รายชื่อผู้สมัคร Microsoft Office Specialist (MOS)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCFGHJKLMNO
1
ประเภทผู้สมัครสอบชื่อ - นามสกุลหลักสูตรที่สอบ
จำนวนที่นั่ง
วันที่ เวลา สถานที่สอบ
จำนวนทั้งหมด
244
บุคลากรสายสนับสนุน
ยอดสร้อย​ ภู่สงค์Microsoft Office Word 20161
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
245
บุคลากรสายสนับสนุน
เมศิยาห์ อ่อนตาMicrosoft Office Word 20162
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
246
บุคลากรสายสนับสนุน
อนุชา พวงผกาMicrosoft Office Word 20163
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
247
บุคลากรสายสนับสนุน
ปฐมพงษ์ สุดเขียวMicrosoft Office Word 20164
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
248
บุคลากรสายสนับสนุน
มนตรี กาไสยMicrosoft Office Word 20165
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
249
บุคลากรสายสนับสนุน
สุริยา คชฤทธิ์Microsoft Office Word 20166
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
250
บุคลากรสายสนับสนุน
ผดุงพร พันธ์พืชMicrosoft Office Word 20167
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
251
บุคลากรสายสนับสนุน
ชุลีพร แสงสุวรรณ์Microsoft Office Word 20168
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
252
บุคลากรสายสนับสนุน
กนกกร ทองคำMicrosoft Office Word 20169
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
253
บุคลากรสายสนับสนุน
วัฒนา จันทร์สังสาMicrosoft Office Word 201610
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
254
บุคลากรสายสนับสนุน
อาทิตยา เชียงมูลMicrosoft Office Word 201611
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
255
บุคลากรสายสนับสนุน
สรัลชนา น้ำเงินสกุณีMicrosoft Office Word 201612
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
256
บุคลากรสายสนับสนุน
อนุวัฒน์ แนไพรMicrosoft Office Word 201613
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
257
บุคลากรสายสนับสนุน
นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร
Microsoft Office Word 201614
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16:00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (40 ที่นั่ง)
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Loading...
Main menu