ใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียน
ชื่อ-สกุลผู้รายงาน
เบอร์โทรเบอร์โทร
ตัวอย่างอุปกรณ์ IRD (Receiver) เป็นระบบ HDหรือSD
อุปกรณ์ IRD (Receiver) เป็นระบบ SD มีจำนวนกี่เครื่อง ใช้ได้กี่เครื่อง
อุปกรณ์ IRD (Receiver) เป็นระบบ HD มีจำนวนกี่เครื่อง ใช้ได้กี่เครื่อง
โรงเรียนที่ดำเนินการสอนผ่านระบบDLTV กี่ชั้นเรียน(โรงเรียนที่ไปเรียนรวมไม่ต้องรายงาน)
2
16/7/2018, 1:08:27ตัวเลือกที่ 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 6
การตอบแบบฟอร์ม 5
การตอบแบบฟอร์ม 4
การตอบแบบฟอร์ม 3
การตอบแบบฟอร์ม 2
แผ่น24
แผ่น5
แผ่น22
แผ่น18
แผ่น17
แผ่น19
แผ่น20
แผ่น23
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น10
แผ่น16
แผ่น15
แผ่น21
แผ่น9
แผ่น11
แผ่น12
แผ่น13
แผ่น6
แผ่น7
แผ่น8
แผ่น14
Sheet1
 
 
Main menu