ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำแนกตามปีปฏิทิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFG
1
ลำดับชื่อเรื่องงานวิจัยผู้วิจัยคณะสาขาวิชางบประมาณที่เสนอขอสถานะ
2
เปิดรับรอบ 2/2560 วันที่ 104-เมษายน - 30 04-เมษายน 2560448,000.00
3
1เจนเนอเรชั่นวายกับทัศนคติและความคาดหวังด้านสวัสดิการต่อการทำงานธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต อ.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์คณะวิทยาการจัดการ98,000.00ตรวจโครงร่างวิจัย
4
2การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการเลี้ยงปลาหมอ (Anabas testudineus Bloch) เชิงพาณิชย์ อ.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ คณะวิทยาการจัดการ200,000.00ตรวจโครงร่างวิจัย
5
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ อ.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี150,000.00ตรวจโครงร่างวิจัย
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Loading...
 
 
 
ข้อเสนอรอพิจารณา
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
list