Zdroje dat
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Obsah / typ datLicence
Počet datasetů
LinkPoskytovatel dat
2
MOBILITA & OBYVATELSTVO
3
Jízdní řády, statistiky prodaných jízdenek a změny v dopravěotevřená data7
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=ve%C5%99ejn%C3%A1+doprava&organization=dpp&_tags_limit=0
Dopravní podnik hl. m. Prahy
4
Vstupy a tarifní pásma PIDotevřená data3
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=ve%C5%99ejn%C3%A1+doprava&organization=ropid&_tags_limit=0
Ropid
5
Poloha vozidel PID (bez DP Praha)pro účely PHhttp://10.2.2.9/Ropid
6
Liftago API Driver Acceptance Modelpro účely PH
https://docs.google.com/document/d/16Nyrhb7lPqTx6AtTuYLoPKQqWMDEgujJJfAkdbyAwa4/edit?usp=sharing
Liftago
7
Parkoviště, zóny placeného stání a parkomatyotevřená data3
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=silni%C4%8Dn%C3%AD+doprava&_tags_limit=0
Institut pro plánování a rozvoj
8
Parkoviště ve správě TSKotevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/parkovisteTechnická správa komunikací
9
Cyklistické trasy a značkyotevřená data2
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=cyklistick%C3%A1+doprava&_tags_limit=0
Institut pro plánování a rozvoj
10
Generel cyklistických trasotevřená data1
http://opendata.praha.eu/dataset?q=cyklistick%C3%A9&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
Institut pro plánování a rozvoj
11
Přibližná aktuální poloha jednotlivých růžových kolpoloveřejné API1
https://www.rekola.cz/api/mobile/trackables?apiversion=3.0.0&regions=1
Rekola
12
Vydané Lítačky a Opencardotevřená data2http://opendata.praha.eu/organization/operatorictOperátor ICT
13
Odtahy vozidelotevřená data2http://opendata.praha.eu/dataset/sshmp-odtahy-vozidelHl. m. Praha
14
Monitoring odbavování služeb MHMP - Bohdalec(c) Hl. m. Praha1http://bohdalec.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=0Hl. m. Praha
15
Monitoring odbavování služeb MHMP - Jarov(c) Hl. m. Praha1http://jarov.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=0Hl. m. Praha
16
Monitoring odbavování služeb MHMP - Vysočany(c) Hl. m. Praha1http://vysocany.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=0Hl. m. Praha
17
Monitoring odbavování služeb MHMP - Vyšehrad(c) Hl. m. Praha1http://vysehrad.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=0Hl. m. Praha
18
Monitoring odbavování služeb MHMP - Jungmannova(c) Hl. m. Praha1
http://jungmannova.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=0
Hl. m. Praha
19
Stav všech přepážek služeb MHMP - Bohdalec(c) Hl. m. Praha1http://bohdalec.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=1Hl. m. Praha
20
Stav všech přepážek služeb MHMP - Jarov(c) Hl. m. Praha1http://jarov.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=1Hl. m. Praha
21
Stav všech přepážek služeb MHMP - Vysočany(c) Hl. m. Praha1http://vysocany.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=1Hl. m. Praha
22
Stav všech přepážek služeb MHMP - Vyšehrad(c) Hl. m. Praha1http://vysehrad.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=1Hl. m. Praha
23
Stav všech přepážek služeb MHMP - Jungmannova(c) Hl. m. Praha1
http://jungmannova.webcall.praha.eu/mon/wc-mon.php?co=1
Hl. m. Praha
24
Stav přepážek vydávajících Lítačku(c) Hl. m. Praha1http://fronta.litacka.cz/Hl. m. Praha
25
Cyklosčítače(c) CAMEA s.r.o.https://unicam.camea.cz/Discoverer/BikeCounter/index
26
Dovoz a registrace vozidel
(c) Ministerstvo dopravy
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Registrace+vozidel/Statistiky+vyplyvajici+z+Centr%C3%A1ln%C3%ADho+registru+vozidel/Statistika+2+2016/Statistika+2+2016.htm
27
28
VOLNÝ ČAS & VZDĚLÁVÁNÍ
29
Sportoviště a klubyotevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/sportovisteHl. m. Praha
30
Výpůjčky v městské knihovněotevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/mk-vypujckyMěstská knihovna
31
Lexikon zvířat, doprovodné akce a návštěvnost ZOOotevřená data3http://opendata.praha.eu/organization/zooZOO Praha
32
Školy na Praze 8otevřená data3
http://opendata.praha.eu/organization/praha-8?q=%C5%A1kol&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
MČ Praha 8
33
Povolení k lovu a rybolovuotevřená data1
http://opendata.praha.eu/dataset/praha8-povoleni-k-lovu-a-rybolovu
MČ Praha 8
34
Sportoviště a hřiště Praha 8otevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/praha8-sportovisteMČ Praha 8
35
Seznam nemovitých kulturních památek CC BY-SA 3.01
