ข้อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)สังกัด อปท. จำแนกตามช่วงอายุ 2-5 ปี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่จังหวัดอำเภออปท.ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น
2
อายุ 2 ปีรวมอายุ 3 ปีรวมอายุ 4 ปีรวมอายุ 5 ปีรวม
3
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
4
1ชัยนาทเนินขามอบต.กะบกเตี้ยร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์641063900000019
5
2ชัยนาทเนินขามอบต.สุขเดือนห้าหนองยาง2021417111800000059
6
3ชัยนาทเนินขามอบต.สุขเดือนห้าอบต.สุขเดือนห้า0000000000000
7
4ชัยนาทเนินขามอบต.กะบกเตี้ยบ้านกะบกเตี้ย112031471100000042
8
5ชัยนาทเนินขามเทศบาลตำบลเนินขามเทศบาลตำบลเนินขาม212546761300000059
9
6ชัยนาทมโนรมย์อบต.วัดโคกบ้านคลองกลาง0000000000000
10
7ชัยนาทมโนรมย์เทศบาลตำบลมโนรมย์วัดพิกุลงาม0000000000000
11
8ชัยนาทมโนรมย์เทศบาลตำบลศิลาดานตำบลศิลาดาน1261810100000019
12
9ชัยนาทมโนรมย์เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาอนุบาลมโนรมย์13112421300000027
13
10ชัยนาทมโนรมย์อบต.วัดโคกวัดโคกแจง8513561100000024
14
11ชัยนาทมโนรมย์อบต.ไร่พัฒนาอบต.ไร่พัฒนา891713400000021
15
12ชัยนาทมโนรมย์อบต.ไร่พัฒนาบ้านหัวหว้า1091921300000022
16
13ชัยนาทมโนรมย์อบต.วัดโคกร.ร.บ้านเนินไผ่1120000000002
17
14ชัยนาทมโนรมย์อบต.อู่ตะเภาร.ร.วัดหนองตาตน1341712300000020
18
15ชัยนาทมโนรมย์เทศบาลตำบลมโนรมย์ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ831131400000015
19
16ชัยนาทมโนรมย์เทศบาลตำบลหางน้ำสาครเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร9182700000000027
20
17ชัยนาทมโนรมย์อบต.ท่าฉนวนตำบลท่าฉนวน24153943700000046
21
18ชัยนาทมโนรมย์อบต.อู่ตะเภา
ร.ร.คงรักษ์ประชานุเคราะห์
12122443700000031
22
19ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลหาดท่าเสาตำบลหาดท่าเสา7121922400000023
23
20ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลหาดท่าเสาบ้านท้องคุ้ง1361901100000020
24
21ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮกหนองเต่าดำ63910110110112
25
22ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮกบ้านแหลมหว้า461043700000017
26
23ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาททม.ชัยนาท10122200000000022
27
24ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮกโรงวัว81422551000000032
28
25ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลบ้านกล้วยอนุบาลเมืองชัยนาท1019298101800000047
29
26ชัยนาท
เมืองชัยนาท
อบต.เขาท่าพระอบต.เขาท่าพระ4101411200000016
30
27ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลนางลือชุมชนวัดวังเคียน12142635800000034
31
28ชัยนาท
เมืองชัยนาท
อบต.ท่าชัยร.ร.วัดไผ่โพธิ์ทอง13142733600000033
32
29ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลชัยนาทส่องคบ12132563900000034
33
30ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลธรรมามูลทต.ธรรมามูล18183631400000040
34
31ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลนางลือ
ร.ร.วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
33622400000010
35
32ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลชัยนาทวังไผ่10102041500000025
36
33ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลบ้านกล้วยทต.บ้านกล้วย222951851300000064
37
34ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮกหนองพังนาค381114500000016
38
35ชัยนาท
เมืองชัยนาท
อบต.ท่าชัยอบต.ท่าชัย18173523500000040
39
36ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลนางลือร.ร.วัดนางลือ59141001000000024
40
37ชัยนาทวัดสิงห์อบต.มะขามเฒ่าวัดปากคลองมะขามเฒ่า5111623500000021
41
38ชัยนาทวัดสิงห์เทศบาลตำบลหนองน้อยบ้านดอนตาล181129851310100043
42
39ชัยนาทวัดสิงห์อบต.มะขามเฒ่าตำบลมะขามเฒ่า19173644800000044
43
40ชัยนาทวัดสิงห์อบต.หนองบัววัดหนองบัว2022130000005
44
41ชัยนาทวัดสิงห์อบต.วังหมันร.ร.วัดวังหมัน15122753800000035
45
42ชัยนาทวัดสิงห์เทศบาลตำบลวัดสิงห์ทต.วัดสิงห์9101901100000020
46
43ชัยนาทวัดสิงห์อบต.บ่อแร่หนองจิก981713400000021
47
44ชัยนาทวัดสิงห์เทศบาลตำบลหนองน้อยบ้านหนองแค15722851301100036
48
45ชัยนาทวัดสิงห์เทศบาลตำบลหนองขุ่นทต.หนองขุ่น591435800000022
49
46ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลบางขุดวัดโพธิ์ทอง13152831400000032
50
47ชัยนาทสรรคบุรีอบต.เที่ยงแท้ท่าระบาด2314371051500000052
51
48ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลสรรคบุรีวัดโพธาราม2733609182700000087
52
49ชัยนาทสรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
