Røyken Sykkelveier budsjett
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Denne kost og prioriterings oversikt relaterer til...... :
Dette kart
2
Trase:Etaper:PrioritetMeter x 4000kr: Kostnad inkl. plan, prosjektering, grunnerhverv; ingen asfalteringKumulert pris
3
Etablering av grusbelagt sykkelveiSætre - Frødtvedveien11204,480,000
4
Estimert til 4000kr/m grunna denne tekst angående asfalterte sykkelveier: «Statens vegvesen (2007b) regner med at enhetsprisen for den statlige del av hovednettet for sykkeltrafikk i byer og tettsteder er 10.000 kr pr. m, mens sykkelanlegg på stamveger og øvrige riksveger utenfor byer og tettsteder er 6.000 kr pr. m.»Røyken - Hyggen vest 13411,364,000
5
Wear Maskin veien133532,000
6
Bveien - Snipeveien4341,736,000
7
Fossumveien - Odinsvei6952,780,000
8
Bøveien - Snipeveien 24341,736,000
9
Røyken - Hyggen vest 13411,364,000
10
Samlet kostnad:13,992,000
11
12
Nye Sykkel/Gang veier a 10000kr/mRøyken - Hyggen127012,700,000
13
Her er benyttet den høye takst: «Statens vegvesen (2007b) regner med at enhetsprisen for den statlige del av hovednettet for sykkeltrafikk i byer og tettsteder er 10.000 kr pr. m, mens sykkelanlegg på stamveger og øvrige riksveger utenfor byer og tettsteder er 6.000 kr pr. m.»Hyggen - Lahell210021,000,000
14
Brøset sykkel ekspressvei8468,460,000
15
Brøset - Røykenbadet1841,840,000
16
Brøset1851,850,000
17
Slemmestad - Nærsnæs3,38033,800,000
18
Båtstø - Nærsnæs4,45044,500,000
19
Slemmestadveien1,07010,700,000
20
Bryhnsveien - Fossumveien7007,000,000
21
Bødalen3473,470,000
22
Røyken - Hallenskog233023,300,000
23
Åros linket2722,720,000
24
Nærsnes - Røyken missing link
1021,020,000
25
Samlet kostnad:171,340,000
26
27
Utbedring til sykkel grusveier a 2000kr/mKrokkoddveien74148,000
28
Fra Sverre Wittrup, Hurum kommune: "Vi bruker ca 2000 kr/m. Da inngår ikke kostnader til planlegging, prosjektering, grunnerverv og asfaltering. Regner man med dette så blir kanskje ikke prisene som vegvesenet oppgir så urealistiske."Bergveien - Krokkoddveien102204,000
29
Røyken - Hyggen vest 2216432,000
30
Klemmetsrudveien - Aukeveien
455910,000
31
Grimsrud - Follestad23004,600,000
32
Klemmetsrudveien - Åroselva
398796,000
33
Bøveien - Snipeveien 3469938,000
34
Østhagen - Allegodtveien10502,100,000
35
Samlet kostnad:10,128,000
36
37
Sykkelbro, tunnel eller overgangÅroselva bro3463,460,000
38
Her mangler jeg pris men benyttet denne høye takst: «Statens vegvesen (2007b) regner med at enhetsprisen for den statlige del av hovednettet for sykkeltrafikk i byer og tettsteder er 10.000 kr pr. m, mens sykkelanlegg på stamveger og øvrige riksveger utenfor byer og tettsteder er 6.000 kr pr. m.»
Klemmetsrud - Slemmestadveien
29290,000
39
Fv11 tunnel21210,000
40
Hurumveien overgang17170,000
41
Hyggenveien tunnel22220,000
42
Bråsetveien tunnel23230,000
43
Samlet kostnad:4,580,000
44
45
26,256
46
Samlet kilometer sykkelveier:26.3
47
Total estimert kostnad:200,040,000
48
Spart fra nåværende plan fra Røyken kommune for 29 km
284,000,00083,960,000
49
50
51
52
Med andre ord; Kommunen estimerer det vil koste 284 mio kr for 29 km nye asfalterte gang-sykkelveie. Opplegget her indikerer at ved å benytte en lang rekke eksisterende veie og stier samt noen bruk av nye ikke-asfalterte stier, er det mulig å etablere et komplett sykkelnettverk for hele Røyken der hovedsakelig er på sikker avstand av bil traffikken for om lag 83 mio. kr mindre.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100