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Praze
Wikipedia
36
Prázdné domyhttps://prazdnedomy.cz/
37
Granty Hl. m. Prahypro účely PHhttp://10.2.2.9/Hl. m. Praha
38
Kulturní místa v Prazepro účely PHhttp://10.2.2.9/Hl. m. Praha
39
40
DOBRÉ VLÁDNUTÍ & TRANSPARENTNOST
41
Faktury 2011-2015otevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/praha21-fakturyMČ Praha 21
42
Faktury 2010-2015otevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/fakturyMČ Praha 7
43
Faktury 2015otevřená data1
http://opendata.praha.eu/dataset/p5-kniha-dorucenych-faktur
MČ Praha 5
44
Faktury 2015otevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/p6-faktury-2015MČ Praha 6
45
Platy a odměnyotevřená data6http://opendata.praha.eu/dataset/p6-platy-a-odmenyMČ Praha 6
46
Majetek ve správě MČ Praha 21otevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/praha21-majetek2MČ Praha 21
47
Majetek ve správě MČ Praha 8otevřená data3http://opendata.praha.eu/dataset?q=dlouhodob%C3%BDMČ Praha 8
48
Kvalita a dostupnost internetového pokrytíotevřená data1https://www.netmetr.cz/cs/open-data.htmlCZ.NIC
49
Tržní řád (seznam tržnic, tržišť, zahrádek a pouličních prodejních míst)(c) Hl. m. Praha1http://www.praha.eu/file/2212866/narizeni_c._13.pdfHl. m. Praha
50
Protialkoholní vyhláška (vymezení míst, kde je zakázáno požívat alkohol)(c) Hl. m. Praha1http://www.praha.eu/file/1594624/vyhlaska_c._11.pdfHl. m. Praha
51
Volby a volební chování (2004-2014)otevřená dataxmlhttp://volby.cz/opendata/opendata.htmČeský statistický úřad
52
Registr smluvotevřená dataxmlhttps://data.smlouvy.gov.cz/MVČR
53
Edesky.czhttps://edesky.cz/apiedesky.cz
54
ARESxmlhttp://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.czMF ČR
55
56
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ & SOCIÁLNÍ SLUŽBY
57
Zdroje znečištění ovzduší a bonita klimatu dle ovzdušíotevřená data9
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=ovzdu%C5%A1%C3%AD&_tags_limit=0
Institut pro plánování a rozvoj
58
Hlukové mapy a protihluková opatřeníotevřená data5
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=hluk&_tags_limit=0
Institut pro plánování a rozvoj
59
Záplavová území a protipovodňová opatřeníotevřená data9
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=z%C3%A1plavy&_tags_limit=0
Institut pro plánování a rozvoj
60
Seznam meteočidelotevřená data1
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=meterologie&_tags_limit=0
Technická správa komunikací
61
Údržba komunikacíotevřená data4
http://opendata.praha.eu/dataset?organization=tsk&tags=Praha&_tags_limit=0
Technická správa komunikací
62
Územní systém ekologické stabilityotevřená data1
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=ochrana+p%C5%99%C3%ADrody&_tags_limit=0
Institut pro plánování a rozvoj
63
Stavební uzávěryotevřená data2
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=%C3%BAzemn%C4%9B+spr%C3%A1vn%C3%AD+rozhodnut%C3%AD&_tags_limit=0
Institut pro plánování a rozvoj
64
Veřejné toalety v MČ Praha 8otevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/praha8-verejne-toaletyMČ Praha 8
65
Odpadní zařízení pro občanyotevřená data1
http://opendata.praha.eu/dataset/ipr-odpadni_zarizeni_pro_obcany
Institut pro plánování a rozvoj
66
Ochranné pásmo památných stromůotevřená data1
http://opendata.praha.eu/dataset/ipr-ochranne_pasmo_pamatnych_stromu
Institut pro plánování a rozvoj
67
Přírodní parkyotevřená data1http://opendata.praha.eu/dataset/ipr-prirodni_parkyInstitut pro plánování a rozvoj
68
Landsat / EarthExplorerotevřená datahttp://earthexplorer.usgs.gov/
69
Data ČHMÚ - min. data o kvalitě ovzduší - mají API
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/AIMdata_hourly.xml
70
Matar - stanice na letištíchhttp://meteo.rlp.cz/
71
72
PODKLADOVÁ DATA
73
Mapové podklady otevřená data29
http://opendata.praha.eu/dataset?organization=ipr&tags=mapov%C3%A9+podklady
Institut pro plánování a rozvoj
74
Urbanismus (využití ploch, liniová infrastruktura atd.)otevřená data12http://opendata.praha.eu/dataset?tags=urbanismusInstitut pro plánování a rozvoj
75
Územní plánování otevřená data9
http://opendata.praha.eu/dataset?tags=%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
Institut pro plánování a rozvoj
76
RUIANotevřená datahttp://vdp.cuzk.cz/ČÚZK
77
Mapy.czotevřená datahttp://api.mapy.cz/Seznam.cz, a.s.
78
API portál České spořitelnyhttps://developers.csas.cz/html/devs/index.htmlČeská spořitelna, a.s.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu