შიდა ქართლი Wi-Fi : მომხმარებელთა რაოდენობა პროვაიდერების მიხედვით