school komt uitleggen wat hij/zij in zijn/haar werk met techniek doet en extra modules zoals bijvoorbeeld het zelf bouwen van een robot die met de iphone bestuurd kan worden.Extra mensen die het programma verspreiden en extra scholenExtra mensen die meedoenWij kunnen iedereen trainen en van materiaal (hardware, software, bestanden) voorzienhttp://www.3dmakersmagic.com/maakonderwijs_pagemaarten.verkoren@assembl3d.com3D-printing, techniek, innovatie
37
6/19/2014 23:14:44HonderdprocentHeerlenHpH is een kleinschalig ambachtelijk leerbedrijf waar jongeren in een tussenfase zichzelf herontdekken en er mogen zijn zoals ze zijn.jongeren tussen de 18 en 27HonderdprocentHeerlen is een kleinschalig ambachtelijk leerbedrijf voor jongeren in een tussenfase. Belangrijkste doel van het project is om jongeren, vaak met veel negatieve bagage als gevolg van uitval, te leren zichzelf weer te waarderen, het zelfvertrouwen te vergroten en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Daarnaast leren deze jongeren dat werken met je handen niet minderwaardig is maar leuk, dat je er blij van wordt en dat het je een gevoel van trots geeft. Plezier werkt!In november 2011 heb ik mijn baan opgegeven om mijn droom te kunnen realiseren. Na 5 jaar bezig geweest te zijn met de ontwikkeling van de creatieve industrie in mijn stad was ik moe van het vergaderen, schrijven, motiveren en overtuigen. Ik wilde mijn passie volgen en bovenal deze passie delen.
Het ambacht is uit ons straatbeeeld en uit het onderwijs verdwenen. Jongeren weten vaak niet meer hoe iets gemaakt wordt laat staan dat het mogelijk is om zelf creatief te produceren.
Binnen HonderdprocentHeerlen leren jongeren op een ambachtelijke manier zelf weer te creeeren en hier trots op te zijn.
De jongeren die bij HonderdprocentHeerlen binnenkomen hebben allemaal een verleden dat ze meetorsen. Bij HonderdprocentHeerlen worden ze aan het werk gezet, ze leren te werken met hun handen. Grootste meerwaarde hiervan is dat dit het hoofd "stil' zet. Fouten bestaan niet, ieder werkt in zijn eigen tempo en wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelf creatief mee te denken. Hierdoor weten ze precies wie wat gecreeerd heeft. Wanneer een product verkocht wordt is dit een enorme stimulans voor het zelfvertrouwen. Ze worden gezien en gewaardeerd! dit wordt nog eens bevorderd omdat ze letterlijk in de winkel aan het werk zijn. Ik heb er ook bewust voor gekozen om zichtbaar in het centrum van de stad aanwezig te zijn.HpH is een veilige plaats voor alle jongeren die binnenkomen. Er zijn maximaal 6 personen gelijktijdig aanwezig. het traject duurt maximaal 6 maanden. In deze 6 maanden zie je deze jongeren groeien, ze worden vrolijker, durven weer over de toekomst na te denken, durven weer sociale contacten aan te gaan, durven hun passie te volgen. Het mooiste compliment dat ikzelf het afgelopen jaar heb gekregen kwam tijdens een interview met een aantal jongeren voor een lokale krant. Tegen de verslaggever die echt op zoek was naar drama werd gezegd: "U snapt het niet, dit hier is ook een beetje mijn thuis". Een groter compliment kun je niet krijgen.Een belangrijke factor in het geheel is dat de jongeren affiniteit moeten hebben maken, met de handen werken. Ze moeten ook willen. Wanneer dit ontbreekt is het leertraject bij HpH niet voor hen bedoeld. Creativiteit en handigheid kun je namelijk niet afdwingen. ook wanneer een jongeren teveel psychische problematiek heeft gaat het traject niet werken. Ik ben namelijk geen therapeut.
Het belangrijkste ontwikkelpunt is, wat kan een jongere wel en dat eruit halen.
Het project valt en staat met de bevlogenheid en betrokkenheid van de uitvoering. Ik ben HpH en Hph is mij. Dat is wat de jongeren binnen het traject voelen. Ze voelen zich veilig, begrepen. Mogen zijn wie ze zijn. Iemand die dit kan bieden en kan geven kan net zoveel succes boeken als HpH doet.HpH is wat het is. Het succes schuilt in de kleinschaligheid. Wanneer het traject te groot zou groeien gaat de passie verloren.Mijn passie en bevlogenheid kan ik bieden aan eenieder die zich in wil zetten voor jongeren en ambacht. www.honderdprocentheerlen.nlinfo@carolavaniersel.nlcreatief leerbedrijf, creatieve product ontwikkeling, ambacht, jongerenproject, uniek,
38
6/24/2014 13:25:55AndereBlik.comGertjan Kleinpaste (RedSchoe Keynotes/AnderBlik.com) zet zich in om passend onderwijs duurzaam te verbinden met "personalized learning". Leeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaarGertjan Kleinpaste (RedSchoe Keynotes/AnderBlik.com) zet zich in om passend onderwijs duurzaam te verbinden met "personalized learning". Dat doet hij door met scholen/schoolteams in werksessies na te denken over positionering, profilering en professionalisering.
Daarnaast werkt hij met de kernspecialisten van www.onderwijsvdt.nl aan het creëren van "Community Learning Centers". In alle activiteiten staat centraal dat veranderingen in het onderwijs van onder af vorm krijgen. Het is lang genoeg top-down geprobeerd; dat werkt niet.
Ik ben ooit begonnen als onderwijzer en daarna professioneel met personeelsmanagement en organisatieontwikkeling aan de slag gegaan. Tegenwoordig verbind ik beide disciplines en probeer ik de systeemdiscussie te voeren en het onderwijs echt anders te organiseren. De Steve JobsSchool Breda is helaas door gebrek aan geld gestopt, maar de resultaten waren onderwijsinhoudelijk erg bemoedigend. Kinderen laten werken vanuit hun passie en talenten stimuleert hun ontwikkeling veel sterker dan kinderen benaderen vanuit het vaste aanbodgereichte stramien. Blijdschap bij kinderen, waardering van ouders. Gemeenschappelijk gevoeld verdriet toen het initiatief in Breda stopte. Ik voel mij hierdoor gesterkt en ik blijf mij inzetten voor beter onderwijs.Ik had alerter moeten zijn in de keuze van bestuursleden en in het creëren van lokaal draagvlak. Daar ging het mis. De ideeën sloegen aan; de gun-factor ontbrak. Verbinding tussen innovatieve ideeën en concepten sterker aanmoedigen. Elkaar meer opzoeken en zien. Ik ben daarom blij met operation éducation, met de onderwijsavonden in De Balie en met een platform als hetkind.orgVerbinding, dialoog en ontmoeting.
Ik kom graag ervaringen uitwisselen en zoeken naar gezamenlijkheid om onderwijsinnovatie tot stand te brengen.www.lerenmetpassie.eugertjan@lerenmetpassie.eupersonalised learning; RedShoe KeynotesJa
39
6/24/2014 13:36:31De BalieEen huis van debat & dialoog met speciale aandacht voor #onderwijs.Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, VolwassenenDe Balie ziet het onderwijs als een van de fundamentele pilaren van de samenleving. Het programmeert avonden over onderwijs en gaat in gesprek met onderwijsprofessionals en geïnteresseerde burgers. De doelstelling is het gesprek tussen verschillende stakeholders faciliteren en zodoende bijdragen aan onderwijsverbetering in Nederland.Ooit geinspireerd door Sir Ken Robinson ben ik van mening dat wij een onderwijssysteem hebben waar veel leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen, maar tevens te veel nog niet. Ik wens bij te dragen aan een flexibeler systeem dat alle talenten van alle leerlingen de ruimte biedt en het ontwikkelen van gelukkige leerlingen centraal zet door ze op hun eigen niveau op alle terreinen uit te dagen.Mensen die een avond bij ons komen luisteren en meepraten zijn veelal positief en gaan vaak geïnspireerd en geëngageerd weg. En we zijn pas net begonnen. De Balie kan een platform worden voor nieuwe initiatieven, experimentele ruimte, expertise kenbaar maken en nog veel meer.Elk kind dat zich niet gezien of gekend voelt is er 1 teveel. Laat ons allen een systeem ontwikkelen dat elk kind ziet en erkent en begeleidt in haar of zijn ontwikkeling.We hebben een goede livestream met de hoogste kwaliteit HD camera's. Hoe meer scholen weten van onze avonden, hoe meer dialoog er lokaal kan worden voortgezet. Emaillijsten van alle scholen en andere onderwijsorganisaties in Nederland.In sommige gevallen een podium bieden, klankborden, netwerk bieden.www.debalie.nlrik.seveke@debalie.nlonderwijs, leraar, docent, schoolleider, PO, VO, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, universiteit, wetenschap, pedagogiek, didactiek, opleiding, politiek, leerling, ouderJa
40
6/24/2014 14:16:56Barbara InspiresBarbara inspires bouwt schoolgebouwen samen voor de 21ste eeuw met aandacht voor gebouwbeleving. ScholenSchoolgebouwen bouw je samen voor de 21ste eeuw met aandacht voor gebouwbeleving. De bouw en onderwijs zijn twee systemen die aan grote veranderingen toe zijn. Beide kantelingen komen bij Barbara inspires tot hun recht. De basis is de gebruikers driehoek, leerling, leerkrachten en ouders. Ik geloof in onderwijskundige vernieuwingen. Deze veranderingen gaan recht doen aan ieder kind. Ieders talent moet ontwikkeld worden. Als ervaren scholenbouwer 'die toe is aan vernieuwing en meer synergie in bouwprojecten wil brengen' zet ik graag mijn talent in om deze vernieuwing te realiseren. Door de gebruikers driehoek (leerlingen, leerkrachten en ouders) in dialoog te brengen met elkaar wordt de vernieuwing vanzelf vormgegeven. Door een bouwproces meer vanuit de klant (school, lean management) te organiseren ontstaat een veel efficiënter proces. Een proces van een jaar kan teruggebracht worden tot 12 maanden. Zoveel dyslectische kinderen gaan onderuit op school en hebben er een rottijd. Dit is helemaal niet nodig als je vanuit de talenten gaat kijken. Dit geldt eigenlijk voor alle gelabelde kinderen. Ik vind dat geen enkel kind buiten de boot mag vallen. Iedereen heeft recht op inspirerend onderwijs. Een heel klein voorbeeld: Een statafel voor een beweeglijk kind is al een uitkomst. Ga niet trekken aan scholen die dit helemaal niet willen. Ga om de bestaande systemen heen. Klein beginnen en uitdragen. kinderen en Ouders een stem geven. Van bovenaf en van onderop (zijn leerlingen en ouders) de verandering inzetten. Laten ervaren. Betere website. Netwerk van scholen die gaan bouwen of verbouwen. Scholen met lef die anders willen bouwen of verbouwen. Meedenken over gebouwen. Inspireren over onderwijskundige vernieuwingen. Inspireren met beelden. http://www.barbarainspires.nl/info@barbarainspires.nlschoolgebouw, onderwijs inrichting, anders bouwen, lean managementJa
41
6/24/2014 14:21:29Kids Crowd; kinderen als raadgevers voor de toekomst van de schoolKinderen als raadgevers voor de school. De stem van de leerling helpt ons de verandering te maken.Leeftijd 4-12 jaar, VolwassenenKids Crowd betrekt kinderen op inhoud, organisatie en opbrengsten van de school. In Droomschool workshops maken kinderen een Manifest. In de Toekomstlessen komen ze in aanraking met 21e eeuwse vaardigheden. Ze delen hun visies en ideeën met leraren, directeuren en bestuurders. Het opent onze ogen en biedt handvat voor transitie.Ik maak me zorgen over de staat van het huidige onderwijssysteem. Het past niet meer. Getuige 16.000 thuiszitters, de burn-outklachten bij leraren, de overheid die teveel stuurt, de ouder die zich niet gehoord voelt.
Naast het feit dat onze wereld in disruptie hele andere dingen nodig heeft. Onze kinderen moeten het straks doen in deze wereld, wat gaan we ze aan waarden meegeven?

