ข้อมูลหมายเลขหน่วยรับบริจาค วัดในจังหวัดนครราชสีมา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BFGHIJKLNO
1
ลำดับที่ของ นม
รหัสวัดค้นหาชื่อวัด
เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค
บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอนิกายประเภทวัด
262
260
04300611001
หนองบัวยอดแก้วโจดสะเดาม.1ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
263
261
04300611002
ไทรทองคลองเมืองม.2ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
264
262
04300611003
พระนารายณ์พระนารายณ์ม.3ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
265
263
04300611004
ขามน้อยหนองขามน้อยม.4ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
266
264
04300611005
ดงพลองดงพลองม.5ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
267
265
04300611006
หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องม.6ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
268
266
04300611008
หนองเต็งหนองเต็งม.7ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
269
267
04300611007
ทรัพย์เจริญทรัพย์เจริญม.8ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
270
268
04300601003
หนองคล้า-ม.1ตำบลจักราชอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
271
269
04300601001
ตะกุดเครือปลอก0994002220593-ม.3ตำบลจักราชอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
272
270
04300601002
ป่าจักราช-ม.4ตำบลจักราชอำเภอจักราชธรรมยุตวัดราษฎร์
273
271
04300601004
หนองบัวกลางหนองบัวกลางม.5ตำบลจักราชอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
274
272
04300601006
หนองนกกวักหนองนกกวักม.7ตำบลจักราชอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
275
273
04300601005
หนองพลวง-ม.8ตำบลจักราชอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
276
274
04300601010
หนองพฤกษ์หนองพฤกษ์ม.9ตำบลจักราชอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
277
275
04300603003
เหมสูง-ม.1ตำบลทองหลางอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
278
276
04300603007
เหมต่ำ-ม.3ตำบลทองหลางอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
279
277
04300603001
ทองหลางบ้านทองหลางม.4ตำบลทองหลางอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
280
278
04300603005
หนองบัวตะแบงหนองบัวตะแบงม.5ตำบลทองหลางอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
281
279
04300603006
หนองมโนรมย์-ม.7ตำบลทองหลางอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
282
280
04300603004
บ้านตูมตูมม.8ตำบลทองหลางอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
283
281
04300603008
มหาอิสิวนารามตูมม.8ตำบลทองหลางอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
284
282
04300610003
ตาเงิน-ม.1ตำบลศรีละกออำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
285
283
04300610002
โนนตาพรม
ใหม่ศรีจันทร์สินธุ์
ม.12ตำบลศรีละกออำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
286
284
04303203006
ป่าหนองบัวช่องโคม.17ตำบลศรีละกออำเภอจักราชธรรมยุตวัดราษฎร์
287
285
04300610004
ช่องโค-ม.2ตำบลศรีละกออำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
288
286
04300610001
ละกอ-ม.4ตำบลศรีละกออำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
289
287
04300610005
โนนไม้แดง-ม.7ตำบลศรีละกออำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
290
288
04300604008
สวนป่าภาวนาธรรมใหม่มงคลม.11ตำบลสีสุกอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
291
289
04300604006
ขามหนองปืดขามหนองปืดม.12ตำบลสีสุกอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
292
290
04300604002
โคกสุภารามโคกหนองโสนม.2ตำบลสีสุกอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
293
291
04300604005
วังวารี-ม.5ตำบลสีสุกอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
294
292
04300604001
ศรีสุข0994002291156-ม.6ตำบลสีสุกอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
295
293
04300604003
หินมงคลหินมงคลม.8ตำบลสีสุกอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
296
294
04300604004
หนองไผ่-ม.9ตำบลสีสุกอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
297
295
04300605003
หนองขามหนองขามม.1ตำบลหนองขามอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
298
296
04300605007
หนองแมวหนองแมวม.10ตำบลหนองขามอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
299
297
04300605015
ป่าโนนรังน้อยโนนรังน้อยม.12ตำบลหนองขามอำเภอจักราชธรรมยุตวัดราษฎร์
300
298
04300605002
ศรีมงคล-ม.2ตำบลหนองขามอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
301
299
04300605008
ประชาชุมพร-ม.3ตำบลหนองขามอำเภอจักราชธรรมยุตวัดราษฎร์
302
300
04300605005
โนนเต็ง-ม.5ตำบลหนองขามอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
303
301
04300605004
โนนพะไล-ม.6ตำบลหนองขามอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
304
302
04300605001
สุทธิการาม-ม.6ตำบลหนองขามอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
305
303
04300605006
หนองนกคุ่ม-ม.7ตำบลหนองขามอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
306
304
04300607001
หนองจอกจอกม.11ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
307
305
04300607004
หนองพลวง-ม.2ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
308
306
04300607007
ป่าขามทุ่งพุดซาขามทุ่งม.5ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชธรรมยุตวัดราษฎร์
309
307
04300607003
หนองตาโยย-ม.6ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
310
308
04300607005
บุ-ม.8ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
311
309
04300607006
หนองจอก-ม.8ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
312
310
04300607002
โคกพระ-ม.9ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
313
311
04300613002
หินโคนหินโคนม.1ตำบลหินโคนอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
314
312
04300613007
หินโคนพัฒนาหินโคนพัฒนาม.10ตำบลหินโคนอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
315
313
04300613006
ป่าบ้านโคกพลวง0994002301666โคกพลวงม.11ตำบลหินโคนอำเภอจักราชธรรมยุตวัดราษฎร์
316
314
04300613001
โนนเสมาโนนเสมาม.2ตำบลหินโคนอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
317
315
04300613008
สวนปอสวนปอม.5ตำบลหินโคนอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
318
316
04300613004
หัวละเลิงหัวละเลิงม.6ตำบลหินโคนอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
319
317
04300613005
หนองจรเข้หินหนองจรเข้หินม.7ตำบลหินโคนอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
320
318
04300613009
ป่าโนนมันโนนมันม.8ตำบลหินโคนอำเภอจักราชธรรมยุตวัดราษฎร์
321
319
04300613003
หนองตะครองหนองตะครองม.9ตำบลหินโคนอำเภอจักราชมหานิกายวัดราษฎร์
Loading...
Main menu