ตารางการเรียนการสอน 2-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Update 06/12/61
3
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
4
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1
5
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.พัก13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.17.00-18.50 น.
6
001212 (sec.1-10)001201 (sec.6-10)256343 (sec.1-3)001281 (sec.1-4)
7
จันทร์Lec. Developmental English Lec. Thai Language SkillsLec. Physical Chem.Lab. Sports and Exercises
8
ห้อง อาคาร QS 2201-2210ห้อง ปราบไตรจักร 12ห้อง SC4-213สนามกีฬากลาง
9
00123* / 00125*00127*
10
อังคารLec. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคม (GE)Lec. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์ (GE)
11
12
256343 (sec.1-3)
256343 (sec.1-2)256121 (sec.1-3)
256121 (sec.1-3)
13
พุธ
Lec. Physical Chem.
Lab. Physical Chem.Lab. Organic Chemistry
Lec. Organic Chemistry
14
ห้อง SC4-213ห้อง SC4-414ห้อง SC4-507ห้อง SC1-311
15
00123* / 00125*00127* 256121 (sec.1-3)
16
พฤหัสLab. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคม (GE)Lab. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์ (GE)Lec. Organic Chemistry
17
ห้อง SC1-311
18
001201 (sec.6-10)256343 (sec.3)001212 (sec.1-10)
19
ศุกร์Lab. Thai Language SkillsLab. Physical Chem.Lab. Developmental English
20
ห้อง ปราบไตรจักร 12ห้อง SC4-414 ห้อง ติดต่อผู้สอน
21
หมายเหตุ :
* การจัดการเรียนการสอนชดเชยทดแทนในวันหยุดราชการ/กิจกรรมมหาวิทยาลัย ให้ชดเชยตามคณะฯกำหนด
22
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันหยุดรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบกลางภาค
23
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดวันมาฆบูชา (วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี) ชดเชยในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
24
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันหยุดสิ้นปี
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะฯจัดกิจกรรมสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี (งดการเรียนการสอนครึ่งเช้า ตามความจำเป็น)
25
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันหยุดขึ้นปีใหม่
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 สอบปลายภาค
26
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 งดการเรียนการสอน พิธีรับปริญญา ม.นเรศวร
27
28
29
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
30
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 (ห้องประจำ ไชยานุภาพ 2)
31
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.พัก13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.
ตารางชดเชย / สอนเสริม / จองเวลา / จองห้อง
32
199222 (Sec.1-2)411212 (Sec.1)199201 Lab. Pharmaceutical Quality Control I (Sec.1)
199222 Pharmaceutics. I
33
จันทร์Lec. Pharmaceuticsl ILec. Basic Medical Biochemistry IIห้อง PHA 5203
จองห้อง : วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 4
34
ห้อง ไชยานุภาพ 2 ห้อง MD 234199222 Lab. Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I (Sec.2)
จองวันชดเชย + จองห้อง : วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 62 เวลา 08.00-10.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 4
35
ห้อง PHA 3204
จองวันชดเชย + จองห้อง : วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 08.00-10.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 4
36
413222 (Sec.2)
00123* / 00125*00127* 205200 (Sec.1)
199201 QC.I
37
อังคาร
Lec. Medical Physiology II
Lec. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคม (GE)Lec. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์ (GE)Lab. Communicative English.
จองวันชดเชย + จองห้อง : วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 62 เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 2
38
ห้อง MD 232ห้อง ไชยานุภาพ 2
39
199201 (Sec.1-2)199201 Lab. Pharmaceutical Quality Control I (Sec.2)
40
พุธLec. QC.Iห้อง PHA 5203
41
ห้อง ไชยานุภาพ 2199222 Lab. Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I (Sec.1)
42
(วันที่ 20 ก.พ.62 เรียนที่ห้อง ชย.3)ห้อง PHA 3204
43
00123* / 00125* 413222 (Sec.2)00127*
44
พฤหัสLab. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคม (GE)Lec. Medical Physiology IILec. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์ (GE)
45
ห้อง MD 232
46
205200 (Sec.2)
411212 (Sec.1)
413222 (Sec.2)
47
ศุกร์Lab. Communicative English.
Lec. Basic Medical Bio.II
Lab. Medical Physiology II
48
ห้อง ไชยานุภาพ 2 ห้อง MD 234ห้อง MD 423
49
หมายเหตุ :
* การจัดการเรียนการสอนชดเชยทดแทนในวันหยุดราชการ/กิจกรรมมหาวิทยาลัย ให้ชดเชยตามคณะฯกำหนด
50
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันหยุดรัฐธรรมนูญ (ชดเชยในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561)
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบกลางภาค
51
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดวันมาฆบูชา (วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี) ชดเชยในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
52
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันหยุดสิ้นปี (ชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561)
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะฯจัดกิจกรรมสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี (งดการเรียนการสอนครึ่งเช้า ตามความจำเป็น)
53
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันหยุดขึ้นปีใหม่
(หากงดการเรียนการสอน ให้ชดเชยในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562)
54
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 งดการเรียนการสอน พิธีรับปริญญา ม.นเรศวร
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 สอบปลายภาค
55
56
57
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
58
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 3 (ห้องประจำ ไชยานุภาพ 5)
59
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.พัก13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.