Kids Crowd wordt een begrip en opgepakt door schoolbesturen die beleidsplannen maken en zoeken naar richtingen. Kids Crowd dag 2 oktober 2013, Kids en Parentscrowddag bij X-pect Primair, artikelen op Het Kind.org en Educare, het Kids Crowd boek; kinderen als raadgevers voor de toekomst van de school.Zonder het kind/de leerling zou onderwijs niet bestaan. Onderwijs zonder de stem van de leerling is onderwijs zonder ziel. Als je de ziel weer terugbrengt, het kind zeggenschap geeft en samen onderwijs vormgeeft zien we iedere Kids Crowd weer "sparkling eyes" en krijg je de bezieling waar het volgens mij in onderwijs over gaat.
Als je A zegt moet je ook B zeggen. Kinderen duurzaam betrekken op alle aspecten van de school gaat verder dan betrokkenheid, participatie en het opzetten van een leerlingenraad.
Kunnen we met Kids Crowd nog meer sturen op die duurzaamheid?
Als je kinderen eenmaal betrekt is er geen weg terug. Hoe geef je die stem van de leerling een plek als bestuur, als school, als leerkracht?
Een mooi gedegen stappen-, en marketingplan.Een mooie Kids Crowd website met foto's en filmpjes en onderzoek naar de langdurige effecten van Kids Crowd.Middels Kids Crowd kunnen we mooie voorbeelden een podium geven.
http://wijsvooruit.nl/filmpjes/ https://www.facebook.com/HetPakhuisvoorOnderwijsinnovatie?ref_type=bookmark suzanisabelbaldinger@gmail.comstem van de leerling, kinderen als raadgevers, starten bij het kind, participatie, samen de school.Ja
42
6/24/2014 15:46:17Digitaal LaboratoriumMobiele werkplaats voor het verwerken van lesstof, ervaringen en ideeën middels animeren en programmeren.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Geanimeerd leren is in kleine groepjes samen werken om je ideeën, verhalen, gedichten, verwachtingen, gevoelens, en/of lesstof vorm te geven door een animatie, filmpje, muziekstuk of game.Ik vond dat op ict-gebied te weinig gebruik gemaakt werd van digitale middelen om zelf wat te produceren.De eindproducten worden met trots bekeken. In 4 jaar tijd op YouTube meer dan 90.000 hits. www.youtube.com/hetdigilab In onze workshops werkt iedereen, bekend of onbekend met elkaar, goed samen. De werkvorm is voor elke leeftijd boeiend.
Enthousiasme en een gevoel van eigenheid en echtheid zijn heel belangrijk.
Organiseren, maar niet over-organiseren.Gelegenheid om het te laten ervaren.Workshops geanimeerd leren voor leerkrachten en pedagogisch medewerkerswww.digi-lab.orginfo@digi-lab.organimaeren, programmeren, mediawijsheid, workshops, geanimeerd leren,Ja
43
6/24/2014 17:35:25Hoe leef ik mijn wens?Wonderwijs:HLIMW geeft jongeren de kans om vanuit hun eigen innerlijke drijfveren vorm te geven aan hun creativiteit, potentieel, talenten en wensen.
Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, IedereenHoe leef ik mijn wens?' is ontstaan vanuit het gelijknamige doe-boek voor jongeren. In het project werken 6 pubers samen om deel 2 van het bestaande boek 'Hoe leef ik mijn wens?' te maken. De ontdekkingen, wijsheid en ervaringen van deze pubers verwerken zij in een nieuw boek voor pubers en ontwikkelen educatieve tools voor het onderwijs.Er is een verrijking nodig van onze blik op het onderwijs. Alles wat we nodig hebben is al aanwezig. Er wordt driftig en druk gezocht naar nieuwe manieren, methodes en andere innovaties. Daar is onze blik op gefocust waardoor we al het andere niet meer zien.
Het lijkt wel alsof we vergeten zijn welk potentieel en oneindige bron aan mogelijkheden wij al bezitten. HLIMW brengt je weer terug bij jezelf. Zodat je weer verbinding hebt met wie jij bent en van daaruit stappen kunt zetten om jouw omgeving, het onderwijs en de wereld te verrijken met jouw potentieel.
Ervaring van een co-creërende deelnemer:
Hoe leef ik mijn wens is voor mij tot nu toe een echte eyeopener geweest. Ik heb er nu al zo veel van geleerd! Zo heb ik nieuwe mensen leren kennen, lijkt het in zo’n korte tijd net of ik ze al jaren ken en voel ik me fijn en veilig als we met z’n allen zijn. Ik had een periode dat ik bijna niet kon komen als er een afspraak was (ja ik heb een druk leven), dus ik was (on)bewust een beetje bang geworden dat ik er niet meer bij zou horen. Na ongeveer 3 keer gemist te hebben kon ik eindelijk weer afspreken! Ik was hartstikke zenuwachtig, bang voor de reactie van de anderen. Maar er was helemaal niks aan de hand! Ik werd begroet alsof ik er altijd bij was geweest en er niks was veranderd. Zooo fijn! Ook heb ik laatst een individuele sessie gehad met Bianca. Wauw wat heb ik daar veel aan gehad! Ik hoop dat ik door dit project nog meer mezelf ga leren kennen, maar zoals ik het nu ervaar, zit dat wel goed
Het raakt je omdat je werkelijk gezien wordt. Omdat er wezenlijk naar je geluisterd wordt. Omdat jouw bijdrage en aanwezigheid van belang is voor ons allemaal.De commitment van de ouders is onnoemelijk belangrijk.Bekendheid en training in de filosofie erachter. Het vereist een bereidheid van de docent of facilitator om alle kaders los te laten en volledig zichzelf te laten zien. Pas dan kunnen de kinderen ook open bloeien.Een uitgeverij die de tweede druk en het tweede deel (gemaakt door jongeren) gaat uitgeven.Coachingwww.hoeleefikmijnwens.nlbianca@hoeleefikmijnwens.nltalenten, wensen, potentieel, groei, bloei, anders wijs, verrijkendJa
44
6/25/2014 11:44:30Yondering - over bewust creatief denkenEen aanpak die laat zien dat bewust creatief denken cruciaal is voor ons onderwijs in de 21ste eeuw.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), voor alle lerarenIedereen is creatief. Iedereen kan creatief denken. Helaas zetten maar weinigen van ons deze vaardigheid bewust, actief en doelgericht in, eenvoudigweg omdat het ons nooit geleerd is. En toch verwachten we dat ons onderwijs zich steeds vernieuwt en aanpast aan de snel veranderende maatschappij. Makkelijk gezegd. Maar moeilijk om te doen als betrokkenen niet bewust creatief kunnen denken. Yondering leert je de fases, regels en valkuilen van het creatieve (denk)proces.Je hoort en leest het steeds vaker: de leraar is aan zet, leraren moeten hun professionele ruimte pakken, de onderwijssector moet zichzelf vernieuwen en creatief zijn. Maar hoe dan?

Het klinkt zo eenvoudig. Creatief denken – de vaardigheid die we nodig hebben voor innovatie en vooruitgang – is ook eenvoudig. Maar er liggen gevaren op het pad naar echte creativiteit. Mensen blijken niet zo gemakkelijk te willen veranderen, niet zichzelf, noch de omgeving waarin ze werken. En als ze al zien dat verandering noodzakelijk is, zijn er nog al die verschillende obstakels en oordelen.

Het verder ontwikkelen van de onderwijssector is alleen mogelijk als álle betrokkenen, leraren en leidinggevenden, bewust creatief kunnen denken. Het is heel eenvoudig: met ons traditionele logisch denken creëer je geen groei. Met logisch denken blijft je keer op keer in hetzelfde rondje draaien. Je groeit, als persoon, als instelling, als sector alleen als je op zoek gaat naar mogelijkheden. En daarvoor moet je creatief kunnen denken.

En daar komt nog een laatste en misschien belangrijkste argument bij waarom leraren bewust creatief moeten kunnen denken: voor de toekomst van onze kinderen. Tachtig procent van de banen die een kind dat nu vier is in zijn of haar leven gaat uitvoeren, bestaan op dit moment nog niet. Het onderwijs van nu leidt daarom niet meer op voor specifieke beroepen, maar richt zich op het ontwikkelen van mensen vol zelfvertrouwen met een creatief en kritisch denkvermogen. Dat kan alleen met leraren die ook zelf bewust creatief kunnen denken.
Het succes zit in het ervaren van het creatieve proces, in de bewustwording, in het doen. Dit is wat mensen in en om het onderwijs over de aanpak van Yondering zeggen:

"Het is inspirerend om eens op een andere manier na te denken. Zo stap je uit je eigen gedachtencirkel en gaat de niet-gebaande paden op om tot echt mooie ideeën te komen."

“De training creatief denken zet je letterlijk aan het denken, en aan het werk! Je leert in korte tijd dat je als organisatie en als mens vaak vastgeroest zit in bepaalde denkpatronen en je leert hoeveel rijker oplossingen en antwoorden worden als je creativiteit toelaat in je denkproces. Yondering begeleidt deze training met scherpte en humor, zodat alle aanwezigen in korte tijd tot ongekende creativiteit komen.”

"Yondering leert je kansen zien waar je ze normaal gesproken laat liggen. Inspirerende bijeenkomst over loskomen van denkpatronen. Prachtig thema voor leerkracht en leerling!"

"Door de workshop 'Creatief Denken' hadden wij als team niet alleen een goed gesprek over ieders creatieve kwaliteiten, het maakte ook inzichtelijk waarom we elkaar af en toe niet goed verstaan als we samenwerken. Een mooi begin van onze teamdag en iets wat eigenlijk vervolgd moet worden, want we waren nog lang niet klaar..."
Iedereen snapt dat het onderwijs zich moet blijven ontwikkelen. En toch vinden de meeste mensen het lastig als dat ook hun eigen onderwijspraktijjk betreft. Logisch! Verandering is niet gemakkelijk. Die comfortzone is er niet voor niets... De natuur, ook de mens, streeft naar continuïteit en dat gaat veelal onbewust. Ik heb het zelf aan den lijve ondervonden.

Maar groei en ontwikkeling kan alléén buiten je comfortzone. Voor mij ging er een wereld open toen ik ontdekte dat creativiteit gewoon een aantal fases doorloopt. En dat bij elke fase heldere regels horen. En dat er valkuilen zijn. En dat het je bewust zijn van die valkuilen, en het samen kunnen benoemen en bespreken ervan, maakt dat ze opeens veel kleiner zijn dan ze leken.

En vooral: creativiteit kost energie en gaat met vallen en opstaan, maar de energie die je ervan krijgt is vele, vele malen groter dan de energie die je binnen je comfort zone vindt. Echt.
Ik dacht: ziezo, nu kan ik creatief denken. Vanaf nu gaat het altijd goed. Helaas. Want ook al wordt hij steeds groter, je moet toch steeds weer buiten die comfortzone stappen om te blijven groeien, en daar liggen steeds weer dezelfde gevaren en obstakels op de loer. Dat die spanning, die weerstand, nooit weg gaat, was een grote les. Ook wel een tegenvaller. Dan is het belangrijk dat je team dat weet en elkaar steunt.Mijn missie? Ik wil dat in 2025 Nederland het meest creatieve land van de wereld is. In mijn visie van 2025 leert iedereen op school naast ons traditionele logisch denken ook creatief te denken. ALLE leraren beheersen deze vaardigheid als geen ander en gebruiken die creatieve kracht voor hun eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van het onderwijs en vanzelfsprekend bij het leren van kinderen. Want alleen dan halen we het maximale uit onszelf, elkaar en onze leerlingen.
Ik heb een platform nodig, een plek waar ik mijn missie en visie gemakkelijk onder de aandacht kan brengen aan betrokkenen in het onderwijs. Hoe meer mensen van het belang en de werking weten van creatief denken, hoe sneller het onderwijs echt doordrongen raakt van deze essentiële 21ste eeuwse vaardigheid.

Ook kan ik ondersteuning gebruiken bij de marketing. Hoe bereik ik zij die er toe doen zo goed mogelijk?
Ik kan mensen trainen in de aanpak van Yondering. Ik ben overtuigd van het nut en de aanpak die ik ontwikkeld heb en leer graag ook anderen hoe zij dit in hun omgeving kunnen aanpakken. Hoe meer yonderers, des te sneller is Nederland het meest creatieve land van de wereld!www.yondering.nlerna@yondering.nlcreatief denken, innovatie, ontwikkeling, 21ste eeuwse vaardigheidJa
45
6/25/2014 13:47:12"ADHD, Autisme, Dyslexie..., stoornis of gave?"Lezingen door verschillende ervaringsdeskundigen over de talenten van kinderen met een "label", waar het huidige onderwijssysteem blind voor is.Leeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc)Ik geef lezingen met ervaringsdeskundigen met "labels" of ouders van kinderen met een "label", waarbij de nadruk ligt op kansen en talenten van kinderen met een diagnose. Ook begeleid ik gezinnen en jongeren met het doel hun krachten bloot te leggen zodat ze zelf oplossingen aandragen voor hun uitdagingen. Ik werkte in een organisatie voor jeugdzorg en wilde niet meer werken op de manier die van me werd verwacht, want i.p.v. zorg voor kinderen zag ik alleen maar "kindermishandeling". Sinds juli 2009, werk ik als zelfstandig jeugdzorgvuldig werker en geef ook lezingen samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van "labels"Ieder kind dat ik zonder vooroordeel en op voet van gelijkwaardigheid benader, leert me dat door te luisteren naar hem/haar, de basis wordt gelegd van zelfvertrouwen en er mogen zijn. Vanuit dat gevoel is een kind in staat zelf de oplossingen te vinden die het nodig heeft om zijn/haar leven vorm te geven. De enige begeleiding die ze daarbij van een volwassene nodig hebben is gepaste zorg en er voor ze zijn op momenten dat ze daarom vragen.
In mijn eigen praktijk wordt dit elke keer weer bevestigd en ik leer heel veel van de kinderen en volwassenen waarmee ik werk.
Het raakt me omdat ik heb ontdekt dat het een van mijn taken is om kinderen te ondersteunen om de samenleving wakker te schudden! Niet deze kinderen zijn "gestoord" maar de manier van samenleven die wij als normaal zien. Een van de grootste misvattingen is dat wij denken dat we bewust leven. Niets is minder waar, want divers onderzoek toont aan dat wij voor meer dan 95 % leven volgens vaste patronen gebaseerd op overtuigingen die we nooit checken op houdbaarheid. We zijn ons dan ook totaal niet bewust van het feit dat we kinderen indoctrineren i.p.v. helpen te ont-wikkelen wat zij reeds bij geboorte in zich hebben en dat alles omvat dat ze nodig hebben om hun leven te leiden.Kijk in de spiegel die ieder kind (maar ook elke volwassene) je voorhoudt over je eigen gedrag. Wij zijn hier ook niet om anderen iets te leren, maar om zelf iets te leren!Bewustwording van wat we met z'n allen echt aan het doen zijn. Dit proces is al meer en meer gaande en niet alleen op het gebied van zorg en onderwijs. Op andere gebieden, economisch, ecologisch, duurzaamheid etc. zijn ook al mooie nieuwe initiatieven aan het ontstaan die onderdeel zijn van een nieuwe infrastructuur gebouwd op bewust zijn. Persoonlijk denk ik dat dit proces niet meer te stoppen is en dat gewoon doorgaan met bewust worden van jezelf voldoende is om anderen te inspireren.Dat ieder op zijn of haar manier zich bewust wordt van zichzelf en daarmee inspirerend kan zijn voor anderen. Zo maken we het samen groter!Een paar oren en dialoog om samen te bekijken wat we van elkaar kunnen leren!http://www.jeugdzorgvuldig.nlgiovogelaar@hotmail.comADHD, Autisme, Dyslexie, Ja
46
6/25/2014 16:52:29Leraren met LefLeraren met Lef zijn ambitieuze, initiatiefrijke en enthousiaste docenten die samen zowel binnen als buiten de school het onderwijs willen verbeteren. Volwassenen, docenten en docenten-in-opleidingLeraren met Lef komen samen bij landelijke, regio- en/of digitale bijeenkomsten om nieuwe ideeën, initiatieven of creaties te delen en te leren van elkaar. Leraren met Lef willen veranderingen die het onderwijs verbeteren van onderaf bewerkstelligen en doen dit door docenten te verbinden en een podium te bieden. Leraren met Lef zijn er altijd geweest en het is belangrijk om hun positieve, enthousiaste en ambitieuze houding, alsmede hun initiatiefrijke en creatieve vondsten te laten zien aan andere docenten, de politiek en de media zodat we samen het onderwijs verbeteren.

