MHL-VHI- BẢNG HÀNG
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
QUỸ CHUNG PARIS VINHOMES IMPERIA - MHL
2
Bảng hàng ra ngày 01/11/2017LOCKĐÃ BÁNQũy MHCHECK ADMIN
3
STTMÃ BT MỚILOẠI BTMẪU BTDIỆNTÍCH ĐẤT (M2)DTXD T1 (M2)DTXD T2 (M2)DTXD T3 (M2)DTXD T4 (M2)DTXD T5 (M2)DTXD TTUM, ÁP MÁI (M2)TỔNGDTXD MỚI 28/6HƯỚNGĐƠN GIÁ/ M2XÂY DỰNG/ĐẤT (CHƯA VAT)VAT TẠM TÍNH/M2 XÂY DỰNG/ ĐÂTTỔNG GIÁ TRƯỚC VATTỔNG GIÁ SAU VAT 01/11/2017TỔNG GIÁ CŨ SAU VAT 15/08ĐLTÌNH TRẠNGNGÀY BÁNTIỀN CỌC
4
1PAR01-06SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,650,0461,304,505
7,442,570,351
8,025,683,886
5
2
PAR01-12B
ĐLĐL1305.20141.00122.00137.00--72.00472.00Nam23,305,3461,970,035
11,000,123,279
11,929,979,607
6
3PAR02-01ĐLĐL1287.514112213374.00472.00Bắc21,095,1402,109,51410.265.909.51811.122.344.470BÁN CN
7
4PAR02-02SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,499,8841,189,488
6,928,448,011
7,460,149,312
8
5PAR02-03SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,499,8841,189,488
6,928,448,011
7,460,149,312
9
6PAR02-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,499,8841,189,488
6,928,448,011
7,460,149,312
10
7PAR02-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,499,8841,189,488
6,928,448,011
7,460,149,312
11
8PAR02-06SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,380,0751,177,508
6,874,893,600
7,401,239,460
12
9PAR02-07SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,380,0751,177,508
6,874,893,600
7,401,239,460
13
10PAR02-08SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,380,0751,177,508
6,874,893,600
7,401,239,460
14
11PAR02-09SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,380,0751,177,508
6,874,893,600
7,401,239,460
15
12PAR02-10SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,260,2671,165,527
6,821,339,190
7,342,329,609
16
13PAR02-11SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,260,2671,165,527
6,821,339,190
7,342,329,609
17
14PAR02-12SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,260,2671,165,527
6,821,339,190
7,342,329,609
18
15
PAR02-12A
SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,260,2671,165,527
6,821,339,190
7,342,329,609
19
16PAR02-17SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam15,847,3281,224,233
7,083,755,801
7,630,987,881
20
17PAR02-19SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam15,847,3281,224,233
7,083,755,801
7,630,987,881
ĐÃ BÁN17/11/2017300
21
18PAR02-20SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam15,967,1371,236,214
7,137,310,211
7,689,897,732
22
19PAR02-21SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam15,967,1371,236,214
7,137,310,211
7,689,897,732
23
20PAR03-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,487,9031,188,290
6,923,092,569
7,454,258,326
24
21PAR03-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,487,9031,188,290
6,923,092,569
7,454,258,326
25
22PAR03-08SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,783,6451,217,864
7,055,289,192
7,599,674,611
26
23PAR03-12SLSL5200119.01121.01118.01--89.01447Bắc16,082,4381,247,744
7,188,849,703
7,746,591,174
ĐÃ BÁN
27
24PAR04-03SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,781,3741,217,637
7,054,274,363
7,598,558,299
28
25PAR04-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,781,3741,217,637
7,054,274,363
7,598,558,299
29
26PAR04-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,660,9731,205,597
7,000,454,832
7,539,356,815
30
27PAR04-06SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,660,9731,205,597
7,000,454,832
7,539,356,815
31
28PAR07-03SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,798,9311,219,393
7,062,121,940
7,607,190,634
32
29PAR07-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,798,9311,219,393
