Energiatarbimine transpordis : Tarbimine (kütus, energia kokku)