ข้อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)สังกัด อปท. จำแนกตามช่วงอายุ 2-5 ปี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่จังหวัดอำเภออปท.ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น
2
อายุ 2 ปีรวมอายุ 3 ปีรวมอายุ 4 ปีรวมอายุ 5 ปีรวม
3
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
4
1ชัยนาทเนินขามอบต.กะบกเตี้ย
ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์
641063900000019
5
2ชัยนาทเนินขามอบต.สุขเดือนห้าหนองยาง2021417111800000059
6
3ชัยนาทเนินขามอบต.สุขเดือนห้าอบต.สุขเดือนห้า0000000000000
7
4ชัยนาทเนินขามอบต.กะบกเตี้ยบ้านกะบกเตี้ย112031471100000042
8
5ชัยนาทเนินขาม
เทศบาลตำบลเนินขาม
เทศบาลตำบลเนินขาม
212546761300000059
9
6ชัยนาทมโนรมย์อบต.วัดโคกบ้านคลองกลาง0000000000000
10
7ชัยนาทมโนรมย์
เทศบาลตำบลมโนรมย์
วัดพิกุลงาม0000000000000
11
8ชัยนาทมโนรมย์
เทศบาลตำบลศิลาดาน
ตำบลศิลาดาน1261810100000019
12
9ชัยนาทมโนรมย์
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
อนุบาลมโนรมย์13112421300000027
13
10ชัยนาทมโนรมย์อบต.วัดโคกวัดโคกแจง8513561100000024
14
11ชัยนาทมโนรมย์อบต.ไร่พัฒนาอบต.ไร่พัฒนา891713400000021
15
12ชัยนาทมโนรมย์อบต.ไร่พัฒนาบ้านหัวหว้า1091921300000022
16
13ชัยนาทมโนรมย์อบต.วัดโคกร.ร.บ้านเนินไผ่1120000000002
17
14ชัยนาทมโนรมย์อบต.อู่ตะเภาร.ร.วัดหนองตาตน1341712300000020
18
15ชัยนาทมโนรมย์
เทศบาลตำบลมโนรมย์
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ
831131400000015
19
16ชัยนาทมโนรมย์
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
9182700000000027
20
17ชัยนาทมโนรมย์อบต.ท่าฉนวนตำบลท่าฉนวน24153943700000046
21
18ชัยนาทมโนรมย์อบต.อู่ตะเภา
ร.ร.คงรักษ์ประชานุเคราะห์
12122443700000031
22
19ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
ตำบลหาดท่าเสา7121922400000023
23
20ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
บ้านท้องคุ้ง1361901100000020
24
21ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮก
หนองเต่าดำ63910110110112
25
22ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮก
บ้านแหลมหว้า461043700000017
26
23ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
ทม.ชัยนาท10122200000000022
27
24ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮก
โรงวัว81422551000000032
28
25ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
อนุบาลเมืองชัยนาท
1019298101800000047
29
26ชัยนาท
เมืองชัยนาท
อบต.เขาท่าพระอบต.เขาท่าพระ4101411200000016
30
27ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลนางลือ
ชุมชนวัดวังเคียน
12142635800000034
31
28ชัยนาท
เมืองชัยนาท
อบต.ท่าชัย
ร.ร.วัดไผ่โพธิ์ทอง
13142733600000033
32
29ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลชัยนาท
ส่องคบ12132563900000034
33
30ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลธรรมามูล
ทต.ธรรมามูล18183631400000040
34
31ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลนางลือ
ร.ร.วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
33622400000010
35
32ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลชัยนาท
วังไผ่10102041500000025
36
33ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ทต.บ้านกล้วย222951851300000064
37
34ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลเสือโฮก
หนองพังนาค381114500000016
38
35ชัยนาท
เมืองชัยนาท
อบต.ท่าชัยอบต.ท่าชัย18173523500000040
39
36ชัยนาท
เมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลนางลือ
ร.ร.วัดนางลือ59141001000000024
40
37ชัยนาท
วัดสิงห์
อบต.มะขามเฒ่า
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
5111623500000021
41
38ชัยนาท
วัดสิงห์
เทศบาลตำบลหนองน้อย
บ้านดอนตาล181129851310100043
42
39ชัยนาท
วัดสิงห์
อบต.มะขามเฒ่าตำบลมะขามเฒ่า19173644800000044
43
40ชัยนาท
วัดสิงห์
อบต.หนองบัววัดหนองบัว2022130000005
44
41ชัยนาท
วัดสิงห์
อบต.วังหมันร.ร.วัดวังหมัน15122753800000035
45
42ชัยนาท
วัดสิงห์
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
ทต.วัดสิงห์9101901100000020
46
43ชัยนาท
วัดสิงห์
อบต.บ่อแร่หนองจิก981713400000021
47
44ชัยนาท
วัดสิงห์
เทศบาลตำบลหนองน้อย
บ้านหนองแค15722851301100036
48
45ชัยนาท
วัดสิงห์
เทศบาลตำบลหนองขุ่น
ทต.หนองขุ่น591435800000022
49
46ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลบางขุด
วัดโพธิ์ทอง13152831400000032
50
47ชัยนาท
สรรคบุรี
อบต.เที่ยงแท้ท่าระบาด2314371051500000052
51
48ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
วัดโพธาราม2733609182700000087
52
49ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
วัดดอนโพธิ์ศรี681431400000018
53
50ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลดงคอน
บ้านหนองแขม981751600000023
54
51ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลโพงาม
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
951400000000014
55
52ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
บ้านคลองขี้เหล็ก
10182843700000035
56
53ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลดงคอน
วัดโคกดอกไม้841213400000016
57
54ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
ทต.สรรคบุรี (วัดพระแก้ว)
481233600000018
58
55ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลดอนกำ
ทต.ดอนกำ131528731000000038
59
56ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลดงคอน
เทพรัตน์วนาราม761311200000015
60
57ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
วัดมหาธาตุ20234344800000051
61
58ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลดงคอน
ดงเทพรัตน์111829751200000041
62
59ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลดงคอน
ทุ่งกระถิน10132316700000030
63
60ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรด
บางยายอ้น261945881600000061
64
61ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรด
ทต.ห้วยกรด15163134700000038
65
62ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลดงคอน
อารีทวีวนาราม491312300000016
66
63ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลโพงาม
วัดธรรมมิกาวาส1120000000002
67
64ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลบางขุด
วัดสกุณาราม751250500000017
68
65ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรด
บำเพ็ญบุญ6101612300000019
69
66ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลบางขุด
ทต.บางขุด241236841200000048
70
67ชัยนาท
สรรคบุรี
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
บ้านท่ารี171633891700000050
71
68ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลโพนางดำออก
บ้านสวนมะม่วง991812300000021
72
69ชัยนาทสรรพยาอบต.เขาแก้วบ้านเขาแก้ว551020200000012
73
70ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลตลุก
บางไก่เถื่อนฯ131124831100000035
74
71ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลโพนางดำออก
ท่าไทร661230300000015
75
72ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลสรรพยา
1572200000000022
76
73ชัยนาทสรรพยาอบต.เขาแก้วบ้านนมโฑ9122142600000027
77
74ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดอาษา
ทต.หาดอาษา292150681400000064
78
75ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลโพนางดำตก
บ้านคลองยาง3471010000008
79
76ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
วัดโพธิมงคล54932500000014
80
77ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลตลุก
หนอง1282005500000025
81
78ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลตลุก
ชุมชนวัดโคกเข็ม26832500000013
82
79ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
วัดมะฝ่อ871512300000018
83
80ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลโพนางดำตก
เด็กเล็กโพนางดำตก
13922921100000033
84
81ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลโพนางดำออก
บ้านงิ้ว35814500000013
85
82ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลบางหลวง
ทต.บางหลวง13122525701100033
86
83ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลตลุก
วัดอินทาราม581341500000018
87
84ชัยนาทสรรพยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
วัดกำแพง821001100000011
88
85ชัยนาท
หนองมะโมง
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
อนุบาลหนองมะโมง951443700000021
89
86ชัยนาท
หนองมะโมง
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
อนุบาลวัดวังน้ำขาว
191837891700000054
90
87ชัยนาท
หนองมะโมง
อบต.สะพานหินสะพานหิน151530651100000041
91
88ชัยนาท
หนองมะโมง
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
บ้านหนองตะขบ16163236900000041
92
89ชัยนาท
หนองมะโมง
อบต.กุดจอกตำบลกุดจอก121527461000000037
93
90ชัยนาท
หนองมะโมง
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
หนองมะโมง171330681400000044
94
91ชัยนาท
หนองมะโมง
อบต.สะพานหินบ้านน้ำพุ881612300000019
95
92ชัยนาทหันคา
เทศบาลตำบลห้วยงู
ท่าแก้ว3360110000007
96
93ชัยนาทหันคา
เทศบาลตำบลหนองแซง
บ้านดอนไร่1282044800000028
97
94ชัยนาทหันคาอบต.ไพรนกยูง
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
641020200000012
98
95ชัยนาทหันคา
เทศบาลตำบลหนองแซง
บ้านชัฎฝาง951432500000019
99
96ชัยนาทหันคาอบต.หันคาอบต.หันคา16203632500000041
100
97ชัยนาทหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
คลองเกษม191130841200000042