In 2009 zijn de eerste bijeenkomsten gestart en in april 2012 hebben we ons landelijk op de kaart gezet door een grote manifestatie van meer dan 500 docenten in Utrecht.
Leraren met Lef werken en zijn aanstekelijk! Door onze positieve houding en openheid hebben we een lage drempel en kunnen docenten zich makkelijk aansluiten met hun ideeën en initiatieven. Dankzij een groeiend aantal volgers van onze beweging via FB, Twitter en LinkedIn en een groeiend aantal bezoekers bij onze regio- en landelijke bijeenkomsten zien we dat er onderling verhalen gewisseld worden, energie wordt opgedaan en maar ook zogenaamde leftips (onderwijs verbeterende tips) door mensen worden overgenomen. Wij zijn tevreden als docenten vol verwachting naar de bijeenkomsten toekomen en met een glimlach en talrijke ideeën rijker er vandaan komen. In Nederland zijn veel goede initiatieven. De kracht zit hem in het verbinden van die initiatieven! Schudt elkaar de hand en nodig elkaar uit bij bijeenkomsten, ontmoetingen, etc. Het komende schooljaar zetten wij net als afgelopen schooljaar in op regiobijeenkomsten omdat deze veel energie genereren en docenten in de omgeving snel contact kunnen maken en ideeën kunnen uitwisselen. - Financiële middelen; Het bestuur en de actieve leden zijn een groep vrijwilligers die dit werk onbezoldigd doen. Financiële middelen werven om bijeenkomsten te kunnen organiseren zijn voor ons zeer belangrijk.
- Partnerschappen; Omdat wij als speerpunt "verbinden" hebben zoeken we partnerschappen met andere organisaties en initiatieven om onze regiobijeenkomsten vorm en inhoud te geven.
- Docenten met netwerken; zeker voor onze regiobijeenkomsten hebben we docenten nodig die dat in hun regio willen uitwerken, het helpt enorm als we een beroep kunnen doen op hun netwerk.
- Directeuren zonder Vrees; veranderingen van onderaf kunnen en willen Leraren met Lef niet zonder steun en hulp van hun Directeuren zonder Vrees.
- Competente Rebellen; in het ambtenarenapparaat hebben wij de steun en expertise van ambtenaren nodig die ons gedachtegoed verrijkt.
Leraren met Lef bieden regiobijeenkomsten aan waarin je jouw ideeën, initiatieven of leftips kunt delen en waar je tegelijkertijd nieuwe ideeën, energie en plannen kunt opdoen! www.lerarenmetlef.cominfo@lerarenmetlef.comLef, initiatiefrijk, ambitieus, enthousiast, manifestatie, regiobijeenkomsten, Ja
47
6/25/2014 18:13:28kindertalentenkindertalenten verzorgd en ondersteund passend onderwijs voor beelddenkers. Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc)In mijn visie ga ik er van uit dat kinderen goed tot hun recht komen als de partijen rond om het kind prettig samenwerken. In mijn remedial teaching praktijk neem ik dan ook uitgebreid te tijd om ouders en/of leerkrachten te begeleiden. Ook in deze begeleiding ga ik er van uit dat ieder mens uniek is en elk mens oké. Ik kijk naar de talenten van de volwassenen en probeer een brugfunctie te zijn in het vinden van de juiste aansluiting bij de huidige wensen van het kind.Ik weet hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. Ik heb een aantal jaar begeleiding gehad voor mijn dyslexie. Het is hard werken, bezig zijn met je minder sterke kant, horen wat er beter of anders kan, maar óók lol hebben en interessante dingen over je zelf te weten komen, uitdagingen aan gaan, nieuwe dingen ontdekken, ruimte creëren en verder kijken dan je neus lang is.

Ik gun elk kind in het nederlandsonderwijs dat ze regelmatig kunnen zeggen: Ik ben oké!
Kindertalenten leert beelddenkers hun unieke rechter hesenhelft geschenken benutten in een linker hersenhelft dominante samenleving. Kinderen krijgen begeleiding om hun sterke kanten in te zetten om de minder goed ontwikkelde kant te ontwikkelen. De scores op de CITO tonen aan dat de manier van werken aanslaat.

Guus zou zeer waarschijnlijk een score 4 gaan behalen op zijn entre toets, maar kwam glunderend laten zien dat alle vakken (zelf de vakken waaraan we niet specief hadden gewekt) significant omhoog waren gegaan. Hij scoorde op 15 van de 18 onderdelen een 2 score of hoger.

Tijdens de contactmomenten met het kind werk ik vanuit de talenten die het heeft. Iedereen is ergens goed in of vind iets heel leuk om te doen. Ik sluit in mijn lessen aan bij de sterk ontwikkelde talenten van het kind en daag de minder goed ontwikkelende talenten uit. Ik geef hen vertrouwen in hun talenten en laat zien/voelen/ervaren hoe ze dit kunnen in zetten. Daarnaast laat ik ze hun eigen groei mogelijkheden ervaren. Dit versterkt hun eigenwaarde, waardoor ze kunnen zeggen: IK BEN OKÉ zoals ik ben.

Moeder in een evalautie formulier: "Tineke leerde mijn kinderen geen trucjes, maar een andere manier van denken, een andere kijk op de stof. Tineke heeft K. en G. iets geleerd waar ze op lange termijn plezier van hebben en succes mee oogsten. En de succeservaringen gaven weer meer zelfvertrouwen."

leerkracht: "Net zo’n leuk gesprek gehad met @Tineke_Verdoes! Wat een powervrouw, wat een energie en wat een hart voor de goede zaak! #kennisdelen"
Het diepste wordt ik geraakt door de vernadering die te zien is bij de kinderen zelf. Dit raakt mij elker keer weer op nieuwe.

Daarnaast ben ik zo geraakt door de reacties van ouders, kinderen en collega's uit het onderwijs, dat ik niet anders kan voelen dan dat dit goed is.

enkele voorbeelden:

“Als we terug kijken naar de begeleiding die je hem hebt gegeven…dan zijn we heel blij. Anders had hij denk ik nog veel meer achter gelopen. Verder blijft hij wel onzeker, maar heb je hem zeker geholpen om te zijn wie je gewoon bent. Dus super, dank daarvoor. Verder was hij vooral gek op jou. Hij ging met veel plezier naar je toe en vind jou vooral heel lief en gezellig. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk…dat je een soort warm nest voor hem was…dan leer je natuurlijk al een stuk makkelijker.” Evelyn

“Het traject wat je met hem gelopen hebt, is positief uitgepakt en hij kijkt daar ook positief op terug.” Ebo

“Ik heb van de cursus genoten, de informatie was heel nuttig en sloot heel goed aan bij de vragen die ik had en de bevestiging die ik zocht bij de opvoeding van mijn zoon. Ik zou zelf graag de Wijze Ouder basistraject willen volgen als ik er tijd voor heb, het zal mooi aansluiten als ik op een gegeven moment iets met kinderpsychologie ga doen.” Barbara

“Je bent een geweldig mens met een groot hart. Dank je wel voor alle mooie dingen die je ons geleerd hebt. Dank je wel voor alle nieuwe inzichten. Dank je wel voor de bevestiging die ik blijkbaar nodig had. Dank je wel dat je M. weer de goede richting hebt aangegeven. Dank je wel dat je ook hem nieuwe inzichten hebt gegeven.” Angelique

“Samenvattend kan ik stellen dat de hulp van Tineke een groot succes is geworden door de combinatie van kennis en kunde, inlevingsvermogen, acceptatie, motivatie en ambitie. Omdat Tineke steeds bleef ontwikkelen kon ze mijn kinderen steeds verder helpen. Het gevolg van haar hulp en inzet voelen en beleven we nog steeds in ons dagelijks leven.” Sabine

“Allereerst een stukje van Kris: Ik vind het jammer dat de lessen zijn afgelopen.
Ik vond het fijn dat er iemand was die mij begrijpt.
Dus wil je nog een keer met mij afspreken?” Met als aanvulling van Moeder:
“Kris vond het ontspannen het best. Wij vonden het ook een zinvol gesprek, we hebben nu meer begrip voor de gevoeligheid en het een en ander is mij ook duidelijker geworden. Ik kan nu meer zijn angst voor dingen begrijpen doordat als je gevoelig bent meer emoties toelaat.”

“Ik denk dat het succes ook te danken is aan het feit dat ze niet zomaar een trucje leerden, maar een andere manier van denken, een andere kijk op de stof. Een soort trucje had misschien op korte termijn wel snel succes gehad, maar dat was niet de inzet. Tineke heeft K. en G. iets geleerd waar ze op lange termijn plezier van hebben en succes mee oogsten. En de succeservaringen gaven weer meer zelfvertrouwen.” Sabine

“Net zo’n leuk gesprek gehad met @Tineke_Verdoes! Wat een powervrouw, wat een energie en wat een hart voor de goede zaak! #kennisdelen” Milenka

