ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MÚSICA 1r
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 3
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Saber els instruments musicals.
11
2Identificar el signes de prolongació i tempo.
12
3Reconèixer el tempo .
13
4Conèixer el signes de repetició i tipus de claus.
14
5Distingir les diferents families d'instruments.
15
6Saber resumir els conceptes més importants.
16
7Saber fer música ja sigui amb l'ukelele com amb la veu.
17
8Utilització de les Tic: blog de fraumusic1
18
9Cerca d'informació sobre conceptes musicals
19
20
21
ACTIVITATSFet
22
1Activitats 2, 4, 6, 9 i 10
23
2Activitats llenguatge: 1, 2 i 9
24
3Activitats finals:11, 12, 14, 18, 22, 23, 24 i 25.
25
4Activitats amb internet: activitat final 30
26
5Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
27
6Guia d'estudi FETA A MÀ!
28
29
30
QUALIFICACIÓ:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100