ตารางสอบปลายภาค2.2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.
2
3
4
5
6
ว/ด/ป
เวลา
09.00-09.3009.30-10.0010.00-10.3010.30-11.0011.00-11.3011.30-12.0012.00-13.0013.00-13.3013.30-14.0014.00-14.3014.30-15.0015.00-15.30
7
ชั้นปี
8
ปวช.1ภาษาไทยเพื่ออาชีพภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการบัญชีเบื้องต้น 2ทฤฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน
9
28 ก.พ. 612000-11022000-12022000-13012200-10032317-1001
10
คอม 1/1 ห้องสอบ R.1คอม 1/1 ห้องสอบ R.1คอม 1/1 ห้องสอบ R.1คอม 1/1 ห้องสอบ R.1คอม 1/1 ห้องสอบ R.1
11
12
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
13
1 มี.ค. 612204-2002เพื่องานอาชีพ 2000-20012202-2001
14
คอม 1/1 ห้องสอบ R.1คอม 1/1 ห้องสอบ R.1คอม 1/1 ห้องสอบ R.1
15
16
17
2 มี.ค. 61
18
19
20
ปวช.2การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษศาสตร์เบื้องต้นการถ่ายภาพเพื่องานคอมพิวเตอร์และการบำรุงโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการ
21
28 ก.พ. 612000-16102200-1001ประชาสัมพันธ์(2210-2103)รักษา (2204-2005)นำเสนอข้อมูล(2204-2106)
22
คอม 2/1 ห้องสอบ R.5คอม 2/1 ห้องสอบ R.5คอม 2/1 ห้องสอบ R.5คอม 2/1 ห้องสอบ R.5คอม 2/1 ห้องสอบ R.5
23
24
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์และการบำรุง
25
1 มี.ค. 612204-2004 2204-2104รักษา (2204-2005)
26
คอม 2/1 ห้องสอบ R.5คอม 2/1 ห้องสอบ R.5คอม 2/1 ห้องสอบ R.5
27
28
29
2 มี.ค. 61
30
31
40
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.
41
42
43
44
45
ว/ด/ป
เวลา
09.00-09.3009.30-10.0010.00-10.3010.30-11.0011.00-11.3011.30-12.0012.00-13.0013.00-13.3013.30-14.0014.00-14.3014.30-15.0015.00-15.30
46
ชั้นปี
47
ปวช.3
48
28 ก.พ. 61
49
50
51
52
1 มี.ค. 61
53
54
55
สอบมาตรฐานวิชาชีพสอบมาตรฐานวิชาชีพสอบมาตรฐานวิชาชีพ
56
2 มี.ค. 61ทฤษฎีปฏิบัติปฏิบัติ
57
คอม 3/1 ห้องสอบ R.7คอม 3/1 ห้องสอบ com1คอม 3/1 ห้องสอบ com1
58
คอม 3/2 ห้องสอบ R.7คอม 3/2 ห้องสอบ com2คอม 3/2 ห้องสอบ com2
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Loading...
Main menu