“@Tineke_Verdoes, jij maakt het verschil voor heel veel kinderen in het onderwijs, prachtig werk!” door Simone
In den beginnen heb ik iets te enthousiast ideeen in een te vroeg stadium gedeeld, waardoor ze minder goed uit de verf zijn gekomen dan ik zelf wilde. Ideeen hebben rijpingstijd nodig om krachtig te worden, zodat ze de onderwijs wereld mooier kunnen maken. Procuct ontwikkeling in de vorm van train de trainer. hulp bij de vormgeving van zowel online als de off line trainingen die ik in de nabije toekomst wil geven. Ik ben goed in netwerken (zo wel on als off line).
Ik ben goed in het geven van lezingen en ben regelmatig keynote-spreker op congressen.
Ik ben auteur van 2 boeken.
www.kindertalenten.nltineke@kindertalenten.nlbeelddenken, hoog sensitiviteit, passend onderwijs, trainingen, platform wijze ouders, ik ben oké, power puber, wijze ouder, wijze leerkracht, denken in beelden, de jonge beelddenkerJa
48
6/27/2014 12:22:01www.onderwijs-hetkananders.nlAlles wat leeft groeit en ontwikkelt zich. Ons denken over onderwijs verandert ook.
True Colours Linked heeft www.onderwijs-hetkananders.nl als platform opgezet om de dialoog te faciliteren.
Voor iedereen die betrokken is bij jongeren en het onderwijs. Om informatie te delen. Om te ontmoeten en te verbinden.
De verbeeldingskracht van mensen die betekenisvol onderwijs willen, proberen wij een plek te bieden.
Leeftijd 12-18 jaar, Volwassenen, iedereen die betrokken is bij het onderwijsOp de site geven we ouders, leerkrachten en leerlingen en andere betrokkenen de kans ideeën te ventileren over wat zij vinden van het huidige onderwijssysteem en wat nodige veranderingen of ontwikkelingen zijn. tegelijkertijd bieden wij een aantal activiteiten aan in de vorm van workshops, trainingen en lezingen. Wie verandering wil kan ons benaderen voor proces begeleiding.Als docent voor de klas staande heb ik ervaren dat het onderwijs statisch is. Het gevoel dat de tijd heeft stilgestaan. Alles gaat nog op dezelfde manier als in mijn jeugd. Met als consequentie dat steeds meer leerlingen moeite hebben met het systeem, de regels en het aanbod en het contact. Dat laatste herstellen, de verbinding aangaan met zichzelf, de ander, hoofd en hart verbinden is mijn motivatie om het platform neer te zetten.Het platform is nog in ontwikkeling. Het is nog niet bekend genoeg om te spreken van succes. Het aantal contacten en gesprekken breidt zich gestaag uit. Op dit moment zoeken we scholen die openstaan voor een programma voor leerkrachten (Ik en de Ander) en voor een programma voor leerlingen (communiceren doe je zo!).Uit gesprekken met leerkrachten blijkt dat zij gebeukt gaan onder de huidige regelgeving, eisen. Dat zij verlangen naar meer bewegingsvrijheid om de passie die hen beweegt gestalte te geven.
Uit gesprekken met leerlingen, jongeren komt naar voren dat zij iets missen in het onderwijs; contact, zinvolheid, zingeving, en erkenning voor wie ze zijn.
Als eenling kom je er niet. Je hebt meerdere mensen nodig die dezelfde motivatie en focus hebben om draagvlak te creëren.
Het onderwijs is 'gesloten' en behoeft van binnenuit een vraag wil je iets kunnen veranderen, in beweging krijgen.
We leven in een wereld met zoveel prikkels en mogelijkheden dat burgers (ouders etc.) moeilijk in beweging komen en hun stem laten horen.
Iets groot maken kan alleen maar als iets algemeen gevoeld wordt. Als de nood hoog is. Op dit moment is het stap voor stap, klein beginnen en het gesprek aangaan. Wat zou helpen is een social media expert, aansluiten bij andere initiatieven. Als sparringpartner.www.onderwijs-hetkananders.nlcontact@onderwijs-hetkananders.nlonderwijs, innovatie, co-creatie, dialoog, ontwikkelingen, inspiratie, coaching, training, lezing, workshopJa
49
6/27/2014 15:33:20TechniekroutePassie opdoen voor de regionale techniek door alle groep 8 leerlingen in de plaatselijke (grote) technische bedrijven door te kijken, te luisteren en .. echte opdrachten te doen..Leeftijd 4-12 jaarAlle groep 8 leerlingen bezoeken op één ochtend twee grote technische bedrijven. De leerlingen worden begeleid door hun docenten en door moeders. In de bedrijven krijgen de leerlingen iets te zien, iets te horen en moeten ze vooral ook echte opdrachten uitvoeren die in lijn zijn met wat er in het bedrijf gebeurd. Er worden ervaringen georganiseerd die richtinggevend kunnen zijn voor het leven...Als een bevlogen beroepsbeoefenaar zijn bevlogenheid verklaart, grijpt hij terug op indrukwekkende ervaringen in zijn jeugd met (een onderdeel van) dat beroep.
De "arbeidswereld" heeft zich achter slagbomen teruggetrokken achter hooggesloten muren op ontoegankelijke bedrijventerreinen, waardoor onze kinderen deze ervaringen zijn ontnomen. Het is onze verantwoordelijkheid deze ervaringen terug te brengen bij de kinderen.
Na één keer, weten we alleen nog maar dat zowel de leerlingen als de bedrijven met veel genoegen terugkijken op de dag van de excursie. Het echte effect zal blijken in de toekomst.De spontane medewerking van de 9 Alblasserdamse technische bedrijven;
De doortastendheid van de organiserende vrijwilligers;
De stralende gezichten van de kinderen tijdens "hun werk";
De trots van de rondleiders op de bedrijven (vaak de eigenaren);
De grote betrokkenheid bij de evaluatie en het bespreken van de vraag "wat nog meer te doen voor onze kinderen"diezelfde avond, door heel veel bedrijven, de scholen en de gemeente.
Dat groepen niet groter moeten zijn dan 25 leerlingen, maar vooral dat dit de komende jaren op de agenda blijft. De bedrijfsbezoeken gaan uitgebreider worden voorbereid en er zal een verwerkingsprogramma ontwikkeld gaan worden door de scholen.
Er is een grote wil tot samenwerking tussen bedrijven, basisscholen en gemeente, hier is een opening.
Ik voer inmiddels gesprekken in buurtgemeentes met als inzet deze activiteit ook daar op te starten. De gesprekken zijn veelbelovend.Altijd tot toelichting en/of ondersteuning bereid.geenh.j.bearda@delagewaard.nltechniek, passie, groep 8, echte opdrachtenJa
50
6/29/2014 11:35:14Twitter in de klasTwitter in de klas (@StartblokGroep7) gebruiken om een nieuwe innovatieve koppeling te maken met de (digitale) leefwereld van de leerlingen.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaarDoor middel van Twitter probeer ik een nieuwe, eigentijdse koppeling te maken met de leerlingen uit mijn klas. Wij kunnen als klas aan de buitenwereld laten zien wat we doen, we kunnen onderling (ook buiten school) met elkaar communiceren & we ontdekken de kansen en gevaren van sociale media.In mijn eerste jaren als leerkracht op basisschool ’t Startblok in Cuijk was ik ook erg op zoek om verbindingen deze verbindingen te maken. Soms lukte dat goed met schitterende resultaten, maar soms lukte het ook niet. Ik stelde me de vraag wat de leefwereld van de leerlingen eigenlijk precies is en of die alleen buiten school was en hoe de digitale leefwereld een plaats had binnen de leefwereld van de leerlingen. Ik wilde een koppeling maken tussen de digitale leefwereld en mijn klas of beter gezegd ik wilde met behulp van de digitale leefwereld waar de kinderen in opgroeien een brug slaan tussen het leren in de klas en de wereld daar buiten. En dus ben ik bijna twee jaar geleden samen met mijn groep 7 een klassentwitter @Startblokgroep7 (https://twitter.com/StartblokGroep7) begonnen. Een ontdekkingsreis was begonnen!Leerlingen voelen zich betrokken omdat de leerkracht zich in probeert te leven in de wereld waarin zij opgroeien. Sociale media is voor deze generatie onmisbaar, dus moet je er gebruik van maken. De TwitterQuiz is het mooiste voorbeeld. Leerlingen krijgen via de klassentwitter een vraag binnen, die moeten ze met behulp van hun 21st Century Skills (digitaal) beantwoorden. Leerlingen zijn bij een TwitterQuiz gemotiveerd en betrokken, terwijl ze nieuwe digitale vaardigheden leren.Wat me raakt zijn de meest simpele dingen die gebeuren. Een leerling die ziek thuis is, maar nog wel een tweetje naar school stuur om te vragen of een klasgenootje het huiswerk voor haar mee kan brengen. Leerlingen willen verbonden zijn met de klas, dat kan dus ook vanaf thuis, via sociale media.De valkuilen zijn juist de leermomenten van jou als docent en van de klas. Mijn grootste fout is geweest om ooit een tweet te plaatsen met een behoorlijke spelfout er in, dat heb ik geweten. Maar ik heb het ook gebruikt om te laten zien dat fouten maken mag en hoe snel de wereld dus (kan) reageren als dat gebeurt.De leerlingen nemen het mee naar een hogere groep. De ervaring van Twitter in de klas willen de leerlingen blijven houden, dus vragen ze meesters & juffen van de klas waar ze naartoe gaan om er ook gebruik van te maken. Vaak is het dan een kwestie van durven en ondersteuning vanuit de directie of een werkgroep.Ik denk niet dat het per se beter of groter moet. Het is iets wat in de klas of op school moet ontstaan. Wat wel fijn zou zijn is als andere leerkrachten de voorbeelden zouden kunnen zien van hoe makkelijk het kan zijn om sociale media in je klas in te zetten & wat het allemaal kan opleveren. Soms is een goed voorbeeld noodzakelijk om anderen in beweging te krijgen.Ik heb al een aantal keer een lezing, presentatie of workshop gegeven over hoe je sociale media (in dit geval Twitter) in de klas zou kunnen inzetten, wat het kan opleveren en waar je op moet letten. De presentaties zijn goed ontvangen en in doe het graag :-)http://koensteeman.weebly.com/k_steman@hotmail.comSociale media, Mediawijsheid, innovatie, @StartblokGroep7, Twitter, smiho, Ja
51
6/29/2014 12:23:00Flipje KlasFlipje Klas brengt korte uitlegfilmpjes in een hoog tempo, omdat kinderen echt wel weten hoe YouTube werkt!Leeftijd 4-12 jaarOmdat het basisonderwijs iets anders werkt dan het voorgezet onderwijs bedachten Magiel Hagemans en Koen Steeman ‘Flipje Klas’. Basale instructie, zoals het vinden van de persoonsvorm in de zin of het cijferend aftrekken, wordt door middel van korte YouTube filmpjes heel snel uitgelegd. Belangrijk verschil met het voortgezet onderwijs is dat de instructiefilmpjes bij Flipje Klas bedoeld zijn als herhaling en niet als de eerste instructie. Daarom zijn de filmpjes ook kort en krachtig, leerlingen kunnen namelijk heel goed met YouTube overweg en ze weten hoe ze een video stop moeten zetten of terug kunnen spoelen.Na het zien van een presentatie over Flipping the classroom in het voortgezet onderwijs van Arnoud Kuijpers vroegen basisschoolleerkrachten Koen Steeman & Magiel Hagemans van ’t Startblok in Cuijk zich af waarom Flipping the classroom in het basisschool eigenlijk (nog) geen succes was. Een uitdaging was geboren.Flipje Klas wordt door de leerlingen thuis gebruikt om nog eens de belangrijke stof voor een toets door te nemen. Daarnaast merken Steeman en Hagemans ook dat Flipje Klas een verbinding slaat tussen ouders en school. Ouders bekijken de filmpjes samen met hun kinderen en zijn daarmee op de hoogte van de manier hoe de school een bepaald taal- of rekenprobleem aanpakt. De laatste ontwikkelingen zijn dat leerlingen hun eigen device op school hebben of meenemen en daarop verschillende ‘Flipjes’ gaan kijken. Een mooi voorbeeld is een 10-jarige leerling die zelfstandig met rekenopdrachten bezig is. Ze loopt vast op het onderdeel staartdelingen. Zonder de leerkracht te hoeve storen, omdat hij aan de instructietafel zit met een groepje leerlingen, pakt ze haar iPad en zoekt via YouTube naar ‘FlipjeKlas – Staartdelingen in 1 minuut’. Tijdens het bekijken kan ze het filmpje stop zetten en zo de uitgelegde stappen in haar werk toepassen. Na een paar opdrachten heeft ze weer door hoe het werkt en legt ze haar iPad aan de kant.Het maken van 'Flipjes' kost heel veel tijd. We merken dat er nu veel animo voor is, maar dat er bij ons vaak de tijd ontbreekt om nieuwe filmpjes te maken (naast het andere schoolwerk). Omdat we willen dat de Flipjes gratis blijven, doen we het nu in onze eigen tijd, maar het is lastig om hier ook vaak samen de tijd voor te vinden.Opschalen van FlipjeKlas is afhankelijk van drie factoren:
1) Er moeten simpelweg meer Flipjes komen, er zijn nog genoeg basale instructies die uitgelegd kunnen worden in simpele Flipjes.
2) Wij (Koen & Magiel) moeten tijd krijgen om deze Flipjes te maken. Nu is het bijna niet te doen naast ons werk, het zou mooi zijn als we voor één ochtend in de week gefinancierd kunnen worden, zodat we ons schoolwerk voor die ochtend kunnen omwisselen met het maken van Flipjes.
3). Flipje Klas is bekend in regio Nijmegen/Cuijk, maar veel docenten en kinderen kennen het nog niet. De naamsbekendheid vergroten is dus ook belangrijk voor het succes.
(zie vorig kader)Ik denk dat ervaringen delen een belangrijke stap is. Het maken van een Flipje kost meer werd dan het vaak lijkt. Wij hebben mogen experimenteren en weten nu wat werkt, een volgende leerkracht die Flipjes wilt maken kan zeker van ons leren en we willen dat graag overbrengen.https://youtube.com/FlipjeKlas flipjeklas@gmail.combasisonderwijs, instructiefilmpjes, FlipjeKlas, Flipping the classroom, instructie, uitlegJa
52
7/4/2014 10:04:46SchoolincOpen en gratis online sociaal platform om te leren wat je wilt.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Schoolinc brengt je in aanraking met van alles waarover je zou willen leren. Het is een sociaal platform waarop je playlists kunt maken van leuke en interessante onderwerpen: filmpjes, apps, games, teksten, websites. Die kun je delen met anderen. Anderen kunnen jou volgen en samen kun je leren. Zo kun je leren waarover jij wilt leren, op de manier die bij jou past.We zijn het begonnen, omdat er geen online leerplatform is in het onderwijs dat uitgaat van de lerende zelf, en zijn of haar talenten. Het is nog niet gerealiseerd, maar het enthousiasme voor het idee is ongelooflijk. Omdat het echt gaat over leren, groeien en ontwikkelen. Samen met anderen. Los van financiële en organisatorische issues.De 1.0 versie (beta versie) heeft ons veel geleerd over het verschil tussen iets maken voor een docent en iets maken voor lerenden.Heel veel enthousiaste mensen die content en playlists maken en volgen. Die zien dat iedereen docent is en iedereen lerende.Dat ze het platform, als het er is, bezoeken, en via de community ons helpen om Schoolinc mooier te maken (building.schoolinc.com).Op allerlei manieren, mail me!www.schoolinc.cominfo@schoolinc.comonline, content, platform, portfolio, leerlijnJa
53
7/5/2014 18:09:01Meesterleerders Alle leerkrachten van een basisschool besteden 10% van hun werktijd aan werkplekleren, waarin ze zelfgekozen thema's om hun onderwijs te verbeteren gezamenlijk in groepjes onderzoeken op 'state of the art' theorie en good practises. Daarmee worden ze zelf weer eerst LEERDERS alvorens hun rol als MEESTERS te verbeteren. Voor leerlingen zijn ze rolmodel van levenslang leren, van nieuwsgierigheid, van onderwijskwaliteit!Leeftijd 4-12 jaar, Volwassenen, leerkrachtenDe taak van de school is leeruitdaging bieden aan alle leerlingen, de passie van kinderen aanspreken en hun talenten helpen ontwikkelen.
Het voorbeeldgedrag en de competenties van leerkrachten zijn daarbij wezenlijk. Levenslang leren, vooral van (eigen en andermans) ervaringen maar ook van onderzoek en kennisdeling zorgt voor vitale, wijze, teamgerichte werkenden die rolmodellen voor kinderen zijn.
Stilstand is achteruitgang, zeker voor leerkrachten; kinderen ontwikkelen zich ook autonoom, buiten schoolverband. Kennis veroudert snel. Om de kwaliteit van onderwijs op peil te houden en waar mogelijk te verhogen is de eigen ontwikkeling van leerkrachten een vereiste.
Om verduurzaming van leerkrachten te bereiken en veranderingen in de school bestendig te maken is het onontbeerlijk om leerkrachten op intrinsieke motivatie aan te spreken voor eigen ontwikkeling en daarmee een stap-voor-stap verbetering van hun onderwijskwaliteit.Op basis van het werk van een van de Meesterleerders groepen is intervisie ingevoerd voor het gehele team. Een vorm van reflectie die weinig voorkomt bij schoolteams in het basisonderwijs.
De goede elementen van 'opbrengstbewust' werken in het primair onderwijs heeft het team overgenomen van collega's die dit onderwerp hebben uitgediept.
Leraren zij voortdurend bezig met GEVEN; investeren in kinderen, en kunnen dat alleen goed blijven doen wanneer we zichzelf de aandacht geven die nodig is voor het op peil houden van energie en motivatie.
Het op hoofdlijnen coachen van groepen in het uitzetten van leertrajecten voor zichzelf als MEESTERLEERDERS is langere tijd nodig om voortgang erin te houden en geloof in zichzelf op te bouwen.
Beter gebruik maken van de beschikbare tijd en middelen voor scholing van personeel op scholen en iets meer onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding.Uitwisseling met dergelijke groepen op andere scholen zou heel zinnig kunnen zijn.
Ik kan adviseren.www.kools-consult.orgab.kools@planet.nlwerkplekleren, meesterleerders, levenslang leren, onderwijsinnovatieJa
54
7/7/2014 13:49:58De Groene MakersEen lesprogramma waarin kinderen tussen de 8 en 12 de wereld schoner maken, fantastische nieuwe dingen creëren, én daar geld mee verdienenLeeftijd 4-12 jaar, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)In het inspirerende lesprogramma 'de Groene Makers' gaan kinderen in hun wijk of in de natuur jutten naar weggegooide PET-flessen. Met deze flessen gaan ze aan de slag in de Duurzame Werkplaats, waar ze ze omzetten in de meest fantastische nieuwe voorwerpen: fantastische armbanden, prachtige halskettingen, super springtouwen of andere dingen! Aan het einde is er een markt waar de kinderen (als ze het willen) hun producten gaan verkopen in de Duurzame Marktkraam. Zo ervaren kinderen dat je door goed te kijken naar je omgeving je oneindig veel nieuwe mogelijkheden hebt om een duurzame planeet te creëren, en daar ook je inkomen mee te verdienen. Een duurzame wereld creëer je niet vanuit theorie. Het moet op elk vlak, holistisch aangepakt worden, en dat is mijn benadering in dit lesprogramma, startend vanuit een verbinding met je directe leefomgeving. Vervolgens de stap naar de kracht van het maken, het zelf scheppen, vanuit je eigen talenten, en vanuit de oneindige potentie aan mogelijkheden die er is. Eindigend bij het verkopen van producten, om te ervaren dat het verdienen van geld en het creëren van je eigen gezonde planeet bij elkaar horen. De belangrijkste: kinderen worden er razend enthousiast van en het opent hun ogen voor nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld als ze in de workshop PET-flessen hebben omgezet in springtouwen, en wild enthousiast worden bij het idee wat er nog meer mogelijk is.

Het doet iets met de docenten, omdat ze zien hoe enthousiast hun leerlingen er van worden.


Ik wil dat kinderen kunnen ervaren dat ze zelf invloed hebben en bijdragen aan de creatie van een gezonde planeet, een gezonde samneleving. Dat ze kunnen kiezen in welke wereld ze kunnen leven, dat ze daar zelf invloed op hebben. Dat ze zelf scheppers zijn van de wereld om hen heen.

