Rockbox r31343 labels removed by --gc-sections
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBA
1
never
kept
a
r
c
h
o
s
f
m
r
e
c
o
r
d
e
r
a
r
c
h
o
s
o
n
d
i
o
f
m
a
r
c
h
o
s
o
n
d
i
o
s
p
a
r
c
h
o
s
p
l
a
y
e
r
a
r
c
h
o
s
r
e
c
o
r
d
e
r
a
r
c
h
o
s
r
e
c
o
r
d
e
r
v
2
c
o
w
o
n
d
2
g
i
g
a
b
e
a
t
f
x
g
i
g
a
b
e
a
t
s
g
o
g
e
a
r
h
d
d
1
6
3
0
g
o
g
e
a
r
h
d
d
6
3
3
0
g
o
g
e
a
r
s
a
9
2
0
0
i
a
u
d
i
o
m
3
i
a
u
d
i
o
m
5
i
a
u
d
i
o
x
5
i
p
o
d
1
g
2
g
i
p
o
d
3
g
i
p
o
d
4
g
i
p
o
d
c
o
l
o
r
i
p
o
d
m
i
n
i
1
g
i
p
o
d
m
i
n
i
2
g
i
p
o
d
n
a
n
o
1
g
i
p
o
d
n
a
n
o
2
g
i
p
o
d
v
i
d
e
o
i
r
i
v
e
r
h
1
0
i
r
i
v
e
r
h
1
0
0
i
r
i
v
e
r
h
1
0
_
5
g
b
i
r
i
v
e
r
h
1
2
0
i
r
i
v
e
r
h
3
0
0
m
p
i
o
h
d
2
0
0
m
p
i
o
h
d
3
0
0
m
r
o
b
e
1
0
0
m
r
o
b
e
5
0
0
s
a
m
s
u
n
g
y
h
8
2
0
s
a
m
s
u
n
g
y
h
9
2
0
s
a
m
s
u
n
g
y
h
9
2
5
s
a
n
s
a
c
2
0
0
s
a
n
s
a
c
2
0
0
v
2
s
a
n
s
a
c
l
i
p
s
a
n
s
a
c
l
i
p
p
l
u
s
s
a
n
s
a
c
l
i
p
v
2
s
a
n
s
a
c
l
i
p
z
i
p
s
a
n
s
a
e
2
0
0
s
a
n
s
a
e
2
0
0
v
2
s
a
n
s
a
f
u
z
e
s
a
n
s
a
f
u
z
e
v
2
s
a
n
s
a
m
2
0
0
v
4
v
i
b
e
5
0
0
z
e
n
v
i
s
i
o
n
z
e
n
v
i
s
i
o
n
m
3
0
g
b
z
e
n
v
i
s
i
o
n
m
6
0
g
b
2
adc_readKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKRKKKKKKKKKKKKKKRRR
3
adc_scanKKKKKRRRRRRRKKKKKKKKKKKK
4
addr_phys_to_virtYR
5
ascodec_chg_statusKKKKKKKKR
6
ascodec_endofchKKKKKKKKR
7
ata_set_led_enabledKRKK
8
ata_sleepnowRRRRRRRRRRRKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRR
9
ata_soft_resetKKKKKRRRKKKKKRRRRRRRKRKKKKRRRRRRRRR
10
ata_spinup_timeKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
11
ata_write_sectorsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
12
attenuationYRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
13
audio_automatic_skipKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKK
14
audio_beepKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
15
audio_error_clearKKRRKKRRKKKRKKKRRKKRRKRKKKKKKKKRRRRRKKKKKKKKKKKKRRR
16
audio_get_debugdataKKKRKK
17
audio_get_spdif_sample_rateYRR
18
audiohw_initKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKRKKKKKKKKK
19
audiohw_set_frequencyKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKRRRRRKRRRRKKKK
20
audiohw_set_lineout_volRKKKKKK
21
audio_stop_recordingKKRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
22
_backlight_dimYR
23
backlight_hold_changedKKKRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKK
24
battery_level_dangerousKRRRRKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKK
25
battery_level_shutoffKRRRRKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKK
26
battery_menuKKKKKKKKKRKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKRRRRRRRRRRKKKKK
27
bitclr16RKRRRRRRRRRKKK
28
bitclr32KKRKKKKKKKKKRRR
29
bitmap_icon_diskRKKRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
30
bitmod16YRRRRRRRRRRRRRR
31
bitmod32RKRKKKKKKKKKRRR
32
bitset16RKRRRRRRRRRKKK
33
bitset32KKRKKKKKKKKKRRR
34
buttonlight_get_current_timeoutKRRRRRRRRRRRRR
35
_buttonlight_modeYR
36
cancel_shutdownKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKK
37
charging_stateKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
38
