ใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGH
1
ใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card
2
ติดต่อ-ส่งใบตอบรับ ได้ที่ bopp.obec@gmail.com หรือ เบอร์ 088-984-6662 กฤษณฤกษ์ (อาร์ม)
3
ลำดับที่
เขตพื้นที่จำนวนเครื่องสถานะหมายเหตุ
กรอก e-Mail เพื่อขอรับใบแจกจ่าย
การรับเครื่องจากไปรษณีย์
4
(ไม่รวมของเขตพื้นที่ 4 เครื่อง)
(กรณีที่ส่งใบตอบรับมาแล้ว)
ครบแล้ว,ยังไม่ครบ หรือยังไม่ได้รับ
5
1
สพป.เชียงราย เขต 2
233
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
6
2
สพป.เชียงราย เขต 3
255
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
7
3
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
203
ส่งใบแจกจ่ายแล้ว
8
4สพป.ตรัง เขต 1186
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
9
5สพป.ตาก เขต 1148
ส่งใบแจกจ่ายแล้ว
10
6
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
170
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
11
7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
253
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
12
8
สพป.พิษณุโลก เขต 3
207
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
13
9
สพป.มหาสารคาม เขต 1
233
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
14
10สพป.ระนอง137
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
15
11สพป.เลย เขต 3118
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
16
12
สพป.สงขลา เขต 1
194
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
17
13
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
175
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
18
14
สพป.สระแก้ว เขต 2
182
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
19
15
สพป.สุโขทัย เขต 1
186
ส่งใบตอบรับแล้ว
เครื่องที่แจ้งมีไม่ครบ 186ครบแล้ว
20
16
สพป.สุรินทร์ เขต 2
291
ส่งใบแจกจ่ายแล้ว
21
17
สพป.สุรินทร์ เขต 3
403
ส่งใบแจกจ่ายแล้ว
teapparit@gmail.com
ครบแล้ว
22
18
สพป.อุทัยธานี เขต 1
106
ส่งใบแจกจ่ายแล้ว
23
19สพม.เขต 1424
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
24
20สพม.เขต 41227
ยังไม่ส่งใบตอบรับ
ครบแล้ว
25
26
ส่งใบตอบรับแล้ว
27
ส่งใบแจกจ่ายแล้ว
28
แจกจ่ายแล้ว
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
แผ่น5
การตอบแบบฟอร์ม 1