วัดดอนโพธิ์ศรี681431400000018
53
50ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลดงคอนบ้านหนองแขม981751600000023
54
51ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลโพงามวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง951400000000014
55
52ชัยนาทสรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
บ้านคลองขี้เหล็ก10182843700000035
56
53ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลดงคอนวัดโคกดอกไม้841213400000016
57
54ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลสรรคบุรี
ทต.สรรคบุรี (วัดพระแก้ว)
481233600000018
58
55ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลดอนกำทต.ดอนกำ131528731000000038
59
56ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลดงคอนเทพรัตน์วนาราม761311200000015
60
57ชัยนาทสรรคบุรี
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
วัดมหาธาตุ20234344800000051
61
58ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลดงคอนดงเทพรัตน์111829751200000041
62
59ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลดงคอนทุ่งกระถิน10132316700000030
63
60ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลห้วยกรดบางยายอ้น261945881600000061
64
61ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลห้วยกรดทต.ห้วยกรด15163134700000038
65
62ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลดงคอนอารีทวีวนาราม491312300000016
66
63ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลโพงามวัดธรรมมิกาวาส1120000000002
67
64ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลบางขุดวัดสกุณาราม751250500000017
68
65ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลห้วยกรดบำเพ็ญบุญ6101612300000019
69
66ชัยนาทสรรคบุรีเทศบาลตำบลบางขุดทต.บางขุด241236841200000048
70
67ชัยนาทสรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
บ้านท่ารี171633891700000050
71
68ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลโพนางดำออกบ้านสวนมะม่วง991812300000021
72
69ชัยนาทสรรพยาอบต.เขาแก้วบ้านเขาแก้ว551020200000012
73
70ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลตลุกบางไก่เถื่อนฯ131124831100000035
74
71ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลโพนางดำออกท่าไทร661230300000015
75
72ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลสรรพยาเทศบาลตำบลสรรพยา1572200000000022
76
73ชัยนาทสรรพยาอบต.เขาแก้วบ้านนมโฑ9122142600000027
77
74ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลหาดอาษาทต.หาดอาษา292150681400000064
78
75ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลโพนางดำตกบ้านคลองยาง3471010000008
79
76ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลเจ้าพระยาวัดโพธิมงคล54932500000014
80
77ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลตลุกหนอง1282005500000025
81
78ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลตลุกชุมชนวัดโคกเข็ม26832500000013
82
79ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
วัดมะฝ่อ871512300000018
83
80ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลโพนางดำตกเด็กเล็กโพนางดำตก13922921100000033
84
81ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลโพนางดำออกบ้านงิ้ว35814500000013
85
82ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลบางหลวงทต.บางหลวง13122525701100033
86
83ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลตลุกวัดอินทาราม581341500000018
87
84ชัยนาทสรรพยาเทศบาลตำบลเจ้าพระยาวัดกำแพง821001100000011
88
85ชัยนาทหนองมะโมงเทศบาลตำบลวังตะเคียนอนุบาลหนองมะโมง951443700000021
89
86ชัยนาทหนองมะโมงเทศบาลตำบลวังตะเคียนอนุบาลวัดวังน้ำขาว191837891700000054
90
87ชัยนาทหนองมะโมงอบต.สะพานหินสะพานหิน151530651100000041
91
88ชัยนาทหนองมะโมงเทศบาลตำบลหนองมะโมงบ้านหนองตะขบ16163236900000041
92
89ชัยนาทหนองมะโมงอบต.กุดจอกตำบลกุดจอก121527461000000037
93
90ชัยนาทหนองมะโมงเทศบาลตำบลหนองมะโมงหนองมะโมง171330681400000044
94
91ชัยนาทหนองมะโมงอบต.สะพานหินบ้านน้ำพุ881612300000019
95
92ชัยนาทหันคาเทศบาลตำบลห้วยงูท่าแก้ว3360110000007
96
93ชัยนาทหันคาเทศบาลตำบลหนองแซงบ้านดอนไร่1282044800000028
97
94ชัยนาทหันคาอบต.ไพรนกยูง
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
641020200000012
98
95ชัยนาทหันคาเทศบาลตำบลหนองแซงบ้านชัฎฝาง951432500000019
99
96ชัยนาทหันคาอบต.หันคาอบต.หันคา16203632500000041
100
97ชัยนาทหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
คลองเกษม191130841200000042
Loading...