codec_thread_get_priorityRRKKKRKKKRRKKRRKRKKKKKKKKRRRRRKKKKKKKKKKKKRRR
39
commit_dcache_rangeRKKRKKKKKKKKKKRRR
40
commit_discard_dcache_rangeYRRRRRRRRRRRRRRRR
41
core_idleRRRRRRRRKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
42
cpu_idle_modeKKKRKKKKKKKRRKRKKKKKKKKRRRRRKKKKKKKR
43
dbop_write_dataRKKK
44
detect_flashed_ramimageRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKRKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
45
detect_flashed_romimageRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKRKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
46
detect_original_firmwareRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKRKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
47
discard_dcache_rangeRKKRRKKKKKKKKKRRR
48
dma_ata_readYRRR
49
dma_ata_writeYRRR
50
dma_startYRRR
51
dprintfYRRRR
52
dptc_set_wpYR
53
dumpregsYR
54
ecwriteKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKK
55
eeprom_24cxx_initKKR
56
exc_gain_quant_scal1_boundKRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKRRR
57
exc_gain_quant_scal3_boundKRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKRRR
58
fat_get_cluster_sizeKRRKKKRKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRKKKK
59
fat_lockRRKKKKKKKKK
60
fat_unlockRRKKKKKKKKK
61
gd3_header_sizeYRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
62
get_action_dataRRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKKKRRRRR
63
get_action_statuscodeKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRKKKKK
64
get_battery_capacityRRRRKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
65
get_image_filenameKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKRKKKK
66
get_viewport_default_colourRRRRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKRRRKKKKKRKKKK
67
gpt_stopYR
68
gui_synclist_hide_selection_markerRRRRRRKKKKKKRRRKKKKKKKKKKRKRRRRKKKKKKRRKKKKKKKRKKKK
69
gui_synclist_set_viewport_defaultsKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
70
headphones_insertedKKRKRKKKKKKKKKKKKK
71
i2c_closeYRRRRRRRR
72
i2c_lockRRKRKKKKKKKRRKRRRKKR
73
i2c_lock_nodeYR
74
i2c_readKKRKKRRRKKRKKK
75
i2c_readbytesKKKRKKKKKKKKKRKKKKKK
76
i2c_sendbytesKKRRRRRRRRRRRRRRRRRR
77
i2c_unlockRRKRKKKKKKKRRKRRRKKR
78
i2c_unlock_nodeYR
79
i2c_writeKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKK
80
i2s_resetRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
81
ide_power_enableKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRKKKK
82
iim_prod_revYR
83
INT_GPIOAKRKRKKKKR
84
isp1362_read_dc_reg32YR
85
isp1362_read_hc_reg32YR
86
isp1362_write_dc_reg32YR
87
lcd_blit_yuvKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKKK
88
lcd_default_contrastKKKKKKRKKKRKKKKKKKKKRKKKKKKKRKKKKKKRKRRR
89
lcd_enableRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR
90
lcd_enable_compositeYR
91
lcd_jump_scrollYR
92
lcd_jump_scroll_delayYR
93
lcd_powersaveYR
94
lcd_remote_default_contrastYRRRRRRR
95
lcd_remote_get_backdropYRR
96
lcd_remote_powersaveYRRRRRR
97
lcd_remote_putsxyfYRRRRRRR
98
lcd_set_activeYRRRRR
99
lcd_set_contrastKKKKKKRKKKRKKKKKKKKKRRKKRKRKKKRKKKKKKKKRKKRRR
100
lcd_set_flipKKKKKRKKKKKKKKKKKKKRRKKRKKKKKRRKKKKKKKKKKKKRRR
Loading...
 
 
 
Sheet1