7,062,121,940
7,607,190,634
TTĐĐÃ BÁN15/11/2017250
33
30PAR07-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,677,9361,207,294
7,008,037,288
7,547,697,517
34
31PAR07-07SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,677,9361,207,294
7,008,037,288
7,547,697,517
35
32PAR08-03SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,544,8421,193,984
6,948,544,170
7,482,255,088
36
33PAR08-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,544,8421,193,984
6,948,544,170
7,482,255,088
37
34PAR08-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,423,8471,181,885
6,894,459,518
7,422,761,970
38
35PAR08-12SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,138,4281,253,343
7,213,877,111
7,774,121,322
ĐTHPĐÃ BÁN05/11/2017300
39
36PAR09-02SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,532,7421,192,774
6,943,135,705
7,476,305,776
TTĐĐÃ BÁN13/11/2017300
40
37PAR09-03SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,532,7421,192,774
6,943,135,705
7,476,305,776
41
38PAR09-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,532,7421,192,774
6,943,135,705
7,476,305,776
42
39PAR09-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,411,7471,180,675
6,889,051,053
7,416,812,658
43
40PAR09-06SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,411,7471,180,675
6,889,051,053
7,416,812,658
TTĐĐÃ BÁN14/11/2017300
44
41PAR09-12SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,016,7211,241,172
7,159,474,314
7,714,278,245ĐÃ BÁN
45
42PAR10-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,883,6271,227,863
7,099,981,197
7,648,835,816
46
43PAR10-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,883,6271,227,863
7,099,981,197
7,648,835,816
47
44
PAR11-12A
81 - GSL2287.50150.00154.00143.00---447.00Nam21,258,8881,765,389
9,502,723,038
10,291,851,842
48
45PAR12-1081 - TSL1200.00120.00123.00115.00---358.00Bắc17,859,6881,425,4696,393,768,4436,904,086,287ĐÃ BÁN
49
46PAR12-11SLSL1200120.00123.00115.00358Bắc19,071,3791,546,638
6,827,553,694
7,381,250,063
50
47PAR16-07ĐLĐL1473.60141.00122.00137.00--72.00472.00
Đông nam
38,692,2903,508,729
18,262,761,090
19,918,881,199
51
48PAR16-10ĐLĐL1440.00141.00122.00137.00--72.00472.00
Đông nam
36,724,9753,311,997
17,334,188,181
18,897,450,999
52
49PAR17-06LKLK4144.0086.0084.0079.00--22.00339.00Bắc20,159,0901,655,409
6,833,931,375
7,395,115,012
BÁN CN
53
50PAR18-07LKLK4144.0086.0084.0079.00--22.00339.00Bắc18,638,9761,503,398
6,318,612,809
6,828,264,590
54
51PAR19-07LKLK2144.0086.0084.0079.00--28.00277.00Bắc21,905,9531,830,095
6,067,949,011
6,574,885,412
55
52PAR23-06LKLK4144.0086.0084.0079.00--22.00339.00Bắc18,105,6181,450,062
6,137,804,635
6,629,375,599
56
53PAR23-07LKLK4144.0086.0084.0079.00--22.00339.00Bắc18,105,6181,450,062
6,137,804,635
6,629,375,599
57
54PAR24-07LKLK4144.0086.0084.0079.00--22.00339.00Bắc18,116,9931,451,199
6,141,660,553
6,633,617,108
58
55PAR25-07LKLK2144.0086.0084.0079.00--28.00277.00Bắc21,103,2631,749,8265,845,603,8246,330,305,707BÁN CN
59
56PAR26-01ĐLĐL2247.10111.00112.00108.00--23.00354.00Bắc24,053,0262,044,803
8,514,771,122
9,238,631,234
60
57PAR26-07LKLK4144.0086.0084.0079.00--22.00339.00Bắc18,139,7421,453,474
6,149,372,388
6,642,100,127
61
58PAR01-07SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,533,2031,292,820
7,390,341,545
Đang cập nhật
7,968,232,199
62
59PAR01-08SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,533,2031,292,820
7,390,341,545
Đang cập nhật
7,968,232,199
63
60PAR01-09SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,533,2031,292,8207,390,341,545Đang cập nhật7,968,232,199
64
61PAR06-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,596,0861,199,109
6,971,450,611
Đang cập nhật
7,507,452,173
65
62PAR07-03SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,584,2241,197,9226,966,148,195Đang cập nhật7,501,619,514
66
63PAR07-04SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,584,2241,197,922
6,966,148,195
Đang cập nhật
7,501,619,514
67
64PAR07-05SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,465,6021,186,060
6,913,124,026
Đang cập nhật
7,443,292,928
68
65PAR03-02SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,382,5661,177,757
6,876,007,108
7,402,464,318
TTĐĐÃ BÁN31/10/2017300
69
66PAR03-03SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,382,5661,177,757
6,876,007,108
7,454,258,326
7,402,464,318
VGPĐÃ BÁN03/11/2017300
70
67PAR03-12ASLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc16,082,4381,247,7447,188,849,7037,746,591,174VGPĐÃ BÁN14/10/17300
71
68PAR03-20SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,212,9221,260,7927,247,176,2897,810,750,418VGPĐÃ BÁN20/10/201750
72
69PAR07-06SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,465,6021,186,0606,913,124,0267,443,292,928VGPĐÃ BÁN21/10/2017300
73
70
PAR08-12B
SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam16,036,8501,243,185
7,168,471,788
7,724,175,466
VGPĐÃ BÁN25/10/2017300
74
71
PAR09-12A
SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam15,916,3671,231,137
7,114,615,867
7,664,933,954
ĐÃ BÁN28/10/2017
75
72
PAR09-12B
SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Nam15,916,3671,231,137
7,114,615,867
7,664,933,954
VGPĐÃ BÁN29/10/201750
76
73PAR10-02SLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,785,8821,218,088
7,056,289,281
7,600,774,710
VGPĐÃ BÁN29/10/201750
77
74PAR10-03VPBQLSL4200.00119.00121.00118.00--89.00447.00Bắc15,785,8821,218,0887,056,289,2817,600,774,710CĐTLOCK
78
75PAR14-01Căn mẫuSL2403.10150.00154.00143.00---447.00Bắc27,057,0352,345,20312,094,494,61413,142,800,575
79
76PAR16-02ĐLĐL1440.00141.00122.00137.00--72.00472.00Nam40,117,8033,651,280
18,935,602,916
20,659,007,208
TTĐĐÃ BÁN31/10/2017300
80
77PAR17-08LKLK2112.0086.0084.0079.00-28.00277.00Bắc18,773,4181,516,842
5,200,236,782
5,620,401,960
ĐÃ BÁN
81
78PAR21-06LKLK4144.0086.0084.0079.0068.00-22.00339.00Bắc17,951,7831,434,6786,085,654,3056,572,010,235TTĐĐÃ BÁN16/10/201750
82
79PAR21-07LKLK4144.0086.0084.0079.0068.00-22.00339.00Bắc17,951,7831,434,6786,085,654,3056,572,010,235TTĐĐÃ BÁN16/10/201750
83
80PAR24-06LKLK4144.0086.0084.0079.0068.00-22.00339.00Bắc17,985,5681,438,0576,097,107,5256,584,608,778TTĐĐÃ BÁN16/10/201750
84
81PAR25-06LKLK2144.0086.0084.0079.00--28.00277.00Bắc21,103,2631,749,8265,845,603,8246,330,305,707ĐÃ BÁN16/10/2017
85
82PAR26-12ĐLĐL3300.00158.00136.00152.00--22.00468.00Bắc21,077,8581,747,286
9,864,437,590
10,682,167,349
TTĐĐÃ BÁN31/10/2017300
86
87
Thông tin tài khoản nhận tiền Chủ đầu tư:
Thông tin tài khỏa nhận tiền Đại lý:
Thông tin tài khỏa nhận tiền Đại lý:
88
TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HƯNG
89
STK: ‎‎19110302487899 TCB CN Hội Sở
STK: 1522899999 VPB chi nhánh Hà Thành
STK: 1522899999 VPB chi nhánh Hà Thành
90
STK: ‎‎0021008666868 VCB CN Hà Nội
STK: ‎‎‎‎1912 572 390 8866 tại TCB CN Hoàng Gia
STK: ‎‎‎‎1912 572 390 8866 tại TCB CN Hoàng Gia
91
STK: ‎‎119002619986 TCB CN Hà Nội
STK: ‎‎‎‎0301006389999 VCB chi nhánh Hoàn Kiếm
STK: ‎‎‎‎0301006389999 VCB chi nhánh Hoàn Kiếm
92
93
Nội dung nộp tiền: MHL - [Họ tên KH] nộp tiền cho hợp đồng số [Mã căn] dự án Vinhomes Imperia
94
95
---
96
---
97
---
98
---
99
---
100
---
Loading...
 
 
 
PARIS CHUNG
QC MỚI NHẤT 14/10
PAR CHUNG
Trang tính31_conflict63883275
MHT CHUNG
VEN CHUNG
BH CHUNG
MNC CHUNG
PARIS MH
VEN MH
MHT MH
QUỸ MH
VEN MH BỐC THĂM
Trang tính12
Bảng giá quỹ cũ (tham khảo)
Quỹ chung
BH