ตารางชดเชย / สอนเสริม / จองเวลา / จองห้อง
60
199452 199322 (Sec.1-2)199312 (Sec. 1-2)
199322 Pharmaceutics.III
61
จันทร์Lec. Applied Pharmacotherapeutics I Lec. Pharmaceutics IIILec. Pharmacognosy I
จองห้อง : วันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 5
62
ห้อง ไชยานุภาพ 5 ห้อง ไชยานุภาพ 5 ห้อง ไชยานุภาพ 5
จองห้อง : วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 5
63
199322 (Sec.1-2)
412312 คณะวิทย์ฯแพทย์
จองห้อง : วันอังคารที่ 8 ม.ค.62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 5
64
อังคาร
Lec. Pharmaceutics III
Lec. Medical Microbiology IILab. 199322 Pharmaceutics for Doc. of Pharm. III (Sec.2)
จองวันชดเชย : วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 5
65
ห้อง ไชยานุภาพ 5
ห้อง MD 232ห้อง PHA 3204
(วิชา 199312 Phar.cog.1 ไม่ชดเชย เสาร์ที่ 15 ธ.ค.61)
66
67
205202 (Sec.1-2)199452 Lab. 199312 Pharmacognosy for Doc. of Pharm. I ( Sec.1)
199332 Pharmacology II
68
พุธLab. Communicative English.Lec. Applied Pharmacotherapeutics I ห้อง ไชยานุภาพ 5 + PHA 5103
จองห้อง+วันชดเชย : วันอังคารที่ 25 ธ.ค.61 เวลา 08.00-09.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 5
69
ห้อง ไชยานุภาพ 5 + ห้องย่อย ห้อง ไชยานุภาพ 5 + ห้องย่อย
70
199302 Phar.chem. I
71
199332199452 412312 คณะวิทย์ฯแพทย์
จองห้อง+วันสอบครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง ไชยานุภาพ 4-5
72
พฤหัสLec. Pharmacology IILab. Applied Pharmacotherapeutics I Lab. Medical Microbiology II
73
ห้อง ไชยานุภาพ 5ห้อง ไชยานุภาพ 5 + ห้องย่อยห้อง MD 231/1-2
74
199332199302 Lab. 199312 Pharmacognosy for Doc. of Pharm. I ( Sec.2)
75
ศุกร์
Lec. Pharmacology II
Lec. Phar.chem. Iห้อง ไชยานุภาพ 5 + PHA 5103
76
ห้อง ไชยานุภาพ 5
ห้อง ไชยานุภาพ 5Lab. 199322 Pharmaceutics for Doc. of Pharm. III (Sec.1)
77
ห้อง PHA 3204
78
หมายเหตุ :
* การจัดการเรียนการสอนชดเชยทดแทนในวันหยุดราชการ/กิจกรรมมหาวิทยาลัย ให้ชดเชยตามคณะฯกำหนด
79
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันหยุดรัฐธรรมนูญ (ชดเชยในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561)
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบกลางภาค
80
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดวันมาฆบูชา (วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี) ชดเชยในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
81
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันหยุดสิ้นปี (ชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561)
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะฯจัดกิจกรรมสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี (งดการเรียนการสอนครึ่งเช้า ตามความจำเป็น)
82
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันหยุดขึ้นปีใหม่ (ชดเชยในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561)
(หากงดการเรียนการสอน ให้ชดเชยในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562)
83
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 งดการเรียนการสอน พิธีรับปริญญา ม.นเรศวร (ชดเชยในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562)
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 สอบปลายภาค
84
85
86
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
87
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 (ห้องประจำห้อง ไชยานุภาพ 4 )
88
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.พัก13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.
ตารางชดเชย / สอนเสริม / จองเวลา / จองห้อง
89
199441199441
90
จันทร์ Lab. Public Health Experience in Community Lab. Public Health Experience in Community
91
( Free time )( Free time )
92
199443 199444 199551 199445
93
อังคารLec. Basic PharmacoepidemiologyLab. Professional Ethics Lec. APT. IIILec. Quality Management in Health Care
94
ห้อง ไชยานุภาพ 4ห้อง ไชยานุภาพ 4 + ห้องย่อย
ห้อง ไชยานุภาพ 4
ห้อง ไชยานุภาพ 4
95
199454 199551199454
96
พุธLec. Research Methodology in PharmacyLec. Applied Pharmacotherapeutics IIILab. Research Methodology in Pharmacy
97
ห้อง ไชยานุภาพ 4 ห้อง ไชยานุภาพ 4ห้อง ไชยานุภาพ 4 + ห้องย่อย
98
199332199442199551
99
พฤหัสLec. Pharmacology IILec. Laws in PharmacyLab. Applied Pharmacotherapeutics III
100
ห้อง ไชยานุภาพ 4ห้อง ไชยานุภาพ 4 + ห้องย่อย
Loading...
Main menu