ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Aramark Michigan Medicine Catering
2
3
Item nameItem logoItem Ranking Number
4
Assorted Bagels
3
5
Potato Roll
2
6
Blueberry Scone
1
7
Donut Bites
1
8
Cinnamon Scone
1
9
Ultimate Fudge Brownie
1
10
Danish Pastry
1
11
Blueberry Crumb Muffin
2
12
Banana Bread Muffin
2
13
Whole Grain Berry Muffin
4
14
Chocolate Chunk Muffin
2
15
Craveworthy Cookie Platter
1
16
Chocolate-dipped Strawberries
1
17
Lemon Cheesecake Bar
1
18
Cinnamon Sugar Donut
1
19
Chocolate Orange Power Popper
4
20
Cheese Danish
2
21
Raspberry Danish
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100