Dit vonkje overbrengen is voor mij de motivatie om dit binnen het huidige onderwijsssyteem te doen (waarin alles al bepaald lijkt te zijn, en dat kinderen hun eigen scheppingskracht ontneemt).
te veel op de techniek van de workshop gaan zitten en te weinig op het hart.

te weinig samenwerking zoeken en ondersteuning

Een lesprogramma er van te maken dat ook door anderen uit te voeren is.

Een serie op TV met een heel team van Groene Maker Kids.

Een set voor thuis, waarin kinderen zelf, zonder onderwijsdoeleinden, ermee aan de slag kunnen
Een bureau dat workshops aanbied in het basisonderwijs, dat boekingen voor me uit handen kan nemen.

Een (tijdelijke) werkplaats om workshopinstallatie verder uit te bouwen

Sparringpartners om dingen scherp te krijgen

Meer klanten

Een coach/ buddy / iemand om regelmatig mee te praten om me scherp te houden
ik kan optreden als coach en/of buddy of om je project door te spreken

ik ben een maker/ bouwer/ ontwerper, dus ik kan je helpen als er iets ontworpen en gebouwd moet worden.

ik ga graag de diepte in, ook over de spirituele en energetische kant van de nieuwe wereld waar we naar toe gaan. Als jij ook behoefte hebt om hier over te praten, neem gerust contact met me op.

www.degroenemakers.nlhetwildelicht@gmail.comduurzaam ondernemen, groene makers, omgevingsbewustzijn, maken, upcyclingJa
55
7/14/2014 20:43:13Lessen in gelukLessen in geluk helpt leerlingen positiever te kijken, en positiever met elkaar en zichzelf om te gaan.Leeftijd 12-18 jaarLessen in geluk wil het welbevinden van leerlingen op school verbeteren. Scholen kunnen nog fijnere plekken worden, waar iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, waar hoop is, en de focus ligt op kansen in plaats van tekortkomingen.Omdat ik gefrustreerd raakte van alle negatieve onderwerpen in mijn lessen: risico's van roken, drinken, drugs, anorexia, obesitas, soa's, aids, loverboys en nog meer ellende.Leren wat wel te doen voor een gezond en gelukkig leven is veel leuker dan leren wat niet te doen om ellende te vermijden. Klassen werden gezelliger, leerlingen gingen prettiger met elkaar om.
En klassen die de lessen volgden hadden een significant hoger gemiddeld eindcijfer dan de controlegroepen.
Omdat gelukkig zijn/blijven/worden veel belangrijker is dan alle andere dingen die je op school kunt leren.

Economische groei is ooit bedacht om het welzijn van mensen te vergroten, maar dat werkt niet meer. Zelfs de Verenigde Naties zeggen nu dat het streven naar economische groei achterhaald is, en dat we beter kunnen streven naar geluk.
Dat als de schoolleiding er niet openlijk achter staat, dat docenten er dan soms na een of enkele jaren er weer mee stoppen.
Dat schoolleidingen het lastig vinden om iets te ondersteunen wat niet direct in cijfers/resultaten gemeten kan worden, of waarvan men niet weet of het door de onderwijsinspectie bekeken wordt.
Als de onderwijsinspectie duidelijker maakt dat welbevinden van leerlingen cruciaal is en wel degelijk bekeken wordt.

Ook zou bijv. http://www.schoolvo.nl/ anders kunnen publiceren. I.p.v. leerlingtevredenheid (gebaseerd op o.a. hoe schoon zijn de toiletten), vragen : Hoe graag ga je naar school? Hoe gelukkig ben je op school?
Dit vinden leerlingen en ouders echt interessanter.
Verder onderzoek naar de effecten.
Ik kan workshops geven hoe Lessen in geluk het beste te geven, te introduceren en te implementeren. www.lesseningeluk.nljboerefijn@lesseningeluk.nlgeluk, welbevinden, positieve psychologieJa
56
7/20/2014 14:02:47OperatieOnderwijsTexelDigitaal platform om (Texelse) onderwijs in beweging te brengen.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, VolwassenenInitiatief om mensen die het (Texelse) onderwijs een warm hart toedragen met elkaar in contact te brengen. Op het digitale Facebook platform OperatieOnderwijsTexel kunnen ideeën, artikelen en evenementen met elkaar gedeeld worden om beweging te brengen in het Texelse onderwijs. Door de verbinding ontstaat immers de kracht.Doordat ikzelf heel erg blij werd van alle prachtige verhalen over het onderwijs ontstond bij mij het idee dat Texel al dit prachtigs ook verdiende en begon ik met delen van mooie onderwijsverhalen op Texel. En het werkt! Er is sinds ik hiermee begonnen ben veel in beweging gekomen op Texel. Zowel bij de leerlingen als bij de volwassen.Leerlingen uit mijn groep tonen zelf initiatieven. Zij hebben nu een actie op touw gezet om aanpassingen op het plein te doen, hebben ze een idee om de klas samen te pimpen, denken ze vaak mee over de planning van de dag . Kortom ze nemen deel aan het vormgeven van hun onderwijs. Verder hebben alle bazen van de Texelse basisscholen en de wethouder van onderwijs de handen ineen geslagen om met de Texelse samenleving samen het onderwijs vorm te geven . Hopelijk resulteert dit in de nabije toekomst in mooi innovatief onderwijs !Ik heb hierover een paar blogs geschreven op verzoek vd Texelse Courant ze staan online. 'T zijn die momenten waar kinderen zelf het heft in handen nemen en echt samen aan ideeën bouwen dat emotioneert mij als juf. Er ontstaat dan zoveel kracht en het besef dat ze samen de wereld kunnen vormen. Prachtig!Niet bang zijn om dingen te doen waar je bang voor bent:) Je weet niet wat je meemaakt als je gewoon aan de slag gaat. Echt héél blijmakend. Geen aannames doen dat iets toch niet kan!Als de pilotschool er is de ervaringen efficiënt delen (de scholen die flexibele schooltijden hebben doen mee aan een onderzoek en dit wordt ook gedeeld) zodat mensen blij worden gemaakt en dit ook willen . Ook heel concreet dus b.v welke apps er worden gebruikt of open source. Hoe de dingen werken . Eigenlijk zou er een online helpdeskje moeten zijn op nieuwe scholen ( waar echt iemand tijd voor krijgt) . Wanneer de pilotschool of klas er komt zou ik heel veel goedwerkende ICT willen hebben met een aantal personen die hier veel van weten. Verder heb ik dan hulp nodig van de scholen die nu al werken met flexibele schooltijden . Ga ik binnenkort contact mee zoeken. En o ja tijd om dit geheel vorm te geven want naast mijn baan in het onderwijs is dit best pittigGewoon met mij komen praten bij het vuur in de tuin. En natuurlijk wil ik alle relevante informatie online delen. In de toekomst wil ik ook wel bij scholen langsgaan om hierover te vertellen.https:// m.facebook.com / OperatieOnderwijsTexele.mondeel@gmail.comOperatieOnderwijsTexel, Eva Mondeel, blog juf Eva opereert, @Onderwijstexel, @theezetsterJa
57
8/2/2014 10:40:00Educare: opgroeien in verbondenheidEducare is een platform voor vernieuwing in opvoeding en onderwijs, gericht op het bevorderen van heelheid en verbondenheid in het leven van kinderen. Het platform bestaat uit een tijdschrift, diverse websites en een netwerk-community.

Leeftijd 4-12 jaarEducare is een platform voor vernieuwing in opvoeding en onderwijs, gericht op het bevorderen van heelheid en verbondenheid in het leven van kinderen. Als communicatiemiddel gebruiken we een tijdschrift dat 5x per jaar verschijnt, en diverse websites één voor het delen van opvoedtips, één voor het zoeken van goede opvoedboeken, en een netwerk-community. Daarnaast is er een algemene site met informatie over onze stichting: www.educare.nl

Onze leden - met wie we samen Educare maken - zijn ouders, jeugdwerkers en leerkrachten met een passie voor opvoeden, liefde voor kinderen en hart voor de natuur. Ze schrikken niet terug voor andere invalshoeken dan gebruikelijk. Ze proberen datgene wat hen aanspreekt graag uit.
Reguliere opvoeding en onderwijs is te eenzijdig gericht op het 'klaarstomen' van kinderen zodat ze economisch van nut kunnen zijn in de maatschappij. Dit gaat ten koste van de aandacht voor het ontwikkelen en ontdekken van het kind zelf, met al zijn talenten en creativiteit. Die talenten zijn ons kapitaal voor de toekomst. Het gaat in deze wereld om meer dan alleen een goed inkomen. Als we onze wereld niet beschermen tegen milieurampen en oorlogen, heb je niets aan een goede baan alleen.Het initiatief bestaat al 30 jaar. Duizenden leden, , tientallen vrijwilligers en een nooit opdrogende stroom van mensen die het platform gebruiken. We hebben dankzij ons (inter)nationale netwerk veel prille initiatieven een handje geholpen, bijvoorbeeld het Deugdenproject, Geweldloos Communiceren, maar ook de aanpak van leerstoornissen met behulp van beelddenken, babymassage, onderlinge kindermassage en kinderyoga. We hebben dikwijls als eerst dergelijke trends opgemerkt en verspreidt.Je vraagt je als ouder of leerkracht dikwijls af hoe je het goed doet. Wel, dit is onze taak: het kind de gelegenheid geven zichzelf te ontwikkelen, zodat wat in aanleg aanwezig is kan groeien en zal bloeien. Als dit goed lukt zal de maatschappij als vanzelf de vruchten van deze mens ontvangen.
Er is in dit proces maar één belangrijke vraag: ‘Wat heeft dit kind nú nodig?
Want niet wàt kinderen worden, maar wie zij als mèns zijn is belangrijk.
De groep mensen rond Educare is sterk content-oriented. Dat betekent dat financiële kant soms in de verdrukking komt. Je moet beide factoren in evenwicht hebben.Inspirerende en verbonden marketing.Nog beter gebruik van social media en virtuele aanwezigheid. Separate productontwikkeling op basis van de content van Educare bv. workshop, spel- en lesmateriaal etc. én natuurlijk handen om ons werk duurzaam uit te voeren. Er zijn nu te vaak prachtige initiatieven die blijven liggen vanwege het ontbreken van menskracht.Ontwikkelen van netwerken.
Het platform IS onze inzet voor anderen.
www.educare.nla.streng@on.nlEducare, opvoeding, onderwijs, kinderen, heelheid, verbondenheid, duurzaamheid.Ja
58
8/21/2014 12:14:29FlowschoolFlowschool, natuurlijk leren voor gevoelige kinderen in Breda. #eigentempo #meebeslissen #gelijkwaardigheid #natuurlijklerenLeeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc)Flowschool biedt gevoelige kinderen van 4 t/m 16 jaar leerondersteuning op maat op een kleinschalige sfeervolle buitenlocatie. Het onderwijs wordt verzorgd door gekwalificeerde begeleiders met lesbevoegdheid, die gespecialiseerd zijn in omgang met gevoelige kinderen en vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor Flowschool.
We bieden passend onderwijs voor gevoelige kinderen omdat in het regulier onderwijs hun hart uit gaat. Veel belangstelling van ouders en kinderenOuders die voor hun zoon willen verhuizen van Haarlem naar Breda voor Flowschool.Blijf in verbinding met je team, je kunt het niet alleen.Flowschool kan op andere locaties worden opgezet zodra bekend is op welke wijze de financiering gaat verlopen in het kader van passend onderwijs.Meer bekendheidKennisdeling zodra bekend is op welke wijze de financiering gaat verlopen in het kader van passend onderwijs.www.flowschool.nlinfo@flowschool.nlgevoelig hoogsensitief gelijkwaardigheid meebeslissen natuurlijk leren natuurlijke omgevingJa
59
8/31/2014 11:22:22EduScrumSamenwerken in teams van personen met aanvullende kwaliteiten, waarbij de teams volledig zelf bepalen hoe ze werken en leren.Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)EduScrum is een samenwerkingsmethodiek die transparant is voor docenten en leerlingen. De leraar bepaalt wat er geleerd wordt de teams bepalen hoe ze dat doen. Ze gebruiken daarvoor een uitgebreid planbord, delen de leerperiode op in sprints (4 - 6 lessen), en reflecteren op het einde van elke sprint op het opgeleverde product en op het samenwerkingsproces en de inzet van hun kwaliteiten. Op deze wijze kunnen de teams zichzelf voortdurend in kleine stapjes verbeteren. EduScrum genereert leerplezier en levert ook nog eens hogere cijfers op. EduScrum legt de verantwoordelijkheid voor het leerproces volledig bij de leerlingen.Samenwerken in het onderwijs heeft een aantal problemen: plannen, afspraken nakomen, meeliften en verschillende inzet van leerlingen.a de een wil veel, de ander niets.
Samenwerkend leren lijkt een oplossing voor dit probleem, maar nog steeds kunnen leerlingen zich onttrekken aan de afspraken en meeliften. Dat wilden wij oplossen.de scrummethodiek in de IT liet goede resultaten zien en toen HB en wij op het Ashram College in Alphen aan den Rijn besloten deze methodiek naar het onderwijs te vertalen. De doelstellingen zijn vierledig: beter leren en hogere cijfers halen, beter leren samenwerken, je als persoon ontwikkelen en jezelf en je team in kleine stapjes voortduren verbeteren ( Kaizen).
Omdat het eigenaarschap van het leren bij de leerlingen ligtgaanzij gemotiveerd en enthousiast aan de slag.de cijferen gaan gemiddeld 10 procent omhoog, de leerlingen leren plannen, reflecteren en blijken zich als persoon bijzonder goed te ontwikkelen door de voortdurende reflecties op de inzet van hun kwaliteiten.Leerlingen zijn trots op hun leerproces, weten beter wie ze zijn en hoe zij zich ontwikkeld hebben, kunnen uitstekend reflecteren, hebben plezier in leren,halen zeer goede cijfers, hebben oog voor elkaar en helpen elkaar. Een leerling met autisme, die volledig buiten de groep stond ging steeds beter functioneren, werd op een gegeven moment scrummaster van zijn groep en zei op een presentatieavond aan de ouders van de groep: "zie mij hier nu staan, drie jaar geleden zou ik dit nooit gedurfd hebben en nu presenteer ik deze avond en vind het leuk om te doen. Dat alles heeft eduScrum mij gebracht!"De methodiek lijkt simpel, maar is het niet. Hij werkt pas als hij volledig en consequent wordt toegepast.Wij geven presentaties en trainingen door het gehele land. Iedereen kan zich daarvoor opgeven.Vooral onderzoek dat de effecten van eduScrum beschrijft zou zeer welkom zijn.Geef je op voor een training eduScrum.www.facebook.com/eduscruminfo@janvanrossum.netScrum, samenwerken, aanvullende kwaliteitenJa
60
9/2/2014 16:59:20EduappEen platform waar alles te vinden is over de implementatie van apps bij het leren. Vinden, delen en ontdekken van educatieve apps!Leeftijd 0-4 jaar, Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc)Eduapp is de meest overzichtelijke portal om educatieve apps voor school en thuis te vinden. Zoek op vakgebied, leeftijd en zelfs specifiek op leergebied. Organiseer je apps in lijsten en deel ze met anderen. Naast apps draait het natuurlijk om de didactische inzet.
Op Eduapp kan iedereen lesideeën toevoegen aan apps en deze delen. Zo zie je precies hoe je de app in je vakgebied kunt inzetten. Inclusief tips voor thuis! Volg daarnaast collega’s (ook van andere scholen), familie en vrienden en ontdek welke educatieve apps zij gebruiken in de klas en thuis.
Op veel scholen worden tablets ingevoerd zonder goed over de didactische mogelijkheden na te denken. Hele lijsten apps worden op de tablets gezet om de leerlingen mee bezig te houden. Wij hopen met Eduapp te laten zien dat leren met een tablet goed kan, mits je het op een verantwoorde manier gebruikt. Dan kan een tablet zeer goed motiveren om te leren!Leraren die de tablets op deze manier goed inzetten, merken vaak dat de motivatie van leerlingen erg toeneemt. Ook hebben zij minder last van de tablet omdat het afleidend is voor leerlingen, zij zijn immers druk met de creatieve verwerking van de leerstof. De voorbeelden zijn in de meer dan 1000 lesideeën op Eduapp te vinden, inclusief soms video's in de klas. Kijk maar naar deze filmpjes: https://eduapp.nl/profielen/sandergordijn/lesideeen/stopmotion-filmpje-maken-met-kleuters dat zegt toch genoeg!Staar je niet blind op inhoudelijke apps, maar ga uit van de creatieve kracht van leerlingen. Kijk naar de lesideeën op Eduapp van anderen en mocht je zelf aan de slag gaan met succes, deel het dan ook weer!Inmiddels zijn er al vele Eduappers (de teller staat zomer 2014 op bijna 20.000) maar er kan altijd meer bij. Zegt het voort en samen maken we de invoering van digitaal onderwijs gemakkelijk en vooral heel erg leuk!Op Eduapp kan met een gratis account al veel gedaan worden, maar we hebben als Eduapp-team nog vele dromen. Bijvoorbeeld onze site verbreden naar al het digitaal lesmateriaal, de metadata koppelen aan methodes en betaalde lessen kunnen uploaden. Daar hebben we financiële middelen voor nodig. Dit kunnen we bij elkaar sparen als de scholen school-accounts afnemen en de blije Eduappers een PRO-account afnemen. Dus wil je helpen om Eduapp te verbeteren? Neem dan een PRO- of school-account.Als je apps hebt die je in de klas gebruikt, maar ze staan nog niet op Eduapp. Tip ze dan en dan zetten wij ze in onze database. Zo help je je collega. Of maak een lijst met de door jou gebruikte apps of beschrijf lesideeën. Inspireer elkaar. Dan hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. www.eduapp.nlmarieke@eduapp.nlapps, tablets, iPad, lesideeën, didactiek, inspiratieJa
61
9/10/2014 19:43:12doe040@Doe040 De nieuwe democratische school in Eindhoven is van start in 't groen van de @TUEindhovenLeeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen talent, social skillsDemocratisch onderwijs is een school voor kinderen van 4 tot 18 jaar
en gaat uit van het zelflerend vermogen van kinderen. Kinderen willen
graag leren, het gaat vaak vanzelf. Doe040 biedt een inspirerende
leeromgeving waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid
ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers die op hun eigen
manier bijdragen aan een steeds veranderende samenleving.
Ik geloof in persoonlijke verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van je eigen talenten. Ik geloof dat je veel effectiever leert als je zelf wilt. Ik
geloof dat passend onderwijs pas echt goed past als het vraag-gestuurd is. Het geluk ligt niet bovenaan de cognitieve carriereladder. Claire met haar talk en OE gaf het noodzakelijke zetje.
Een democratische school levert een bijzonder groot percentage zelfstandige ondernemers. Spreek eens met een ex-student van een democratische school en je bent om.Onderwijs wordt gezien als een een sluitpost en iets moeilijks. Er wordt hard op gestudeerd door onderwijspsychologen. En het bereidt ons voor op, in het beste geval, CEO te worden van een multinational. Dat lukt vrijwel niemand. En lukt het wel, wat dan...?Eerder netwerken, gewoon beginnen ook al denk je: dit kan ik nooit, waarom ik?Het toekennen van subsidie aan alle goedgekeurde scholen, of een kindgebonden onderwijsbudget. Momenteel is het onmogelijk voor
een school van 4-18 om subsidie te krijgen. Dat is een recept het
klein te houden.
Kom kijken bij ons, ga naar een inspiratiedag bij de democratische schoool De Ruimte in Soest.http://doe040.nljan@avatar.nl#democratischonderwijs, #sociocratie, #040 Ja
62
9/11/2014 9:34:29GelukskofferWetenschappelijk onderbouwd lesprogramma voor groep 5-8, waarin kinderen leren over persoonlijk leiderschap, kracht van gedachten en geluk. Leeftijd 4-12 jaar, Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Ieder kind in zijn kracht!
Gelukskoffer heeft inzichten vanuit positieve psychologie vertaald in lesprogramma voor groep 5-8 BO.
In zeven lessen leren kinderen over kracht van gedachten, persoonlijk leiderschap, talenten en geluk.
Kinderen werken daarbij met eigen Gelukskoffer.
Leerkrachten worden in 1 dag opgeleid tot geluksleerkracht en geven lessen zelfstandig in klas.
In basisonderwijs vaak eenzijdig aandacht voor IQ en aanleren. Kinderen zijn veel meer dan enkel IQ. In positieve psychologie veel bekend over Geluk. Deze inzichten zijn nu ook vertaald voor kinderen! Uit wetenschappelijk onderzoek met aantal klassen blijkt dat kinderen meer zelfvertrouwen hebben en minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid. Daarnaast is het klassenklimaat significant verbeterd.

