รายงานข้อมูล 2561/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แสดงความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
2
ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 164 โรงเรียน
3
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
4
ขอให้รายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง 5 ส่วน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
5
ลำดับที่โรงเรียนส่วนที่ 1ส่วนที่ 2ส่วนที่ 3ส่วนที่ 4ส่วนที่ 5
6
1 บ้านวังสมบูรณ์
7
2 บ้านกลางดง
8
3 บ้านหัวฝาย
9
4 บ้านแม่ทุเลาใน
10
5 บ้านหนองผักบุ้ง
11
6 บ้านห้วยเจริญ
12
7 บ้านท่าวิเศษ
13
8 บ้านลานตาเมือง
14
9 บ้านโซกม่วง
15
10 บ้านแม่เทิน
16
11 บ้านห้วยโป้
17
12 บ้านโป่งตีนตั่ง
18
13 บ้านสุเม่น
19
14 บ้านปากสิน (ตันประชานุเคราะห์)
20
15 บ้านหมอนสูง
21
16 หนองอ้อบำเพ็ญ
22
17 ไชยะวิทยา
23
18 บ้านป่ากล้วย
24
19 หมอนสูงประชาสรรค์
25
20 บ้านทุ่งพล้อ
26
21 บ้านดอยไก่เขี่ย
27
22 บ้านสันหีบ
28
23 บ้านห้วยไคร้
29
24 บ้านสารจิตร
30
25 วัดแสนตอ
31
26 วัดตลิ่งชัน
32
27 บ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)
33
28 บ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)
34
29 บ้านวังทอง
35
30 บ้านบุ่งสัก
36
31 บ้านโซกเปือย
37
32 บ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์)
38
33 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
39
34 บ้านวังแร่
40
35 บ้านป่ากุมเกาะ
41
36 บ้านขอนซุง
42
37 บ้านวัดโบสถ์
43
38 วัดกรงทอง
44
39 วัดท่าเกษม
45
40 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร)
46
41 บ้านหนองป่าตอ
47
42 บ้านป่าเลา
48
43 ศีกษาเกษตรศิลป์
49
44 บ้านใหม่โพธิ์งาม
50
45 บ้านธารชะอม
51
46 บ้านโป่งฝาง
52
47 เชิงผา
53
48 บ้านแม่บ่อทอง
54
49 บ้านบึงบอน
55
50 บ้านไทยชนะศึก
56
51 บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)
57
52 บ้านหนองรังสิต
58
53 บ้านแสงสว่าง
59
54 บ้านธารน้ำทิพย์
60
55 บ้านวังธาร
61
56 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)
62
57 บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)
63
58 บ้านแม่ทุเลา
64
59 บ้านคลองสำราญ
65
60 บ้านฝั่งหมิ่น
66
61 บ้านหนองหมื่นชัย
67
62 บ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์)
68
63 บ้านสะท้อ
69
64 บ้านผาเวียง
70
65 บ้านปางสา
71
66 บ้านแม่ฮู้
72
67 บ้านตึก
73
68 วัดภูนก
74
69 บ้านนาต้นจั่น
75
70 บ้านดงย่าปา
76
71 บ้านแม่คุ
77
72 บ้านห้วยตม
78
73 บ้านหนองอ้อ (ราษฏร์สามัคคี)
79
74 วัดเกาะน้อย
80
75 บ้านเกาะน้อย
81
76 บ้านป่ายาง
82
77 บ้านดงยาง
83
78 บ้านวังยายมาก
84
79 บ้านท่าชัย
85
80 บ้านหนองบัว
86
81 หาดเสี้ยววิทยา
87
82 อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
88
83 บ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บำรุง)
89
84 บ้านแม่ราก
90
85 วัดวังค่า
91
86 บ้านแม่สำ
92
87 บ้านท่าโพธิ์
93
88 บ้านดอนระเบียง
94
89 บ้านปากสาน
95
90 บ้านแม่สาน
96
91 แม่สานสามัคคี
97
92 บ้านแก่ง
98
93 บ้านศรีสวรรค์
99
94 บ้านปากคะยาง
100
95 บ้านลำโชค
Loading...
Main menu