รายงานระบบติดตาม แบบสอบถามเรียนฟรี2560.xls.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
*กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทั้ง 6 ชีต
2
**การตอบแบบสอบถามให้ใส่เลข 1 ลงในช่องระดับความถี่ตามความเป็นจริง
3
***ชีตสุดท้ายการใช้จ่ายงบประมาณให้กรอกเป็นจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
หน้าแรก
ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
การติดตาม ควบคุม กำกับ
แผ่น3
แผ่น4