Uitgaan van kracht van kind is de belangrijkste succesfactor. Zoals kinderen zeggen: "Bij jullie leren we niet uit boeken, maar uit onszelf"
Reacties van kinderen:
- bij jullie leren we niet uit boeken, maar uit onszelf
- ik kan het in 3 woorden zeggen: I love me
- ik hoop dat alle kinderen in de wereld deze lessen krijgen.
- ik leer zo veel en weet je wat? mijn ouders ook ;-)
Think big, act small!
Dus geduld en stap voor stap gaan....
heel groot:
meer geld om scholen lessen aan te kunnen blijven bieden
aandacht voor thema Geluk als vak op school
Landelijke platforms waar we kunnen spreken en vertellen over gelukskoffer
Ministeries die investeren in Geluk belangrijk vinden (of gemeentes)
Onderzoek
Marketingexperts
Wij zijn van kleine speler nu naar een positie met redelijke naamsbekendheid en een aardig scholenbestand. Dit hebben we gedaan met ontzettend veel topmensen. De ervaringen delen en anderen helpen, kunnen we delen en zo anderen adviseren
Wij kunnen inspiratieworkshops rondom thema geluk bieden
www.gelukskoffer.nlinfo@gelukskoffer.nlGeluk, leiderschap, kracht, vertrouwen, dankbaarheid, lef, zelfvertrouwen, toekomstdromen, geven Ja
63
9/17/2014 14:04:19Gedachte-KrachtGratis boek & materiaal dat kinderen leert hun interne hulpbronnen te gebruiken.Leeftijd 4-12 jaar, Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Het Gedachte-Kracht boek en bijbehorende materialen zijn ontwikkeld om kinderen te leren hoe ze innerlijke hulpbronnen, hun gedachte-kracht, kunnen gebruiken. Op een voor kinderen begrijpelijke en aansprekende manier worden veel verschillende toepassingen voor het dagelijks leven gegeven. Het boek is te koop, en staat ook in zijn geheel gratis online, zodat de inhoud vrij toegankelijk is voor leerkrachten, ouders en kindercoaches. Ik zocht een dergelijk boek voor mijn kinderen, maar dat was er niet. Boeken over praktische persoonlijke ontwikkeling waren er alleen voor volwassenen.Praktische toepasbaarheid, eenvoud en aansprekendheid zijn succesfactoren. Ik krijg mails van kindercoaches en leerkrachten die gedachte-kracht met succes toepassen in hun dagelijkse praktijk. Sommige kinderen werken helemaal zelfstandig met het boek. Boek verkoopt goed, er is interesse in workshops voor kinderen en volwassen. Facebookgroep met bijna 1500 likes, blijvend constante bezoekersaantallen / downloads van website.Het raakt me, ik wordt gedreven, omdat ik geloof dat alle kinderen recht hebben om te leren hoe ze in contact blijven met hun innerlijke kracht, hoe te leven vanuit je hart.Als mensen interesse tonen, en ik weet niet precies hoe ik dit vorm moet geven, dan reageer ik terughoudend. Ik zou meer onbevangen samenwerkingsvormen willen onderzoeken.De website op meer plekken delen en scholen stimuleren om het boek in de klassen te gaan gebruiken. Op pabo als lesstof aanbieden. Scholen die dit thema als ouderavond thema aanbieden.Gedachte-Kracht is ook in het Engels beschikbaar. Www.thoughtpower.eu zoek nog uitgever in Engeland en Amerika.
Heb plannen voor tienerboek, zoek hier ook uitgever voor.
Ik bied al heel veel materiaal gratis aan, via de website www.gedachte-kracht.nl
En via workshops is verdieping mogelijk.
Www.gedachte-kracht.nlnicole@bewustzijninbedrijf.nlMeditatie, visualisatie, NLP, innerlijke kracht, kracht van gedachten, gevoelens, emotiesJa
64
9/18/2014 15:39:58Discussiëren Kun Je LerenDiscussiëren Kun Je Leren zet in op meningsvorming en het versterken van de mondelinge taal. DKJL zorgt ervoor dat kinderen & volwassenen elkaar beter gaan begrijpenLeeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaar, Speciaal onderwijs, Volwassenen, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)DKJL helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers. Discussie is zowel doel als middel. DKJL biedt kinderen en jongeren een podium om te zeggen wat ze denken, en volwassenen de kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt.
We leven in een tijd dat samenwerken en communicatie steeds belangrijker worden. We worden van alle kanten overspoeld met informatie en meningen; via sociale media staan mensen voortdurend met elkaar in contact. Dat is de werkelijkheid waarin leerlingen zich staande moeten houden. Van leerkrachten wordt heel wat verwacht op het gebied van ‘burgerschap’ en cultuureducatie. Dat is een uitdagende taak. Maar dat die taak ook erg leuk kan zijn, bewijst DKJL. Discussiëren is een uitgelezen manier om leerlingen weerbaar te maken; om ze te leren dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard zijn. Discussiëren leert leerlingen dat ze met woorden veel verder komen dan ze ooit hadden durven denken.DKJL werkt aan 21e eeuwse vaardigheden waarin leerlingen medeverantwoordelijk en bewust zijn van hun leerproces.
Leerlingen leren beter luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen. Het gevoel van zelfvertrouwen onder leerlingen neemt toe en de angst voor spreken in het openbaar neemt af.
Leraren geven aan dat DKJL een positief effect heeft op de sociale groepscohesie. Leerlingen worden socialer en toleranter ten opzichte van elkaar. In de klas ontstaat een sfeer waarin iedereen een eigen mening mag hebben, waarin een mening nooit fout is en waarin je mag zeggen wat je denkt.
Enkele reacties van gebruikers. Leerlingen zeggen:
“Ik vind dat andere kinderen ook moeten leren discussiëren, omdat kinderen meer aandacht moeten krijgen.”
“Ik wil graag nog meer leren discussiëren, omdat het leuk is en zodat ik beter voor mezelf kan opkomen.”
“Ik weet nu dat niet alleen wat je zegt, maar ook de manier waaróp, belangrijk is om te overtuigen.”
“Door Discussiëren Kun Je Leren snap ik beter waarom iemand een andere mening heeft.”

Leraren die kennis hebben gemaakt met DKJL zeggen:
“De kinderen voelen zich serieus genomen. Er wordt écht geluisterd.”
“Door DKJL is de sfeer in klas verbeterd.”
“Ik merk dat leerlingen meer zelfvertrouwen hebben gekregen.”
“Discussiëren Kun Je Leren past bij het onderwijs van NU. Leerlingen zijn gemotiveerd en betrokken.”
DKJL organiseert:
- masterclasses discussiëren voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool, SBO’s, VO en ROC’s,
- trainingen voor docenten en of ouders,
- eigentijdse debatbattles tussen leerlingen en bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, beleidsmakers, rolmodellen, experts, onderzoekers en politici.
www.discussierenkunjeleren.nlinfo@discussierenkunjeleren.nldiscussieren, discussie, debat, mondelinge taal, communicatieve vaardigheden, debatteren, meningsvorming, burgerschap, communicatieJa
65
9/25/2014 17:08:01entreprenasiumOndernemende leerlingen maken gretig gebruik van de barsten in het schoolsysteem. Door architect van hun eigen onderwijs te worden. Leeftijd 12-18 jaarHet entreprensium is een doorlopende leerlijn voor ondernemende leerlingen (±20%) die met het entreprenasium leren om ondernemend te leren. Leerlingen mogen vanuit hun passie ondernemen en van daaruit met zelfbedachte projecten/ een eigen bedrijf, leerdoelen van vakken vervangen.

Omdat het entreprenasium zich richt op het verwerven van competenties mbt de unieke ondernemendheid van de leerling draait het voornamelijk om persoonlijke ontwikkeling en gepersonaliseerd leren. Het dekt hiermee de welbekende 21st century skills/ de entrepreneurial competenties van OECD.
In mijn ogen brengt het de leerling eigenaarschap in hun leren doordat ze uitgedaagd worden vanuit hun eigen passie Om van daaruit vervolgens de school uitdagen om een vriend te worden in hun leren.
Je ziet dat de verstandshoudingen bijna zijn omgedraaid op het entreprenasium. 'Hier is de leerling de baas in hun leren en de docent de lerende' - Aldus Angelique van Wijk - leerling van het entreprenasium op het Veenlanden College.
Omdat het direct vanuit de leerling komt. Zij bedenken en bepalen zelf. Plus dat ze doordat ze zelf initiatief nemen serieus genomen worden door hun school dat werkt positief beide kanten uit. De voorbeelden zijn eindeloos. Op het Revius Lyceum in Doorn doen entreprenasiumleerlingen de schooldirectie een voorstel om naast een 'te laat' en 'slecht gedrag' - kaart een blauwe kaart op de school in te voeren voor 'goed gedrag'. Leerlingen van CSG Dingstede ontwikkelen momenteel het vak programmeren als vervanging voor een taal. 'Omdat codering de meest logische taal is en dat begrijpen beta leerlingen beter.' - Aldus Milan Visser. Op het Hondsrug College willen de entreprenasium leerlingen aan het eind van de dag niet naar huis. Zonder het entreprenasium had ik nooit op de havo gezeten' - Joran Busscher, Hondsrug College. 'Ik heb geleerd wat het nut is van mensen aankijken en durf dat nu ook beter' - Mathijs Padding, CSG Dingstede 'Als ik een eigen bedrijf heb dan zal ik altijd het entreprenasium blijven sponsoren - Milan Visser, CSG Dingstede Grappige vraag, want eigenlijk kijken we niet zo. We gaan altijd gewoon door. 'Zonder turbulentie geen stabiliteit' Sponsoring van ondernemers die dit initiatief steunen omdat ze het zelf graag gehad hadden. Doorzettingsvermogen en passie. Verder groeit het vanzelf vanuit het enthousiasme van de leerlingen. We zien het entreprenasium als een lappendeken die oneindig groot kan worden als mensen er vanuit hun passie aan willen bijdragen. We krijgen veel hulp van stakeholders zoals bijvoorbeeld de European School Heads Association, enthousiaste docenten, ondernemers en passie-idioten. Het implementeren is de grootste uitdaging en hier hebben we inmiddels veel ervaring in opgedaan. Het uitgangspunt is dat we echt organiseren rondom passie en talent. We duwen ondernemend onderwijs niemand de strot in maar geven iedereen de kans om op een eigen manier te ontdekken wat ondernemend leren voor jezelf en voor de school kan betekenen. www.entreprenasium.nlhermens@entreprenasium.nlondernemend, gepersonaliseerd, 21st century skills, passie, zelfsturend, initiatiefrijk, verleidend Ja
66
9/29/2014 13:01:22www.Leerwijzer.infoDe theorie en praktijk opleidingen installatietechniek gebaseerd op leveranciersdocumentaties en voorschriften.Leeftijd 12-18 jaar, Leeftijd 18-25 jaarVoor de leermethode en opleiding maken we gebruik van leveranciersdocumentatie. Het grote voordeel hiervan is dat er altijd een actueel, correct en gevarieerd aanbod is.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om leveranciersdocumentatie in te zetten als lesmateriaal. De deelnemer “leert” de documentatie te lezen en te interpreteren, zodat hij of zij in de toekomst sneller naar leveranciersdocumentatie grijpt en deze op de juiste wijze kan inzetten.
Door het gebrek aan correcte, gevarieerde en "up to date" lesmateriaal was het niet langer mogelijk om leerlingen in de installatietechniek goed te onderwijzen en te instrueren voor de praktijkopdrachten. De ontwikkelingen in de techniek gaat snel, door zelf lesmateriaal te ontwikkelen loop je altijd achter de feiten aan en mis je altijd bepaalde onderwerpen. Door de leerling te trainen zelf op zoek te gaan naar de juiste handleidingen is een linken-pagina naar alle leveranciers gemaakt. Over hun praktijkopdrachten schrijven ze met behulp van deze documenten een verslag en zo leren ze hoe ze een bepaald apparaat juist moeten aansluiten.Uit eindrapportage evaluatie gedaan door OTIB voor N2 en N3 opleidingen E(lektrotechniek), I(nstallatietechniek) en M(etaal) in Noord-Holland is deze methode als "beste uit de test" gekomen. Ondervraagd zijn de praktijkopleiders, de docenten en de leerlingen.Deelnemers van deze leermethode krijgen een grotere zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen omdat ze door hun zoektocht naar juiste informatie regelmatig hun eigen docent of praktijkopleider "de les kunnen lezen". Ook zijn ze door de methode uitgerust met de deskundigheid om na hun opleiding snel in te kunnen springen op de laatste ontwikkelingen en getraind zijn om deze zichzelf iets nieuws aan te leren.Docenten worden meer begeleiders en bedrijfsleiders. Ze krijgen een meer coachende rol, de rol van de klassieke onderwijzer verschuift meer op de achtergrond.
De leerlingen moeten wel de Nederlandse taal voldoende machtig zijn om de leveranciersdocumenten te kunnen lezen. Ter ondersteuning is een bibliotheek met themakaarten aangemaakt, 1 A4 per thema (natuurkunde, tekening lezen, technische onderwerpen en vaktaal). Hieruit kan de docent putten wanneer er vragen van leerlingen komen. Kennis op aanvraag, de leerling stelt een technische vraag, de docent geeft de kenniskaart. Pas als er daarna nog vragen zijn gaat de docent samen met de leerling de vraag behandelen.
Lesgeven uit leveranciersdocumentatie kan niet. Daarom zijn er twee kapstokken waaraan de documenten hangen:
-1. De BPV-wijzer, waarin de praktijkopdrachten staan en waarbij de leerling de juiste documentatie moet zoeken.
-.2 De leskaarten, deze zitten in een klassiek lesboek en dient als leidraad door de technische opleiding en bevatten alleen algemene onderwerpen. Eén A4 per onderwerp en kan net als een themakaart als naslagwerk worden gebruikt. Achter elke leskaart hangt in de web-omgeving van de leerling een specifiek op het onderwerp gericht document of instructiefilm van een leverancier. De bedoeling is dat een docent dit aanvult naar de inrichting van het praktijklokaal of de producten/diensten van het leerbedrijf.
Deze leermethode is toepasbaar voor alle technische beroepen waarbij leveranciersdocumentatie en voorschriften het vak bepalen. Het is eenvoudig door docenten uit te breiden en aan te passen naar behoefte in de regio, onderwijsinstelling of leerbedrijf.
De algemene natuurkundige technische kennis blijft hetzelfde.
Vooral financiële middelen of ondersteuning. Bijvoorbeeld om meer leskaarten en themakaarten te kunnen ontwikkelen. Algemene instructie video's maken waarin bepaalde technische onderwerpen op een eenvoudige, onderhoudende en duidelijke wijzer worden uitgelegd. Een formatieve vragen/antwoorden database om algemene technische kennis regelmatig te toetsen. Een online voortgangsdocument waar docenten, praktijkopleiders, leerlingen en ouders de voortgang kunnen inzien, bijhouden en eventuele opmerkingen in kwijt kunnen. Deze hebben we al ontwikkeld in Access maar draait alleen lokaal.Wij kunnen onze ervaring delen over het toepassen van deze leermethode.www.leerwijzer.inforoyvangortel@adinfotech.nlleerwijzer, leverancierdocumentatie, installatietechniek, bpv, praktijkleren, beroepsgericht opleidenJa
67
10/8/2014 18:15:06YogaBerenSpelenBuitenYoga beren spelen buiten is yoga buiten op/na school, een initiatief waar de kinderen yoga beoefenen in de natuur met alle zintuigen volledig openLeeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaar, Speciaal onderwijs, Specifieke talenten (bijv cognitief, creatief, sociaal etc), Speciale doelgroepen (bijv ADHD, autisme etc), Speciale thema's (bijv pesten, autonomie, maker education etc)Yoga beren spelen buiten is een initiatief van Florien van der Aar van Yogibears en Mandy de Beer van YogaBeerBussum. Een ontmoeting om elkaars back-up te worden bij kinderyoga activiteiten mondde uit tot het nieuwe idee om buiten yoga lessen voor kinderen te organiseren in ieder seizoen en bij iedere weersomstandigheid. Terug naar de natuur, naar buiten, de basis, bewust worden van zintuigen, daar liggen de speerpunten van Yoga beren spelen buiten.Een simpele reden....het stimuleert een gezondere ontwikkeling voor kinderen is wetenschappelijk bewezen. http://www.duurzaamnieuws.nl/groene-schoolpleinen-belangrijk-voor-gezonde-ontwikkeling-van-kinderen Daarnaast zijn we dit begonnen omdat we het in huidige (yoga)aanbod voor kinderen missen, maar juist zo essentieel voor ze is. Naast kinderyogadocenten zijn wij beiden moeders en ervaren wij binnen ons eigen gezin hoe heerlijk het is om buiten te zijn met onze kinderen.In de herfstvakantie starten wij met een try-out op de hei in Bussum. We hebben al ongelooflijk veel enthousiaste reacties gekregen zowel van ouders als van scholen! Daarnaast geven we al geruime tijd kinderyogalessen bij een BSO die alleen maar buiten is. Je ziet een verschil in energie, concentratie en rust bij deze kinderen! Daarom zijn wij van mening dat er veel meer kinderen hier mee in aanraking zouden moeten komen en hopen we dat scholen hier voor open staan en onderdeel van willen maken in hun lesprogramma!In de huidige maatschappij met alle mogelijkheden die er voor iedereen, inclusief kinderen is, lijkt het wel of je je hele leven kan regisseren vanuit je stoel met een scherm voor je neus. Ook kinderen zijn al zo gewend aan computers, ipads en spelcomputers dat er vergeten wordt dat alles wat je op die schermen kan zien je ook 'echt' kan ervaren. Een goede balans van de snelheid die de maatschappij nu heeft en de basis, daar waaruit alles begint is voor ons te belangrijk om daar geen aandacht aan te geven. Het raakt mij vooral wanneer ik met mijn eigen kinderen over de hei of door bos loop dat mijn 10 jarige zoon op zijn buik bij een paddestoel gaat liggen en zich kan verwonderen over hoe mooi zo'n paddestoel er uit ziet. Hoe dat gemaakt is en hoe ieder jaar de cyclus zich herhaalt. Of als mijn dochtertje op het strand is onder welke weersomstandigheid dan ook en zie GENIETEN! Van de zee, de wind, de vogels die overvliegen, de zand tussen haar tenen, de zee die haar probeert te pakken...Dat gevoel willen wij elk kind geven!!!We zijn pas van start gegaan en ervaren nu alleen nog maar positieve lessen. Geen valkuilen...Als wij verder op dreef zijn, zullen we wellicht ergens de mist ingaan...hopen we natuurlijk niet!We willen ons idee/concept graag zo breed mogelijk implementeren. Dus niet alleen bij scholen maar ook bij BSO's, NSA's, en KDV's. We willen ons concept kenbaar maken door middel van onze website, de website van Operation Eduction, onze ervaringen te delen binnen netwerkgroepen en de diverse doelgroepen actief te benaderen. Hiervoor zullen we diverse marketing tools inzetten en hopen zo anderen te enthousiasmeren! Hiervoor zijn uiteraard ook stakeholders nodig die ons idee mee uitdragen. Dit kunnen ouders zijn, organisaties die zich inzetten voor kinderen etc. We willen low key starten om eerst te proeven in de markt waar de behoefte ligt en of het voeding heeft. If so, dan zou een betere website wellicht op zijn plaats zijn! Nu hebben we een simpele landingspagina via Wordpress, een Facebook account en een Pinterest bord voor inspiratie en een Twitter account. We staan zeker open voor aansluiting bij een landelijk initiatief. Wel behouden we graag onze grondwaarden, de redenen waarom we dit zijn gestart.Ons idee is om op termijn op scholen ed lezingen en/of workshops te geven. Dit kan zowel aan lerarenteams, op ouderavonden, aan collega- yogadocenten etc. www.yogaberenspelenbuiten.wordpress.comyogaberenspelenbuiten@gmail.comYOGA, BUITEN, MINDFULNESS, RUST, ZINTUIGEN, SCHOOL, BSO, KINDERDAGVERBLIJF, VAKANTIESJa
68
11/5/2014 12:31:42Willem van IependaalschoolEen middelbare school waar het leren is gericht op verdieping, waarbij expressie en samenwerking primaire middelen zijn. Leeftijd 12-18 jaarDe WvI moet een school worden waar zowel de docent als de leerling de ruimte krijgt om in diens element te komen. De school heeft een nadrukkelijk expressie-profiel en richt zich dan ook tot leerlingen die zich aangetrokken voelen tot dit gebied. Om verdiepend leren mogelijk te maken wordt het lesaanbod zo smal mogelijk gehouden. De organisatiestructuur van de school blijft zo eenvoudig mogelijk zodat de aandacht primair kan uitgaan naar de primaire processen binnen school. Mijn gehele loopbaan als vakdocent muziek heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen en werkvormen voor muziek op school. Hierin heb ik uiteindelijk het e.e.a. tot stand weten te brengen. Al doende echter heeft mijn concept van onderwijs zich in diametrale richting ontwikkeld t.o.v. de reguliere praktijk. Zodoende wierp zich op zeker moment het idee voor het creëren van een geheel nieuw leerdomein op, waar mijn lessen zouden kunnen opgaan in een gelijkgerichte stroom. Los hiervan heb ik mij immer lopen ergeren aan de inefficiënte organisatie van scholen, waardoor zeeën van tijd verloren gaan, jeugdig elan in de kiem wordt gesmoord en de leef/werksfeer wordt verpest. Daar waar creativiteit de ruimte krijgt en tevens functioneel wordt aangewend ontstaan waardevolle attitudes zoals nieuwsgierigheid, emotionele verbondenheid, volharding en onafhankelijkheid. Als vrije curriculumontwikkelaar ben ik met miljoenen draden verbonden aan mijn leermethode, m.a.w. in de uitoefening van mijn werk vertegenwoordig ik nadrukkelijk mijzelf. Daarmee draag je als leraar een authenticiteit uit die nooit zijn uitwerking mist op jonge mensen, zoals ik steeds heb mogen ervaren. De emotionele motivatie waarmee ik mijn werk doe vloeit voort uit de opbouwende energie en kracht die een groep leerlingen uitstraalt doordat ze zich op een onbevangen en speelse manier, met elkaar en van elkaar lerend, in de les bewegen. Met kunst heeft dit in beginsel niets van doen. Waar het mij om gaat is jonge mensen iets in handen geven waarmee ze kunnen celebreren wie en wat ze op dat moment zijn. Daar groeien ze van en daar worden ze sterk van. Wanneer je dit voor je ogen ziet gebeuren is dat uiterst ontroerend en vervullend. Als student en beginnend docent heb ik mij, in weerwil van mijn vastbeslotenheid om als vakdocent mijn eigen richting te bepalen, mij sterk laten leiden door angst voor wat er allemaal fout kan gaan alsook door andermans mening over wat wél en níet mogelijk is binnen de muren van het leslokaal. Dit heeft mijn professionele ontwikkeling aanzienlijk vertraagd. Zodoende raad ik vrije geesten aan om – met enig denkwerk vooraf - gewoon te dóen, bot te vangen, een foutenanalyse te maken en voort te gaan met het bedenken van alternatieven. Een dergelijk initiatief moet allereerst natuurlijk worden gerealiseerd en vervolgens ook slágen! Dat moet geen kwestie worden van een jarenlange worsteling waarbij ‘kinderziekten’ moeten worden overwonnen. Het concept moet van meet af aan stevig met beide voeten in de klei worden gezet en vanaf het moment dat de bel gaat voor het eerste lesuur drááien! Naar mijn stellige overtuiging is dat d.m.v. gezond verstand en een dosis lef mogelijk. De duidelijk geprofileerde een aansprekende leerresultaten die zich zullen aandienen zullen zonder enige twijfel anderen ertoe aanzetten hun eigen leerdomein te scheppen met een eigen profiel, d.w.z. waar andere accenten worden gelegd, die leiden tot andersoortige leerresultaten en andere inzichten. Met een scheppen van een dergelijke pluriforme praktijk kan een beweging op gang komen die de weg wijst naar de toekomst. In eerste instantie ben ik zoek naar vrije curriculumontwikkelaars op de vakgebieden die in het concept voor de Willem van Iependaalschool zijn opgenomen, m.a.w. onderwijslieden die een persoonlijke en uitgesproken visie hebben op hun vakinhoud en deze visie kunnen schragen door opgedane ervaring. In tweede instantie zoek ik iemand die de Willem van Iependaalschool in zakelijk en bedrijfsmatig opzicht op de kaart kan helpen zetten. Voor de Willem van Iependaalschool bestaat een concept, waarvan de derde versie dateert van maart j.l. Dit concept is ter inzage voor eenieder die er belang in stelt.

