Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid : Andmed