https://sites.google.com/site/stichtingmuzieklas/homem.boere2@upcmail.nlVerdieping, expressie, samenwerking, creativiteit, transparantie, veiligheidJa
69
1/5/2015 16:53:21Onderwijs PioniersHet programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium.leraren en schoolleidersOnderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Daarom helpt Onderwijs Pioniers leraren om nieuwe ideeën verder te ontwikkelen en op school te realiseren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een lerend netwerk van Pioniers en kans op de Onderwijs Pionierstrofee. Daarmee krijgen pionierende leraren de ruimte, gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Tegelijkertijd is het een leerervaring voor scholen om te vernieuwen van binnenuit. Onderwijs Pioniers vormt een antwoord op ‘top-down’ vernieuwingen in het onderwijs, waarbij leraren vaak niet betrokken zijn en waar zij gebrek aan professionele ruimte ervaren. Duurzame en breed gedragen verbetering van het onderwijs kan alleen ontstaan als de leraren daar eigenaar van zijn en als gewerkt wordt aan een cultuur waarin vernieuwing vanzelfsprekend is.Inmiddels hebben bijna tachtig leraren gepionierd in het po, vo en mbo. Ook in schooljaar 2014-2015 zal weer een nieuwe generatie Pioniers aan de slag gaan. Er blijkt een duidelijke vraag onder leraren te zijn om mee te doen aan dit programma en zo invloed uit te oefenen op hun dagelijkse praktijk. Het geeft alle betrokkenen veel energie en de leraren krijgen veel motivatie en plezier voor hun werk.Het gaat bij bottom-up vernieuwing niet alleen om de leraren, maar ook schoolleiders spelen een belangrijke rol. Sinds afgelopen jaar betrekken we deze ook in het programma van Onderwijs Pioniers. Meer budget en ondersteuning voor het programma, een breder bereik en publiciteit naar leraren toe die nog niet met Onderwijs Pioniers in aanraking zijn gekomen. Mond-op-mond reclame en andere vormen van publiciteit, en nog meer (financiële) steun van partijen uit het onderwijsveld.We bieden sinds kort ook Pionierstrajecten aan binnen scholen, zodat leraren op een school gezamenlijk een Onderwijs Pioniers-traject kunnen volgen. http://www.onderwijspioniers.nl/km@kl.nlbottum-up innovatie, pionierende leraren, onderwijsvernieuwing, veranderen van binnenuitJa
70
1/16/2015 13:45:51GelukskofferIeder kind in zijn kracht:
7 lessen in geluk voor groep 5/6 en 7/8. Wetenschappelijk onderbouwd. Droom van gelukskoffer: In 2020 ieder kind lessen in geluk.
8-12 jaar Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwd Lesprogramma voor groep 5/6 en 7/8. In zeven lessen werken kinderen aan thema's als zelfvertrouwen, kracht van gedachten, geluk doorgeven. Leerkracht wordt in 1 dag opgeleid en kan les in eigen klas geven. Inmiddels meer dan 10.000 kinderen lessen in Geluk. Ondersteund door VSB Fonds, Kinderpostzegels en Triodos Foundation. Ontstaan vanuit bedrijfsleven.
Als leiderschapstrainer opvallend dat leiders van grote ondernemingen geen antwoord wisten op vragen als: Wie ben je, waar doom je van, wat is geluk voor jou? Hoe geef jij geluk door aan anderen.
geluk is wereldwijd nummer 1 doelstelling van mensen en vanuit wetenschap steeds meer bekend over bevorderen van veerkracht, vergroten van geluk.
Aan ons de taak om deze inzichten te vertalen voor kinderen.
Leerkrachten waarderen training met gemiddeld 8,7.
Gaat uit van talenten en kracht van elk individu en focust daarop.
95% van leerkrachten geeft aan dat zelfvertrouwen van kinderen vergroot
In onderzoek met UvL wordt aangetoond dat kinderen meerzelfvertrouwen en minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren.
Briefje van een kind:
Dank jullie dat jullie deze lessen geven. Dit zijn misschien wel de belangrijkste lessen van alle jaren op school en geluk doorgeven was zeker de allerleukste dag. Blijf doorgaan!
Droom groot en zorg voor benen op de grond
Blijf geloven en zorg voor mensen om je heen die mee geloven
Wij kiezen om vanuit klein en bewezen op te schalen. Je kan ook in een keer opschalen. Zorg dan voor juiste partners. Wees zorgvuldig in kiezen van eventuele partners
Geloof in je eigen kracht!
Opgeschaald kan het worden door samen te werken met partij, die groot marketing and slaes apparaat heeft, waardoor wij kunnen doen waar we goed in zijn: inspireren en innoveren. 1. Aansluiting bij partner
2. Marketing en sales expert (no nonsense)
3. Geld
Kennis leiderschap
Kennis over opzetten van bedrijf
www.gelukskoffer.nlclara@gelukskoffer.nlGeluk, basisschool, talenten, leiderschap, zelfvertrouwen, veiligheid, samenwerken, toekomstdroom Ja
71
2/9/2015 12:37:39AventurijnAl 15 jaar een school waar je kunt leren van het leven zelf. Waar ieder kind op zijn eigen unieke manier leert met hoofd, hart en handen.Leeftijd 4-12 jaar, Leeftijd 12-18 jaarOp Aventurijn leert ieder kind op zijn eigen tijd en wijze.
De omgeving van het kind is uitdagend en inspirerend; dieren, natuur, boeken, kunst, aanbod van activiteiten etc..
Veel aandacht voor de sociaal/emotionele ontwikkeling, als die goed is, is er ruimte voor het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden.
Er wordt geluisterd naar de verbale en non-verbale vragen van het kind.
Belangrijk is dat kinderen opgroeien tot scheppende mensen; veel ruimte voor creativiteit, natuurbeleving en de eigenheid van een kind.
Ieder mens heeft het recht om zich op zijn eigen wijze te ontwikkelen. Het bestaande onderwijssysteem is nog teveel gebonden aan regels en oude opvattingen en overtuigingen over onderwijs. Werkelijke onderwijsvernieuwing zal dus zoveel mogelijk los van de bestaande systemen plaats moeten vinden. Vandaar de sprong in het diepe 15 jaar geleden: een nieuwe onderwijsvorm neerzetten zonder bekostiging vanuit de overheid.Leerlingen vinden na Aventurijn een plek in de maatschappij. Zij stromen door naar vervolgopleidingen of vinden hun eigen weg. Wij krijgen goede feedback van opleidingen.De leerlingen zijn zelfstandig, gemotiveerd en doelgericht. Oudleerlingen zijn te vinden op diverse niveau's en vakgebieden: bosbouw, technicus voor omroepbedrijven, programmeur, marketing, acteur, musicus, eco en wildlife, danseres etc.

Ik zie dat de kinderen die hier komen hun natuurlijke enthousiasme en leergierigheid behouden of weer terugvinden. Ik denk aan een ouder die met tranen in de ogen zei na de eerste schoolweek: "hij zingt weer!"
Maar ook aan de bezoekers die verbaasd zijn over de wijsheid van de kinderen op Aventurijn."Zij hebben nog lichtjes in de ogen" .
Start je een nieuwe school, dan zijn er heel veel tips te bedenken, teveel om hier te noemen. Het meest belangrijke is wel dat je je realiseert dat het geen baantje van 9.00-17.00 is. Het vraagt doorzetten, loslaten, vertrouwen, grenzen stellen en doorlopend reflecteren op wat er gebeurt. Zorg dat je werkwijze en organisatievorm goed doordacht is en leg je oor te luisteren bij mensen die ervaring hebben met het opzetten van een school.Een belangrijk struikelblok zijn de financiën. Voorkeur heeft het Kindgebonden Onderwijs Budget, waardoor de ouders zelf kunnen bepalen waar zij hun kind naar school willen brengen. De niet-bekostigde scholen worden dan voor meer mensen bereikbaar.Mensen die het idee van Kindgebonden Onderwijs Budget verder brengen en zorgen dat dat mogelijk wordt. Daarnaast zijn wij op zoek naar bedrijven die deze vormen van onderwijs willen ondersteunen. Vrijwilligers en vakdocenten die meehelpen met de concrete invulling van het onderwijs zijn ook altijd welkom.Vanaf 14 Mei zal er, ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan, een kenniscentrum Vernieuwend Onderwijs gestart worden vanuit de stichting Aventurijn. Kennis verzamelen en delen. Neem gerust contact met ons op voor adviezen,lezingen workshops etc.www.aventurijn.orghannah@aventurijn.orgschool, onderwijsvernieuwing, democratische school, democratisch onderwijs, sociocratie, kunstzinnig onderwijs, aventurijn, basisonderwijs, voortgezet onderwijsJa
72
11/18/2016 16:53:23Pauze - by MeetUp024STOP.
TAKE A DEEP BREATH
..
AND NOW UNCHAIN YOUR THOUGHTS
Mensen met passie voor onderwijs@MeetUp024 staat in de startblokken om bijeenkomsten te organiseren voor en door mensen met passie voor onderwijs. Dat zijn niet alleen leraren PO, VO, MBO, HBO of WO, maar ook enthousiastelingen uit de kinderdagopvang en peuterspeelzalen, creatieve ondernemers en niet te vergeten: ouders met hun blik op de toekomst gericht.
Waarom? Omdat we zoeken naar verbinding. Omdat we overtuigd zijn van het feit dat verbinding krachtig maakt. Omdat we samen zorgdragen voor deze wereld en de toekomst ervan.
Omdat het kan. Omdat het moet. We voelen de urgentie om samen te leren. We willen de grenzen verkennen van wat mogelijk is. We stellen vragen en zoeken naar antwoorden.
Vanuit puur eigenbelang -onze persoonlijke ontwikkeling- zorgt deze zoektocht voor de ontwikkeling van ons onderwijs binnen de scholen waar we werkzaam zijn en daarmee de ontwikkeling van onze kinderen.
Met onze bijeenkomsten proberen we mensen met hart voor onderwijs vanuit verschillende invalshoeken aan elkaar te verbinden, zodat een levend netwerk ontstaat waarmee ook daadwerkelijk binnen de scholen aan verandering wordt gewerkt.
"Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik denk dat ik het kan."
We zijn nog in de aanvangsfase, we dromen nog!
Succesfactoren die naar ons idee van belang zijn voor het slagen:
We verbinden wetenschappelijk onderzoek t.a.v. professionele leergemeenschappen en de uitkomsten van bijvoorbeeld het rapport van de Onderwijs Coöperatie over curriculum2032 aan de manier waarop we met @MeetUp024 aan de slag willen gaan.
Evenement Pauze moet een dag worden waarop mensen na een inspirerende inleiding in groepen deelnemen aan ontwerpsessies. De samenstelling van die groepen is divers. Het moet aanzetten tot een creatief denkproces. Opbrengst van de dag is een aanzet tot plannen die met behulp van het netwerk dat die dag is ontstaan, leidt tot uitvoering van die plannen in de school. Het is van essentieel belang dat mensen uit het onderwijsveld niet als solist, maar als teamlid van een school deelnemen. Dus meerdere deelnemers per school, ondersteund door management. We vragen het management van de scholen om deze dag voor hun docenten te faciliteren.
"Regain your passion for teaching: #1 stop worrying #2 learn to adjust and adapt #3 surround yourself with passionate people"
Ik heb de afgelopen jaren wat afgefladderd en onderwijsbijeenkomsten bezocht. Steeds kwam ik vol inspiratie en opgeladen thuis. Maar hoe pas je die kennis toe in je dagelijkse onderwijspraktijk? Hoe zorg je voor daadwerkelijke en duurzame verandering binnen je school? Wij willen het accent leggen op tip #3. Kennis delen over onderwijs in brede zin, maar met een gerichte blik op de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de school > de docent > de leerling.
Niet te snel willen gaan.
Niet te groot willen groeien.
Tijd nemen.
Dit lijken me belangrijke lessen, maar we moeten het nog gaan ervaren.
Simpel concept dat over te nemen is door anderen.
Herkenbare naam.
Delen via social media.
Contacten op verschillende lagen: werkveld - wetenschap - overheid.
Last but not least: geld.
Extra handen.
Experts in organisatie.
Experts in PR en marketing.
Delen van de ervaringen van dit evenement met anderen.
Helpen bij de organisatie van andere evenementen, wanneer blijkt dat dit geslaagd is.

Geen idee of mijn verhaal hierboven thuishoort in United4Education. Maar ik lees in elk geval graag jullie reactie.
Www.meetup024.wordpress.comnicole.moorman@verwondering.info#onderwijs, #vragendveranderen, #creativiteit, #ondernemen, #netwerken, #lerenmetenvanelkaarJa
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses